News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2019 - Croatian Document

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet, već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (tzv. postupak "interventnog", odnosno izvanrednog unosa ili uvoza).

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 1%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata predstavljaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2019. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2019, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2019. godini bit će objavljeni krajem rujna 2020. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2019. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2020. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji lijekova da bi se izbjeglo dupliranje podataka, jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini iznosila 1.280,50 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 7.649.562.162 kune.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2019. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2019. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2019. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini iznosila 1.280,50 DDD/1000/dan, odnosno 7.649.562.162 kune, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2019. godini u DDD/1000/dan iznosi 15,9% u odnosu na 2018. godinu. Ovaj porast potrošnje znatno je viši u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina, u razdoblju od 2015. do 2019. godine, koji je iznosio 6,6%. Povećanje potrošnje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje. Potrošnja lijekova u 2019. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 15,5% u odnosu na 2018. godinu te je, isto tako, znatno viša od prosječne potrošnje za razdoblje od 2015. do 2019. godine, koja je iznosila 9,8% godišnje. Iako potrošnja po DDD/1000/dan i po financijskim pokazateljima u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu ima vrlo sličan porast od gotovo 16%, potrebno je istaknuti da su, nakon što je referentni, Suradni centar SZO-a dao mogućnost prikaza DDD-a i za određene kombinirane lijekove, u prikazu potrošnje po DDD/1000/dan za 2019. godinu prvi put prikazane i DDD za kombinirane lijekove, koje u prikazima potrošnje u prethodnim godinama nisu iskazane.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2019. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), dok su četvrti Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (B). Glavne ATK skupine koje su u 2019. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu, pri čemu su u obzir uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan, su skupina C - Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (porast od 29,6%), skupina G - Lijekovi koji djeluju na urogenitalni sustav i spolni hormoni (porast od 14,2%) i skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 12,1%. U 2019. godini smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu zabilježeno je u skupini B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (1,1%). Ostale ATK skupine lijekova imaju potrošnju u rasponu do godišnjeg povećanja potrošnje. Važno je istaknuti da je značajno povećanje potrošnje kombiniranih lijekova po DDD/1000/dan zabilježeno u skupini C (29,97%), skupini R (15,7%), skupini G (7,3%), skupini N (6,1%) i skupini A (5,1%), a navedeni postoci označavaju udio u ukupnoj potrošnji u predmetnim skupinama. Potrošnja svih kombiniranih lijekova čini oko 12% ukupne potrošnje, odnosno za toliko je povećala potrošnju u 2019. godini (154 DDD/1000/dan).

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2019. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina N05 - Psiholeptici , skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te skupina A10 - Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici) (Tablica 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2019. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2018. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine N02 - Analgetici (dvostruko veća potrošnja), C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (99%), R03 - Lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova (40%) te A11 - Vitamini (21%). Ova izrazita povećanja pripisujemo činjenici da su u ovim terapijskim skupinama dosta zastupljeni kombinirani lijekovi za koje u prikazima iz prethodnih godina nije bio definiran DDD. Ostale skupine koje imaju povećanje potrošnje kreću se u rasponu do godišnjeg povećanja od 16%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2018. godinu imala je skupina R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa (30%) i B01 - Antitrombotici (6%).

Lijek s najvećom potrošnjom u 2019. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je inhibitor HMG KoA reduktaze atorvastatin, a četvrti inhibitor protonske pumpe pantoprazol (Tablica 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (27%), selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (13%), hormon štitnjače levotiroksin natrij (12%) te inhibitor protonske pumpe pantoprazol (10,6%). Važno je napomenuti da su se u 2019. godini sljedeći kombinirani lijekovi uvrstili u ljestvicu prvih 25 lijekova po potrošnji u DDD/1000/dan, i to: perindopril i diuretici (18,94), perindopril i amlodipin (16,1), ramipril i diuretici (14,6), perindopril, amlodipin i indapamid (12,9) te tramadol u kombinacijama s 12 DDD/1000/dan. Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2019. godini imali su acetilsalicilna kiselina, bisoprolol, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova je između 5% i 13% u odnosu na 2018. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2019. godini viša je za 15,5% u odnosu na 2018. godinu. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2019. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (Tablica 2.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), treći su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a četvrti su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). Dok je u ATK skupinama H i D potrošnja u 2019. godini neznatno niža (za 2 do 0,7%) u odnosu na 2018. godinu, u ostalim je skupinama zabilježen porast potrošnje lijekova. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2018. godinu odnosi se, poglavito, na skupine L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (povećanje od 38%), B - Lijekovi koji djeluju na krv i krvotvorne organe (20%) te J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (18%). Ostali lijekovi koji imaju veću potrošnju u odnosu na 2018. godinu, a koja iznosi između 5 i 15%, su lijekovi iz skupina M, R, A, P i G. Lijekovi iz skupine L čine 29% (gotovo trećinu) ukupne potrošnje lijekova u kunama u 2019. godini.

