Novosti i edukacije

EDQM izdao akreditaciju HALMED-ovom Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova – OMCL

13.09.2013.

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care - EDQM) je Odjelu službenog laboratorija za provjeru lijekova – OMCL Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izdalo akreditaciju koja predstavlja krajnju potvrdu kompetentnosti, tehničke opremljenosti, znanja i kvalitete rada OMCL-a. Odjel službenog laboratorija HALMED-a time je postao ravnopravni partner ostalim laboratorijima unutar OMCL mreže. Time je omogućeno aktivno sudjelovanje u međusobnom priznavanju i razmjeni poslova i rezultata ispitivanja lijekova unutar OMCL mreže na čitavom području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora.

opširnije

Obavijest o prestanku privremene obustave distribucije i primjene triju serija lijeka Manit 10%

12.09.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode provela je posebnu provjeru kakvoće serija 2004032, 2004072 i 2050102 lijeka Manit 10%.

Posebnom provjerom kakvoće je utvrđeno da ispitani uzorci lijeka Manit 10% triju navedenih serija odgovaraju prihvaćenim zahtjevima kakvoće u pogledu ispitanih parametara. S obzirom na navedene rezultate provjere, ukida se privremena obustava distribucije i primjene serija 2004032, 2004072 i 2050102 lijeka Manit 10% te se postojeće zalihe mogu ponovno izdavati i primjenjivati.

Više informacija dostupno je u nastavku obavijesti.

opširnije

Započela javna edukativna kampanja HALMED-a za promicanje važnosti čitanja upute o lijeku i prijavljivanja nuspojava na lijekove

11.09.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započela je javnu edukativnu kampanju kojom se među pacijentima i korisnicima lijekova promiče važnost čitanja uputa o lijeku i prijavljivanja nuspojava. Kampanjom se građane želi upoznati da, uz informacije koje dobivaju od kvalificiranih zdravstvenih radnika, dodatne informacije mogu dobiti čitanjem upute o lijeku, ali i aktivno se uključiti u liječenje i praćenje sigurnosti primjene lijekova prijavljivanjem nuspojava na lijekove. Takvim pristupom doprinosi se daljnjem unapređenju sigurnosti primjene lijekova te učinkovitoj zaštiti zdravlja pacijenata i poboljšanju javnog zdravlja.

Kampanja će se intenzivno provoditi na nacionalnoj razini od početka rujna do kraja listopada ove godine putem billboarda, oglasa u tiskovinama, radijskih spotova, online bannera, plakata u čekaonicama liječničkih ordinacija te informativnih letaka o prijavljivanju nuspojava koji će biti dostupni u ljekarnama diljem Republike Hrvatske.

opširnije

Obavijest o završetku privremene obustave distribucije i primjene serije CU2047 lijeka Lendacin 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju

10.09.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provela je posebnu provjeru kakvoće serije CU2047 lijeka Lendacin 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju.

Istragom je utvrđeno da navedena serija lijeka odgovara postavljenom zahtjevu kakvoće te je potvrđeno da se mehaničko onečišćenje odnosi na komadić s unutarnje strane gumenog čepa koji je u otopinu lijeka dospio prilikom bušenja čepa iglom za pripremu lijeka.

S obzirom na navedeno, ukida se privremena obustava distribucije te se serija CU2047 lijeka Lendacin 1g prašak za otopinu za injekciju/infuziju može isporučivati i primjenjivati.

Više informacija dostupno je u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim djelatnicima o važnosti pažljive primjene lijekova Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban)

05.09.2013.

Nositelji odobrenja za lijekove Eliquis (apiksaban), Pradaxa (dabigatran eteksilat) i Xarelto (rivaroksaban) u suradnji sa Europskom agencijom za lijekove (EMA) i Agencijom za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) su uputili pismo zdravstvenim djelatnicima kako bi ih podsjetili na važnost pažljive primjene ovih lijekova.

Klinička ispitivanja i iskustvo nakon stavljanja lijeka u promet pokazali su da pojava velikog krvarenja, uključujući i događaje koji su doveli do smrti, nisu ograničeni samo na antagoniste vitamina K i heparine niske molekularne težine, nego predstavljaju značajne rizike i kod ovih novih oralnih antikoagulansa. Štoviše, prijave nuspojava nakon stavljanja tih lijekova u promet pokazuju da liječnici koji ih propisuju nisu dovoljno upoznati s informacijama o lijekovima u smislu zbrinjavanja rizika od krvarenja.

Preporuke i pismo zdravstvenim djelatnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Radionica: "ICH Endorsed Pharmacovigilance"

30.08.2013.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Udruga Drug Information Association (DIA) organiziraju radionicu o ICH standardima za farmakovigilanciju (E2) pod nazivom "ICH Endorsed Pharmacovigilance". Radionica će se održati 28. i 29. studenog 2013. godine, u prostorijama HALMED-a, na adresi Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (poslovna zgrada Sky Office).

Radionica će obuhvatiti teme vezane uz farmakovigilancijske standarde koji se primjenjuju prije i poslije davanja odobrenja za stavljanje u promet lijeka te implementaciju ICH smjernica u međunarodnom okruženju. Radionica uključuje studije slučaja i primjere izazova i praktičnih rješenja.

Detaljne informacije, program i prijavnicu možete pronaći u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o povezanosti klopidogrela (lijekovi Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete) sa stečenom hemofilijom

26.08.2013.

Tvrtka sanofi-aventis Croatia d.o.o., predstavnik nositelja odobrenja Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC u Republici Hrvatskoj za lijekove Plavix 75 mg i 300 mg filmom obložene tablete i Duoplavin 75 mg/75 mg i 75 mg/100 mg filmom obložene tablete, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila je pismo zdravstvenim radnicima o važnoj sigurnosnoj informaciji vezanoj uz primjenu klopidogrela.

Pismom se zdravstvene radnike informira o novim posebnim upozorenjima i mjerama opreza za upotrebu navedenih lijekova zbog povezanosti sa stečenom hemofilijom.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupan je u nastavku obavijesti.

opširnije