News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2009 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2009. godini.

U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su pristigli u Agenciju i oni iznose 81,35% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na području Republike Hrvatske. Podatke o potrošnji nije dostavilo 18,65% ljekarni.

Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 81,35 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 18,65% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. Agencija je u veljači 2010. godine počela prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2009. godini te ih je prikupljala do 1. kolovoza 2010.

Izvješće o prometu lijekova u RH sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije koji su bili u prometu u RH, u 2009. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 81,35% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2009, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2009. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji, u 2009. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2009. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 856,25 DDD/1000/dan, odnosno, sveukupno 4.615.283.338,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2009. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan i kunama, NE na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-Križevačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2009.god., sveukupno".

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B) itd.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2009. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) itd.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Psiholeptici (N05) (vidi Tablicu 3), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Hipolipemici (C10) itd.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01) (vidi Tablicu 4), drugi su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01), a treći su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), druga je acetilsalicilna kiselina, a treći je atorvastatin itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2009. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je lizinopril i diuretici, treći je simvastatin itd.

Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2009. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2008. godinu i to za 15,3%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2009. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2008. godinu i to za 10,6%.

*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD ili je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 324,25
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 138,00
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 103,54
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 102,03
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 50,77
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 45,66
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 33,19
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,99
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,70
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 11,69
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,49
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,48
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,30
14. V RAZLIČITO 0,16

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 940.208.509
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 740.292.538
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 607.053.517
4. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 604.620.436
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 465.034.417
6. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 288.984.656
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 288.752.768
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 198.792.976
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 143.676.746
10. V RAZLIČITO 98.693.399
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 95.437.951
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 87.199.871
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 51.631.623
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 4.903.930

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 83,98
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 81,36
3. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 76,12
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 70,06
5. B01 ANTITROMBOTICI 51,98
6. B03 ANTIANEMICI 51,28
7. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 44,01
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 41,01
9. C03 DIURETICI 36,62
10. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 26,67
11. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 26,03
12. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 25,93
13. N06 PSIHOANALEPTICI 22,95
14. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,91
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 17,80
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 15,47
17. A11 VITAMINI 14,80
18. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 12,81
19. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 11,69
20. N02 ANALGETICI 11,26
21. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 10,85
22. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 10,49
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 9,97
24. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 9,46
25. C02 ANTIHIPERTENZIVI 7,69
26. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 7,62
27. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 7,00
28. N03 ANTIEPILEPTICI 6,60
29. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 6,48
30. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,91
31. A06 LAKSATIVI 5,19
32. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 3,93
33. N04 ANTIPARKINSONICI 3,23
34. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 3,18
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 2,67
36. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 2,48
37. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 1,75
38. A12 MINERALI 1,65
39. L04 IMUNOSUPRESIVI 0,95
40. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,58
41. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,51
42. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,44
43. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 0,43
44. P01 ANTIPROTOZOICI 0,40
45. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,37
46. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,36
47. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,35
48. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,35
49. B02 ANTIHEMORAGICI 0,29
50. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,29
51. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,25
52. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,22
53. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 0,16
54. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 0,13
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,13
56. P02 ANtdELMINTICI 0,08
57. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,04
58. D05 ANTIPSORIJATICI 0,03
59. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 0,02
60. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,01
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00
62. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00
63. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00
64. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 0,00
65. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 0,00
66. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 0,00
67. N01 ANESTETICI 0,00
68. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00
69. S02 OTOLOGICI 0,00
70. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 0,00
71. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,00
72. V01 ALERGENI 0,00
73. D09 LJEKOVITI OBLOZI 0,00
74. C05 VAZOPROTEKTIVI 0,00
75. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 0,00
76. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 0,00
77. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 0,00
78. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 0,00
79. J07 CJEPIVA 0,00
80. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 0,00
81. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00
82. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 0,00
83. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 0,00
84. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 0,00
85. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,00
86. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 0,00
87. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 0,00
88. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2009. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne IZNOS (Kune)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 355.874.925
2. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 355.567.838
3. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 329.360.200
4. N05 PSIHOLEPTICI 278.889.041
5. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 228.837.033
6. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 227.560.206
7. N02 ANALGETICI 190.418.644
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 189.259.639
9. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 160.043.476
10. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 144.418.861
11. B01 ANTITROMBOTICI 107.447.981
12. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 99.782.790
13. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 97.089.460
14. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 95.500.170
15. N06 PSIHOANALEPTICI 94.359.801
16. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 87.196.298
17. L04 IMUNOSUPRESIVI 78.744.262
18. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 76.590.442
19. L03 IMUNOSTIMULANSI 72.911.790
20. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 72.496.498
21. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 67.015.889
22. N03 ANTIEPILEPTICI 65.953.845
23. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 65.226.608
24. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 59.622.841
25. B02 ANTIHEMORAGICI 59.138.353
26. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 50.305.461
27. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 49.709.734
28. B03 ANTIANEMICI 45.804.682
29. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 44.635.453
30. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 42.802.163
31. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 40.537.458
32. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 39.495.535
33. C02 ANTIHIPERTENZIVI 37.611.619
34. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 36.418.075
35. N04 ANTIPARKINSONICI 35.700.902
36. C03 DIURETICI 35.600.002
37. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 31.447.874
38. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 29.864.740
39. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 29.087.433
40. A11 VITAMINI 27.745.771
41. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 25.401.750
42. N01 ANESTETICI 25.260.572
43. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 21.917.684
44. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 19.981.230
45. A12 MINERALI 18.854.488
46. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 18.854.114
47. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 18.132.714
48. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 18.040.838
49. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 17.212.511
50. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 16.309.470
51. C05 VAZOPROTEKTIVI 16.254.472
52. A06 LAKSATIVI 15.359.064
53. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 13.717.476
54. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 12.555.814
55. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 11.320.440
56. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 10.495.109
57. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 10.223.965
58. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 8.181.547
59. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 8.017.859
60. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 7.216.803
61. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.150.630
62. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 6.307.525
63. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 6.180.239
64. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 5.617.241
65. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 5.109.821
66. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 5.028.438
67. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.102.883
68. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 3.795.471
69. P01 ANTIPROTOZOICI 3.791.907
70. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 3.096.813
71. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 2.949.713
72. J07 CJEPIVA 2.580.166
73. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 2.320.690
74. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 2.236.285
75. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 1.214.328
76. D05 ANTIPSORIJATICI 807.567
77. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 740.215
78. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 611.160
79. H04 HORMONI GUŠTERAČE 603.537
80. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 592.485
81. P02 ANtdELMINTICI 519.538
82. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 368.695
83. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 90.316
84. V01 ALERGENI 74.799
85. S02 OTOLOGICI 3.574
86. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 3.197
87. D09 LJEKOVITI OBLOZI 2.851
88. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 1.540

