News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2016 - Croatian Document

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13. i 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona (tzv. postupak "interventnog uvoza").

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 96,92% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 96,92% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 3,08%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2016. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2016, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2016. godini bit će objavljeni krajem rujna 2017. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2016. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2017. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Naime, podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila 1.045,88 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.802.981.059,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2016. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2016. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2016. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2016. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2016. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila 1.045,88 DDD/1000/dan, odnosno, 5.802.981.059,00 kuna pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2016. godini u DDD/1000/dan iznosi 4,74% u odnosu na 2015. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom posljednjih pet godina, u razdoblju od 2012. do 2016. godine i slijedi trend povećanja kroz godine, i u 2016. godini veći je od prosječnog povećanja za navedeno razdoblje. Potrošnja u 2016. godini po financijskim pokazateljima pokazuje porast od 10,18% u odnosu na 2015. godinu i izrazito je veća u usporedbi s prosječnom potrošnjom za navedeno razdoblje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2016. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (skupina C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (skupina N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (skupina A). Glavne ATK skupine koje su u 2016. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, su skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 18,3%, skupina L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori s 18,2% te skupina M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem za 8,4%. Lijekovi u skupini V - Različiti lijekovi imali su najveće povećanje potrošnje, i to 40%, ali je njihov udio u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,024%. U 2016. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu. Dvije ATK skupine lijekova koje bilježe smanjenje potrošnje su skupina B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, sa smanjenjem potrošnje od 1,30%, te skupina J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, s neznatnim smanjenjem potrošnje od 0,2% (Tablica 1.), Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2015. godinu prati prosječan godišnji rast potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2016. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici, skupina B01 - Antitrombotici te C08 - Blokatori kalcijskih kanala (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2016. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2015. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), su skupine A11 - Vitamini, A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti, M05 - Lijekovi za liječenje bolesti kostiju te C02 - Antihipertenzivi s više od 10% povećanja. Ostale skupine koje imaju povećanje između 5 i 10% prema broju DDD/1000/dan su skupine C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (Hipolipemici) (povećanje za 9,7%), N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na živčani sustav (povećanje za 8,9%), G04 - Lijekovi za mokraćni sustav (povećanje za 8,1%) i C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (povećanje za 6,5%). Skupina A11 - Vitamini ima povećanje od 2,5 puta u odnosu na prethodnu godinu, no navedeno povećanje je posljedica promjene definirane dnevne doze jednog lijeka u navedenoj skupini s obzirom na to da je financijska potrošnja vrlo slična u dvije usporedne godine. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2015. godinu imale su skupine C01 - Lijekovi koji djeluju na srce (smanjenje za 9,8%) i B03 - Antianemici (smanjenje za 8,3%). Smanjenje potrošnje zabilježeno je i u skupinama C08 - Blokatori kalcijevih kanala, R05 - Lijekovi za liječenje kašlja i prehlade te A06 - Laksativi.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2016. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je blokator kalcijskih kanala amlodipin, a četvrti benzodiazepinski anksiolitik diazepam (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol, inhibitor HMG KoA reduktaze rosuvastatin (31%), selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (18%), hipnotik i sedativ zolpidem (17%) te inhibitor protonske pumpe pantoprazol (16%). Lijek kolekalciferol ima izrazito povećanje potrošnje u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu, no povećanje je posljedica promjene definirane dnevne doze kolekalciferola jer je potrošnja u kunama vrlo slična u dvije usporedne godine. Slijedili su lijekovi kao nebivolol, gliklazid i bisoprolol, koji u odnosu na prethodnu godinu imaju povećanje potrošnje oko 10%, što je slično sveukupnom godišnjem povećanju potrošnje svih lijekova. Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2016. godini imali su lizinopril, glimepirid, lacidipin, amlodipin te acetilsalicilna kiselina. Smanjenje potrošnje u odnosu na 2015. godinu bilo je u rasponu od 1,5% do 14 %.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2016. godini veća je za 10,2% u odnosu na 2015. godinu. Glavne ATK skupine lijekova s najvećom financijskom potrošnjom prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2016. godini, bile su, redom, skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (Tablica 2.), N - Lijekovi koji djeluju na živčani sustav, i C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav. Dok je u ATK skupini C promet u 2016. godini manji za 0,6% u odnosu na 2015. godinu, u skupini N je veći za 4,5%, a u skupini L promet je veći za čak 22,6%. Izrazito veći porast potrošnje u odnosu na ukupni porast potrošnje na godišnjoj razini bilježi se u glavnim ATK skupinama B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe, L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori te J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija, što je povećanje u rasponu od 18 do 26%, dok je u ostalim skupinama povećanje u skladu s prosječnim godišnjim povećanjem potrošnje. Izuzetak je skupina C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav, koja u odnosu na 2015. godinu bilježi pad financijske potrošnje s minimalnih 0,6%.

Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj u 2016. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), treći su Psiholeptici (N05), četvrti su Imunosupresivi (L04), a peti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Među prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom, izrazit porast potrošnje u odnosu na godišnji prosjek porasta potrošnje u kunama, u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu imale su skupine J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija (80%), L02 - Endokrina terapija (52%), B01 - Antitrombotici (36%) i L04 - Imunosupresivi (25%). Skupine B05 - Zamjene za krv i perfuzijske otopine, L01 - Antineoplastici (citostatici) i B03 - Antianemici bilježe porast potrošnje u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu veći od sveukupnog prosječnog povećanja od 10%. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu mogu se izdvojiti skupina G03 - Spolni hormoni i ostali lijekovi koji djeluju na spolni sustav (smanjenje za oko 5%), skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala (smanjenje za 4,6%), skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (smanjenje za oko 2,6%) te skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (smanjenje za oko 2%).

U Republici Hrvatskoj u 2016. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji bio lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treće monoklonsko protutijelo rituksimab, nakon kojih su slijedili inzulin aspart, namirnice za enteralnu primjenu, antipsihotik paliperidon, hipolipemik atorvastatin itd. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2015. godini. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2016. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2015. godinu je trastuzumab, čija je potrošnja u 2016. godini uvećana za 42% u odnosu na 2015. godinu. Veći porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2015. godinu ostvarili su i rituksimab (37,5%) te antipsihotik paliperidon (31%). Isto tako, između prvih 20 lijekova po potrošnji u 2016. godini nalazi se sedam lijekova koji pripadaju ATK skupini L, a to su uglavnom monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaze i imunosupresivi. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2016. godini zabilježili smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2015. godinu su lizinopril i diuretici (24%), kombinacija salmeterola i flutikazona (10,6%) i risperidon (5,5%).

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2016. godini iznosila je 1.013,47 DDD/1000/dan (96,9% ukupne potrošnje), što je povećanje za 5,3% u odnosu na 2015. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila sveukupno 3.633.609.058,00 kuna (62,5% od ukupne potrošnje), što je povećanje za 4,53% u odnosu na 2015. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2016. godini iznosila je 32,4 DDD/1000/dan (3,1% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, sveukupno 2.169.372.000,00 kuna (37,49% ukupne potrošnje). Smanjenje bolničke potrošnje u DDD/1000/dan je 9,55%, a u kunama je izražen rast 20% u odnosu na 2015. godinu. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (3,1% i 37,49%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (lijekovi koji se izdaju na financijski teret pacijenata odnosno korisnika lijekova). Prema prijavljenim podacima, u 2016. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 913,46 DDD/1000/dan (87,31%), odnosno, financijski, ukupno 5.049.079.044,00 kuna (87,27%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 132,81 DDD/1000/dan (12,69%), odnosno, financijski, sveukupno 736.407.039,00 kuna (12,73%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (Rp) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2016. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 954,98 DDD/1000/dan (91,3%), odnosno, financijski, ukupno 5.258.301.898,00 kuna (90,6%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 90,9 DDD/1000/dan (8,7%), odnosno, financijski, ukupno 544.679.161,00 kuna (9,4%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja tijekom razdoblja od 2005. do 2016. godine možemo ustvrditi da je omjer potrošnje između lijekova koji se izdaju na recept (Rp) i lijekova koji se izdaju bez recepta (BR, BRX) vrlo sličan, uz neznatno smanjenje potrošnje bezreceptnih lijekova u 2016. u odnosu na 2015. godinu.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili, za lijekove koji se odobravaju centraliziranim postupkom, odobrenje Europske komisije te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.

HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unošenje ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

Od ukupnog broja od oko 4.900 važećih odobrenja za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj, što uključuje oko 3.600 odobrenja danih od strane HALMED-a te oko 1.300 odobrenja za lijekove odobrene u centraliziranom postupku davanja odobrenja, u prometu ih se nalazi ukupno oko 2.900, od čega oko 88% nacionalno odobrenih lijekova te oko 12% lijekova odobrenih centraliziranim postupkom davanja odobrenja.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

Za 2016. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 3.783 lijeka, odnosno njihove farmaceutske oblike, što je za 10,7% više nego u 2015. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika prisutno je gotovo u svim skupinama, u skladu s čime i u ATK skupinama C (skupina s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan) i L (skupina s najvećom financijskom potrošnjom).

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2016. godini.

U tablici 16. dostupan je detaljni prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2016. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova, vrijednost 0,00 DDD/1000/dan označava da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednost 0,00* DDD/1000/dan označava da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dviju decimala.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 383,54
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 171,67
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 171,06
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 98,71
5. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 61,70
6. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 59,26
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 29,71
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,84
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,37
10. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,64
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 8,05
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,73
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,33
14. V RAZLIČITO 0,25
UKUPNO: 1.045,88

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2016. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1.244.956.237
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 848.661.992
3. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 776.878.567
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 774.357.340
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 486.535.441
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 445.867.377
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 360.134.722
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 217.170.326
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 171.578.780
10. V RAZLIČITO 150.109.730
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 117.252.024
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 105.381.640
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 94.653.141
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 9.443.744
UKUPNO: 5.802.981.059

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2016. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 111,90
2. N05 PSIHOLEPTICI 105,43
3. B01 ANTITROMBOTICI 77,30
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 75,71
5. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 67,85
6. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 67,62
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 51,31
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 50,37
9. C03 DIURETICI 49,11
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 38,96
11. N06 PSIHOANALEPTICI 30,66
12. A11 VITAMINI 28,33
13. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,67
14. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,36
15. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 23,68
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 21,44
17. B03 ANTIANEMICI 21,34
18. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 19,78
19. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 18,73
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 15,06
21. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,39
22. N02 ANALGETICI 10,46
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 10,38
24. N03 ANTIEPILEPTICI 9,27
25. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,64
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8,50
27. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 8,02
28. A06 LAKSATIVI 6,47
29. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,88
30. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 5,58
31. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 4,75
32. N04 ANTIPARKINSONICI 4,47
33. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 4,38
34. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 4,38
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,15
36. L04 IMUNOSUPRESIVI 3,02
37. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,84
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,96
39. A12 MINERALI 1,35
40. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,91
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,69
42. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,64
43. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,47
44. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,43
45. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,42
46. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,40
47. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,37
48. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,36
49. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,28
50. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,25
51. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,24
52. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,18
53. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,17
54. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,16
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,12
56. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,09
57. B02 ANTIHEMORAGICI 0,07
58. D05 ANTIPSORIJATICI 0,05
59. P02 ANTHELMINTICI 0,04
60. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,03
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
62. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
63. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
64. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*
65. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2016. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije izražena financijski, u kunama