Lijekovi koji u Hrvatskoj u 2019. godini imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Imunosupresivi (L04), treći su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), četvrti su Psiholeptici (N05), peti su Antitrombotici (B01), a šesti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (Tablica 4.). Od prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom u kunama izrazit porast od 67% imala je skupina B02 - Antitrombotici, u kojoj više od 55% potrošnje u kunama čine Faktori zgrušavanja krvi. Skupina lijekova s drugim najvećim porastom potrošnje od 45% su Imunoserumi i Imunoglobulini. Skupina Antineoplastici/citostatici (L01) je prva po potrošnji u 2019. godini i treća po porastu potrošnje u odnosu na 2018. godinu. Porast potrošnje u L01 skupini u 2019. godini u odnosu prema 2018. godini iznosi 44,5 %, a 90% (1,264 milijarde kuna) ove potrošnje pripada podskupini L01X - Ostali antineoplastici, koju poglavito čine novi, pametni lijekovi kao monoklonska protutijela, inhibitori protein-kinaza i ostali. Sljedeće skupine lijekova po izrazitom porastu potrošnje u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu su L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju i J05 - Lijekovi za liječenje sustavnih virusnih infekcija s povećanjem potrošnje od 38%. Terapijske skupine lijekova koje u 2019. godini imaju potrošnju veću od 16% (ukupni porast potrošnje u 2019. godini) u odnosu na 2018. godinu su A16 - Ostali lijekovi za probavni trakt i metabolizam (poglavito metabolički enzimi, 26%), L04 - Imunosupresivi (25,5%), M09 - Ostali lijekovi za liječenje bolesti mišićno-koštanog sustava (nusinersen, lijek za spinalnu mišićnu atrofiju, 23%), B01 - Antitrombotici (23%) i L03 - Imunostimulansi (18%). Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu mogu se izdvojiti skupine N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav, uključujući parasimpatomimetike (oko 3,5%), N03 - Antiepileptici (10%), C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (11%) i C08 - Blokatori kalcijskih kanala (13%).

U Republici Hrvatskoj u 2019. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo pembrolizumab (Tablica 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, treće su namirnice za enteralnu primjenu, nakon kojih slijedi lijek za liječenje spinalne mišićne atrofije nusinersen, potom monoklonska protutijela bevacizumab i trastuzumab i dr. Iz prikaza se vidi da pet od prvih 12 lijekova po financijskoj potrošnji pripada skupini monoklonskih protutijela. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2019. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2018. godinu (veći od 100 puta) je daratumumab, koji se sve više koristi u terapiji multiplog mijeloma i pripada skupini posebno skupih lijekova. Pembrolizumab je lijek koji je imao najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2019. godini, potrošnja mu je uvećana u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za oko 2,5 puta, a indiciran je u terapiji melanoma, metastatskog karcinoma pluća nemalih stanica, Hodgkinovog limfoma i urotelnog karcinoma. Slijede lijekovi anti-androgen enzalutamid, monoklonsko protutijelo pertuzumab, antivirotici glekaprevir i pibrentasvir, inhibitor protein kinaze ibrutinib inhibitor koagulacije rivaroksaban, imunoglobulini, inhibitor proteasoma bortezomib, te nusinersen, lenalidomid, dabigatran eteksilat i bevacizumab, koji u 2019. godini imaju potrošnju veću za 18 do 64% u odnosu na 2018. godinu. Isto tako, među prvih 25 lijekova po potrošnji u 2019. godini nalazi se 11 lijekova koji pripadaju ATK skupini L te svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2019. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na godišnji prosjek u kunama u usporedbi s 2018. godinom su bisoprolol, trastuzumab, rituksimab i adalimumab sa smanjenjem od 5 do 20%.

