News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2015 - Croatian Document

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona (tzv. postupak "interventnog uvoza").

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je za svaki lijek iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno Pravilniku propisanoj obvezi, HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 97,97% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 97,97% svih mogućih, isti su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,03%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2015. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2015. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2015, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2015. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2015. godini bit će objavljeni krajem rujna 2016. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2015. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2016. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila 998,56 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.266.937.944,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama,
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2015. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila 998,56 DDD/1000/dan, odnosno 5.266.937.944,00 kuna pokazuju da je ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2015. godini u DDD/1000/dan iznosilo 2,68% u odnosu na 2014. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine i slijedi trend povećanja kroz godine, iako je u 2015. godini manji od prosječnog povećanja za navedeno razdoblje. Analiza financijskih pokazatelja pokazuje porast potrošnje od 5,2% u odnosu na 2014. godinu.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2015. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) (Tablica 1.). Glavne ATK skupine koje su u 2015. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, jesu skupina H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona s povećanjem od 10,8%, skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija s 8,2% te skupine M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav i L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori s povećanjem za oko 7%. Lijekovi u skupini V - Različiti lijekovi imali su najveće povećanje potrošnje, i to za 30%, ali je njihov udio u ukupnoj potrošnji lijekova u DDD/1000/dan iznosio svega 0,018%. U 2015. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu. Jedina ATK skupina lijekova koja bilježi smanjenje potrošnje je skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, sa smanjenjem potrošnje od 2,7% (Tablica 1.), Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2014. godinu prati prosječan godišnji rast potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2015. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina C08 - Blokatori kalcijskih kanala te skupina B01 - Antitrombotici (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2015. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R05 - Lijekovi za liječenje kašlja i prehlade, N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na središnji sustav i H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače s više od 10% povećanja (povećanje u rasponu od 10% do 13%). Među prvih 10 terapijskih skupina po broju DDD/1000/dan ističu se Lijekovi za poremećaje kiselosti (A02) s povećanjem od 8,7% i Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (M01) s povećanjem od 7,8%. Ostale terapijske skupine koje imaju povećanu potrošnju u odnosu na 2014. godinu kreću se u okviru povećanja koje se odnosi na ukupno povećanje ili je neznatno manje. Terapijska skupina (među prvih 30 s najvećom potrošnjom) koja je u 2015. godini imala značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2014. godinu je skupina B01 - Antitrombotici sa smanjenjem od 5%. Smanjenje potrošnje do 3% imale su i skupine C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, C01 - Lijekovi koji djeluju na srce te R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa. Potrošnja u ostalim terapijskim skupinama u DDD/1000/dan kretala se u okviru potrošnje u 2014. godini, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje. Redoslijed prvih 20 terapijskih skupina po potrošnji u DDD/1000/dan u 2015. godini gotovo je jednak kao i u 2014. godini.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2015. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je blokator kalcijskih kanala amlodipin, a četvrti benzodiazepinski anksiolitik diazepam (Tablica 5.). I ovdje je zanimljivo istaknuti da je redoslijed prvih 25 lijekova po potrošnji u 2015. godini gotovo jednak kao i u 2014. godini. Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu imali su inhibitor protonske pumpe pantoprazol (porast za 15%), selektivni beta-blokator nebivolol (porast za 14%), hormon štitnjače levotiroksin-Na (porast za 12,4%) i antibiotik amoksicilin i inhibitor enzima (porast za 12%). Slijedili su metformin, ibuprofen, bisoprolol, gliklazid i furosemid, koji su u odnosu na prethodnu godinu imali povećanje potrošnje u rasponu od 5% do 10%. Među prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu imali su glimepirid, lizinopril i acetilsalicilna kiselina, sa smanjenjem potrošnje u rasponu od 5% do 16%.

