News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2008 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2008. godini.

U bazi podataka Agencije za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakovanja lijeka izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su pristigli u Agenciju i oni iznose 83,27% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na području Republike Hrvatske. Podatke o potrošnji nije dostavilo 16,73% ljekarni.

Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 83,27 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 16,73% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2008. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. Agencija je u siječnju 2009. godine počela prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2008. godini te ih je prikupljala do 20. kolovoza 2009.

Izvješće o prometu lijekova u RH sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije koji su bili u prometu u RH, u 2008. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 83,27% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2007, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.434.000 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2008. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2008. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 742,78 DDD/1000/dan tj. sveukupno 4.171.022.774,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2008. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2008. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, NE na teret HZZO-a

Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2008.god., sveukupno".

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), druga je acetilsalicilna kiselina, a treća je folna kiselina itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2008. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je amlodipin, itd.

Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2008. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2007. godinu i to za 9,5%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2008. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2007. godinu i to za 7,3%.

*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane su vrijednosti 0,00*, što znači da je dotični lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2008. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 272,88
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 118,27
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 100,56
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 88,33
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 44,58
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 38,08
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,97
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,53
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 17,13
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 10,23
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,38
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,39
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,28
14. V RAZLIČITO 0,16
UKUPNO: 742,78

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Iznos (Kune)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 853.824.377
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 650.490.232
3. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 572.884.424
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 522.591.114
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 388.570.564
6. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 271.625.586
7. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 248.938.010
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 189.803.673
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 134.850.298
10. V RAZLIČITO 122.967.333
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 86.293.140
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 77.757.842
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 46.088.627
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 4.337.556
UKUPNO: 4.171.022.774

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 71,87
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 63,83
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 61,09
4. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 57,68
5. B03 ANTIANEMICI 53,57
6. B01 ANTITROMBOTICI 46,71
7. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 37,21
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 35,82
9. C03 DIURETICI 31,15
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 28,34
11. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,12
12. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 22,55
13. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,82
14. N06 PSIHOANALEPTICI 19,44
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 14,49
16. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 14,46
17. A11 VITAMINI 13,71
18. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 12,83
19. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 10,23
20. N02 ANALGETICI 9,86
21. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 8,90
22. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 8,75
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 8,01
24. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 6,49
25. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 6,41
26. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,35
27. C02 ANTIHIPERTENZIVI 6,28
28. N03 ANTIEPILEPTICI 5,68
29. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 5,61
30. A06 LAKSATIVI 4,42

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2008. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne IZNOS (Kune)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 360.370.615
2. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 336.276.012
3. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 304.892.230
4. N05 PSIHOLEPTICI 248.796.399
5. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 193.691.803
6. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 192.135.346
7. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 185.103.972
8. N02 ANALGETICI 157.440.100
9. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 148.480.751
10. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 136.758.026
11. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 93.667.870
12. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 91.591.007
13. B01 ANTITROMBOTICI 90.567.646
14. N06 PSIHOANALEPTICI 88.865.614
15. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 84.554.392
16. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 83.618.406
17. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 77.757.842
18. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 75.544.784
19. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 66.305.087
20. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 65.425.952
21. L03 IMUNOSTIMULANSI 61.803.488
22. N03 ANTIEPILEPTICI 61.451.769
23. L04 IMUNOSUPRESIVI 57.042.451
24. B02 ANTIHEMORAGICI 55.332.716
25. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 52.215.361
26. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 47.733.184
27. B03 ANTIANEMICI 42.106.817
28. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 37.814.566
29. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 35.524.895
30. C02 ANTIHIPERTENZIVI 35.227.523

