Novosti i edukacije

Normirani izrazi dostupni isključivo putem baze EDQM-a

30.01.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) započinje koristiti bazu Normiranih izraza (eng. Standard Terms) isključivo izravno putem baze Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (EDQM & Healthcare). Naime, početkom 2015. godine EDQM odlučio je bazu Normiranih izraza učiniti javno dostupnom korisnicima bez naknade, o čemu je HALMED izvijestio putem svojih internetskih stranica dana 12. siječnja 2015. godine.

Detaljne informacije i poveznica putem koje je moguće pristupiti besplatnoj EDQM-ovoj bazi Normiranih izraza dostupnni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Prezentacije s radionice "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi"

27.01.2015.

Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) na svojim je internetskim stranicama objavilo prezentacije održane na radionici "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi".

Detaljne informacije dostupne su u nastvaku obavijesti.

opširnije

Objavljeni rezultati godišnje ankete o zadovoljstvu korisnika uslugama HALMED-a

26.01.2015.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) objavila je na svojim internetskim stranicama rezultate godišnje ankete o zadovoljstvu korisnika svojim uslugama. HALMED jednom godišnje provodi navedeno ispitivanje s ciljem kontinuiranog unapređenja usluga te praćenja potreba korisnika svojih usluga. U ispitivanju provedenom u listopadu 2014. godine većina sudionika ankete ocijenila je HALMED visokim ocjenama (izvrsno i vrlo dobro).

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Privremena obustava stavljanja u promet devet lijekova zbog odstupanja od načela dobre kliničke prakse

23.01.2015.

Temeljem preporuke Europske agencije za lijekove (EMA), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) privremeno je obustavila stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj devet lijekova zbog odstupanja od načela dobre kliničke prakse. Klinička ispitivanja temeljem kojih su predmetni lijekovi dobili odobrenje za stavljanje u promet provela je GVK Biosciences na ispitivačkom mjestu Hyderabad u Indiji. Budući da je na navedenom ispitivačkom mjestu inspekcijom uočeno odstupanje od načela dobre kliničke prakse, ova privremena obustava bit će na snazi dok nositelji odobrenja ne dostave nove podatke, odnosno provedu nova ispitivanja na drugim ispitivačkim mjestima.

Uz privremenu obustavu stavljanja u promet predmetnih lijekova, oni lijekovi koji se nalaze na tržištu povlače se iz prometa do razine ljekarni.

Navedena privremena obustava stavljanja u promet i povlačenje provode se kao mjera predostrožnosti te nisu potaknuti sigurnosnim razlozima.

Popis lijekova na koje se odnosi privremena obustava stavljanja u promet u RH i dodatne informacije dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Obavijest o povećanju broja predmeta koje je moguće zaprimiti bez najave u pisarnici HALMED-a

21.01.2015.

Obavještavamo sve korisnike usluga Agencije za lijekove i medicinske proizvode da je od dana 22. siječnja 2015. godine moguće Agenciji bez najave dostaviti do najviše osam predmeta. Broj predmeta koje je moguće zaprimiti bez najave u pisarnici HALMED-a povećan je s četiri na osam temeljem prijedloga naših korisnika iznesenih u anketi o zadovoljstvu uslugama HALMED-a.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije