News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2014 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj u 2014. godini.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova s odobrenjem za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona (tzv. postupak "interventnog uvoza").

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je za svaki lijek iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 97,5% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da navedeni podaci predstavljaju 97,5% Izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,5%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2014. godinu. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 97,5% subjekata od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2014. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2014, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2014. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2014. godini bit će objavljeni krajem rujna 2015. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2014. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2015. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2014. godini iznosila 972,47 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.005.949.217,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2014. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2014. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2014. godini iznosila 972,47 DDD/1000/dan odnosno 5.005.949.217,00 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2014. godini u DDD/1000/dan iznosi 1,83% u odnosu na 2013. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2014. godine i slijedi trend povećanja kroz godine, iako je u 2014. godini manji od prosječnog povećanja za navedeno razdoblje. S druge strane, podaci o financijskoj potrošnji pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2014. godini na lijekove potrošeno 3,4% sredstava manje nego u 2013. godini. Ovo smanjenje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2013. godinu suprotno je trendu stalnog povećanja potrošnje lijekova tijekom razdoblja od 2005. do 2013. godine.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2014. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2014. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2013. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan) jesu skupina C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav s povećanjem od 5,8% i skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe s 5,1%. Lijekovi u skupini P - Antiparazitici imali su najveće povećanje potrošnje, i to 21%, ali je njihov udjel u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,07%. U 2014. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2013. godinu. Mogu se izdvojiti skupina G - Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni (vidi Tablicu 1), skupina L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori te skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru potrošnje u 2013. godini.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2014. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina B01 - Antitrombotici te skupina C08 - Blokatori kalcijskih kanala (vidi Tablicu 3). Terapijske ATK skupine koje su u 2014. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2013. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 25 skupina po potrošnji (s osam i više DDD/1000/dan), jesu skupina C02 - Antihipertenzivi s povećanjem od 21%, skupine C01 - Lijekovi koji djeluju na srce i C10 - Hipolipemici s povećanjem od po 15% te skupina B01 - Antitrombotici s 12%. Terapijska skupina (među prvih 25 s najvećom potrošnjom) koja je u 2014. godini imala značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2013. godinu je skupina B03 - Antianemici sa smanjenjem od 14%. Dok je potrošnja folne kiseline, lijeka iz skupine B03, slična potrošnji u 2013. godini, potrošnja cijanokobalamina, također lijeka iz B03 skupine, izrazito je manja nego u 2013. godini. Smanjenje potrošnje, oko 9%, imale su i skupina A11 - Vitamini te skupina H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu. Potrošnja u ostalim terapijskim skupinama u DDD/1000/dan kreće se u okviru prošlogodišnje potrošnje, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje. Prvih deset terapijskih skupina po potrošnji u DDD/1000/dan u 2014. godini ima gotovo isti redoslijed po potrošnji kao i u 2013. godini.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u 2014. godini prema DDD/1000/dan je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, drugi je ACE-inhibitor ramipril, treći je blokator kalcijskih kanala amlodipin, a četvrti benzodiazepinski anksiolitik diazepam (vidi Tablicu 5). Zanimljivo je da prvih deset lijekova po potrošnji ima gotovo isti redoslijed u 2014. godini kao u 2013. godini. Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, veću potrošnju u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu imali su hipolipemik rosuvastatin (49% više), moksonidin, koji je antihipertenziv, selektivni agonist imidazolskih receptora (35% više), te izosorbidmononitrat iz skupine vazodilatatora za liječenje bolesti srca (20% više). Među 25 prvih lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2014. godini imali su vitamin C, simvastatin, diklofenak te amoksicilin s inhibitorom enzima sa smanjenjem potrošnje od 5 - 10 % u odnosu na 2013. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2014. godini manja je za 3,4% u odnosu na 2013. godinu. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2014. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (vidi Tablicu 2), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). Dok je u ATK skupini C promet u 2014. godini manji za 17% u odnosu na 2013. godinu, a u skupini N manji za 2%, u skupini L promet je veći za 7,4%. Ovo povećanje potrošnje u skupini L prvenstveno se odnosi na lijekove iz terapijskih skupina Citostatici (L01), Imunosupresivi (L04) i Imunostimulansi (L03) te prosječno iznosi 8%, dok je u skupini Endokrina terapija (L02) potrošnja za 28% manja nego u 2013. godini. Jednako tako, financijska potrošnja u 2014. godini u skupini Lijekovi za liječenje infekcija izazvanih parazitima (P) je za 50% veća nego u 2013. godini, no financijska potrošnja u ovoj skupini u 2014. godini čini svega 0,2% ukupne potrošnje. Potrošnja u ostalim skupinama slična je prošlogodišnjoj, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2014. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Psiholeptici (N05), treći su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), a četvrti Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 4). Od prvih 25 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama, u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu imale su skupine J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (33%), L01 - Citostatici (15%) te B05 - Zamjene za krv i perfuzijske otopine (12%). Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu mogu se izdvojiti skupina C10 - Hipolipemici, koja je imala smanjenje potrošnje 33%, skupina C08 - Blokatori kalcijskih kanala (22%), skupina A02 - Antiulkusni lijekovi (20%) i skupina J01 - Antiinfektivni lijekovi (19%).