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 39,87
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 35,91
3. B03BB01 folna kiselina 31,08
4. C10AA05 atorvastatin 28,08
5. C10AA01 simvastatin 23,77
6. C09AA05 ramipril 22,72
7. C03CA01 furosemid 21,90
8. N05BA01 diazepam 21,67
9. C09AA03 lizinopril 20,08
10. N05BA12 alprazolam 16,59
11. C08CA09 lacidipin 13,91
12. B03BA01 cijanokobalamin 13,70
13. M01AB05 diklofenak 13,51
14. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,79
15. G03CA03 estradiol 10,82
16. C07AB03 atenolol 10,46
17. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,48
18. A10BA02 metformin 9,13
19. M01AE01 ibuprofen 8,68
20. N05CF02 zolpidem 8,40
21. A10BB12 glimepirid 8,28
22. R06AX13 loratadin 7,77
23. A02BC02 pantoprazol 7,67
24. A02BA02 ranitidin 7,65
25. H03AA01 levotiroksin-natrij 7,51
26. C07AB07 bisoprolol 7,42
27. M01AE03 ketoprofen 6,43
28. C07AA02 oksprenolol 6,34
29. N05BA04 oksazepam 6,25
30. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,76
31. N05BA06 lorazepam 5,31
32. C10AA04 fluvastatin 5,18
33. B03AA02 željezo(II)-fumarat 4,96
34. C09CA01 losartan 4,58
35. C01AA08 metildigoksin 4,52
36. R03DA04 teofilin 4,37
37. C09AA10 trandolapril 4,30
38. C09AA08 cilazapril 4,22
39. N06AB06 sertralin 4,13
40. C02CA04 doksazosin 3,98
41. N07BC02 metadon 3,97
42. G01AA10 klindamicin 3,95
43. N06AB05 paroksetin 3,95
44. C03AA03 hidroklorotiazid 3,93
45. C03BA11 indapamid 3,88
46. C01BC03 propafenon 3,87
47. C08DA01 verapamil 3,60
48. C08CA05 nifedipin 3,58
49. M01AC01 piroksikam 3,44
50. B03AB05 dekstriferon 3,34

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po iznosu u kunama u 2008. godini

ATK INN Iznos (Kune)
1. C10AA05 atorvastatin 88.169.996
2. C08CA01 amlodipin 83.495.841
3. L01XC03 trastuzumab 80.583.287
4. C09BA03 lizinopril i diuretici 77.928.853
5. A02BC02 pantoprazol 74.749.487
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 65.784.376
7. C10AA01 simvastatin 65.562.846
8. N05AH03 olanzapin 58.106.261
9. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 58.075.023
10. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 53.577.220
11. A02BA02 ranitidin 49.296.779
12. L01XX28 imatinib 45.964.343
13. C07AB07 bisoprolol 42.186.011
14. C09AA05 ramipril 41.852.306
15. C09AA03 lizinopril 41.341.150
16. J01DC02 cefuroksim 38.464.969
17. J01FA10 azitromicin 35.813.365
18. L02BG03 anastrozol 34.858.037
19. C08CA09 lacidipin 34.839.512
20. L01XC02 rituksimab 34.607.042
21. M01AE01 ibuprofen 34.330.436
22. L01XC07 bevacizumab 33.495.467
23. A10AD05 inzulin aspart 32.868.871
24. B05BB01 elektroliti 32.605.452
25. M01AB05 diklofenak 28.563.061
26. N05AA03 promazin 27.738.102
27. B01AC04 klopidogrel 27.162.841
28. N02AX02 tramadol 26.661.417
29. B03XA01 eritropoetin 25.444.814
30. J01MA02 ciprofloksacin 25.017.704
31. N05BA01 diazepam 24.832.754
32. L01CD01 paklitaksel 24.739.494
33. B02BD02 koagulacijski faktor VIII 23.506.199
34. N02BE01 paracetamol 23.004.207
35. C02CA04 doksazosin 22.664.060
36. R03DC03 montelukast 22.411.813
37. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 21.928.950
38. L01BC05 gemcitabin 21.606.202
39. C09BA05 ramipril i diuretici 21.345.564
40. N05BA04 oksazepam 21.267.462
41. N02AX52 tramadol, kombinacije 20.848.244
42. A02BC01 omeprazol 20.630.139
43. A02BC05 ezomeprazol 20.407.735
44. A10BB12 glimepirid 20.263.042
45. C09BA08 cilazapril i diuretici 19.938.277
46. N05AH04 kvetiapin 19.780.879
47. C07AG02 karvedilol 19.522.646
48. A10BA02 metformin 19.395.701
49. L04AA06 mikofenolična kiselina 18.927.366
50. A02BC03 lanzoprazol 18.617.634