Kao što je navedeno, ukupna financijska potrošnja lijekova u 2015. godini bila je veća za 5,2% u odnosu na 2014. godinu. Glavne ATK skupine lijekova s najvećom financijskom potrošnjom prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2015. godini bile su, redom, skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, N - Lijekovi koji djeluju na živčani sustav i C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (Tablica 2.). Dok je u ATK skupini C potrošnja u 2015. godini veća za svega 0,4% u odnosu na 2014. godinu, u skupini N je veća za 2,2%, a u skupini L za 8,4%. Veći porast potrošnje od ukupnog porasta potrošnje na godišnjoj razini bilježi se u skupinama H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona, L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe i R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav, što je povećanje u rasponu od 8% do 14%. Isto tako, financijska potrošnja u 2015. godini u skupini P - Lijekovi za liječenje infekcija izazvanih parazitima je za 11% veća nego u 2014. godini, no financijska potrošnja u ovoj skupini u 2015. godini čini svega 0,2% ukupne potrošnje. Potrošnja u ostalim skupinama slična je potrošnji u 2014. godini, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj u 2015. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), treći su Psiholeptici (N05), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Među prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom, izraziti porast potrošnje u odnosu na 2014. godinu, veći od 20% u odnosu na godišnji prosjek porasta financijske potrošnje, imale su skupine B02 - Antihemoragici, J02 - Antimikotici za sustavnu uporabu te L04 - Imunosupresivi. Za lijekove iz skupina N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na živčani sustav, B05 - Zamjene za krv i perfuzijske otopine, B03 - Antianemici, L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju, L03 - Imunostimulansi i A10 - Lijekovi za liječenje šećerne bolesti zabilježen je značajan porast potrošnje u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, odnosno porast u rasponu od 9% do 18%. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu mogu se izdvojiti skupina J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (smanjenje za 17%), skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (smanjenje za 9%) i skupina A16 - Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (smanjenje za 8%).

U Republici Hrvatskoj u 2015. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji bio lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treći antidijabetik inzulin aspart, nakon kojih su slijedile namirnice za enteralnu primjenu, adrenergik s kortikosteroidom salmeterol i flutikazon, hipolipemik atorvastatin itd. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2014. godini. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2015. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2014. godinu je inhibitor TNF-a infliksimab, čija je potrošnja nekoliko puta veća u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu. Veći porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2014. godinu ostvarili su antipsihotik paliperidon (50%), interferon beta 1-a (27%) i monoklonsko protutijelo adalimumab (25%). Isto tako, između prvih 20 lijekova po potrošnji u 2015. godini pripada ATK skupini L i to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2015. godini zabilježili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2014. godinu su risperidon (20%), amoksicilin i inhibitor enzima (17%) lizinopril i diuretici (12%) te pantoprazol (8%).

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2015. godini iznosila je 962,73 DDD/1000/dan (96,41% ukupne potrošnje), što je povećanje za 2,2% u odnosu na 2014. godinu, dok je, gledano financijski, bila sveukupno 3.459.820.686,00 kuna (65,69% ukupne potrošnje), što je povećanje za 1,7% u odnosu na 2014. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2015. godini iznosila je 35,83 DDD/1000/dan (3,59% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 1.807.117.258,00 kuna (34,31% ukupne potrošnje). Porast bolničke potrošnje u 2015. godini je u DDD/1000/dan veći za 17% te financijski za 13% u odnosu na 2014. godinu. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3,59% i 34,31%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (lijekovi koji se izdaju na financijski teret pacijenata odnosno korisnika lijekova). Prema prijavljenim podacima, u 2015. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 864,12 DDD/1000/dan (86,5%), odnosno, financijski, ukupno 4.628.452.148,00 kuna (87,9%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 134,46 DDD/1000/dan (13,5%), odnosno, financijski, ukupno 638.528.456,00 kuna (12,1%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine.