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 682.341.118
2. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 386.486.531
3. N05 PSIHOLEPTICI 344.289.597
4. L04 IMUNOSUPRESIVI 335.610.850
5. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 278.147.662
6. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 247.692.067
7. B01 ANTITROMBOTICI 200.125.142
8. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 197.538.874
9. N02 ANALGETICI 182.661.462
10. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 147.130.727
11. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 143.056.905
12. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 135.041.392
13. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 133.173.707
14. L03 IMUNOSTIMULANSI 122.154.827
15. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 121.656.383
16. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 104.849.443
17. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 97.513.179
18. N06 PSIHOANALEPTICI 94.717.335
19. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 94.020.625
20. N03 ANTIEPILEPTICI 87.601.031
21. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 86.482.576
22. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 85.534.331
23. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 79.254.089
24. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 77.794.266
25. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 77.697.467
26. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 61.615.147
27. B03 ANTIANEMICI 58.345.071
28. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 55.538.589
29. B02 ANTIHEMORAGICI 52.706.313
30. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 51.395.035
31. C03 DIURETICI 49.016.951
32. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 47.124.053
33. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 46.918.382
34. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 46.893.255
35. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 43.332.941
36. C02 ANTIHIPERTENZIVI 43.243.846
37. A11 VITAMINI 42.958.219
38. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 40.443.538
39. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 40.145.997
40. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 38.377.816
41. N04 ANTIPARKINSONICI 38.000.504
42. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 33.853.527
43. A12 MINERALI 26.864.165
44. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 26.554.577
45. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 25.833.372
46. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 25.151.458
47. N01 ANESTETICI 23.597.797
48. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 23.019.306
49. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 22.583.213
50. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 22.577.291
51. A06 LAKSATIVI 21.942.639
52. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 21.676.234
53. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 20.996.381
54. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 20.988.876
55. C05 VAZOPROTEKTIVI 19.318.555
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 18.815.890
57. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 17.576.430
58. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 15.014.381
59. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 13.068.238
60. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 11.932.412
61. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9.910.410
62. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 9.650.047
63. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 8.793.436
64. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 8.214.358
65. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.306.090
66. A09 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.095.044
67. P01 ANTIPROTOZOICI 6.001.465
68. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 5.904.626
69. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 4.754.236
70. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.402.403
71. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 4.224.090
72. J07 CJEPIVA 2.750.219
73. P02 ANTHELMINTICI 2.591.908
74. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 1.846.921
75. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 1.517.144
76. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.495.219
77. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.434.728
78. D05 ANTIPSORIJATICI 866.478
79. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 850.370
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 844.004
81. H04 HORMONI GUŠTERAČE 808.896
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 631.913
83. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 480.055
84. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 461.805
85. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 138.372
86. V01 ALERGENI 14.238
87. S02 OTOLOGICI 603

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2016. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 62,63
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 58,76
3. C08CA01 amlodipin 47,07
4. N05BA01 diazepam 36,92
5. C10AA05 atorvastatin 35,44
6. C03CA01 furosemid 35,10
7. A02BC02 pantoprazol 30,83
8. N05BA12 alprazolam 26,65
9. M01AE01 ibuprofen 24,67
10. A10BA02 metformin 22,08
11. C10AA07 rosuvastatin 19,40
12. A11CC05 kolekalciferol 18,89
13. C09AA03 lizinopril 17,74
14. H03AA01 levotiroksin-natrij 17,22
15. C07AB07 bisoprolol 16,19
16. C08CA09 lacidipin 13,88
17. C07AB12 nebivolol 13,01
18. M01AB05 diklofenak 12,38
19. G04CA02 tamsulozin 12,11
20. C02AC05 moksonidin 11,71
21. A10BB09 gliklazid 10,79
22. R06AX13 loratadin 10,66
23. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 10,22
24. N05CF02 zolpidem 9,83
25. A10BB12 glimepirid 9,72
26. B01AA03 varfarin 9,29
27. C08CA13 lerkanidipin 9,05
28. C09CA03 valsartan 8,53
29. A01AB09 mikonazol 8,47
30. M01AE03 ketoprofen 8,44
31. C10AA01 simvastatin 8,29
32. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 7,92
33. C09CA01 losartan 7,87
34. C03BA11 indapamid 7,80
35. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,74
36. A02BA02 ranitidin 7,65
37. C01DA14 izosorbidmononitrat 7,28
38. N06AB06 sertralin 7,08
39. A10AD05 inzulin aspart 7,08
40. A02BC05 esomeprazol 7,02
41. B03BB01 folna kiselina 6,36
42. N06AB10 escitalopram 6,14
43. R03AC02 salbutamol 6,07
44. C07AB03 atenolol 6,00
45. C01EB15 trimetazidin 5,90
46. C09AA04 perindopril 5,66
47. N07BC02 metadon 5,61
48. R06AX27 dezloratadin 5,61
49. N05BA04 oksazepam 5,53
50. N05BA06 lorazepam 5,12

