O HALMED-u

Projekt "eLijekovi – Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima"

Ukupna vrijednost projekta:
16.816.500,00 kn (prihvatljivi troškovi 16.811.566,81 kn)
EU bespovratna potpora: 14.277.500,00 kn

Razdoblje provedbe projekta:
20. svibnja 2019. godine - 20. svibnja 2022. godine

Nositelj projekta:
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Partneri:
Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske

Svrha projekta je ostvariti integrirano upravljanje podacima o lijekovima na nacionalnoj razini kako bi se omogućila jednostavna i sigurna razmjena informacija o lijekovima među raznim dionicima zdravstvenog sustava, racionalizacija resursa, unaprijedila sigurnost primjene lijekova i kako bi se pridonijelo daljnjem unapređenju čitavog zdravstvenog sustava. Opseg projekta uključuje sve lijekove koji se nalaze u prometu u Republici Hrvatskoj neovisno o načinu dobivanja odobrenja za stavljanje u promet i neovisno o tome financiraju li se ti lijekovi iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ili ne.

Projekt ima tri osnovna segmenta:

  1. stvaranje jedinstvene baze lijekova
  2. uvođenje sustava za provjeru interakcija prilikom propisivanja lijekova. Komercijalni sustav za provjeru interakcija će biti integriran u mehanizam e-Recept putem kojeg se trenutačno provodi proces propisivanja i izdavanja lijekova.
  3. razvoj funkcionalnosti izravnog prijavljivanja nuspojava iz CEZIH-a prema HALMED-u. Za građane će ista funkcionalnost biti razvijena unutar sustava e-Građani.

Kroz projekt će biti provedena nadogradnja postojeće e-Usluge u sustavu e-Građani koja će omogućiti provjeru podataka o statusu lijeka na listama lijekova HZZO-a, cijeni lijeka te kriterijima za primjenu na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, i to za one lijekove za koje postoje dokumentirani podaci da ih osoba koristi ili ih je koristila u prethodnih šest mjeseci. Dodatno će pacijentu biti omogućeno da za lijekove u primjeni provjeri uputu o lijeku u elektroničkom obliku. Pacijentu će biti omogućena i jednostavna prijava sumnje na nuspojavu lijeka, vrlo važna za trajnu procjenu sigurnosnog profila svakog lijeka na tržištu. Cilj e-Usluge je ojačati ulogu pacijenta u procesu liječenja i brigu o vlastitom zdravlju te potaknuti zdravstvenu pismenost.

Glavne aktivnosti su:

  • izrada i uspostava sustava e-Lijekovi
  • promidžba i vidljivost
  • upravljanje projektom i administracija.

Kontakt e-adresa:
elijekovi@hzzo.hr

strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na vrh stranice