Isto tako, ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj moguće je promatrati prema načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (Rp) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2015. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 906,73 DDD/1000/dan (90,8%), odnosno, financijski, ukupno 4.760.293.854,00 kuna (90,4%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 91,83 DDD/1000/dan (9,2%), odnosno, financijski, ukupno 506.644.0,90,00 kuna (9,6%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (RP) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) tijekom razdoblja od 2005. do 2015. godine, možemo utvrditi da je omjer potrošnje isti ili vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili, za lijekove koji se odobravaju centraliziranim postupkom, odobrenje Europske komisije te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.

HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenima Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog broja od oko 4.600 važećih odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, što uključuje oko 3.700 odobrenja danih od strane HALMED-a te oko 900 odobrenja za lijekove odobrene centraliziranim postupkom davanja odobrenja, u prometu se nalazi ukupno oko 3000 lijekova, od čega oko 70% nacionalno odobrenih lijekova te oko 30% lijekova odobrenih centraliziranim postupkom davanja odobrenja.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

Za 2015. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 3418 lijekova odnosno njihovih farmaceutskih oblika, što je za 18% više nego u 2014. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika prisutno je gotovo u svim skupinama, u skladu s čime i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan) i L (skupina s najvećom financijskom potrošnjom).

U tablicama 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2015. godini.

U tablici 16. dostupan je detaljni prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2015. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% potrošnje lijekova. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova, vrijednost 0,00 DDD/1000/dan koja je navedena kod pojedinih lijekova označava da lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednost 0,00* DDD/1000/dan označava da je lijek na koji se odnosi u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dviju decimala.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 376,81
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 165,14
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 144,57
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 99,97
5. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 57,76
6. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,91
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 29,39
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 25,98
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,43
10. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,57
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,81
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,73
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,30
14. V RAZLIČITO 0,18
UKUPNO: 998,56

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1.015.629.615
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 811.901.983
3. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 781.845.456
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 719.554.617
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 410.791.621
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 354.896.427
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 347.532.358
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 204.018.346
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 165.432.800
10. V RAZLIČITO 142.679.699
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 115.640.676
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 96.583.337
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 91.021.421
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 9.409.588
UKUPNO: 5.266.937.944