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2019. godini iznosila je 1.245,33 DDD/1000/dan (97,25% ukupne potrošnje), što je povećanje za 16% u odnosu na 2018. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila ukupno 4.305.845.054 kuna (56% ukupne potrošnje), što je povećanje od 7,5% u odnosu na 2018. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2018. godini iznosila je 35,17 DDD/1000/dan (2,75% ukupne potrošnje), odnosno, gledano financijski, ukupno 3.343.717.107 kuna (43,7% ukupne potrošnje). Povećanje bolničke potrošnje u odnosu na 2018. godinu iznosilo je 13,5% u DDD/1000/dan, dok je u financijskom smislu potrošnja povećana za 27,5%. Raspodjela izražena u postocima između izvanbolničke i bolničke potrošnje vrlo je slična tijekom razdoblja od 2005. do 2019. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (2,75% i 43,7%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same plaćaju trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2019. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 1140 DDD/1000/dan (89%), odnosno, financijski, ukupno 6.824.317.154 kuna (89,2%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 140,45 DDD/1000/dan (11%), odnosno, financijski, ukupno 825.251.985 (10,8%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je kroz godine, tijekom razdoblja od 2005. do 2019. godine, u kojem HALMED prikuplja podatke o potrošnji lijekova.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2019. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 1.191,31 DDD/1000/dan (93%), odnosno, financijski, ukupno 7.043.991.704 kuna (92%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 89,19 DDD/1000/dan (7%), odnosno, financijski, ukupno 605.570.460,00 kuna (8%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX), može se ustvrditi da je u razdoblju od 2005. do 2019. godine omjer raspodjele potrošnje među njima vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.

HALMED također može izvanredno, u pojedinim slučajevima određenima Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unos ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

HALMED je za 2019. godinu zaprimio i obradio podatke za 1.432 lijeka prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN), koliko ih se 2019. godine nalazilo u prometu u Hrvatskoj. Isto tako, obrađeni su podaci o 4.774 lijeka, odnosno njihova farmaceutska oblika, što je za 16% više nego u 2018. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, uključujući ATK skupinu C, koja je u 2019. godini zabilježila najveću potrošnju u DDD/1000/dan, te skupinu L, koja je zabilježila najveću potrošnju u financijskom smislu.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2019. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD, stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 502,28
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 218,73
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 195,46
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 99,72
5. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 78,29
6. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 77,81
7. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,31
8. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 35,23
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,93
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 9,95
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,21
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,79
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,49
14. V RAZLIČITO 0,30
UKUPNO: 1.280,50

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2.196.671.294
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 889.173.597
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 885.387.022
4. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 817.091.335
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 713.533.161
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 618.122.227
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 422.018.914
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 360.627.806
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 196.194.581
10. V RAZLIČITO 195.036.755
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 127.177.677
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 115.498.054
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 102.857.196
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 10.172.540
UKUPNO: 7.649.562.162

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2019. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 206,72
2. N05 PSIHOLEPTICI 110,77
3. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 89,19
4. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 77,77
5. B01 ANTITROMBOTICI 72,17
6. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 66,39
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 65,17
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 64,99
9. C03 DIURETICI 49,72
10. A11 VITAMINI 48,85
11. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 46,03
12. N06 PSIHOANALEPTICI 35,32
13. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 31,63
14. B03 ANTIANEMICI 27,45
15. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 27,21
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 26,92
17. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 23,60
18. N02 ANALGETICI 22,68
19. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 22,58
20. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 21,40
21. C02 ANTIHIPERTENZIVI 20,38
22. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 12,41
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 11,99
24. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 11,26
25. N03 ANTIEPILEPTICI 10,91
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 9,05
27. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 6,98
28. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,83
29. A06 LAKSATIVI 6,75
30. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,51
31. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 5,70
32. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 5,62
33. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,51
34. N04 ANTIPARKINSONICI 4,51
35. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 3,83
36. L04 IMUNOSUPRESIVI 3,78
37. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 2,21
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,87
39. A12 MINERALI 1,38
40. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,95
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,66
42. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,61
43. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,52
44. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,49
45. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,49
46. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,47
47. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,40
48. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,38
49. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,35
50. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,30
51. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,30
52. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,26
53. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,25
54. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,23
55. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,20
56. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,20
57. P02 ANTHELMINTICI 0,13
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,08
59. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,06
60. D05 ANTIPSORIJATICI 0,06
61. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,02
62. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
63. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,02
64. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,01
65. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
66. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
67. A14 ANABOLIČNI AGENSI ZA SUSTAVNU UPORABU 0,00*
68. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*
69. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2019. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