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 46,09
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43,23
3. C10AA05 atorvastatin 39,40
4. B03BB01 folna kiselina 37,83
5. C09AA05 ramipril 31,63
6. C10AA01 simvastatin 29,19
7. C03CA01 furosemid 26,42
8. N05BA01 diazepam 25,87
9. C09AA03 lizinopril 25,45
10. N05BA12 alprazolam 19,63
11. C08CA09 lacidipin 15,89
12. M01AB05 diklofenak 14,52
13. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,13
14. M01AE01 ibuprofen 10,96
15. A10BA02 metformin 10,92
16. C07AB03 atenolol 10,88
17. N05CF02 zolpidem 10,85
18. C01DA14 izosorbidmononitrat 10,50
19. A10BB12 glimepirid 10,24
20. A02BC02 pantoprazol 9,58
21. R06AX13 loratadin 9,54
22. H03AA01 levotiroksin-natrij 9,47
23. C07AB07 bisoprolol 9,34
24. G03CA03 estradiol 8,96
25. A02BA02 ranitidin 8,56
26. G01AA10 klindamicin 8,33
27. M01AE03 ketoprofen 7,68
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 6,70
29. N05BA04 oksazepam 6,35
30. C10AA04 fluvastatin 6,32
31. C09CA01 losartan 6,06
32. C09AA10 trandolapril 5,74
33. B03AA02 željezo(II)-fumarat 5,38
34. N05BA06 lorazepam 5,29
35. N06AB06 sertralin 5,23
36. A10AD05 inzulin aspart 5,11
37. G04CA02 tamsulozin 5,11
38. R03DA04 teofilin 5,08
39. C03BA11 indapamid 4,76
40. N06AB05 paroksetin 4,60
41. C01BC03 propafenon 4,43
42. C01AA08 metildigoksin 4,34
43. C02CA04 doksazosin 4,20
44. N07BC02 metadon 4,16
45. B03BA01 cijanokobalamin 4,14
46. C08DA01 verapamil 3,92
47. C09AA08 cilazapril 3,91
48. N02BE01 paracetamol 3,85
49. C08CA05 nifedipin 3,79
50. S01ED01 timolol 3,77