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije po DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 111,11
2. N05 PSIHOLEPTICI 102,14
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 78,82
4. B01 ANTITROMBOTICI 76,65
5. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 64,93
6. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 61,82
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 48,39
8. C03 DIURETICI 47,41
9. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 44,39
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 36,57
11. N06 PSIHOANALEPTICI 29,06
12. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 27,35
13. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,42
14. B03 ANTIANEMICI 23,24
15. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 22,79
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 20,17
17. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 18,59
18. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 18,30
19. C02 ANTIHIPERTENZIVI 13,41
20. A11 VITAMINI 10,97
21. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 10,46
22. N02 ANALGETICI 10,38
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 10,26
24. N03 ANTIEPILEPTICI 8,82
25. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,57
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8,21
27. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,62
28. A06 LAKSATIVI 6,64
29. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,06
30. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 5,66
31. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 4,94
32. N04 ANTIPARKINSONICI 4,26
33. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 4,07
34. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,04
35. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 4,01
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,70
37. L04 IMUNOSUPRESIVI 2,12
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,64
39. A12 MINERALI 1,34
40. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,88
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,68
42. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,62
43. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,46
44. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,42
45. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,38
46. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,37
47. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,37
48. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,34
49. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,31
50. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,26
51. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,21
52. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,18
53. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,17
54. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,13
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,13
56. B02 ANTIHEMORAGICI 0,07
57. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,07
58. P02 ANTHELMINTICI 0,05
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,04
60. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,03
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
62. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
63. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
64. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*
65. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2015. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 564.216.267
2. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 344.006.249
3. N05 PSIHOLEPTICI 324.432.324
4. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 285.459.878
5. L04 IMUNOSUPRESIVI 267.710.814
6. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 234.027.393
7. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 186.652.015
8. N02 ANALGETICI 176.293.304
9. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 147.806.486
10. B01 ANTITROMBOTICI 146.655.296
11. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 127.762.461
12. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 123.970.318
13. L03 IMUNOSTIMULANSI 114.775.655
14. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 109.253.608
15. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 102.200.797
16. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 90.395.266
17. N06 PSIHOANALEPTICI 87.851.614
18. N03 ANTIEPILEPTICI 84.949.540
19. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 83.389.257
20. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 79.467.408
21. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 78.775.757
22. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 73.178.157
23. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 72.237.269
24. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 69.627.625
25. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 68.926.879
26. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 64.827.389
27. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 54.585.122
28. B03 ANTIANEMICI 50.048.861
29. B02 ANTIHEMORAGICI 48.716.151
30. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 47.478.681
31. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 45.958.631
32. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 45.789.888
33. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 45.641.387
34. C03 DIURETICI 45.625.987
35. C02 ANTIHIPERTENZIVI 45.409.166
36. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 44.573.222
37. A11 VITAMINI 42.167.046
38. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 42.115.806
39. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 40.634.157
40. N04 ANTIPARKINSONICI 37.897.443
41. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 34.646.715
42. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 34.308.052
43. N01 ANESTETICI 27.299.601
44. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 25.504.900
45. A12 MINERALI 25.118.143
46. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 24.970.801
47. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 23.491.881
48. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 23.241.597
49. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 22.990.706
50. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 22.931.783
51. A06 LAKSATIVI 22.290.245
52. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 21.989.323
53. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 19.920.477
54. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 18.938.108
55. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 18.213.629
56. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 16.141.950
57. C05 VAZOPROTEKTIVI 15.545.222
58. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 12.706.726
59. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 11.642.586
60. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 10.871.184
61. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 10.332.930
62. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 8.278.838
63. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 7.974.668
64. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.563.907
65. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.197.910
66. P01 ANTIPROTOZOICI 6.693.129
67. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 6.634.011
68. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 5.687.704
69. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 5.180.744
70. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 4.955.369
71. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 3.934.596
72. J07 CJEPIVA 2.292.603
73. P02 ANTHELMINTICI 1.836.504
74. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.823.540
75. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.566.906
76. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 1.443.867
77. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 879.955
78. H04 HORMONI GUŠTERAČE 812.464
79. D05 ANTIPSORIJATICI 765.561
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 735.949
81. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 629.747
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 625.470
83. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 528.310
84. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 222.512
85. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 44.730
86. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 37.087
87. V01 ALERGENI 4.044
88. S02 OTOLOGICI 685

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 59,79
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 59,70
3. C08CA01 amlodipin 49,65
4. N05BA01 diazepam 35,76
5. C03CA01 furosemid 33,62
6. C10AA05 atorvastatin 32,27
7. A02BC02 pantoprazol 26,52
8. N05BA12 alprazolam 26,17
9. M01AE01 ibuprofen 22,67
10. A10BA02 metformin 20,86
11. C09AA03 lizinopril 20,56
12. H03AA01 levotiroksin-natrij 17,10
13. C08CA09 lacidipin 15,31
14. C10AA07 rozuvastatin 14,79
15. C07AB07 bisoprolol 14,56
16. M01AB05 diklofenak 12,26
17. C07AB12 nebivolol 11,53
18. G04CA02 tamsulozin 11,46
19. A10BB12 glimepirid 10,91
20. R06AX13 loratadin 10,65
21. C10AA01 simvastatin 10,09
22. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,91
23. C02AC05 moksonidin 9,90
24. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,69
25. A10BB09 gliklazid 9,68
26. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,25
27. B01AA03 varfarin 8,42
28. N05CF02 zolpidem 8,39
29. C09CA01 losartan 8,28
30. A01AB09 mikonazol 8,16
31. C03BA11 indapamid 7,77
32. C08CA13 lerkanidipin 7,63
33. A02BA02 ranitidin 7,60
34. M01AE03 ketoprofen 7,58
35. C09CA03 valsartan 7,56
36. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,51
37. A10AD05 inzulin aspart 6,87
38. C07AB03 atenolol 6,84
39. N06AB06 sertralin 6,75
40. B03BA01 cijanokobalamin 6,04
41. A02BC05 ezomeprazol 5,98
42. B03BB01 folna kiselina 5,81
43. N06AB10 escitalopram 5,56
44. C09AA10 trandolapril 5,52
45. N05BA04 oksazepam 5,49
46. R03AC02 salbutamol 5,31
47. N05BA06 lorazepam 5,10
48. C01EB15 trimetazidin 5,00
49. N07BC02 metadon 4,85
50. N02BE01 paracetamol 4,72

