O HALMED-u

Projekt "Up-scaling the global univocal identification of medicines – UNICOM"

Koordinator projekta: EMPIRICA GESELLSCHAFT FUR KOMMUNIKATIONS UND TECHNOLOGIEFORSCHUNG MBH (Njemačka)

Partneri: 39 partnera

Partneri u RH: HALMED i HZZO

Razdoblje provedbe projekta: 1. prosinca 2019. - 30. studenog 2023. godine

Ukupna vrijednost projekta: 21.000.000 €

EU bespovratna potpora: 19.000.000 €

Projekt UNICOM pokrenut je u sklopu programa financiranja Horizon 2020 Europske komisije. Započeo je 1. prosinca 2019. godine s predviđenim trajanjem od četiri godine, a u njegovoj realizaciji aktivno sudjeluje HALMED. Glavni ciljevi projekta su implementacija ISO IDMP (engl. IDentification of Medicinal Products) standarda u nacionalnim registrima lijekova država članica EU-a i poboljšanje prekogranične mobilnosti europskih pacijenata. Navedeno će biti moguće kroz pouzdanu razmjenu podataka o lijekovima, odnosno poboljšanje sigurnosti i zaštite pacijenata omogućavanjem usluge ePrescription, za što je preduvjet identifikacija lokalno dostupnih lijekova koji su ekvivalent lijeku propisanom stranim receptom. UNICOM će putem široke implementacije standarda pomoći osigurati da bilo koji lijek i njegov sastav mogu biti točno identificirani bilo gdje u svijetu. Poboljšanje sigurnosti pacijenata provest će se kroz uspostavu normi o strukturi podataka o lijeku i uspostavu informatičkih sustava za razmjenu podataka o lijeku na razini Europske unije. Implementacija ISO IDMP standarda uključivati će njihov daljnji razvoj, testiranje, implementaciju i primjenu u regulatorne svrhe, zatim u globalnoj farmakovigilanciji te u izradi servisa za prekograničnu razmjenu recepata (ePrescription).

HALMED-ov tim stručnjaka aktivno sudjeluje u ovom projektu te promiče usklađenost svih dionika u zdravstvenom sustavu s ISO IDMP standardima kako bi se postigli međunarodno razumijevanje podataka i usporedivost lijekova s različitih tržišta. HALMED aktivno sudjeluje u 2 radna paketa (engl. Work Package, WP), WP4: IDMP implementation at National Drug Agencies i WP8: Clinical Care, Patients, Pharmacies, Research and Pharmacovigilance.

Dodatne informacije:
Internetska stranica projekta
E-kontakt koordinatora

Financira Europska unija. Izraženi stavovi i mišljenja pripadaju isključivo autoru i ne odražavaju nužno stavove Europske unije. Ni Europska unija, ni tijelo koje je dodijelilo potporu ne mogu se smatrati odgovornima za iste.