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2016. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 114.703.976
2. M01AE01 ibuprofen 84.201.965
3. L01XC02 rituksimab 81.022.238
4. A10AD05 inzulin aspart 73.644.358
5. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 71.434.963
6. N05AX13 paliperidon 62.551.182
7. C10AA05 atorvastatin 62.069.117
8. L01XC07 bevacizumab 61.264.613
9. A02BC02 pantoprazol 60.141.432
10. L04AB04 adalimumab 59.273.021
11. R03AK06 salmeterol i flutikazon 55.464.450
12. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53.367.880
13. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 52.156.050
14. N05AH03 olanzapin 47.109.443
15. N02BE01 paracetamol 44.649.202
16. B05BB01 elektroliti 44.336.412
17. L01XE08 nilotinib 43.869.336
18. L04AB02 infliksimab 43.599.882
19. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 42.063.424
20. L03AB07 interferon beta-1a 41.918.439
21. C07AB07 bisoprolol 41.010.427
22. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.918.598
23. C09AA05 ramipril 38.577.584
24. N05AX08 risperidon 38.093.489
25. C09BA03 lizinopril i diuretici 35.632.806
26. A10BD07 metformin i sitagliptin 34.792.975
27. A10AB05 inzulin aspart 34.289.423
28. L04AA06 mikofenolna kiselina 33.982.662
29. N05BA01 diazepam 33.225.284
30. C08CA01 amlodipin 31.955.375
31. L01CD01 paklitaksel 31.790.550
32. C09BB04 perindopril i amlodipin 30.799.336
33. C09BA05 ramipril i diuretici 30.474.955
34. C10AA07 rosuvastatin 29.860.465
35. L01XE04 sunitinib 29.550.039
36. A10AE04 inzulin glargin 28.762.223
37. B01AB05 enoksaparin 28.670.749
38. A02BA02 ranitidin 27.697.244
39. J05AX67 ombitasvir, paritaprevir i ritonavir 27.525.076
40. C08CA09 lacidipin 27.449.716
41. N02AX52 tramadol, kombinacije 27.013.819
42. N05AH04 kvetiapin 26.749.607
43. N05BA12 alprazolam 26.240.127
44. A16AB02 imigluceraza 25.982.171
45. A10BA02 metformin 25.884.945
46. B01AE07 dabigatran eteksilat 25.573.567
47. R03BB04 tiotropij bromid 25.277.208
48. L01XE15 vemurafenib 25.180.695
49. C03CA01 furosemid 25.176.864
50. R03AK07 formoterol i budesonid 24.964.706

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2016. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 62,26
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 58,13
3. C08CA01 amlodipin 46,76
4. N05BA01 diazepam 35,36
5. C10AA05 atorvastatin 35,07
6. C03CA01 furosemid 33,79
7. A02BC02 pantoprazol 29,57
8. N05BA12 alprazolam 26,38
9. M01AE01 ibuprofen 24,27
10. A10BA02 metformin 21,98
11. C10AA07 rosuvastatin 19,30
12. A11CC05 kolekalciferol 18,61
13. C09AA03 lizinopril 17,69
14. H03AA01 levotiroksin-natrij 17,08
15. C07AB07 bisoprolol 16,03
16. C08CA09 lacidipin 13,83
17. C07AB12 nebivolol 12,93
18. M01AB05 diklofenak 12,18
19. G04CA02 tamsulozin 12,03
20. C02AC05 moksonidin 11,59
21. A10BB09 gliklazid 10,72
22. R06AX13 loratadin 10,55
23. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,74
24. A10BB12 glimepirid 9,67
25. N05CF02 zolpidem 9,53
26. B01AA03 varfarin 9,14
27. C08CA13 lerkanidipin 8,98
28. C09CA03 valsartan 8,48
29. C10AA01 simvastatin 8,24
30. M01AE03 ketoprofen 8,16