U Republici Hrvatskoj u 2014. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (vidi Tablicu 6). Drugi je prema financijskoj potrošnji lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treći antidijabetik inzulin aspart, nakon kojih slijede adrenergik s kortikosteroidom salmeterol i flutikazon, hipolipemik atorvastatin itd. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2014. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2013. godinu su trastuzumab (42%), imunoglobulini (41%), otopine elektrolita (28%), nilotinib (25%), bevacizumab (24%) itd. Isto tako, među prvih 25 lijekova po potrošnji u 2014. godini osam lijekova pripada ATK skupini L i to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2014. godini zabilježili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2013. godinu su pantoprazol (35%), ramipril (25%) te atorvastatin (20%) i olanzapin (20%).

Podaci pokazuju da je izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2014. godini iznosila 941,89 DDD/1000/dan (96,85% od ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 3.403.020.000,00 kuna (68% od ukupne potrošnje). Bolnička potrošnja lijekova u 2014. godini iznosila je 30,58 DDD/1000/dan (3,14% od ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 1.602.929.000,00 kuna (32% od ukupne potrošnje). Navedena raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2014. godine.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same plaćaju trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2014. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 836,20 DDD/1000/dan (86%), odnosno financijski, ukupno 4.395.624.000,00 kuna (88%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 136,28 DDD/1000/dan (14%), odnosno financijski, sveukupno 610.326.000,00 kuna (12%).

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (Rp) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2014. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 881,19 DDD/1000/dan (91%), odnosno, financijski, ukupno 4.566.311.010,00 kuna (91%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 91,28 DDD/1000/dan (9%), odnosno, financijski, ukupno 439.638.207,00 kuna (9%).

Prema primljenim i obrađenim podacima, u 2014. godini u RH u prometu su bila 2884 lijeka, odnosno njihova farmaceutska oblika, što je za 8,5% više nego u 2013. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, a, jednako tako, i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan) i L (skupina s najvećom potrošnjom u kunama). Navedeno povećanje broja generičkih lijekova i njihovih oblika može dati djelomično objašnjenje o smanjenoj ukupnoj potrošnji u kunama u 2014. godini.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2014. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 375,08
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 158,77
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 137,05
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 102,73
5. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 54,05
6. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 53,80
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 26,54
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 25,11
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,51
10. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,36
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,35
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,71
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,28
14. V RAZLIČITO 0,14
UKUPNO: 972,48

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 937.359.774
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 794.628.399
3. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 778.415.558
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 691.942.355
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 407.501.383
6. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 322.742.961
7. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 303.279.521
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 199.281.970
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 160.081.470
10. V RAZLIČITO 116.453.386
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 109.791.151
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 89.501.397
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 86.387.503
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 8.517.516
UKUPNO: 5.005.884.342