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2009. godini

ATK INN Iznos (Kune)
1. C10AA05 atorvastatin 109.501.215
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 84.490.123
3. C10AA01 simvastatin 72.318.194
4. C08CA01 amlodipin 72.177.074
5. A02BC02 pantoprazol 71.719.852
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 69.239.198
7. L01XX28 imatinib 62.955.312
8. N05AH03 olanzapin 62.543.027
9. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 60.523.964
10. A10AD05 inzulin aspart 57.017.631
11. L01XC07 bevacizumab 54.474.313
12. C07AB07 bisoprolol 50.927.110
13. A02BA02 ranitidin 50.874.171
14. C09AA05 ramipril 48.911.185
15. C09AA03 lizinopril 45.721.495
16. L01XC03 trastuzumab 44.555.572
17. J01DC02 cefuroksim 40.036.094
18. C08CA09 lacidipin 39.264.463
19. J01FA10 azitromicin 37.489.535
20. B01AC04 klopidogrel 37.360.002
21. M01AE01 ibuprofen 37.296.653
22. L02BG03 anastrozol 35.840.254
23. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 32.682.419
24. M01AB05 diklofenak 32.198.111
25. N05AA03 promazin 31.931.409
26. N02BE01 paracetamol 30.646.214
27. B05BB01 elektroliti 30.534.062
28. L01XC02 rituksimab 29.480.117
29. R03DC03 montelukast 29.437.122
30. N05BA01 diazepam 29.143.593
31. A16AB02 imigluceraza 28.994.087
32. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 27.717.010
33. B03XA01 eritropoetin 27.684.194
34. N02AX02 tramadol 27.291.146
35. C09BA05 ramipril i diuretici 25.659.845
36. J01MA02 ciprofloksacin 24.908.711
37. L03AB08 interferon beta-1b 24.473.101
38. N02AX52 tramadol, kombinacije 24.463.490
39. N05AH04 kvetiapin 23.807.235
40. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 23.657.712
41. N02BE51 paracetamol bez psiholeptika, kombinacije 23.333.242
42. L04AA06 mikofenolična kiselina 23.270.719
43. A02BC05 ezomeprazol 21.807.264
44. G04CA02 tamsulozin 21.452.928
45. N05BA12 alprazolam 21.389.799
46. N05BA04 oksazepam 21.034.460
47. C09DA01 losartan i diuretici 20.914.813
48. J01DH02 meropenem 20.724.583
49. A10BB12 glimepirid 20.632.154
50. B02BD03 faktor koagulacije VIII iba 19.992.721

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 45,79
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 42,75
3. C10AA05 atorvastatin 39,08
4. B03BB01 folna kiselina 36,68
5. C09AA05 ramipril 31,35
6. C10AA01 simvastatin 29,08
7. C03CA01 furosemid 25,35
8. C09AA03 lizinopril 25,30
9. N05BA01 diazepam 24,20
10. N05BA12 alprazolam 19,36
11. C08CA09 lacidipin 15,77
12. M01AB05 diklofenak 14,17
13. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,07
14. A10BA02 metformin 10,86
15. C07AB03 atenolol 10,81
16. M01AE01 ibuprofen 10,72
17. N05CF02 zolpidem 10,53
18. C01DA14 izosorbidmononitrat 10,40
19. A10BB12 glimepirid 10,17
20. R06AX13 loratadin 9,45
21. H03AA01 levotiroksin-natrij 9,41
22. C07AB07 bisoprolol 9,25
23. A02BC02 pantoprazol 8,97
24. G03CA03 estradiol 8,96
25. G01AA10 klindamicin 8,29
26. A02BA02 ranitidin 8,17
27. M01AE03 ketoprofen 7,48
28. N05BA04 oksazepam 6,29
29. C10AA04 fluvastatin 6,28
30. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 6,24

