Farmakovigilancija

Nove upute nositeljima odobrenja za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku na temelju preporuka PRAC-a nakon ocjene sigurnosnih signala

26.02.2015.

Počevši od sjednice Povjerenstva za ocjenu rizika na području farmakovigilancije (PRAC) u siječnju 2015. godine, Europska agencija za lijekove (EMA) u periodu nakon sjednice na svojim internetskim stranicama objavljuje prijevode tekstova na sve službene jezike Europske unije (EU) koje je potrebno uvrstiti u informacije o lijeku, a koji se odnose na lijekove odobrene nacionalnim i centraliziranim postupkom. Nositelji odobrenja dužni su prilikom prijave izmjene u dokumentaciji o lijeku koristiti usvojeni hrvatski prijevod, koji je dostupan i na stranicama HALMED-a.

Dodatne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Prezentacije s radionice "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi"

27.01.2015.

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) na svojim je internetskim stranicama objavilo prezentacije održane na radionici "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi".

Detaljne informacije dostupne su u nastvaku obavijesti.

opširnije