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2016. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. M01AE01 ibuprofen 83.248.166
2. A10AD05 inzulin aspart 72.658.117
3. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 67.083.565
4. C10AA05 atorvastatin 61.402.627
5. N05AX13 paliperidon 55.400.943
6. R03AK06 salmeterol i flutikazon 53.384.497
7. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 52.941.220
8. A02BC02 pantoprazol 50.082.841
9. N05AH03 olanzapin 43.722.711
10. N02BE01 paracetamol 42.281.146
11. C07AB07 bisoprolol 40.711.257
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 40.354.667
13. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.917.228
14. C09AA05 ramipril 38.355.499
15. N05AX08 risperidon 36.752.655
16. C09BA03 lizinopril i diuretici 35.578.945
17. A10BD07 metformin i sitagliptin 34.587.030
18. A10AB05 inzulin aspart 33.822.082
19. C08CA01 amlodipin 31.720.876
20. L04AA06 mikofenolna kiselina 30.966.058
21. N05BA01 diazepam 30.881.432
22. C09BB04 perindopril i amlodipin 30.524.237
23. C09BA05 ramipril i diuretici 30.401.171
24. C10AA07 rosuvastatin 29.715.968
25. A10AE04 inzulin glargin 28.249.997
26. C08CA09 lacidipin 27.376.271
27. N02AX52 tramadol, kombinacije 26.698.488
28. A02BA02 ranitidin 26.166.381
29. N05BA12 alprazolam 26.008.238
30. A10BA02 metformin 25.765.625

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2016. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 B01AB05 enoksaparin 1,58
2 N05BA01 diazepam 1,56
3 C03CA01 furosemid 1,31
4 A02BC02 pantoprazol 1,26
5 H02AB04 metilprednizolon 1,13
6 B01AB04 dalteparin 1,01
7 H02AB02 deksametazon 0,72
8 N05AH04 kvetiapin 0,67
9 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,63
10 B01AB06 nadroparin 0,57
11 L02AE02 leuprorelin 0,57
12 B03BA01 cijanokobalamin 0,54
13 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,48
14 A01AB09 mikonazol 0,47
15 N05CD08 midazolam 0,42
16 L03AB07 interferon beta-1a 0,41
17 M01AE01 ibuprofen 0,40
18 A06AD11 laktuloza 0,40
19 C10AA05 atorvastatin 0,37
20 C09AA05 ramipril 0,37
21 A11DA01 tiamin (vit. B1) 0,34
22 C08CA01 amlodipin 0,32
23 B03XA01 eritropoetin 0,32
24 N02BB02 metamizol natrij 0,32
25 N05AD01 haloperidol 0,31
26 N05CF02 zolpidem 0,30
27 H02AB07 prednizon 0,29
28 B01AB01 heparin 0,28
29 M01AE03 ketoprofen 0,28
30 A11CC05 kolekalciferol 0,28

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2016. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 114.605.677
2 L01XC02 rituksimab 81.009.863
3 L01XC07 bevacizumab 61.154.284
4 L04AB04 adalimumab 59.236.934
5 L01XE08 nilotinib 43.869.336
6 L04AB02 infliksimab 43.588.666
7 J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 42.049.222
8 L03AB07 interferon beta-1a 41.831.978
9 B05BB01 elektroliti 32.266.389
10 L01CD01 paklitaksel 31.761.321
11 L01XE04 sunitinib 29.550.039
12 B01AB05 enoksaparin 28.331.144
13 J05AX67 ombitasvir, paritaprevir i ritonavir 27.525.076
14 A16AB02 imigluceraza 25.982.171
15 L01XE15 vemurafenib 25.147.647
16 B05AA01 albumin 24.736.286
17 L04AB01 etanercept 24.710.903
18 H01CB02 oktreotid 22.623.490
19 B02BD08 eptakog alfa (aktivirani) 22.541.009
20 L04AC07 tocilizumab 22.396.683
21 L04AB06 golimumab 20.377.476
22 L01XE06 dasatinib 19.946.054
23 B05BA10 komb. otopina za parenteralnu prehranu 19.732.282
24 L03AX13 glatiramer acetat 19.495.139
25 L02BB04 enzalutamid 19.105.141
26 L01XC13 pertuzumab 18.671.461
27 J05AX65 sofosbuvir i ledipasvir 18.642.316
28 J05AX15 sofosbuvir 18.086.004
29 L03AB08 interferon beta-1b 17.456.625
30 H01AC01 somatotropin 17.117.935