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 80.831.435
2. M01AE01 ibuprofen 78.961.331
3. A10AD05 inzulin aspart 71.829.697
4. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 62.679.868
5. R03AK06 salmeterol i flutikazon 62.058.560
6. C10AA05 atorvastatin 59.309.212
7. L01XC02 rituksimab 58.922.518
8. L04AB04 adalimumab 54.062.287
9. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.583.141
10. A02BC02 pantoprazol 50.518.905
11. L01XC07 bevacizumab 49.171.547
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 48.132.038
13. N05AX13 paliperidon 47.804.960
14. C09BA03 lizinopril i diuretici 47.423.184
15. N05AH03 olanzapin 45.718.439
16. L04AB02 infliksimab 42.242.331
17. N02BE01 paracetamol 42.191.054
18. N05AX08 risperidon 40.383.199
19. L03AB07 interferon beta-1a 40.204.086
20. L01XE08 nilotinib 39.019.325
21. C09AA05 ramipril 38.050.217
22. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.562.195
23. C07AB07 bisoprolol 37.134.996
24. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.763.521
25. A10BD07 metformin i sitagliptin 36.450.283
26. C08CA01 amlodipin 34.828.501
27. A02BA02 ranitidin 34.808.794
28. C09BA05 ramipril i diuretici 32.400.615
29. A10AB05 inzulin aspart 32.258.822
30. L01CD01 paklitaksel 31.875.393
31. N05BA01 diazepam 31.547.719
32. C08CA09 lacidipin 30.862.194
33. L04AA06 mikofenolna kiselina 29.765.764
34. L04AB01 etanercept 28.933.261
35. A16AB02 imigluceraza 28.631.284
36. C09BB04 perindopril i amlodipin 27.787.706
37. R03BB04 tiotropij 26.871.896
38. N07BC02 metadon 26.448.543
39. L01XE01 imatinib 26.234.870
40. L01XX32 bortezomib 26.021.170
41. C10AA01 simvastatin 25.932.100
42. N05BA12 alprazolam 25.925.990
43. C10AA07 rozuvastatin 25.902.110
44. L01XE04 sunitinib 25.446.331
45. N05AH04 kvetiapin 25.103.302
46. A10BA02 metformin 24.762.348
47. M01AB05 diklofenak 24.757.574
48. N02AX52 tramadol, kombinacije 24.653.928
49. R03AK07 formoterol i budesonid 24.381.021
50. A10AE05 inzulin detemir 23.418.252

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 59,15
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 59,04
3. C08CA01 amlodipin 49,11
4. N05BA01 diazepam 34,13
5. C03CA01 furosemid 32,56
6. C10AA05 atorvastatin 31,86
7. N05BA12 alprazolam 25,85
8. A02BC02 pantoprazol 25,41
9. M01AE01 ibuprofen 22,24
10. A10BA02 metformin 20,72
11. C09AA03 lizinopril 20,37
12. H03AA01 levotiroksin-natrij 16,98
13. C08CA09 lacidipin 14,95
14. C10AA07 rozuvastatin 14,69
15. C07AB07 bisoprolol 14,37
16. M01AB05 diklofenak 11,90
17. C07AB12 nebivolol 11,46
18. G04CA02 tamsulozin 11,38
19. A10BB12 glimepirid 10,85
20. R06AX13 loratadin 10,55
21. C10AA01 simvastatin 9,90
22. C02AC05 moksonidin 9,81
23. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,65
24. A10BB09 gliklazid 9,57
25. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,21
26. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,21
27. B01AA03 varfarin 8,28
28. C09CA01 losartan 8,21
29. N05CF02 zolpidem 8,07
30. A01AB09 mikonazol 7,84