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2014. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 113,03
2. N05 PSIHOLEPTICI 98,92
3. B01 ANTITROMBOTICI 80,87
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 78,33
5. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 63,28
6. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 61,79
7. C03 DIURETICI 45,55
8. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 44,87
9. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 40,83
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 34,64
11. N06 PSIHOANALEPTICI 28,36
12. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 27,98
13. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,65
14. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 21,88
15. B03 ANTIANEMICI 21,82
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 18,89
17. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 17,55
18. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 16,64
19. C02 ANTIHIPERTENZIVI 13,46
20. A11 VITAMINI 10,26
21. N02 ANALGETICI 9,79
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 9,46
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 9,36
24. N03 ANTIEPILEPTICI 8,41
25. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,36
26. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,86
27. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 7,43
28. A06 LAKSATIVI 6,39
29. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,36
30. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 5,15
31. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 4,92
32. N04 ANTIPARKINSONICI 3,93
33. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,83
34. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 3,73
35. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 3,62
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,47
37. L04 IMUNOSUPRESIVI 2,13
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 2,06
39. A12 MINERALI 1,32
40. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,80
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,55
42. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,48
43. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,39
44. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,37
45. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,36
46. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,35
47. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,32
48. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,30
49. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,28
50. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,17
51. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,16
52. P02 ANtdELMINTICI 0,15
53. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,14
54. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,12
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,11
56. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,06
57. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,06
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,05
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,04
60. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,03
61. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,01
62. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
63. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
64. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*
65. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2014. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 556.951.437
2. N05 PSIHOLEPTICI 324.703.141
3. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 316.854.324
4. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 289.938.076
5. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 225.390.036
6. L04 IMUNOSUPRESIVI 216.569.162
7. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 182.638.525
8. N02 ANALGETICI 178.175.344
9. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 148.014.390
10. B01 ANTITROMBOTICI 138.414.036
11. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 136.222.213
12. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 127.414.009
13. L03 IMUNOSTIMULANSI 104.544.675
14. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 102.068.890
15. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 96.357.351
16. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 92.895.587
17. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 85.919.618
18. N06 PSIHOANALEPTICI 84.464.278
19. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 81.610.517
20. N03 ANTIEPILEPTICI 81.031.599
21. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 78.766.384
22. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 78.435.562
23. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 64.317.994
24. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 61.747.299
25. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 61.171.961
26. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 59.294.500
27. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 51.741.759
28. C02 ANTIHIPERTENZIVI 44.285.197
29. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 44.141.296
30. C03 DIURETICI 43.914.820
31. B03 ANTIANEMICI 42.710.443
32. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 41.795.038
33. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 41.070.260
34. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 39.207.930
35. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 38.066.425
36. N04 ANTIPARKINSONICI 36.266.848
37. A11 VITAMINI 35.607.509
38. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 34.781.800
39. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 34.068.273
40. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 29.100.079
41. B02 ANTIHEMORAGICI 29.093.980
42. N01 ANESTETICI 28.239.890
43. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 26.451.676
44. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 25.263.021
45. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 23.683.957
46. A12 MINERALI 23.580.006
47. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 22.929.234
48. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 22.220.524
49. A06 LAKSATIVI 20.935.419
50. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 20.294.489
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 19.854.770
52. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 19.507.257
53. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 18.690.294
54. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 16.905.566
55. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.494.992
56. C05 VAZOPROTEKTIVI 15.270.070
57. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 14.695.365
58. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 11.520.329
59. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 9.968.460
60. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9.796.317
61. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 8.527.625
62. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 7.949.461
63. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 7.527.334
64. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.180.527
65. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.140.534
66. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 6.278.189
67. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 5.368.923
68. P01 ANTIPROTOZOICI 4.985.313
69. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 4.978.955
70. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 4.001.369
71. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 3.335.842
72. P02 ANtdELMINTICI 2.919.578
73. J07 CJEPIVA 1.896.398
74. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.649.878
75. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.571.838
76. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 1.111.364
77. H04 HORMONI GUŠTERAČE 825.017
78. D05 ANTIPSORIJATICI 668.712
79. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 630.953
80. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 612.625
81. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 556.918
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 467.614
83. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 454.038
84. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 165.474
85. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 9.405
86. V01 ALERGENI 5.984
87. S02 OTOLOGICI 270