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, na teret HZZO-a u 2016. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 C09AA05 ramipril 61,72
2 C08CA01 amlodipin 46,31
3 N05BA01 diazepam 35,01
4 C10AA05 atorvastatin 34,87
5 C03CA01 furosemid 34,29
6 A02BC02 pantoprazol 30,18
7 N05BA12 alprazolam 25,10
8 A10BA02 metformin 21,85
9 M01AE01 ibuprofen 19,33
10 C10AA07 rosuvastatin 19,04
11 A11CC05 kolekalciferol 17,82
12 C09AA03 lizinopril 17,40
13 H03AA01 levotiroksin-natrij 16,42
14 C07AB07 bisoprolol 15,95
15 C08CA09 lacidipin 13,81
16 C07AB12 nebivolol 12,87
17 G04CA02 tamsulozin 11,97
18 M01AB05 diklofenak 11,76
19 C02AC05 moksonidin 11,64
20 A10BB09 gliklazid 10,73
21 R06AX13 loratadin 9,70
22 A10BB12 glimepirid 9,63
23 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,39
24 B01AA03 varfarin 9,24
25 C08CA13 lerkanidipin 8,99
26 C09CA03 valsartan 8,33
27 N05CF02 zolpidem 8,31
28 C10AA01 simvastatin 8,14
29 M01AE03 ketoprofen 7,98
30 C09CA01 losartan 7,76

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, na teret HZZO-a u 2016. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 86.079.797
2 L01XC02 rituksimab 80.702.518
3 A10AD05 inzulin aspart 73.467.897
4 V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 67.683.397
5 L01XC07 bevacizumab 61.154.284
6 C10AA05 atorvastatin 61.070.258
7 L04AB04 adalimumab 58.948.777
8 A02BC02 pantoprazol 58.427.454
9 N05AX13 paliperidon 57.241.432
10 R03AK06 salmeterol i flutikazon 54.821.634
11 M01AE01 ibuprofen 50.558.665
12 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 48.706.991
13 N05AH03 olanzapin 44.401.518
14 L01XE08 nilotinib 43.841.217
15 J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 41.888.445
16 L04AB02 infliksimab 41.830.569
17 L03AB07 interferon beta-1a 41.706.576
18 C07AB07 bisoprolol 40.417.347
19 C09AA05 ramipril 38.033.324
20 N05AX08 risperidon 37.310.376
21 C09BA03 lizinopril i diuretici 35.233.626
22 A10BD07 metformin i sitagliptin 34.558.121
23 A10AB05 inzulin aspart 34.156.214
24 L04AA06 mikofenolna kiselina 33.748.215
25 B05BB01 elektroliti 32.152.462
26 L01CD01 paklitaksel 31.723.656
27 C08CA01 amlodipin 31.455.258
28 N05BA01 diazepam 31.096.011
29 C09BB04 perindopril i amlodipin 30.595.722
30 C09BA05 ramipril i diuretici 30.181.344

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, koji nisu na teret HZZO-a u 2016. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,86
2 A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 7,91
3 M01AE01 ibuprofen 5,34
4 N02BE01 paracetamol 4,57
5 r01aa07 ksilometazolin 2,80
6 A06AB02 bisakodil 2,72
7 N07CA01 betahistin 2,65
8 B03BA01 cijanokobalamin 2,56
9 R01AA05 oksimetazolin 2,12
10 A06AD11 laktuloza 2,04
11 N05BA01 diazepam 1,91
12 N05BA12 alprazolam 1,55
13 N05CF02 zolpidem 1,52
14 N05BA08 bromazepam 1,42
15 R05CB01 acetilcistein 1,34
16 R05CB02 bromheksin 1,28
17 H02AB02 deksametazon 1,19
18 N07CA02 cinarizin 1,18
19 A11CC05 kolekalciferol 1,07
20 B01AC04 klopidogrel 0,97
21 R06AX13 loratadin 0,96
22 C09AA05 ramipril 0,91
23 A01AB09 mikonazol 0,90
24 A16AX01 tioktična kiselina 0,84
25 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,83
26 C03CA01 furosemid 0,82
27 H03AA01 levotiroksin-natrij 0,80
28 C08CA01 amlodipin 0,77
29 C01EB15 trimetazidin 0,74
30 G01AF02 klotrimazol 0,67

