O HALMED-u

Plan nabave

Sukladno odredbi članka 28. stavaka 3. i 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16. i 114/22.) i odredbi članka 2. i 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, br. 101/17., 144/20. i 30/23.), javni naručitelj Agencija za lijekove i medicinske proizvode objavljuje:

Izmijenjeni plan nabave za 2024. godinu od 17. travnja

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave je također objavljen na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave, odnosno ovdje.