80.V04DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA925.799

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 1.406.758.152
2. L04 IMUNOSUPRESIVI 532.406.097
3. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 431.580.394
4. N05 PSIHOLEPTICI 370.865.876
5. B01 ANTITROMBOTICI 325.154.296
6. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 305.531.393
7. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJ. 273.471.691
8. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 222.947.582
9. N02 ANALGETICI 213.224.056
10. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 210.569.751
11. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 164.584.124
12. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 161.931.643
13. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 158.144.914
14. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 148.482.902
15. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 138.233.183
16. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 117.142.112
17. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 110.640.153
18. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 108.976.993
19. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 101.998.521
20. J07 CJEPIVA 101.300.863
21. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 101.178.810
22. L03 IMUNOSTIMULANSI 95.575.402
23. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 91.668.112
24. N06 PSIHOANALEPTICI 91.486.808
25. B02 ANTIHEMORAGICI 80.510.750
26. N03 ANTIEPILEPTICI 79.539.965
27. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 74.595.228
28. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 65.174.842
29. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 64.633.529
30. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 63.736.331
31. B03 ANTIANEMICI 62.268.468
32. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 59.334.325
33. C02 ANTIHIPERTENZIVI 58.948.508
34. C03 DIURETICI 55.548.655
35. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 52.864.498
36. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 52.484.855
37. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 51.582.801
38. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 50.097.736
39. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 49.692.990
40. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 46.897.780
41. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 45.816.072
42. N04 ANTIPARKINSONICI 42.983.118
43. A11 VITAMINI 40.569.294
44. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 38.438.719
45. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 33.771.796
46. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 32.398.239
47. C05 VAZOPROTEKTIVI 27.951.069
48. A12 MINERALI 27.809.531
49. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 26.839.309
50. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 26.623.131
51. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 25.595.641
52. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 25.410.146
53. A06 LAKSATIVI 25.053.354
54. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 24.269.420
55. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 24.225.359
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 24.003.055
57. N01 ANESTETICI 23.550.867
58. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 20.554.819
59. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 17.905.913
60. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 16.556.308
61. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 13.564.987
62. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 13.468.898
63. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 11.739.138
64. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 10.559.017
65. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 10.263.481
66. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 8.448.929
67. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 8.349.538
68. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 7.401.069
69. P01 ANTIPROTOZOICI 7.035.485
70. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 6.027.751
71. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 6.024.410
72. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 3.603.464
73. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 3.382.620
74. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 2.926.526
75. P02 ANTHELMINTICI 2.503.517
76. D05 ANTIPSORIJATICI 2.313.304
77. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 2.012.827
78. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 1.705.811
79. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.259.343
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 1.141.854
81. H04 HORMONI GUŠTERAČE 873.361
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 845.957
83. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 633.539
84. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 482.911
85. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 442.903
86. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 377.313
87. A13 TONICI 59.586
88. S02 OTOLOGICI 12.718
89. V01 ALERGENI 11.033

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 55,14
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 49,46
3. C10AA05 atorvastatin 47,10
4. A02BC02 pantoprazol 41,88
5. A11CC05 kolekalciferol 40,68
6. C08CA01 amlodipin 40,07
7. N05BA01 diazepam 39,39
8. C03CA01 furosemid 37,42
9. M01AE01 ibuprofen 31,96
10. N05BA12 alprazolam 27,76
11. C10AA07 rosuvastatin 26,66
12. A10BA02 metformin 24,49
13. H03AA01 levotiroksin natrij 21,09
14. C07AB07 bisoprolol 19,01
15. C09BA04 perindopril i diuretici 18,94
16. C02AC05 moksonidin 17,26
17. C07AB12 nebivolol 16,22
18. G04CA02 tamsulozin 16,11
19. C09BB04 perindopril i amlodipin 16,08
20. C09BA05 ramipril i diuretici 14,58
21. M01AB05 perindopril, amlodipin i indapamid 12,89
22. N05CF02 zolpidem 12,01
23. N02AJ13 tramadol, komb. 11,92
24. A10BB09 gliklazid 11,69
25. M01AB05 diklofenak 11,38
26. A02BC05 esomeprazol 11,09
27. C09AA03 lizinopril 10,97
28. C08CA13 lerkanidipin 10,89
29. C09BB07 ramipril i amlodipin 10,67
30. C09BA03 lizinopril i diuretici 10,16
31. M01AE03 ketoprofen 10,01
32. R06AX13 loratadin 9,99
33. C09AA04 perindopril 9,75
34. C08CA09 lacidipin 9,37
35. A01AB09 mikonazol 9,03
36. B03BA01 cijanokobalamin 8,72
37. C09CA03 valsartan 8,55
38. B01AA03 varfarin 8,52
39. R06AX27 desloratadin 7,89
40. N06AB06 sertralin 7,81
41. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,69
42. N06AB10 escitalopram 7,66
43. C03BA11 indapamid 7,53
44. C01EB15 trimetazidin 7,46
45. B03BB01 folna kiselina 7,43
46. C09CA01 losartan 7,42
47. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,39
48. C09DA03 valsartan i diuretici 6,74
49. A02BA02 ranitidin 6,64
50. C10AA01 simvastatin 6,43

