News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2017 - Croatian Document

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) (tzv. postupak "interventnog uvoza").

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je za svaki lijek iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,84% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,84% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,16%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2017. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2017. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2016, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2017. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2017. godini bit će objavljeni krajem rujna 2018. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2017. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2018. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2017. godini iznosila 1.061,11 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 6.131.627.475 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2017. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2017. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2017. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2017. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2017. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2017. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2017. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2017. godini iznosila 1.061,11 DDD/1000 stanovnika/dan, odnosno, 6.131.627.475,00 kuna pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2017. godini u DDD/1000/dan iznosi 1,5% u odnosu na 2016. godinu. Ovaj porast potrošnje manji je od prosječnog porasta potrošnje tijekom posljednjih pet godina, u razdoblju od 2013. do 2017. godine. Dakle, iako u manjem iznosu, povećanje je prisutno te slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje. Analiza potrošnje lijekova u 2017. godini prema financijskimcijskim pokazateljima pokazuje porast 5,7% u odnosu na 2016. godinu i veća je od prosječne potrošnje za razdoblje 2013. do 2017. godine.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2017. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), a treći Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N). Glavne ATK skupine koje su u 2017. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2016. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan) jesu skupina M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem od 6,7%, G - Lijekovi koji djeluju na urinarni sustav i spolni hormoni 7,8%, R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav 5,6% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 3,5%. Lijekovi u skupini D - Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatici imali su najveće povećanje potrošnje, i to 13%, ali je njihov udio u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,04%. U 2017. godini značajno smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2016. godinu zabilježeno je u skupini S - Lijekovi koji djeluju na osjetila 58%. To je odraz činjenice da neki lijekovi u skupini više nemaju dodijeljen DDD, dok je financijski izražena potrošnja u okviru prošlogodišnje. Od ostalih ATK skupina lijekova koje bilježe smanjenje potrošnje u skupini H - Sustavni hormonski lijekovi bez spolnih hormona (Tablica 1.) zabilježeno je smanjenje od 3,2%. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2016. godinu prati prosječan godišnji rast potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2017. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina B01 - Antitrombotici te C08 - Blokatori kalcijevih kanala (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2017. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2016. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa, A11 - Vitamini, H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu te B03 - Antianemici s više od 10% povećanja. Ostale skupine koje imaju povećanje između 5 i 10 % po broju DDD/1000/dan jesu Antihipertenzivi (C02 8,9%), Lijekovi za poremećaje kiselosti (A02; 7,7%), Lijekovi za mokraćni sustav (G04; 7,4%), Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem (M01; 7%) te Lijekovi koji modificiraju lipide (Hipolipemici) (C10) s povećanjem od 5,2%. Skupina R01 (Lijekovi za liječenje bolesti nosa) ima povećanje od 1,5 puta u odnosu na prethodnu godinu, no to je posljedica promjene definirane dnevne doze jednog lijeka u navedenoj skupini s obzirom na to da je financijski izražena potrošnja vrlo slična u dvije usporedne godine. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2016. imala je skupina H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače koje iznosi 12,7%. Smanjenje potrošnje između 2 i 5% zabilježeno je i u skupinama A01 - Stomatološki lijekovi, R03 - Lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova, C08 - Blokatori kalcijevih kanala te N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav, uključujući parasimpatomimetike.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2017. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je blokator kalcijevih kanala amlodipin, a četvrti inhibitor HMG KoA reduktaze atorvastatin (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (26%), selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (12%), inhibitor HMG KoA reduktaze rosuvastatin (11%), hipnotik i sedativ zolpidem (11%) te nesteroidni antiinflamatorik ibuprofen (10,2%). Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2017. godini imali su levotiroksin-natrij, lacidipin, loratadin, lizinopril, i diklofenak. Smanjenje potrošnje bilo je u rasponu od 5% do 14%, u odnosu na 2016. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2017. godini veća je za 5,7% u odnosu na 2016. godinu. Glavne ATK skupine lijekova s najvećom financijskom potrošnjom prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2017. godini bile su redom, skupine L- Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (Tablica 2.), zatim N- Lijekovi koji djeluju na živčani sustav , A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari te C- Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav . Dok je u ATK skupini N potrošnja u 2017. godini manja za 1,7% u odnosu na 2016. godinu, u nekim skupinama je u odnosu na 2016. godinu zabilježen porast potrošnje koji je veći od prosječnog povećanja. Najveće povećanje potrošnje (25%) zabilježeno je u skupini J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, a razlog tomu je što je podatcima pridodana i potrošnja cjepiva, koja inače ima drukčiji put distribucije od ostalih lijekova. Povećanje potrošnje veće od 10% zabilježeno je u skupinama B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe i V - Različito (skupina lijekova i preparata koje koristimo kao antidote, dijagnostike i kontrastna sredstva). Lijekovi koji imaju potrošnju veću od 5% u odnosu na 2016. godinu su lijekovi iz skupine H - Sustavni hormonski lijekovi bez spolnih hormona, D - Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatici i L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori.

Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj, u 2017. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), treći su Imunosupresivi (L04), četvrti su Psiholeptici (N05), a peti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Od prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom u kunama izrazit porast potrošnje u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu imala je skupina J07 - Cjepiva. S obzirom na to da ova skupina ima drugačiji put distribucije (uglavnom putem veleprodaja lijekova), u izvješćima iz prethodnih godina nije bila prikazivana zajedno s ostalim lijekovima. Budući da su podaci o potrošnji lijekova iz ove skupine u Izvješću za 2017. godinu prikazani zajedno s podacima za ostale lijekove, zabilježen je porast potrošnje za 33 puta. Zatim slijede skupine V08 - Kontrastna sredstva s povećanjem od 61,5%, B01 - Antitrombotici s povećanjem od 22,5% i J06 - Imunoserumi i imunoglobulini kod kojih je zabilježeno povećanje od 16,6%. Skupine J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija, J01 - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija i L01 - Antineoplastici (citostatici- 10%), imaju porast potrošnje u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu veći od 10% sveukupnog prosječnog povećanja. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu mogu se izdvojiti skupine L02 - Endokrina terapija (smanjenje oko 13%), N06 - Psihoanaleptici (smanjenje oko 7,5%) te L03 - Imunostimulansi (smanjenje oko 5%).

U Republici Hrvatskoj u 2017. godini najveću financijski izraženu potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, na trećem mjestu su namirnice za enteralnu primjenu, nakon kojih slijede inhibitori protonske pumpe pantoprazol, inzulin aspart, acetilsalicilna kiselina itd. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2016. godini te se između prvih 10 lijekova prema financijskimcijskoj potrošnji nalaze četiri lijeka iz skupine monoklonskih protutijela. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2017. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2016. godinu je dabigatran etaksilat, čija je potrošnja u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu uvećana za 48,6%. Veći porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2016. godinu ostvarili su i acetilsalicilna kiselina (18,5%) te humani imunoglobulini za i.v. primjenu (15%). Isto tako, između prvih 25 lijekova po potrošnji u 2016. godini nalazi se pet lijekova koji pripadaju ATK skupini L, a to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2017. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na godišnji prosjek u kunama u odnosu na 2016. godinu su rituksimab (23%), inzulin aspart (14%) i kombinacija salmeterola i flutikazona (12%).

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2017. godini iznosila je 1.027,88 DDD/1000/dan (97% ukupne potrošnje), što je povećanje za 1,3% u odnosu na 2016.godinu, dok je, gledano financijski, iznosila sveukupno 3.784.476.557,00 kuna (62% ukupne potrošnje), što je povećanje za 4% u odnosu na 2016. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2017. godini iznosila je 33,23 DDD/1000/dan (3% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 2.347.150.918,00 kuna (38% ukupne potrošnje). Povećanje bolničke potrošnje u DDD/1000/dan je 2,1%, a u kunama 9,6% u odnosu na 2016. godinu. Raspodjela izražena u postotcima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2017. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3% i 38%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same plaćaju trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2017. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 926,42 DDD/1000/dan (87%), odnosno financijski, ukupno 5.333.744.867,00 kuna (isto 87%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 134,7 DDD/1000/dan (13%), odnosno financijski, sveukupno 797.882.608,00 kuna (13%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je tijekom razdoblja od 2005. do 2017. godine.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2017. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 967,11 DDD/1000/dan (91%), odnosno, financijski, ukupno 5.587.581.833,00 kuna (91%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 94 DDD/1000/dan (9%), odnosno, financijski, ukupno 571.135.525 kuna (9%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) tijekom razdoblja od 2005. do 2017. godine možemo ustvrditi da je omjer raspodjele potrošnje vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo onaj lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.

HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

Za 2017. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 1.503 lijeka prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN) koliko ih je bilo u prometu 2017. godine u Hrvatskoj, što je povećanje od 3,7% u odnosu prema 2016. godini. Isto tako, obrađeni su podatci o 4.112 lijeka, odnosno njihove farmaceutske oblike, što je za 8,7% više nego u 2016. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, a, jednako tako, i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000 stanovnika/dan) i L (skupina s najvećom financijskom potrošnjom).

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2017. godini.

U tablici 16. dostupan je detaljni prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2017. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000 stanovnika/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000 stanovnika/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 386,38
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 177,15
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 172,51
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 100,43
5. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 65,83
6. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 62,56
7. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 28,94
8. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 28,76
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,14
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 8,38
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 3,63
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,78
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,37
14. V RAZLIČITO 0,27
UKUPNO: 1.061,11

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1.321.313.353
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 833.965.177
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 799.067.608
4. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 785.013.401
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 609.180.287
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 495.904.701
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 357.587.032
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 228.464.125
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 178.814.789
10. V RAZLIČITO 176.483.622
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 125.797.993
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 113.711.281
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 96.893.150
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 9.430.958
UKUPNO: 6.131.627.475

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2017. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 110,85
2. N05 PSIHOLEPTICI 105,29
3. B01 ANTITROMBOTICI 76,80
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 72,94
5. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 71,40
6. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 66,87
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 54,89
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 54,27
9. C03 DIURETICI 50,19
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 39,55
11. A11 VITAMINI 32,21
12. N06 PSIHOANALEPTICI 31,77
13. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,78
14. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,14
15. B03 ANTIANEMICI 23,57
16. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 22,33
17. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 21,25
18. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 21,24
19. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 16,54
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 16,39
21. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 12,72
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 11,61
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,09
24. N02 ANALGETICI 10,31
25. N03 ANTIEPILEPTICI 9,60
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8,03
27. A06 LAKSATIVI 6,39
28. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,98
29. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 5,73
30. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 5,54
31. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 4,75
32. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 4,56
33. N04 ANTIPARKINSONICI 4,44
34. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,23
35. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 3,63
36. L04 IMUNOSUPRESIVI 3,26
37. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,91
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,84
39. A12 MINERALI 1,38
40. P01 ANTIPROTOZOICI 0,70
41. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,56
42. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,49
43. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,45
44. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,42
45. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,36
46. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,35
47. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,34
48. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,32
49. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,28
50. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,28
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,27
52. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,24
53. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,18
54. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,16
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,15
56. P02 ANTHELMINTICI 0,08
57. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,07
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,06
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,05
60. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
62. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
63. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*
64. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
65. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SISTEMIČKU UPOTREBU 0,00*
66. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2017. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupina ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 753.088.550
2. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 408.024.554
3. L04 IMUNOSUPRESIVI 361.095.709
4. N05 PSIHOLEPTICI 336.478.287
5. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 281.747.590
6. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 252.890.163
7. B01 ANTITROMBOTICI 245.281.007
8. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 193.340.508
9. N02 ANALGETICI 182.818.064
10. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 164.700.205
11. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 147.483.321
12. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 144.474.443
13. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 139.270.147
14. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 125.133.025
15. L03 IMUNOSTIMULANSI 116.042.411
16. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 96.206.322
17. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 93.349.265
18. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 91.670.324
19. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 91.086.683
20. J07 CJEPIVA 90.688.434
21. NO3 ANTIEPILEPTICI 88.383.372
22. NO6 PSIHOANALEPTICI 87.478.711
23. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 85.791.118
24. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 84.801.299
25. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 82.848.268
26. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 77.766.204
27. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 65.321.268
28. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 62.103.121
29. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 59.912.817
30. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 55.573.380
31. B03 ANTIANEMICI 55.507.183
32. C03 DIURETICI 53.212.914
33. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 51.571.954
34. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 50.545.657
35. B02 ANTIHEMORAGICI 49.926.091
36. C02 ANTIHIPERTENZIVI 46.539.017
37. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 45.612.328
38. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 43.075.456
39. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 40.819.044
40. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 39.427.669
41. N04 ANTIPARKINSONICI 37.402.559
42. A11 VITAMINI 35.103.987
43. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 33.645.159
44. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 30.826.260
45. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 28.242.808
46. A12 MINERALI 26.695.606
47. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 24.813.607
48. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 24.728.346
49. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 24.654.292
50. N01 ANESTETICI 23.637.980
51. A06 LAKSATIVI 23.079.573
52. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 22.431.093
53. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 22.342.648
54. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 21.980.819
55. C05 VAZOPROTEKTIVI 21.245.982
56. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 21.132.488
57. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 20.046.362
58. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 17.435.519
59. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 14.529.847
60. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 11.821.661
61. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 10.027.472
62. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 9.581.454
63. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9.123.768
64. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 8.767.434
65. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 8.655.031
66. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.474.641
67. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.035.658
68. P01 ANTIPROTOZOICI 6.366.359
69. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 5.926.884
70. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 5.456.878
71. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 5.171.565
72. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.913.753
73. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 2.670.434
74. P02 ANTHELMINTICI 2.219.036
75. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 2.052.331
76. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.749.755
77. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.560.999
78. D05 ANTIPSORIJATICI 1.089.451
79. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 845.563
80. H04 HORMONI GUŠTERAČE 815.053
81. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 735.452
82. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 715.977
83. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 686.171
84. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 452.571
85. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 416.578
86. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 230.398
87. V01 ALERGENI 3.391
88. S02 OTOLOGICI 657
89. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SISTEMIČKU UPOTREBU 281