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama, koji nisu na teret HZZO-a u 2016. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 52.661.332
2 N02BE01 paracetamol 41.854.339
3 N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 38.916.572
4 M01AE01 ibuprofen 33.643.300
5 L01XC03 trastuzumab 28.624.179
6 R01AA05 oksimetazolin 15.772.094
7 R02AA20 antiseptici oralni, različiti 14.628.487
8 N02BA51 acetilsalicilna kis., komb. bez psiholeptika 12.615.611
9 M02AA15 diklofenak 12.477.363
10 B05BB01 elektroliti 12.183.951
11 N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 11.960.892
12 M02AA13 ibuprofen 9.576.239
13 A07FA01 organizmi koji stvaraju mliječnu kiselinu 8.855.482
14 A06AB02 bisakodil 8.647.504
15 G04CX02 ekstrakt Sabal palme 8.435.547
16 G04BE03 sildenafil 8.381.239
17 A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 8.325.688
18 r01aa07 ksilometazolin 7.998.615
19 R05CA12 bršljanov list 7.370.297
20 R05CB02 bromheksin 7.193.449
21 R01AB06 ksilometazolin, kombinacije 6.794.209
22 G01AF02 klotrimazol 6.712.560
23 N07CA01 betahistin 6.162.702
24 L01XC13 pertuzumab 5.955.755
25 D03AX03 dekspantenol 5.873.591
26 A11EA01 vitamini B kompleksa 5.697.110
27 N05BA08 bromazepam 5.577.590
28 C05BA03 heparin 5.398.605
29 D08AJ57 oktenidin, kombinacije 5.317.390
30 N02BA01 acetilsalicilna kiselina 5.310.424

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2016. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 995,76
2. Krapinsko-zagorska 1.116,24
3. Sisačko-moslavačka 1.190,96
4. Karlovačka 1.153,33
5. Varaždinska 1.061,92
6. Koprivničko-križevačka 1.051,17
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.182,08
8. Primorsko-goranska 1.112,64
9. Ličko-senjska 1.049,34
10. Virovitičko-podravska 1.058,20
11. Požeško-slavonska 819,53
12. Brodsko-posavska 994,14
13. Zadarska županija 984,45
14. Osječko-baranjska 999,37
15. Šibensko-kninska 1.093,30
16. Vukovarsko-srijemska 1.029,43
17. Splitsko-dalmatinska 835,06
18. Istarska 968,17
19. Dubrovačko-neretvanska 944,65
20. Međimurska 1.031,66
21. Grad Zagreb 1.004,39

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova po financijskoj potrošnji izraženo u kunama po županijama u 2016. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 264.753.440
2. Krapinsko-zagorska 118.071.508
3. Sisačko-moslavačka 143.592.099
4. Karlovačka 108.213.314
5. Varaždinska 144.337.433
6. Koprivničko-križevačka 95.865.254
7. Bjelovarsko-bilogorska 104.142.482
8. Primorsko-goranska 277.304.822
9. Ličko-senjska 38.398.738
10. Virovitičko-podravska 67.389.301
11. Požeško-slavonska 43.003.762
12. Brodsko-posavska 109.102.311
13. Zadarska županija 155.306.960
14. Osječko-baranjska 229.595.294
15. Šibensko-kninska 102.368.027
16. Vukovarsko-srijemska 137.162.393
17. Splitsko-dalmatinska 361.648.269
18. Istarska 198.129.673
19. Dubrovačko-neretvanska 112.045.697
20. Međimurska 96.983.208
21. Grad Zagreb 726.195.087

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2016. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2016. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2016. godini (pdf dokument)
Top