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 63,04
2. C09AA05 ramipril 57,93
3. C08CA01 amlodipin 49,89
4. N05BA01 diazepam 34,37
5. C10AA05 atorvastatin 32,17
6. C03CA01 furosemid 31,85
7. N05BA12 alprazolam 25,51
8. C09AA03 lizinopril 24,10
9. A02BC02 pantoprazol 23,13
10. M01AE01 ibuprofen 20,54
11. A10BA02 metformin 18,86
12. C08CA09 lacidipin 15,25
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 15,21
14. C10AA07 rozuvastatin 14,61
15. C07AB07 bisoprolol 13,55
16. A10BB12 glimepirid 13,07
17. M01AB05 diklofenak 12,16
18. G04CA02 tamsulozin 11,24
19. R06AX13 loratadin 10,46
20. C07AB12 nebivolol 10,13
21. C10AA01 simvastatin 10,12
22. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,99
23. C02AC05 moksonidin 9,90
24. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,17
25. A10BB09 gliklazid 9,02
26. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,65
27. N05CF02 zolpidem 8,64
28. A02BA02 ranitidin 8,62
29. C09CA01 losartan 8,54
30. B01AA03 varfarin 7,76
31. C03BA11 indapamid 7,63
32. A01AB09 mikonazol 7,40
33. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,33
34. C07AB03 atenolol 7,21
35. N06AB06 sertralin 7,07
36. A10AD05 inzulin aspart 6,86
37. M01AE03 ketoprofen 6,72
38. C09CA03 valsartan 6,57
39. C08CA13 lerkanidipin 6,44
40. C09AA10 trandolapril 6,35
41. N05BA04 oksazepam 5,60
42. B03BA01 cijanokobalamin 5,48
43. B03BB01 folna kiselina 5,39
44. A02BC05 ezomeprazol 5,37
45. C01EB15 trimetazidin 5,14
46. N05BA06 lorazepam 5,11
47. C01BC03 propafenon 4,93
48. N06AB10 escitalopram 4,87
49. R03DA04 teofilin 4,56
50. R03AC02 salbutamol 4,46

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 83.811.054
2. M01AE01 ibuprofen 73.659.409
3. A10AD05 inzulin aspart 71.920.689
4. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 64.590.262
5. C10AA05 atorvastatin 61.691.038
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 58.024.636
7. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 57.258.132
8. A02BC02 pantoprazol 55.165.363
9. C09BA03 lizinopril i diuretici 54.401.993
10. L01XC02 rituksimab 54.057.847
11. N05AX08 risperidon 50.705.787
12. L01XE01 imatinib 50.698.496
13. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.605.418
14. L01XC07 bevacizumab 48.171.724
15. N05AH03 olanzapin 46.048.713
16. A02BA02 ranitidin 45.233.154
17. L04AB04 adalimumab 43.069.202
18. B05BB01 elektroliti 42.275.016
19. C09BA05 ramipril i diuretici 41.803.911
20. C09AA05 ramipril 40.017.917
21. L01XE04 sunitinib 39.512.353
22. L04AA06 mikofenolična kiselina 39.357.250
23. N02BE01 paracetamol 39.002.619
24. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.880.043
25. L01XE08 nilotinib 37.571.541
26. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 35.478.840
27. N05AH04 kvetiapin 35.276.357
28. C07AB07 bisoprolol 35.254.720
29. C08CA01 amlodipin 34.760.937
30. N02AX52 tramadol, kombinacije 33.486.796
31. A10BD07 metformin i sitagliptin 32.726.321
32. M01AB05 diklofenak 32.454.878
33. N05AX13 paliperidon 31.931.543
34. L03AB07 interferon beta-1a 31.500.012
35. A16AB02 imigluceraza 30.922.298
36. N05BA01 diazepam 30.492.549
37. A10AB05 inzulin aspart 29.850.777
38. C08CA09 lacidipin 29.185.516
39. L04AA12 infliksimab 28.813.885
40. C10AA07 rozuvastatin 28.587.996
41. L04AB01 etanercept 27.464.258
42. R03BB04 tiotropij 27.290.741
43. L01XX32 bortezomib 26.251.444
44. C09BB04 perindopril i amlodipin 25.680.949
45. G04CA02 tamsulozin 25.411.497
46. N05BA12 alprazolam 25.343.258
47. R03AK07 formoterol i budesonid 24.497.087
48. L01CD01 paklitaksel 24.456.573
49. A10BA02 metformin 23.729.111
50. N03AF01 karbamazepin 22.560.204