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 39,55
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 35,50
3. B03BB01 folna kiselina 30,45
4. C10AA05 atorvastatin 27,87
5. C10AA01 simvastatin 23,71
6. C09AA05 ramipril 22,53
7. C03CA01 furosemid 20,94
8. N05BA01 diazepam 20,24
9. C09AA03 lizinopril 19,93
10. N05BA12 alprazolam 16,39
11. C08CA09 lacidipin 13,80
12. B03BA01 cijanokobalamin 13,19
13. M01AB05 diklofenak 13,13
14. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,74
15. G03CA03 estradiol 10,82
16. C07AB03 atenolol 10,38
17. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,35
18. A10BA02 metformin 9,05
19. M01AE01 ibuprofen 8,44
20. A10BB12 glimepirid 8,23
21. N05CF02 zolpidem 8,14
22. R06AX13 loratadin 7,70
23. H03AA01 levotiroksin-natrij 7,46
24. C07AB07 bisoprolol 7,34
25. A02BA02 ranitidin 7,33
26. A02BC02 pantoprazol 7,10
27. C07AA02 oksprenolol 6,33
28. M01AE03 ketoprofen 6,30
29. N05BA04 oksazepam 6,20
30. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,34

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

ATK INN Iznos (Kune)
1. C10AA05 atorvastatin 87.571.642
2. C08CA01 amlodipin 82.917.613
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 77.521.129
4. C10AA01 simvastatin 65.388.707
5. A02BC02 pantoprazol 63.908.767
6. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 55.346.436
7. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 55.045.040
8. N05AH03 olanzapin 54.033.630
9. R03AK06 salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti 52.868.491
10. A02BA02 ranitidin 46.703.265
11. C07AB07 bisoprolol 41.725.872
12. C09AA05 ramipril 41.503.040
13. C09AA03 lizinopril 41.049.746
14. L02BG03 anastrozol 34.844.678
15. J01FA10 azitromicin 34.608.204
16. C08CA09 lacidipin 34.606.384
17. A10AD05 inzulin aspart 32.600.133
18. M01AE01 ibuprofen 29.140.637
19. M01AB05 diklofenak 27.286.819
20. B01AC04 klopidogrel 25.861.557
21. N05AA03 promazin 25.423.680
22. N02AX02 tramadol 24.587.030
23. N05BA01 diazepam 22.999.167
24. J01DC02 cefuroksim 22.733.095
25. C02CA04 doksazosin 22.532.399
26. N02BE01 paracetamol 22.345.090
27. R03DC03 montelukast 22.278.881
28. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, kombinacije 21.926.561
29. C09BA05 ramipril i diuretici 21.249.227
30. N05BA04 oksazepam 21.152.654

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AB04 dalteparin 3,00
2. H02AB02 deksametazon 1,90
3. N05BA01 diazepam 1,42
4. C03CA01 furosemid 0,96
5. H02AB04 metilprednizolon 0,84
6. B01AB02 antitrombin III 0,78
7. B01AB05 enoksaparin 0,71
8. B03BB01 folna kiselina 0,63
9. A02BC02 pantoprazol 0,56
10. L02AE03 goserelin 0,55
11. B03BA01 cijanokobalamin 0,51
12. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,43
13. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,41
14. N02BB02 metamizol natrij 0,40
15. B01AD01 streptokinaza 0,39
16. M01AB05 diklofenak 0,37
17. N05AD01 haloperidol 0,35
18. B01AB08 reviparin 0,33
19. C08CA01 amlodipin 0,32
20. A02BA02 ranitidin 0,32
21. N05AB02 flufenazin 0,27
22. B03XA01 eritropoetin 0,27
23. A16AB05 laronidaza 0,26
24. N05CF02 zolpidem 0,25
25. J01XD01 metronidazol 0,25
26. B01AB06 nadroparin 0,24
27. M01AE01 ibuprofen 0,24
28. B01AB01 heparin 0,23
29. J01DC02 cefuroksim 0,22
30. A06AD11 laktuloza 0,21

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po potrošnji u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA

ATK INN Iznos (Kune)
1. L01XC03 trastuzumab 80.583.287
2. L01XX28 imatinib 45.756.639
3. L01XC02 rituksimab 33.846.723
4. L01XC07 bevacizumab 32.658.093
5. B05BB01 elektroliti 31.819.858
6. B03XA01 eritropoetin 25.077.698
7. L01CD01 paklitaksel 24.542.675
8. B02BD02 koagulacijski faktor VIII 23.505.953
9. L01BC05 gemcitabin 21.195.098
10. L01XX19 irinotekan 17.818.595
11. L03AB11 peginterferon alfa-2a 17.758.755
12. J01MA02 ciprofloksacin 16.813.585
13. L03AB08 interferon beta-1b 16.504.839
14. J01DC02 cefuroksim 15.731.874
15. H01AC01 somatotropin 14.689.011
16. B01AB05 enoksaparin 14.239.599
17. B02BD03 faktor koagulacije VIII iba 13.986.269
18. B05AA01 albumin 13.883.273
19. J01DH02 meropenem 12.651.352
20. J01DD04 ceftriakson 11.857.734
21. L01XX32 bortezomib 11.630.056
22. L03AA02 filgrastim 11.478.817
23. J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 11.256.347
24. J06BA02 imunoglobulini, obični ljudski, za intravensku primjenu 11.007.763
25. N01AB08 sevofluran 10.880.211
26. A02BC02 pantoprazol 10.840.720
27. B05BA10 otopine za parent. prehranu 10.764.056
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 10.739.335
29. V03AF03 kalcijev folinat 10.484.968
30. L02AE03 goserelin 10.418.764