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Iznos (Kune)
1. C10AA05 atorvastatin 108.684.267
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 84.105.775
3. C10AA01 simvastatin 72.085.325
4. C08CA01 amlodipin 71.688.167
5. A02BC02 pantoprazol 61.192.037
6. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 59.962.788
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 57.809.843
8. N05AH03 olanzapin 56.847.677
9. A10AD05 inzulin aspart 56.478.946
10. C07AB07 bisoprolol 50.475.893
11. C09AA05 ramipril 48.438.128
12. A02BA02 ranitidin 47.833.790
13. C09AA03 lizinopril 45.445.662
14. C08CA09 lacidipin 38.983.773
15. M01AE01 ibuprofen 36.694.109
16. J01FA10 azitromicin 36.092.290
17. L02BG03 anastrozol 35.816.371
18. B01AC04 klopidogrel 35.797.630
19. M01AB05 diklofenak 30.981.176
20. N05AA03 promazin 29.523.606
21. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 29.424.800
22. R03DC03 montelukast 29.312.708
23. N02BE01 paracetamol 29.212.467
24. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 27.714.781
25. N05BA01 diazepam 27.047.175
26. C09BA05 ramipril i diuretici 25.531.889
27. J01DC02 cefuroksim 25.513.060
28. N02AX02 tramadol 24.849.261
29. N02AX52 tramadol, kombinacije 24.057.562
30. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 23.423.917

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AB04 dalteparin 1,67
2. H02AB02 deksametazon 1,20
3. B03BB01 folna kiselina 1,15
4. C03CA01 furosemid 1,07
5. H02AB04 metilprednizolon 1,00
6. B01AB05 enoksaparin 0,77
7. A02BC02 pantoprazol 0,60
8. B03BA01 cijanokobalamin 0,59
9. A16AB05 laronidaza 0,49
10. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,48
11. B01AB02 antitrombin III 0,47
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,46
13. N05AD01 haloperidol 0,41
14. B01AD01 streptokinaza 0,40
15. A02BA02 ranitidin 0,39
16. B01AB08 reviparin 0,35
17. M01AB05 diklofenak 0,35
18. N05CF02 zolpidem 0,32
19. C10AA05 atorvastatin 0,32
20. N05AB02 flufenazin 0,31
21. C08CA01 amlodipin 0,31
22. B01AB06 nadroparin 0,30
23. N02BB02 metamizol natrij 0,30
24. B03XA01 eritropoetin 0,30
25. A06AD11 laktuloza 0,29
26. C09AA05 ramipril 0,29
27. N05BA12 alprazolam 0,27
28. L02AE03 goserelin 0,26
29. M01AE01 ibuprofen 0,25
30. B01AB01 heparin 0,24

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja

ATK INN Iznos (Kune)
1. L01XX28 imatinib 62.659.689
2. L01XC07 bevacizumab 53.258.514
3. L01XC03 trastuzumab 44.540.338
4. B05BB01 elektroliti 29.637.809
5. A16AB02 imigluceraza 28.994.087
6. L01XC02 rituksimab 28.797.072
7. B03XA01 eritropoetin 27.135.168
8. L03AB08 interferon beta-1b 24.378.803
9. J01DH02 meropenem 20.724.583
10. B02BD03 faktor koagulacije VIII iba 19.992.721
11. B02BD02 koagulacijski faktor VIII 18.900.713
12. J01MA02 ciprofloksacin 15.883.910
13. J01DC02 cefuroksim 14.523.035
14. L03AA02 filgrastim 14.186.802
15. J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 14.122.142
16. B01AB05 enoksaparin 13.983.767
17. L01XE03 erlotinib 13.982.557
18. J02AX04 kaspofungin 13.105.422
19. L01XX32 bortezomib 13.101.838
20. H01AC01 somatotropin 12.819.693
21. L02AE03 goserelin 12.753.863
22. L01CD01 paklitaksel 12.694.257
23. N01AB08 sevofluran 12.475.788
24. L03AB11 peginterferon alfa-2a 12.439.925
25. J01DD04 ceftriakson 11.804.818
26. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 11.429.355
27. L01XE04 sunitinib 11.343.777
28. B05BA10 otopine za parenteralnu prehranu, kombinacije 11.301.790
29. L03AB07 interferon beta-1a 11.088.495
30. J06BA02 imunoglobulini, obični ljudski, za intravensku primjenu 10.968.354

