O HALMED-u

Postupci javne nabave u tijeku

Sukladno članku 244. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16.), sve objave javne nabave za nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga odnosno od 500.000,00 kuna za nabavu radova, objavljuju se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Na ovoj stranici se ne vodi evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave. Dokumentacija za nadmetanje objavljena na ovoj stranici služi samo u informativne svrhe.

Aktualna javna nadmetanja

Evidencijski broj 25.7-21
Predmet Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP)
Broj objave 2020/S 0F2-0044968
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4589091
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 18.01.2021. 13:00
Evidencijski broj 22.2-21
Predmet Usluge arhiviranja i skladištenja dokumentacije te pohrane mikrofilmova
Broj objave 2020/S 0F2-0045268
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4597251
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 08.01.2021. 12:00
Evidencijski broj 25.20-20
Predmet SIEM tool
Broj objave 2020/S 0F2-0043822
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4545902
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 29.12.2020. 13:00
Evidencijski broj 4.3-21
Predmet Umjeravanje i održavanje HPLC Shimadzu
Broj objave 2020/S 0F2-0043420
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4531876
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 24.12.2020. 10:00
Evidencijski broj 4.2-21
Predmet Umjeravanje i održavanje kromatografa Agilent
Broj objave 2020/S 0F2-0043409
Link na objavu https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4531536
Krajnji rok za dostavu ponuda / zahtjeva za sudjelovanje 24.12.2020. 09:00

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.), a prije pokretanja postupka, naručitelj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora.

Naručitelj zadržava pravo izmijeniti objavljenu dokumentaciju tijekom trajanja prethodnog savjetovanja u kojem slučaju će produžiti rok za davanje primjedbi i prijedloga tako da između objave izmijenjene dokumentacije i krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga bude najmanje pet dana.

Po isteku krajnjeg roka za davanje primjedbi i prijedloga, Naručitelj će razmotriti sve dostavljene primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima i objaviti ga na ovoj internetskoj stranici.


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje sustava za poslove Odjela za sigurnu primjenu lijekova i medicinskih proizvoda (OLIMP) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 14. prosinca 2020. godine

Izvješće:


Predmet nabave: Poslužitelji i diskovni sustavi - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 28. rujna 2020. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 18. svibnja 2020. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 11. listopada 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Usluge organizacije konferencija za vrijeme EU Presidency 2020 - ponovljeno prethodno savjetovanje - troškovnik

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 25. srpnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - ponovljeno


Predmet nabave: Usluge organizacije konferencija za vrijeme EU Presidency 2020 - prethodno savjetovanje - troškovnik

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 11. srpnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 21. svibnja 2019. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 27. rujna 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Nadogradnja i održavanje središnjeg registra (NRL) i aplikacije za OMCL (PKL) - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 17. svibnja 2018. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima


Predmet nabave: Adaptivna nadogradnja i održavanje DAIS sustava - prethodno savjetovanje

Rok za davanje primjedbi i prijedloga: do 16. listopada 2017. godine

Izvješće: Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na vrh stranice