O HALMED-u

Projekt "Supporting the increased capacity and competence building of the EU medicines regulatory network – IncreaseNET"

Koordinator projekta: JAZMP (Slovenija)

Sudionici: 25 partnera: JAZMP (Slovenija), HALMED (Hrvatska), MMA (Malta), DKMA (Danska), HPRA (Irska), BfArM (Njemačka), MPA (Švedska), ANSM (Francuska), AGES (Austrija), FAMHP (Belgija), MOH PHS (Cipar), SÚKL (Češka), SAM (Estonija), FIMEA (Finska), OGYEI (Mađarska), AIFA (Italija), SMCA (Litva), CBG-MEB (Nizozemska), NOMA (Norveška), MUL (Poljska), INFARMED (Portugal), NAMMDR (Rumunjska), ŠÚKL (Slovačka), AEMPS (Španjolska) i SECMOH (Ukrajina)

4 pridružena sudionika: PEI (Njemačka), DISA (Luxemburg), IMA (Island) i SAM (Latvija)

Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2026. godine

Ukupna vrijednost projekta: 10.000.059,72 €

EU bespovratna potpora: 7.999.997,70 €

Izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (engl. European Health and Digital Executive Agency, HaDEA) je u sklopu programa "EU za zdravlje (EU4Health)”, koji se provodi od 2021. do 2027. godine, osigurala sredstva za projekt EU4H-2022-JA-06 "Supporting the increased capacity and competence building of the EU medicines regulatory network" (IncreaseNET).

Cilj projekta je identifikacija i povećanje potrebnih ekspertiza i kompetencija unutar EU regulatorne mreže, razvoj dodatnih kapaciteta potrebnih za sučeljavanje s izazovom koji predstavlja razvoj znanosti na području lijekova i medicinskih proizvoda te povećanje postojećih kapaciteta usmjeravanjem na učinkovitu uporabu resursa. U fokusu projekta bit će uspostava i provođenje sustava za edukaciju ocjenitelja i regulatornih stručnjaka (novih i iskusnih) te suradnja i zajednički rad unutar EU regulatorne mreže.

Kako bi se osigurala komplementarnost s drugim projektima i inicijativama koje se provode u EU-u, provodit će se kontinuirana suradnja s EMA-om, CMDh-om, EU-NTC-om, EU-IN (EU Innovation Network), ACT-EU (Accelerating Clinical Trials in the EU), STARS (Strengthening Training of Academia in Regulatory Science) i drugima.

Uloga HALMED-a u projektu: voditelj radnog paketa (engl. Work Package, WP) WP 2 Dissemination and communication te aktivno sudjelovanje u radnim paketima WP5: Delivery of training materials, WP6: On-the-job training program, WP7: Efficient use of resources i WP8: Supporting innovation.

Dodatne informacije:
E-adresa koordinatora: capacity@jazmp.si

Letak s informacijama o projektu IncreaseNET dostupan je ovdje.

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno stavove Europske unije ili HaDEA-e. Ni Europska unija, ni tijelo koje je dodijelilo potporu ne mogu se smatrati odgovornima za iste.

Na vrh stranice