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC18 pembrolizumab 169.631.468
2. M01AE01 ibuprofen 103.678.143
3. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 103.553.261
4. M09AX07 nusinersen 100.358.904
5. L01XC07 bevacizumab 99.600.818
6. L01XC03 trastuzumab 91.526.660
7. B01AF01 rivaroksaban 82.618.484
8. N05AX13 paliperidon 79.997.833
9. L01XC13 pertuzumab 79.685.983
10. A02BC02 pantoprazol 75.825.281
11. C10AA05 atorvastatin 67.997.576
12. L01XC02 rituksimab 65.945.539
13. B05BB01 elektroliti 61.974.637
14. L01XE27 ibrutinib 61.751.046
15. J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 61.499.556
16. B01AE07 dabigatran eteksilat 59.959.398
17. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 55.038.894
18. N02BE01 paracetamol 50.780.077
19. L02BB04 enzalutamid 50.663.209
20. J05AP57 glekaprevir, pibrentasvir 49.744.396
21. L04AB04 adalimumab 48.121.256
22. L01XC24 daratumumab 47.553.777
23. L04AX04 lenalidomid 47.021.450
24. L01XX32 bortezomib 46.264.831
25. C07AB07 bisoprolol 45.840.191
26. L01XC17 nivolumab 45.734.683
27. N05AH03 olanzapin 45.642.661
28. A10AD05 inzulin aspart 45.281.467
29. C09BX01 perindopril, amlodipin i indapamid 43.141.122
30. L04AB02 infliksimab 42.817.544
31. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 42.227.775
32. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 41.660.317
33. L02BX03 abirateron 41.001.396
34. L01XE33 palbociklib 40.665.746
35. L01XE42 ribociklib 40.329.164
36. A10AB05 inzulin aspart 38.843.173
37. L01XE08 nilotinib 37.701.710
38. C10AA07 rozuvastatin 37.576.611
39. A10AE04 inzulin glargin 37.571.904
40. N05BA01 diazepam 36.945.671
41. L04AA06 mikofenolna kiselina 34.948.286
42. B01AF02 apiksaban 33.975.164
43. C02AC05 moksonidin 33.674.946
44. R03AK06 salmeterol i flutikazon 32.713.572
45. C09BB04 perindopril i amlodipin 32.288.867
46. A10BJ02 liraglutid 31.510.201
47. A10BD07 metformin i sitagliptin 31.383.645
48. N02AJ13 tramadol, komb. 31.077.287
49. L04AC07 tocilizumab 30.144.905
50. L01CD01 paklitaksel 29.872.039

Povratak na vrh

 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, bolnička potrošnja (pdf dokument)
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2019. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2019. godini, koji nisu na teret HZZO-a (pdf dokument)

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 1.238,56
2. Krapinsko-zagorska 1.419,00
3. Sisačko-moslavačka 1.530,70
4. Karlovačka 1.439,58
5. Varaždinska 1.407,33
6. Koprivničko-križevačka 1.362,92
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.541,55
8. Primorsko-goranska 1.244,67
9. Ličko-senjska 1.231,80
10. Virovitičko-podravska 1.380,85
11. Požeško-slavonska 984,04
12. Brodsko-posavska 1.300,78
13. Zadarska županija 1.158,34
14. Osječko-baranjska 1.291,28
15. Šibensko-kninska 1.321,26
16. Vukovarsko-srijemska 1.353,53
17. Splitsko-dalmatinska 1.025,48
18. Istarska 1.167,54
19. Dubrovačko-neretvanska 1.127,35
20. Međimurska 1.331,21
21. Grad Zagreb 1.176,14

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 304.928.805
2. Krapinsko-zagorska 138.182.683
3. Sisačko-moslavačka 160.552.125
4. Karlovačka 118.238.613
5. Varaždinska 178.552.727
6. Koprivničko-križevačka 114.464.035
7. Bjelovarsko-bilogorska 124.394.359
8. Primorsko-goranska 317.640.678
9. Ličko-senjska 41.167.745
10. Virovitičko-podravska 75.674.569
11. Požeško-slavonska 42.640.900
12. Brodsko-posavska 127.681.179
13. Zadarska županija 179.928.410
14. Osječko-baranjska 274.577.578
15. Šibensko-kninska 117.959.459
16. Vukovarsko-srijemska 147.831.919
17. Splitsko-dalmatinska 436.803.812
18. Istarska 226.021.864
19. Dubrovačko-neretvanska 127.517.879
20. Međimurska 121.826.385
21. Grad Zagreb 929.259.332

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2019. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2019. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2019. godini (pdf dokument)
Top