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2017. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 65,52
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,78
3. C08CA01 amlodipin 45,81
4. C10AA05 atorvastatin 38,00
5. N05BA01 diazepam 37,32
6. C03CA01 furosemid 36,88
7. A02BC02 pantoprazol 33,72
8. M01AE01 ibuprofen 27,18
9. N05BA12 alprazolam 26,56
10. A11CC05 kolekalciferol 23,92
11. A10BA02 metformin 22,57
12. C10AA07 rosuvastatin 21,52
13. C07AB07 bisoprolol 16,75
14. C09AA03 lizinopril 16,15
15. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,77
16. C07AB12 nebivolol 13,92
17. C02AC05 moksonidin 13,19
18. G04CA02 tamsulozin 13,16
19. C08CA09 lacidipin 12,04
20. M01AB05 diklofenak 11,77
21. A10BB09 gliklazid 11,12
22. N05CF02 zolpidem 10,90
23. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 10,07
24. C08CA13 lerkanidipin 9,85
25. R06AX13 loratadin 9,70
26. C09CA03 valsartan 9,44
27. B01AA03 varfarin 9,13
28. A10BB12 glimepirid 8,44
29. M01AE03 ketoprofen 8,39
30. A02BC05 esomeprazol 8,09
31. A01AB09 mikonazol 8,01
32. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,66
33. A02BA02 ranitidin 7,61
34. C01DA14 izosorbidmononitrat 7,41
35. C09CA01 losartan 7,32
36. N06AB06 sertralin 7,29
37. C10AA01 simvastatin 7,28
38. C03BA11 indapamid 7,25
39. C09AA04 perindopril 6,83
40. A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 6,81
41. N06AB10 escitalopram 6,51
42. B03BB01 folna kiselina 6,43
43. R06AX27 dezloratadin 6,26
44. C01EB15 trimetazidin 6,18
45. A10AD05 inzulin aspart 6,17
46. B03BA01 cijanokobalamin 6,01
47. N07BC02 metadon 5,26
48. C07AB03 atenolol 5,26
49. H02AB04 metilprednizolon 5,25
50. R01AA05 oksimetazolin 5,22