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. M01AE01 ibuprofen 77.889.686
2. A10AD05 inzulin aspart 70.883.709
3. C10AA05 atorvastatin 58.404.104
4. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 58.376.528
5. R03AK06 salmeterol i flutikazon 57.751.337
6. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.105.528
7. C09BA03 lizinopril i diuretici 47.237.108
8. A02BC02 pantoprazol 47.000.429
9. N05AX13 paliperidon 42.069.921
10. N05AH03 olanzapin 41.678.599
11. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 40.599.372
12. N02BE01 paracetamol 40.248.986
13. N05AX08 risperidon 38.317.554
14. C09AA05 ramipril 37.644.628
15. C07AB07 bisoprolol 36.824.521
16. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.675.237
17. A10BD07 metformin i sitagliptin 36.235.197
18. C08CA01 amlodipin 34.417.671
19. A02BA02 ranitidin 32.488.118
20. C09BA05 ramipril i diuretici 32.202.425
21. A10AB05 inzulin aspart 31.856.930
22. C08CA09 lacidipin 30.209.798
23. N05BA01 diazepam 29.738.298
24. L04AA06 mikofenolna kiselina 28.033.987
25. C09BB04 perindopril i amlodipin 27.406.681
26. R03BB04 tiotropij 26.657.504
27. C10AA07 rozuvastatin 25.752.347
28. N05BA12 alprazolam 25.617.726
29. A10BA02 metformin 24.586.390
30. N02AX52 tramadol, kombinacije 24.255.324

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. N05BA01 diazepam 1,64
2. H02AB02 deksametazon 1,32
3. B01AB05 enoksaparin 1,21
4. H02AB04 metilprednizolon 1,16
5. A02BC02 pantoprazol 1,12
6. C03CA01 furosemid 1,05
7. B01AB02 antitrombin III 1,04
8. B01AB04 dalteparin 0,77
9. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,66
10. C09AA05 ramipril 0,64
11. B01AB06 nadroparin 0,61
12. N05AB02 flufenazin 0,54
13. C08CA01 amlodipin 0,54
14. B03BA01 cijanokobalamin 0,51
15. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,48
16. A06AD11 laktuloza 0,47
17. N05AD01 haloperidol 0,45
18. M01AE01 ibuprofen 0,43
19. L02AE02 leuprorelin 0,42
20. C10AA05 atorvastatin 0,42
21. N07BC02 metadon 0,38
22. L03AB07 interferon beta-1a 0,38
23. M01AB05 diklofenak 0,37
24. C08CA09 lacidipin 0,36
25. G03DA04 progesteron 0,33
26. N05CF02 zolpidem 0,32
27. N05BA12 alprazolam 0,32
28. N02BB02 metamizol natrij 0,31
29. A01AB09 mikonazol 0,31
30. M01AE03 ketoprofen 0,31

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 80.766.693
2. L01XC02 rituksimab 58.842.746
3. L04AB04 adalimumab 54.017.592
4. L01XC07 bevacizumab 49.019.280
5. L04AB02 infliksimab 42.230.155
6. L03AB07 interferon beta-1a 40.133.184
7. L01XE08 nilotinib 39.019.325
8. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.530.690
9. L01CD01 paklitaksel 31.855.963
10. L04AB01 etanercept 28.867.467
11. A16AB02 imigluceraza 28.631.284
12. L01XX32 bortezomib 26.021.170
13. L01XE01 imatinib 25.904.729
14. L01XE04 sunitinib 25.437.471
15. B05AA01 albumin 22.848.604
16. B05XA03 natrij klorid 20.527.844
17. L03AB08 interferon beta-1b 19.499.274
18. L03AX13 glatiramer acetat 19.407.300
19. L01BA04 pemetreksed 19.042.918
20. L04AB06 golimumab 18.647.432
21. H01CB02 oktreotid 18.206.874
22. L04AC07 tocilizumab 17.557.494
23. L01XE15 vemurafenib 17.494.254
24. H01AC01 somatotropin 17.044.063
25. B02BD08 eptakog alfa (aktivirani) 16.991.941
26. B05BA10 komb. otopina za parenteralnu prehranu 16.657.335
27. L01XE06 dasatinib 15.094.253
28. L01XE03 erlotinib 14.701.485
29. B01AB05 enoksaparin 14.154.204
30. B05BB01 elektroliti 12.784.942