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 62,52
2. C09AA05 ramipril 57,48
3. C08CA01 amlodipin 49,54
4. N05BA01 diazepam 32,81
5. C10AA05 atorvastatin 31,89
6. C03CA01 furosemid 30,84
7. N05BA12 alprazolam 25,21
8. C09AA03 lizinopril 24,00
9. A02BC02 pantoprazol 22,08
10. M01AE01 ibuprofen 20,20
11. A10BA02 metformin 18,72
12. C08CA09 lacidipin 15,18
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 15,05
14. C10AA07 rozuvastatin 14,51
15. C07AB07 bisoprolol 13,40
16. A10BB12 glimepirid 13,00
17. M01AB05 diklofenak 11,87
18. G04CA02 tamsulozin 11,16
19. R06AX13 loratadin 10,37
20. C10AA01 simvastatin 10,09
21. C07AB12 nebivolol 10,07
22. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,90
23. C02AC05 moksonidin 9,81
24. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,15
25. A10BB09 gliklazid 8,93
26. C09CA01 losartan 8,49
27. N05CF02 zolpidem 8,34
28. A02BA02 ranitidin 8,31
29. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,17
30. B01AA03 varfarin 7,63

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. M01AE01 ibuprofen 72.769.310
2. A10AD05 inzulin aspart 71.239.444
3. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 63.237.269
4. C10AA05 atorvastatin 61.152.150
5. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 54.434.122
6. C09BA03 lizinopril i diuretici 54.223.492
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 51.415.709
8. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.203.820
9. N05AX08 risperidon 46.366.616
10. A02BC02 pantoprazol 43.209.159
11. A02BA02 ranitidin 42.030.588
12. N05AH03 olanzapin 41.778.738
13. C09BA05 ramipril i diuretici 41.627.779
14. C09AA05 ramipril 39.717.426
15. N02BE01 paracetamol 37.104.651
16. L04AA06 mikofenolična kiselina 35.708.718
17. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 35.440.799
18. C07AB07 bisoprolol 34.958.301
19. C08CA01 amlodipin 34.506.736
20. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.698.414
21. A10BD07 metformin i sitagliptin 32.484.402
22. N05AH04 kvetiapin 31.489.989
23. A10AB05 inzulin aspart 29.466.106
24. C08CA09 lacidipin 29.064.378
25. N05BA01 diazepam 28.747.779
26. C10AA07 rozuvastatin 28.401.477
27. M01AB05 diklofenak 27.710.392
28. R03BB04 tiotropij 26.979.058
29. C09BB04 perindopril i amlodipin 25.333.512
30. G04CA02 tamsulozin 25.265.279

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AB04 dalteparin 2,23
2. N05BA01 diazepam 1,57
3. B01AC04 klopidogrel 1,30
4. A02BC02 pantoprazol 1,05
5. C03CA01 furosemid 1,01
6. H02AB04 metilprednizolon 0,99
7. H02AB02 deksametazon 0,97
8. B01AB02 antitrombin III 0,85
9. B01AB05 enoksaparin 0,78
10. B01AB06 nadroparin 0,74
11. B03BA01 cijanokobalamin 0,54
12. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,52
13. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,48
14. C09AA05 ramipril 0,44
15. A06AD11 laktuloza 0,35
16. C08CA01 amlodipin 0,35
17. M01AE01 ibuprofen 0,35
18. B03XA01 eritropoetin 0,33
19. A01AB09 mikonazol 0,32
20. A02BA02 ranitidin 0,31
21. N05AD01 haloperidol 0,31
22. N05CF02 zolpidem 0,30
23. N05BA12 alprazolam 0,30
24. M01AB05 diklofenak 0,29
25. M01AE03 ketoprofen 0,29
26. C10AA05 atorvastatin 0,28
27. L02AE02 leuprorelin 0,28
28. J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 0,27
29. N02BB02 metamizol natrij 0,26
30. L03AB07 interferon beta-1a 0,25