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2017. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 110.802.557
2. M01AE01 ibuprofen 88.546.169
3. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 72.758.494
4. A02BC02 pantoprazol 63.797.899
5. A10AD05 inzulin aspart 63.424.693
6. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 63.267.274
7. L01XC02 rituksimab 62.347.259
8. L04AB04 adalimumab 59.799.085
9. C10AA05 atorvastatin 59.089.949
10. L01XC07 bevacizumab 57.750.601
11. N05AX13 paliperidon 56.633.028
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 53.309.725
13. B05BB01 elektroliti 48.606.624
14. R03AK06 salmeterol i flutikazon 48.594.817
15. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 48.402.689
16. N05AH03 olanzapin 45.017.431
17. N02BE01 paracetamol 44.590.552
18. C07AB07 bisoprolol 43.071.344
19. L04AB02 infliksimab 41.001.768
20. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.329.702
21. B01AE07 dabigatran eteksilat 37.989.191
22. L03AB07 interferon beta-1a 37.445.047
23. A10BD07 metformin i sitagliptin 37.399.626
24. C09AA05 ramipril 37.145.410
25. N05BA01 diazepam 36.069.573
26. J07CA09 cj.pr. difter-hemof.infl.B-pertus-polio-tetan-hepB 36.035.562
27. B01AF01 rivaroksaban 36.002.787
28. A10AB05 inzulin aspart 35.548.504
29. L01XE08 nilotinib 35.166.110
30. L01XC13 pertuzumab 32.951.664
31. C10AA07 rosuvastatin 32.057.510
32. L04AA06 mikofenolna kiselina 32.008.653
33. C09BB04 perindopril, amlodipin 31.689.067
34. C08CA01 amlodipin 31.565.629
35. A10AE04 inzulin glargin 31.301.053
36. A10BX07 liraglutid 31.034.589
37. C09BA03 lizinopril i diuretici 30.670.321
38. N05AX08 risperidon 30.138.244
39. N02AX52 tramadol, komb. 30.070.446
40. L03AX13 glatiramer acetat 28.886.484
41. L01XX32 bortezomib 27.870.872
42. B01AB05 enoksaparin 27.837.176
43. J05AX67 ombitasvir, paritaprevir i ritonavir 27.484.054
44. L01XE04 sunitinib 27.421.645
45. C09BA05 ramipril, diuretici 26.966.737
46. C02AC05 moksonidin 26.771.933
47. N05AH04 kvetiapin 26.757.160
48. A10BA02 metformin 26.598.943
49. N05BA12 alprazolam 26.021.679
50. A02BA02 ranitidin 25.947.252

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2017. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 62,03
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,16
3. C08CA01 amlodipin 45,57
4. C10AA05 atorvastatin 37,62
5. N05BA01 diazepam 35,82
6. C03CA01 furosemid 35,43
7. A02BC02 pantoprazol 32,46
8. M01AE01 ibuprofen 26,75
9. N05BA12 alprazolam 26,31
10. A11CC05 kolekalciferol 23,88
11. A10BA02 metformin 22,47
12. C10AA07 rosuvastatin 21,44
13. C07AB07 bisoprolol 16,59
14. C09AA03 lizinopril 16,11
15. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,65
16. C07AB12 nebivolol 13,82
17. G04CA02 tamsulozin 13,07
18. C02AC05 moksonidin 13,04
19. C08CA09 lacidipin 11,88
20. M01AB05 diklofenak 11,52
21. A10BB09 gliklazid 11,03
22. N05CF02 zolpidem 10,60
23. C08CA13 lerkanidipin 9,79
24. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,65
25. R06AX13 loratadin 9,62
26. C09CA03 valsartan 9,25
27. B01AA03 varfarin 9,03
28. A10BB12 glimepirid 8,40
29. M01AE03 ketoprofen 8,05
30. A02BC05 esomeprazol 7,89

