Novosti i edukacije

HALMED-ov Odjel službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL uspješno završio postupke prekvalifikacije za poslove kontrole kvalitete antimalarika, antituberkulotika i anti-HIV lijekova

18.12.2015.

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) je Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) potvrdila da je uspješno završen postupak prekvalifikacije HALMED-ovog Odjela službenog laboratorija za provjeru lijekova - OMCL za poslove kontrole kvalitete antimalarika, antituberkulotika i anti-HIV lijekova.

opširnije