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. C08CA01 amlodipin 39,87 83.495.841
2. B03BB01 folna kiselina 31,08 2.911.725
3. C10AA05 atorvastatin 28,08 88.169.996
4. C10AA01 simvastatin 23,77 65.562.846
5. C09AA05 ramipril 22,72 41.852.306
6. C03CA01 furosemid 21,90 13.533.227
7. N05BA01 diazepam 21,67 24.832.754
8. C09AA03 lizinopril 20,08 41.341.150
9. N05BA12 alprazolam 16,59 18.306.842
10. C08CA09 lacidipin 13,91 34.839.512
11. B03BA01 cijanokobalamin 13,70 1.415.425
12. M01AB05 diklofenak 13,51 28.563.061
13. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 12,00 6.895.802
14. G03CA03 estradiol 10,82 4.277.986
15. C07AB03 atenolol 10,46 16.357.139
16. C01DA14 izosorbidmononitrat 9,48 15.320.900
17. A10BA02 metformin 9,13 19.395.701
18. N05CF02 zolpidem 8,40 11.895.670
19. A10BB12 glimepirid 8,28 20.263.042
20. A02BC02 pantoprazol 7,67 74.749.487
21. H03AA01 levotiroksin-natrij 7,51 4.772.296
22. A02BA02 ranitidin 7,48 47.379.554
23. C07AB07 bisoprolol 7,42 42.186.011
24. R06AX13 loratadin 7,39 16.251.480
25. M01AE01 ibuprofen 6,98 22.480.040
26. M01AE03 ketoprofen 6,43 12.070.739
27. C07AA02 oksprenolol 6,34 218.811
28. N05BA04 oksazepam 6,25 21.267.462
29. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5,76 65.784.376
30. N05BA06 lorazepam 5,31 7.530.126

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova u 2008. godini po DDD/1000/dan i kunama, NE na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan Iznos (Kune)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 23,91 11.495.865
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,88 4.157.108
3. N02BE01 paracetamol 3,05 22.908.030
4. R01AA08 nafazolin 2,83 2.729.317
5. N07BC02 metadon 2,46 1.217.378
6. A06AB02 bisakodil 2,41 4.691.264
7. R01AA05 oksimetazolin 2,16 6.314.873
8. M01AE01 ibuprofen 1,69 11.850.397
9. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 1,58 10.099.395
10. N06DX02 ginkgo biloba 1,52 9.256.911
11. R05CB02 bromheksin 1,24 4.190.069
12. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 0,91 348.410
13. A11DA01 tiamin (vit B1) 0,73 593.896
14. R06AX13 loratadin 0,39 1.213.486
15. A01AA01 natrijev fluorid 0,38 62.139
16. R05CB01 acetilcistein 0,28 1.770.539
17. A06AD11 laktuloza 0,22 505.026
18. A02BA02 ranitidin 0,17 1.917.225
19. R01AB07 oksimetazolin 0,17 3.409.800
20. R06AA02 difenhidramin 0,16 2.155.953
21. A11HA02 piridoksin (vit B6) 0,12 338.968
22. R06AB03 dimetinden 0,08 516.647
23. A06AC01 plantago ovata 0,07 190.843
24. R01BA52 Pseudoefedrin, kombinacije 0,06 518.736
25. A07BA01 medicinski ugljen 0,05 934.846
26. A02BC01 omeprazol 0,03 342.066
27. A03BB01 butilskopolamin 0,03 178.695
28. N07BA01 nikotin 0,02 298.922
29. N05AD01 haloperidol 0,02 99.202
30. R05DA09 dekstrometorfan 0,01 138.283

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2008. godini, sveukupno"

Top