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 83.811.054
2. L01XC02 rituksimab 54.022.722
3. L01XE01 imatinib 50.483.335
4. L01XC07 bevacizumab 48.140.537
5. L04AB04 adalimumab 43.061.886
6. L01XE04 sunitinib 39.502.532
7. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.879.536
8. L01XE08 nilotinib 37.571.541
9. B05BB01 elektroliti 34.586.852
10. L03AB07 interferon beta-1a 31.044.634
11. A16AB02 imigluceraza 30.922.298
12. L04AA12 infliksimab 28.801.701
13. L04AB01 etanercept 27.392.288
14. L01XX32 bortezomib 26.216.061
15. L01CD01 paklitaksel 24.414.898
16. J05AE11 telaprevir 22.078.616
17. L03AB08 interferon beta-1b 19.053.120
18. L01BA04 pemetreksed 17.675.156
19. H01CB02 oktreotid 16.473.107
20. L03AX13 glatiramer acetat 15.659.991
21. L01XE03 erlotinib 15.260.939
22. B05AA01 albumin 15.174.258
23. L03AX04 pegademaza 13.726.854
24. J05AR02 lamivudin i abakavir 12.929.141
25. L04AB06 golimumab 12.916.739
26. H01AC01 somatotropin 12.657.609
27. A02BC02 pantoprazol 11.956.203
28. B02BD08 eptakog alfa (aktivirani) 11.147.093
29. B01AB05 enoksaparin 10.921.042
30. B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 10.882.023

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 57,25
2. C08CA01 amlodipin 49,20
3. N05BA01 diazepam 32,35
4. C10AA05 atorvastatin 31,68
5. C03CA01 furosemid 31,21
6. N05BA12 alprazolam 23,90
7. C09AA03 lizinopril 23,78
8. A02BC02 pantoprazol 22,65
9. A10BA02 metformin 18,64
10. M01AE01 ibuprofen 15,85
11. C08CA09 lacidipin 15,18
12. C10AA07 rozuvastatin 14,40
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,30
14. C07AB07 bisoprolol 13,35
15. A10BB12 glimepirid 12,97
16. M01AB05 diklofenak 11,35
17. G04CA02 tamsulozin 11,14
18. C07AB12 nebivolol 10,02
19. C10AA01 simvastatin 10,00
20. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,92
21. C02AC05 moksonidin 9,87
22. R06AX13 loratadin 9,55
23. A10BB09 gliklazid 8,95
24. C09CA01 losartan 8,43
25. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,11
26. A02BA02 ranitidin 8,07
27. B01AA03 varfarin 7,72
28. C03BA11 indapamid 7,58
29. N05CF02 zolpidem 7,55
30. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,21

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 83.772.683
2. A10AD05 inzulin aspart 71.689.165
3. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 64.304.126
4. C10AA05 atorvastatin 60.786.954
5. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 55.592.677
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 54.803.658
7. A02BC02 pantoprazol 54.121.060
8. L01XC02 rituksimab 53.772.308
9. C09BA03 lizinopril i diuretici 53.629.982
10. L01XE01 imatinib 50.523.263
11. N05AX08 risperidon 49.309.494
12. L01XC07 bevacizumab 48.140.537
13. N05AH03 olanzapin 44.221.538
14. C09BA05 ramipril i diuretici 41.490.481
15. M01AE01 ibuprofen 41.320.570
16. L04AB04 adalimumab 41.234.333
17. A02BA02 ranitidin 41.148.004
18. C09AA05 ramipril 39.564.544
19. L01XE04 sunitinib 39.502.532
20. L04AA06 mikofenolična kiselina 39.309.589
21. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 37.879.536
22. L01XE08 nilotinib 37.571.541
23. B05BB01 elektroliti 34.736.291
24. C07AB07 bisoprolol 34.720.694
25. C08CA01 amlodipin 34.297.893
26. N05AH04 kvetiapin 34.064.043
27. N02AX52 tramadol, kombinacije 33.157.567
28. A10BD07 metformin i sitagliptin 32.559.957
29. A16AB02 imigluceraza 30.922.298
30. L03AB07 interferon beta-1a 30.829.455