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 59,00
2. C08CA01 amlodipin 48,97
3. N05BA01 diazepam 33,86
4. C03CA01 furosemid 32,89
5. C10AA05 atorvastatin 31,77
6. A02BC02 pantoprazol 25,93
7. N05BA12 alprazolam 24,53
8. A10BA02 metformin 20,63
9. C09AA03 lizinopril 20,26
10. M01AE01 ibuprofen 17,82
11. H03AA01 levotiroksin-natrij 16,23
12. C08CA09 lacidipin 15,22
13. C10AA07 rozuvastatin 14,51
14. C07AB07 bisoprolol 14,36
15. M01AB05 diklofenak 11,53
16. C07AB12 nebivolol 11,41
17. G04CA02 tamsulozin 11,33
18. A10BB12 glimepirid 10,81
19. C10AA01 simvastatin 9,94
20. C02AC05 moksonidin 9,87
21. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,84
22. R06AX13 loratadin 9,65
23. A10BB09 gliklazid 9,61
24. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,00
25. B01AA03 varfarin 8,38
26. C09CA01 losartan 8,16
27. C03BA11 indapamid 7,72
28. C08CA13 lerkanidipin 7,56
29. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,39
30. C09CA03 valsartan 7,32

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 80.822.744
2. A10AD05 inzulin aspart 71.616.907
3. R03AK06 salmeterol i flutikazon 61.611.197
4. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 59.749.205
5. L01XC02 rituksimab 58.582.243
6. C10AA05 atorvastatin 58.403.131
7. L04AB04 adalimumab 53.537.040
8. L01XC07 bevacizumab 49.019.280
9. A02BC02 pantoprazol 48.958.725
10. C09BA03 lizinopril i diuretici 46.603.206
11. M01AE01 ibuprofen 46.547.708
12. N05AX13 paliperidon 45.239.520
13. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 45.124.456
14. N05AH03 olanzapin 43.789.764
15. L04AB02 infliksimab 41.698.875
16. L03AB07 interferon beta-1a 39.894.383
17. N05AX08 risperidon 39.479.265
18. L01XE08 nilotinib 38.344.467
19. C09AA05 ramipril 37.561.952
20. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.515.128
21. C07AB07 bisoprolol 36.605.709
22. A10BD07 metformin i sitagliptin 36.064.309
23. C08CA01 amlodipin 34.369.981
24. C09BA05 ramipril i diuretici 32.116.242
25. A10AB05 inzulin aspart 32.112.257
26. L01CD01 paklitaksel 31.855.963
27. C08CA09 lacidipin 30.685.003
28. A02BA02 ranitidin 30.517.630
29. L04AA06 mikofenolna kiselina 29.588.543
30. N05BA01 diazepam 29.386.300