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C08CA01 amlodipin 46,09 72.177.074
2. C10AA05 atorvastatin 39,40 109.501.215
3. B03BB01 folna kiselina 37,83 3.537.464
4. C09AA05 ramipril 31,63 48.911.185
5. C10AA01 simvastatin 29,19 72.318.194
6. C03CA01 furosemid 26,42 15.968.092
7. N05BA01 diazepam 25,87 29.143.593
8. C09AA03 lizinopril 25,45 45.721.495
9. N05BA12 alprazolam 19,63 21.389.799
10. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 17,96 10.628.077
11. C08CA09 lacidipin 15,89 39.264.463
12. M01AB05 diklofenak 14,52 32.198.111
13. A10BA02 metformin 10,92 19.285.460
14. C07AB03 atenolol 10,88 15.422.610
15. N05CF02 zolpidem 10,85 13.450.707
16. C01DA14 izosorbidmononitrat 10,50 16.565.913
17. A10BB12 glimepirid 10,24 20.632.154
18. A02BC02 pantoprazol 9,58 71.719.852
19. H03AA01 levotiroksin-natrij 9,47 6.089.251
20. R06AX13 loratadin 9,37 18.485.988
21. C07AB07 bisoprolol 9,34 50.927.110
22. G03CA03 estradiol 8,96 4.265.425
23. M01AE01 ibuprofen 8,71 20.963.166
24. A02BA02 ranitidin 8,33 48.272.487
25. G01AA10 klindamicin 8,33 2.145.136
26. M01AE03 ketoprofen 7,68 13.284.030
27. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 6,70 69.239.198
28. N05BA04 oksazepam 6,35 21.034.460
29. C10AA04 fluvastatin 6,32 18.016.002
30. C09CA01 losartan 6,06 15.056.615

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po kunama, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C10AA05 atorvastatin 39,40 109.501.215
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 0,00 83.070.195
3. A10AB05 inzulin aspart 6,59 72.337.208
4. C10AA01 simvastatin 29,19 72.318.194
5. C08CA01 amlodipin 46,09 72.177.074
6. A02BC02 pantoprazol 9,58 71.719.852
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 6,70 69.239.198
8. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 0,00 63.082.526
9. L01XX28 imatinib 0,00 59.822.453
10. N05AH03 olanzapin 2,06 59.623.435
11. L01XC07 bevacizumab 0,00 51.932.169
12. C07AB07 bisoprolol 9,34 50.927.110
13. C09AA05 ramipril 31,63 48.911.185
14. C09AA03 lizinopril 25,45 45.721.495
15. A02BA02 ranitidin 8,33 48.272.487
16. L01XC03 trastuzumab 0,00 44.082.511
17. C08CA09 lacidipin 15,89 39.264.463
18. J01DC02 cefuroksim 1,92 37.791.054
19. B01AC04 klopidogrel 2,67 36.096.034
20. L02BG03 anastrozol 0,86 35.842.615
21. J01FA10 azitromicin 1,41 35.803.670
22. N05AA03 promazin 1,61 31.605.572
23. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 0,00 30.802.245
24. R03DC03 montelukast 1,71 29.120.824
25. A16AB02 imigluceraza 0,00 28.994.087
26. L01XC02 rituksimab 0,00 28.028.396
27. N02AX02 tramadol 2,80 25.734.993
28. C09BA05 ramipril i diuretici 0,00 25.290.844
29. B03XA01 eritropoetin 0,30 24.827.812
30. N05BA01 diazepam 25,87 23.824.640

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po DDD/1000/dan, NE na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 44,55 35.538.837
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,15 5.498.550
3. M01AB05 diklofenak 6,26 22.211.354
4. M01AE01 ibuprofen 4,45 23.006.056
5. N05BA01 diazepam 3,88 5.413.893
6. N02BE01 paracetamol 3,72 29.026.465
7. B03BA01 cijanokobalamin 3,56 664.978
8. R01AB02 nafazolin 3,02 4.140.836
9. B03BB01 folna kiselina 2,79 260.600
10. M01AE03 ketoprofen 2,69 5.859.383
11. A06AB02 bisakodil 2,64 6.002.391
12. N05BA12 alprazolam 2,51 2.876.266
13. R01AA05 oksimetazolin 2,47 12.729.861
14. N07CA02 cinarizin 2,43 2.836.198
15. N07CA01 betahistin 2,39 11.802.616
16. J01FF01 klindamicin 2,20 1.878.073
17. N05BA08 bromazepam 2,08 7.543.944
18. R05CB02 bromheksin 1,89 7.328.377
19. R06AX13 loratadin 1,87 4.291.350
20. G03CA03 estradiol 1,64 607.296
21. N06DX02 ginkgo biloba 1,63 9.801.386
22. A01AB09 mikonazol 1,56 2.369.096
23. N05BA06 lorazepam 1,54 2.176.260
24. C03CA01 furosemid 1,30 993.792
25. H02AB02 deksametazon 1,27 3.695.957
26. N05BA04 oksazepam 1,16 3.844.357
27. N05CF02 zolpidem 1,11 1.381.889
28. A06AD11 laktuloza 1,10 1.920.858
29. H03AA01 levotiroksin-natrij 1,09 684.041
30. A02BA02 ranitidin 0,96 6.953.868