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2014. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 62,63
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 9,17
3. B03BA01 cijanokobalamin 5,05
4. M01AE01 ibuprofen 4,69
5. N02BE01 paracetamol 4,19
6. R01AA08 nafazolin 2,88
7. A06AB02 bisakodil 2,81
8. R01AA05 oksimetazolin 2,07
9. N05BA01 diazepam 2,03
10. N05BA08 bromazepam 1,91
11. A06AD11 laktuloza 1,87
12. N07CA01 betahistin 1,83
13. N05BA12 alprazolam 1,61
14. R05CB02 bromheksin 1,54
15. N07CA02 cinarizin 1,42
16. H02AB02 deksametazon 1,21
17. N05CF02 zolpidem 1,10
18. R05CB01 acetilcistein 0,97
19. A01AB09 mikonazol 0,96
20. H03AA01 levotiroksin-natrij 0,91
21. R06AX13 loratadin 0,90
22. M01AB05 diklofenak 0,81
23. R01AA07 ksilometazolin 0,74
24. A16AX01 tioktična kiselina 0,72
25. C08CA01 amlodipin 0,69
26. C09AA05 ramipril 0,68
27. C03CA01 furosemid 0,65
28. G01AF02 klotrimazol 0,64
29. N06DX02 ginkgo list 0,62
30. B01AC04 klopidogrel 0,61

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2014. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.300.772
2. N02BE01 paracetamol 36.668.002
3. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 35.461.104
4. M01AE01 ibuprofen 32.338.839
5. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 13.074.302
6. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 11.901.809
7. N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 10.360.864
8. M02AA15 diklofenak 8.901.419
9. A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 8.439.555
10. A06AB02 bisakodil 8.308.059
11. G04BE03 sildenafil 8.086.387
12. M02AA13 ibuprofen 7.990.398
13. B05BB01 elektroliti 7.538.725
14. R01AA05 oksimetazolin 7.450.736
15. R05CA12 bršljanov list 7.208.376
16. R05CB02 bromheksin 7.166.960
17. N05BA08 bromazepam 7.039.624
18. G01AF02 klotrimazol 6.869.094
19. G04CX02 ekstrakt Sabal palme 6.749.673
20. R01AB07 oksimetazolin 6.686.479
21. R01AB06 ksilometazolin 6.600.489
22. D03AX03 dekspantenol 6.170.267
23. D01AC01 klotrimazol 6.096.296
24. A11EA01 vitamini B kompleksa 5.719.046
25. A07FA01 organizmi koji stvaraju mliječnu kiselinu 4.876.346
26. N07CA01 betahistin 4.688.040
27. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 4.413.536
28. C05BA03 heparin 4.333.434
29. N06DX02 ginkgo list 4.110.923
30. R05CB01 acetilcistein 4.109.469

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 927,78
2. Krapinsko-zagorska 1.055,00
3. Sisačko-moslavačka 1.079,59
4. Karlovačka 1.119,82
5. Varaždinska 912,23
6. Koprivničko-križevačka 960,58
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.113,32
8. Primorsko-goranska 1.002,47
9. Ličko-senjska 955,51
10. Virovitičko-podravska 869,65
11. Požeško-slavonska 1.599,93
12. Brodsko-posavska 496,57
13. Zadarska županija 921,81
14. Osječko-baranjska 949,53
15. Šibensko-kninska 1.087,93
16. Vukovarsko-srijemska 934,46
17. Splitsko-dalmatinska 822,28
18. Istarska 927,40
19. Dubrovačko-neretvanska 819,99
20. Međimurska 992,43
21. Grad Zagreb 926,19

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 250.905.344
2. Krapinsko-zagorska 113.512.055
3. Sisačko-moslavačka 137.924.347
4. Karlovačka 112.708.289
5. Varaždinska 120.343.862
6. Koprivničko-križevačka 87.382.178
7. Bjelovarsko-bilogorska 102.603.684
8. Primorsko-goranska 253.667.997
9. Ličko-senjska 34.550.578
10. Virovitičko-podravska 56.302.567
11. Požeško-slavonska 92.211.674
12. Brodsko-posavska 54.067.138
13. Zadarska županija 147.026.087
14. Osječko-baranjska 225.478.393
15. Šibensko-kninska 103.727.364
16. Vukovarsko-srijemska 130.370.654
17. Splitsko-dalmatinska 345.274.321
18. Istarska 182.233.749
19. Dubrovačko-neretvanska 93.295.815
20. Međimurska 92.573.749
21. Grad Zagreb 666.842.481

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2014. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2014. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2014. godini (pdf dokument)
Top