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 58,90
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,23
3. M01AE01 ibuprofen 4,84
4. N02BE01 paracetamol 4,54
5. B03BA01 cijanokobalamin 3,78
6. A06AB02 bisakodil 2,79
7. N07CA01 betahistin 2,43
8. R01AA05 oksimetazolin 2,15
9. R01AA08 nafazolin 2,04
10. A06AD11 laktuloza 2,03
11. N05BA01 diazepam 1,90
12. N05CF02 zolpidem 1,81
13. N05BA08 bromazepam 1,70
14. N05BA12 alprazolam 1,64
15. R05CB02 bromheksin 1,60
16. R05CB01 acetilcistein 1,39
17. N07CA02 cinarizin 1,30
18. H02AB02 deksametazon 1,19
19. R06AX13 loratadin 1,00
20. R01AA07 ksilometazolin 0,97
21. A01AB09 mikonazol 0,93
22. H03AA01 levotiroksin-natrij 0,88
23. A16AX01 tioktična kiselina 0,80
24. C09AA05 ramipril 0,79
25. B01AC04 klopidogrel 0,77
26. M01AB05 diklofenak 0,73
27. C03CA01 furosemid 0,72
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,69
29. C08CA01 amlodipin 0,68
30. G01AF02 klotrimazol 0,63

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2015. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.026.507
2. N02BE01 paracetamol 39.730.877
3. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.673.199
4. M01AE01 ibuprofen 32.413.623
5. R01AA05 oksimetazolin 15.664.483
6. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 13.819.034
7. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 13.232.567
8. N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 12.093.794
9. M02AA15 diklofenak 9.216.363
10. M02AA13 ibuprofen 8.713.455
11. A06AB02 bisakodil 8.593.294
12. A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 8.473.334
13. G04BE03 sildenafil 8.204.142
14. R01AB06 ksilometazolin 7.750.202
15. R05CB02 bromheksin 7.693.138
16. R05CA12 bršljanov list 7.500.854
17. B05BB01 elektroliti 7.400.114
18. A07FA01 organizmi koji stvaraju mliječnu kiselinu 7.264.084
19. G01AF02 klotrimazol 6.871.712
20. G04CX02 ekstrakt Sabal palme 6.834.957
21. N05BA08 bromazepam 6.603.960
22. D03AX03 dekspantenol 6.416.058
23. A11EA01 vitamini B kompleksa 6.199.858
24. N07CA01 betahistin 5.795.272
25. D01AC01 klotrimazol 5.448.760
26. R02AA05 klorheksidin 5.058.770
27. C05BA03 heparin 4.935.667
28. R05CB01 acetilcistein 4.929.363
29. D08AJ57 oktenidin, kombinacije 4.762.706
30. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 4.709.870

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 925,52
2. Krapinsko-zagorska 1.088,52
3. Sisačko-moslavačka 1.128,88
4. Karlovačka 1.135,52
5. Varaždinska 1.065,66
6. Koprivničko-križevačka 968,84
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.166,19
8. Primorsko-goranska 1.009,60
9. Ličko-senjska 941,31
10. Virovitičko-podravska 1.015,06
11. Požeško-slavonska 769,06
12. Brodsko-posavska 944,93
13. Zadarska županija 885,77
14. Osječko-baranjska 967,07
15. Šibensko-kninska 1.048,12
16. Vukovarsko-srijemska 915,95
17. Splitsko-dalmatinska 843,24
18. Istarska 964,21
19. Dubrovačko-neretvanska 938,49
20. Međimurska 977,54
21. Grad Zagreb 931,31

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 248.483.270
2. Krapinsko-zagorska 114.451.563
3. Sisačko-moslavačka 138.787.632
4. Karlovačka 111.047.326
5. Varaždinska 147.458.484
6. Koprivničko-križevačka 89.087.591
7. Bjelovarsko-bilogorska 103.727.966
8. Primorsko-goranska 255.124.820
9. Ličko-senjska 35.872.831
10. Virovitičko-podravska 66.967.215
11. Požeško-slavonska 42.104.042
12. Brodsko-posavska 105.273.231
13. Zadarska županija 142.831.280
14. Osječko-baranjska 223.008.863
15. Šibensko-kninska 93.979.853
16. Vukovarsko-srijemska 124.070.619
17. Splitsko-dalmatinska 350.430.648
18. Istarska 188.203.255
19. Dubrovačko-neretvanska 109.018.160
20. Međimurska 92.516.928
21. Grad Zagreb 679.407.660

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2015. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2015. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2015. godini (pdf dokument)
Top