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova u 2009. godini po kunama, NE na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. B05BB01 elektroliti 0,00 37.534.601
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 44,55 35.538.837
3. N02BE01 paracetamol 3,72 29.026.465
4. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 0,00 27.809.677
5. N02BE51 paracetamol bez psiholeptika, kombinacije 0,00 23.338.384
6. M01AE01 ibuprofen 4,45 23.006.056
7. M01AB05 diklofenak 6,26 22.211.354
8. V01AA20 antiseptici razni 0,00 17.883.901
9. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, kombinacije bez psiholeptika 0,00 16.400.516
10. L04AA11 etanercept 0,03 13.827.196
11. R01AA05 oksimetazolin 2,47 12.729.861
12. G04BE03 sildenafil 0,25 12.634.013
13. N07CA01 betahistin 2,39 11.802.616
14. L01XE03 erlotinib 0,00 10.717.285
15. N06DX02 ginkgo biloba 1,63 9.801.386
16. A16AB08 galsulfaza 0,00 8.981.482
17. G03AA12 drospirenon i estrogen 0,00 8.344.875
18. N05BA08 bromazepam 2,08 7.543.944
19. R05CB02 bromheksin 1,89 7.328.377
20. A11EA01 vitamini B kompleksa 0,00 7.110.749
21. D01AC01 klotrimazol 0,39 7.069.149
22. A02BA02 ranitidin 0,96 6.953.868
23. R05CA10 ekspektoransi, kombinacije 0,00 6.544.187
24. A02AD01 obične soli, kombinacije 0,00 6.286.716
25. A06AB02 bisakodil 2,64 6.002.391
26. M01AE03 ketoprofen 2,69 5.859.383
27. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 13,15 5.498.550
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,46 5.490.324
29. N05BA01 diazepam 3,88 5.413.893
30. L04AA01 ciklosporin 0,05 5.121.320

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u 2009. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 726,97
2. Krapinsko-zagorska 811,73
3. Sisačko-moslavačka 778,52
4. Karlovačka 991,65
5. Varaždinska 874,16
6. Koprivničko-križevačka 733,09
7. Bjelovarsko-bilogorska 578,37
8. Primorsko-goranska 1.189,30
9. Ličko-senjska 630,06
10. Virovitičko-podravska 1.117,70
11. Požeško-slavonska 1.389,30
12. Brodsko-posavska 395,99
13. Zadarska županija 777,79
14. Osječko-baranjska 922,78
15. Šibensko-kninska 779,92
16. Vukovarsko-srijemska 836,44
17. Splitsko-dalmatinska 611,67
18. Istarska 740,29
19. Dubrovačko-neretvanska 837,81
20. Međimurska 690,78
21. Grad Zagreb 937,81

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova po županijama, izvanbolnička potrošnja, u kunama u 2009. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

Županija Iznos (Kune)
1. Zagrebačka 216.708.598
2. Krapinsko-zagorska 101.470.998
3. Sisačko-moslavačka 122.545.914
4. Karlovačka 118.811.069
5. Varaždinska 127.950.829
6. Koprivničko-križevačka 80.090.554
7. Bjelovarsko-bilogorska 63.761.346
8. Primorsko-goranska 331.400.035
9. Ličko-senjska 27.689.869
10. Virovitičko-podravska 85.360.332
11. Požeško-slavonska 100.720.785
12. Brodsko-posavska 57.165.419
13. Zadarska županija 130.459.574
14. Osječko-baranjska 272.142.193
15. Šibensko-kninska 91.427.027
16. Vukovarsko-srijemska 152.551.436
17. Splitsko-dalmatinska 297.710.708
18. Istarska 152.251.339
19. Dubrovačko-neretvanska 108.706.777
20. Međimurska 73.382.311
21. Grad Zagreb 697.953.769

Povratak na vrh

Tablica 15.1. Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 287,24 60.774.782
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 103,65 41.402.274
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 88,39 33.582.082
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 81,51 5.070.920
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 48,24 11.559.999
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 40,80 19.314.940
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 32,76 7.651.186
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,05 16.029.078
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 12,60 1.150.261
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,39 4.699.432
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,67 7.600.695
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,39 306.543
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,23 5.067.050
14. V RAZLIČITO 0,07 2.499.358

Povratak na vrh

Tablica 15.2. Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 343,85 30.921.027
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 117,94 20.045.843
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 97,05 16.605.505
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 84,24 1.935.078
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 55,28 5.355.835
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 42,85 8.233.941
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 32,37 3.295.371
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 17,36 6.825.260
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 11,20 461.373
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,95 1.735.068
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,09 2.328.573
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,33 105.381
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,15 2.520.781
14. V RAZLIČITO 0,08 1.101.960