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2017. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. M01AE01 ibuprofen 87.535.379
2. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 68.169.949
3. A10AD05 inzulin aspart 63.041.040
4. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 62.424.379
5. C10AA05 atorvastatin 58.617.279
6. A02BC02 pantoprazol 54.373.122
7. N05AX13 paliperidon 49.907.755
8. R03AK06 salmeterol i flutikazon 47.124.731
9. C07AB07 bisoprolol 42.790.807
10. N05AH03 olanzapin 41.743.062
11. N02BE01 paracetamol 40.944.548
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 39.171.929
13. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.328.954
14. B01AE07 dabigatran eteksilat 37.382.863
15. A10BD07 metformin i sitagliptin 37.233.281
16. C09AA05 ramipril 36.870.555
17. J07CA09 cj.pr. difter-hemof.infl.B-pertus-polio-tetan-hepB 36.035.107
18. A10AB05 inzulin aspart 35.106.925
19. B01AF01 rivaroksaban 34.560.081
20. N05BA01 diazepam 34.408.815
21. C10AA07 rosuvastatin 31.941.584
22. C09BB04 perindopril, amlodipin 31.467.045
23. C08CA01 amlodipin 31.422.251
24. A10AE04 inzulin glargin 30.878.537
25. A10BX07 liraglutid 30.841.493
26. C09BA03 lizinopril i diuretici 30.615.436
27. L04AA06 mikofenolna kiselina 29.757.372
28. N02AX52 tramadol, komb. 29.602.899
29. N05AX08 risperidon 28.811.767
30. C09BA05 ramipril, diuretici 26.907.632

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2017. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 B01AB05 enoksaparin 1,67
2 N05BA01 diazepam 1,51
3 C03CA01 furosemid 1,45
4 H02AB02 deksametazon 1,26
5 A02BC02 pantoprazol 1,26
6 H02AB04 metilprednizolon 1,11
7 B01AB04 dalteparin 0,92
8 B03BA01 cijanokobalamin 0,89
9 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,62
10 L02AE02 leuprorelin 0,58
11 B01AB06 nadroparin 0,57
12 C09AA05 ramipril 0,49
13 A06AD11 laktuloza 0,45
14 N02BB02 metamizol natrij 0,44
15 M01AE01 ibuprofen 0,43
16 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,42
17 N05AD01 haloperidol 0,41
18 C10AA05 atorvastatin 0,38
19 M01AE03 ketoprofen 0,34
20 B01AB01 heparin 0,34
21 A11DA01 tiamin (vit. B1) 0,33
22 L03AB07 interferon beta-1a 0,33
23 B03XA01 eritropoetin 0,32
24 A01AB09 mikonazol 0,31
25 N05CF02 zolpidem 0,30
26 N05CD08 midazolam 0,28
27 N05BA12 alprazolam 0,25
28 M01AB05 diklofenak 0,25
29 C08CA01 amlodipin 0,23
30 L04AB02 infliksimab 0,23

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2017. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 110.631.966
2 L01XC02 rituksimab 62.327.731
3 L04AB04 adalimumab 59.784.865
4 L01XC07 bevacizumab 57.423.951
5 J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 48.395.952
6 L04AB02 infliksimab 40.998.700
7 L03AB07 interferon beta-1a 37.369.884
8 L01XE08 nilotinib 35.166.110
9 B05BB01 elektroliti 33.619.218
10 L01XC13 pertuzumab 32.951.664
11 L03AX13 glatiramer acetat 28.759.080
12 L01XX32 bortezomib 27.861.147
13 B01AB05 enoksaparin 27.502.788
14 J05AX67 ombitasvir, paritaprevir i ritonavir 27.484.054
15 L01XE04 sunitinib 27.421.645
16 J05AX65 sofosbuvir, ledipasvir 25.629.108
17 L01CD01 paklitaksel 25.096.971
18 L04AC07 tocilizumab 25.035.045
19 L04AB01 etanercept 24.913.820
20 L04AX04 lenalidomid 23.870.960
21 H01CB02 oktreotid 22.754.181
22 A16AB02 imigluceraza 22.617.230
23 L04AB06 golimumab 21.711.202
24 H01AC01 somatotropin 21.456.424
25 J01DH02 enzalutamid 20.877.333
26 L01XC18 pembrolizumab 20.070.662
27 L01XE15 vemurafenib 19.971.078
28 L03AB08 interferon beta-1b 19.955.867
29 B05BA10 komb. otopina za parenteralnu prehranu 19.670.114
30 L02BB04 enzalutamid 17.235.698

