O HALMED-u

Projekt "Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine – European Network – CHESSMEN"

Koordinator projekta: Talijanska agencija za lijekove (AIFA)

Partneri: AIFA (Italija), AEMPS (Španjolska), AGES/BASG (Austrija), ANSM (Francuska), ATNA (Austrija), BfArM (Njemačka), DKMA (Danska), DPM (Luksemburg), ESSC (Litva), FAMHP (Belgija), FIMEA (Finska), GÖG (Austrija), HALMED (Hrvatska), HPRA (Irska), INFARMED (Portugal), ISS - CNS/CNT (Italija), JAZMP (Slovenija), LÄKEMEDELSVERKET (Švedska), MINISTRY VWS (Nizozemska), MS/MOH (Rumunjska), NAMMDR (Rumunjska), NOMA (Norveška), OGYEI (Mađarska), PEI (Njemačka), PHS (Cipar), SAM (Estonia), SUKL (Češka)

Razdoblje provedbe projekta: 16. siječnja 2023. - 15. siječnja 2026. godine

Ukupna vrijednost projekta: 9.807.931,36 €

EU bespovratna potpora: 7.846.345,03 €

Projekt "Coordination and Harmonization of the Existing Systems against Shortage of Medicine - European Network - CHESSMEN" dio je programa EU4Health, koji financira Europska komisija, a za cilj ima jačanje koordinacijske strukture vezane uz identificiranje, upravljanje i sprječavanje nestašica lijekova, kao i optimizaciju korištenja raspoloživih resursa svih država članica EU/EGP-a, podupiranjem postojećih mreža i inicijativa koje su već aktivne na ovom području te jačanjem međusobne regulatorne suradnje. Ukupni proračun projekta iznosi više od devet milijuna eura, pri čemu 80% troškova sufinancira Europska komisija.

HALMED sudjeluje u radu sljedećih tehničkih radnih paketa: WP6 "Identification of best practices to address medicines shortages", WP7 "Digital information exchange for monitoring and reporting medicine shortages" i WP8 "Reducing the likelihood of medicines shortages via preventive and mitigation strategies".

Glavni ciljevi projekta su:

  • Jačanje koordinacije između nacionalnih i europskih regulatornih tijela i optimizacija postojećih inicijativa
  • Prikupljanje i konsolidacija podataka specifičnih za određenu državu, statistika, definicija, koncepata i postupaka kako bi se usuglasila zajednička strategija
  • Usuglašavanje zajedničkih definicija, koncepata i postupaka vezanih uz način rada
  • Identifikacija i kategorizacija temeljnih uzroka nestašica
  • Identifikacija najboljih praksi za upravljanje nestašicama lijekova
  • Pružanje zajedničkih osnova za usklađeni model IT koncepta na nacionalnoj razini, olakšavanje upravljanja nestašicama lijekova, praćenje opskrbe i provedba mjera za ublažavanje nestašica
  • Definiranje strategija preventivnih mjera i mjera ublažavanja nestašica lijekova uzimajući u obzir odgovarajuće temeljne uzroke.

Dodatne informacije:

Informacije o projektu i popis sudionika u projektu dostupni su na internetskim stranicama projekta, odnosno ovdje.

E-adresa koordinatora: info@ja-chessmen.eu


Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili HaDEA-e. Ni Europska unija, ni tijelo koje je dodijelilo potporu ne mogu se smatrati odgovornima za iste.

Na vrh stranice