Povratak na vrh

Tablica 15.3. Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 309,22 36.304.616
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 135,54 23.591.910
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 105,10 20.205.309
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 67,23 2.478.711
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 46,43 10.666.270
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 43,93 5.679.339
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 28,50 5.038.034
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,22 7.837.700
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,65 609.385
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,90 2.375.421
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,26 4.354.871
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,39 147.700
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,13 2.207.872
14. V RAZLIČITO 0,03 1.048.778

Povratak na vrh

Tablica 15.4. Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 449,92 35.651.401
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 129,15 22.543.287
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 119,59 18.705.782
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 92,55 2.868.414
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 58,50 5.874.080
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 53,50 10.250.593
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 35,20 4.332.264
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,40 7.321.256
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,83 445.758
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,38 2.160.830
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,10 4.590.254
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,31 112.438
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,12 2.252.259
14. V RAZLIČITO 0,10 1.702.452

Povratak na vrh

Tablica 15.5. Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 401,15 39.558.906
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 113,37 23.578.786
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 90,43 18.326.773
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 86,16 2.137.624
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 57,37 6.919.525
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,11 11.425.242
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 29,87 5.275.926
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,91 8.202.598
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,72 796.311
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,18 2.128.420
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,21 5.384.403
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,37 163.805
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,27 2.957.204
14. V RAZLIČITO 0,04 1.095.307

Povratak na vrh

Tablica 15.6. Potrošnja lijekova u Koprivničko-Križevačkoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 276,72 21.719.020
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 151,54 18.622.535
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 83,05 11.904.893
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 67,96 1.729.647
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 52,42 4.442.412
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 35,84 6.302.473
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 28,08 3.162.796
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 14,81 4.054.973
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 10,52 408.164
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,69 1.761.159
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,90 3.219.491
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,32 97.997
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,14 1.549.080
14. V RAZLIČITO 0,11 1.115.914

Povratak na vrh

Tablica 15.7. Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 226,99 18.008.620
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 95,88 12.251.088
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 70,16 1.560.804
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 66,30 9.970.946
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 39,47 3.563.432
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 36,61 6.523.438
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 14,29 4.189.105
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 14,06 2.123.816
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 7,43 215.934
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,03 1.008.180
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,66 2.064.317
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,21 1.292.017
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,18 66.878
14. V RAZLIČITO 0,12 922.772

Povratak na vrh

Tablica 15.8. Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 467,67 91.693.335
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 175,00 11.079.721
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 167,54 61.264.651
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 130,86 46.493.556
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 67,93 19.203.175
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 65,77 27.078.239
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 50,07 14.142.682
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,51 18.287.227
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 20,17 1.628.246
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 14,59 8.972.827
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,18 13.827.320
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,43 10.124.450
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,41 292.131
14. V RAZLIČITO 0,18 7.312.473

Povratak na vrh

Tablica 15.9. Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 251,09 7.845.309
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 86,19 5.152.462
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 83,14 4.511.337
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 81,43 821.093
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 46,89 1.614.541
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 32,57 2.287.134
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 16,50 2.187.779
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 16,35 911.521
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 9,08 97.497
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 4,30 554.283
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,16 807.305
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,24 26.342
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,08 665.974
14. V RAZLIČITO 0,06 207.291

Povratak na vrh

Tablica 15.10. Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 382,30 21.700.145
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 206,47 18.831.905
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 171,51 2.203.566
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 114,59 11.687.925
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 71,31 4.107.823
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 67,49 9.019.323
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 47,97 3.615.058
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,37 5.444.738
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,21 274.756
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,63 1.503.580
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,71 3.778.977
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,52 109.816
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,49 1.783.871
14. V RAZLIČITO 0,12 1.298.850

Povratak na vrh

Tablica 15.11. Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 532,88 29.021.767
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 258,75 22.217.864
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 164,83 2.406.181
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 146,76 14.555.561
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 89,15 5.392.656
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 64,27 7.007.926
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 46,17 3.604.485
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 31,84 6.263.857
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 29,84 670.324
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 17,71 2.179.197
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,97 4.459.544
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,68 153.273
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,34 1.838.618
14. V RAZLIČITO 0,11 949.532