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, na teret HZZO-a u 2017. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 C09AA05 ramipril 61,72
2 C08CA01 amlodipin 45,17
3 C10AA05 atorvastatin 37,48
4 C03CA01 furosemid 36,09
5 N05BA01 diazepam 35,41
6 A02BC02 pantoprazol 33,02
7 N05BA12 alprazolam 25,11
8 A11CC05 kolekalciferol 22,62
9 A10BA02 metformin 22,33
10 C10AA07 rosuvastatin 21,20
11 M01AE01 ibuprofen 20,77
12 C07AB07 bisoprolol 16,51
13 C09AA03 lizinopril 15,89
14 H03AA01 levotiroksin-natrij 14,18
15 C07AB12 nebivolol 13,77
16 C02AC05 moksonidin 13,08
17 G04CA02 tamsulozin 12,99
18 C08CA09 lacidipin 11,98
19 M01AB05 diklofenak 11,20
20 A10BB09 gliklazid 11,05
21 C08CA13 lerkanidipin 9,79
22 N05CF02 zolpidem 9,69
23 C09CA03 valsartan 9,21
24 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,18
25 B01AA03 varfarin 9,09
26 R06AX13 loratadin 8,84
27 A10BB12 glimepirid 8,36
28 M01AE03 ketoprofen 7,98
29 A02BC05 esomeprazol 7,90
30 B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,56

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, na teret HZZO-a u 2017. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 110.730.113
2 V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 70.875.714
3 A10AD05 inzulin aspart 63.274.624
4 A02BC02 pantoprazol 61.911.521
5 L01XC02 rituksimab 59.655.568
6 L04AB04 adalimumab 58.463.699
7 C10AA05 atorvastatin 58.273.931
8 L01XC07 bevacizumab 56.708.580
9 N05AX13 paliperidon 53.884.879
10 M01AE01 ibuprofen 49.842.469
11 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 49.710.550
12 R03AK06 salmeterol i flutikazon 48.545.549
13 J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 48.395.952
14 N05AH03 olanzapin 43.516.310
15 C07AB07 bisoprolol 42.480.049
16 L04AB02 infliksimab 39.478.152
17 L03AB07 interferon beta-1a 37.288.529
18 A10BD07 metformin i sitagliptin 37.125.777
19 C09AA05 ramipril 36.708.646
20 B01AE07 dabigatran eteksilat 36.620.491
21 A10AB05 inzulin aspart 35.425.710
22 L01XE08 nilotinib 35.166.110
23 B01AF01 rivaroksaban 34.574.111
24 N05BA01 diazepam 33.844.534
25 B05BB01 elektroliti 33.565.000
26 L01XC13 pertuzumab 32.951.664
27 L04AA06 mikofenolna kiselina 31.916.796
28 C10AA07 rosuvastatin 31.481.377
29 C09BB04 perindopril, amlodipin 31.475.575
30 C08CA01 amlodipin 31.205.687

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, koji nisu na teret HZZO-a u 2017. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,81
2 A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 6,79
3 M01AE01 ibuprofen 6,41
4 R01AA05 oksimetazolin 5,21
5 B03BA01 cijanokobalamin 5,12
6 N02BE01 paracetamol 4,42
7 R01AA07 ksilometazolin 4,00
8 N07CA01 betahistin 2,77
9 A06AB02 bisakodil 2,65
10 A06AD11 laktuloza 2,20
11 N05BA01 diazepam 1,91
12 N05BA12 alprazolam 1,45
13 R05CB02 bromheksin 1,41
14 A11CC05 kolekalciferol 1,31
15 N05CF02 zolpidem 1,21
16 N05BA08 bromazepam 1,19
17 H02AB02 deksametazon 1,18
18 R05CB01 acetilcistein 1,11
19 B01AC04 klopidogrel 1,07
20 N07CA02 cinarizin 1,06
21 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,89
22 R06AX13 loratadin 0,85
23 C01EB15 trimetazidin 0,84
24 A01AB09 mikonazol 0,83
25 C09AA05 ramipril 0,80
26 C03CA01 furosemid 0,80
27 A02BC02 pantoprazol 0,69
28 G01AF02 klotrimazol 0,67
29 C08CA01 amlodipin 0,63
30 H03AA01 levotiroksin-natrij 0,59