Povratak na vrh

Tablica 15.12. Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 179,22 18.430.713
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 63,94 11.261.505
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 42,11 8.684.973
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 36,08 1.173.809
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 23,01 2.933.672
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 16,83 4.061.938
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 15,16 1.953.764
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 8,20 3.437.639
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 5,90 254.095
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 3,68 1.057.349
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,60 2.131.893
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,14 57.825
13. V RAZLIČITO 0,06 814.020
14. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,06 912.226

Povratak na vrh

Tablica 15.13. Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 255,82 29.863.664
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 129,60 27.401.042
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 115,00 3.453.166
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 98,78 19.379.789
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 47,59 6.669.389
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 44,31 12.083.136
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,16 4.550.775
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,88 11.107.231
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,74 795.066
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,06 4.225.807
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,11 5.834.704
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,44 150.853
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,25 3.570.090
14. V RAZLIČITO 0,07 1.374.863

Povratak na vrh

Tablica 15.14. Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 358,69 73.874.963
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 182,57 61.671.411
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 101,81 36.532.989
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 89,63 4.939.804
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 58,70 13.020.328
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 47,49 19.222.069
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 26,98 22.887.096
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,70 9.570.280
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,95 1.245.327
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,00 5.195.195
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,31 13.563.779
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,51 409.561
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,35 5.835.889
14. V RAZLIČITO 0,10 4.173.503

Povratak na vrh

Tablica 15.15. Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 279,53 22.761.150
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 126,55 18.727.079
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 105,94 14.646.755
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 99,71 2.346.737
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 40,26 4.047.206
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 38,65 7.203.193
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,24 3.699.107
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,84 7.252.000
9. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 21,79 3.697.814
10. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,73 463.208
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,99 3.221.200
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 1,48 110.246
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,12 2.163.122
14. V RAZLIČITO 0,09 1.088.210

Povratak na vrh

Tablica 15.16. Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 315,43 41.582.186
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 163,03 33.112.655
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 104,36 23.092.945
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 75,62 2.345.708
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 57,41 8.685.909
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 43,55 10.738.709
7. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,96 11.479.184
8. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 21,00 4.567.377
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,25 1.213.747
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 11,63 3.415.029
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,53 6.771.498
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,35 166.221
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,21 2.806.717
14. V RAZLIČITO 0,11 2.573.549

Povratak na vrh

Tablica 15.17. Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 209,57 71.168.959
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 95,95 8.477.093
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 91,83 57.477.352
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 77,18 44.762.034
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 32,96 26.185.810
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 32,00 13.999.887
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,33 11.057.200
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 17,42 24.628.188
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,08 2.006.931
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 13,31 9.855.622
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,14 13.300.878
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,47 503.191
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,30 9.353.199
14. V RAZLIČITO 0,14 4.934.363

Povratak na vrh

Tablica 15.18. Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 291,50 40.893.436
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 108,77 4.163.550
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 94,95 27.067.544
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 86,51 21.315.976
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 39,31 12.452.873
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 37,44 7.655.900
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 24,95 5.760.220
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,78 13.818.686
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 18,41 1.259.156
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 9,91 3.650.273
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATOR 3,91 7.353.109
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,43 240.047
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,38 3.962.936
14. V RAZLIČITO 0,06 2.657.632

Povratak na vrh

Tablica 15.19. Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 282,43 25.249.360
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 143,88 22.334.718
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 115,38 3.018.926
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 114,30 15.896.237
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 45,31 5.064.938
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 45,00 11.298.957
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 23,60 3.422.448
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,72 7.578.751
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 20,58 804.265
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 19,92 3.598.774
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,76 5.688.198
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,46 3.076.013
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,39 116.138
14. V RAZLIČITO 0,06 1.559.056

Povratak na vrh

Tablica 15.20. Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 324,22 22.051.494
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 107,68 14.113.639
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 68,15 11.225.064
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 42,00 1.472.013
5. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 39,20 2.884.147
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 35,69 3.221.636
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 32,58 6.113.948
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,28 4.681.711
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,29 456.264
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,08 1.201.904
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,83 3.343.954
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,43 1.398.919
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,32 90.206
14. V RAZLIČITO 0,04 1.127.412

Povratak na vrh

Tablica 15.21. Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2009. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 351,25 184.580.037
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 144,95 131.082.291
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 116,82 101.677.455
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 103,00 17.110.095
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 55,03 36.829.082
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,38 55.104.087
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 50,16 37.544.044
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,47 44.528.722
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,45 4.849.436
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 15,68 19.186.669
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,52 38.369.160
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,61 1.140.109
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,43 18.099.781
14. V RAZLIČITO 0,09 7.852.800

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2009. godini, sveukupno"

Top