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, koji nisu na teret HZZO-a u 2017. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 49.858.521
2 N02BE01 paracetamol 40.538.804
3 M01AE01 ibuprofen 38.703.699
4 N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.328.193
5 R01AA05 oksimetazolin 15.952.685
6 R02AA20 antiseptici oralni, različiti 15.892.637
7 B05BB01 elektroliti 15.041.624
8 R01AA07 ksilometazolin 14.043.824
9 M02AA15 diklofenak 14.040.983
10 N02BA51 acetilsalicilna kis., komb. bez psiholeptika 11.701.332
11 N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 10.786.457
12 A07FA01 organizmi koji stvaraju mliječnu kiselinu 9.937.229
13 G04CX02 ekstrakt Sabal palme 9.908.870
14 A06AB02 bisakodil 9.522.936
15 M02AA13 ibuprofen 9.172.599
16 A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 8.335.893
17 R05CB02 bromheksin 8.297.212
18 G04BE03 sildenafil 8.169.218
19 G01AF02 klotrimazol 7.035.661
20 R05CA12 bršljanov list 6.900.977
21 C05CA53 diosmin, kombinacije 6.715.432
22 N07CA01 betahistin 6.326.226
23 C05BA03 heparin 6.125.172
24 D03AX03 dekspantenol 5.868.705
25 D08AJ57 oktenidin, kombinacije 5.796.218
26 A11EA01 vitamini B kompleksa 5.566.936
27 R02AA05 klorheksidin 5.516.821
28 R05CB01 acetilcistein 5.161.403
29 A05BA03 silimarin/sikavica 4.852.216
30 D01AC01 klotrimazol 4.714.447

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2017. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 996,61
2. Krapinsko-zagorska 1.159,89
3. Sisačko-moslavačka 1.210,50
4. Karlovačka 1.185,99
5. Varaždinska 1.162,06
6. Koprivničko-križevačka 1.069,25
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.194,69
8. Primorsko-goranska 1.112,48
9. Ličko-senjska 1.096,75
10. Virovitičko-podravska 1.073,78
11. Požeško-slavonska 827,33
12. Brodsko-posavska 976,92
13. Zadarska županija 974,61
14. Osječko-baranjska 1.000,25
15. Šibensko-kninska 1.103,89
16. Vukovarsko-srijemska 1.066,45
17. Splitsko-dalmatinska 857,13
18. Istarska 964,45
19. Dubrovačko-neretvanska 978,07
20. Međimurska 1.078,01
21. Grad Zagreb 1.007,19

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama po županijama u 2017. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 264.300.560
2. Krapinsko-zagorska 122.548.597
3. Sisačko-moslavačka 145.539.062
4. Karlovačka 110.060.671
5. Varaždinska 158.755.044
6. Koprivničko-križevačka 96.392.721
7. Bjelovarsko-bilogorska 105.718.341
8. Primorsko-goranska 281.895.842
9. Ličko-senjska 40.015.331
10. Virovitičko-podravska 69.281.627
11. Požeško-slavonska 42.674.758
12. Brodsko-posavska 113.323.749
13. Zadarska županija 155.920.108
14. Osječko-baranjska 231.825.631
15. Šibensko-kninska 104.541.171
16. Vukovarsko-srijemska 137.932.868
17. Splitsko-dalmatinska 373.275.640
18. Istarska 190.060.057
19. Dubrovačko-neretvanska 117.032.449
20. Međimurska 103.994.742
21. Grad Zagreb 819.387.587

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2017. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2017. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2017. godini (pdf dokument)
Top