News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2010 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 71/07. i 45/09.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2010. godini.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova, lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2010. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama i bolničkim ljekarnama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

U izvješću su obrađeni svi podaci iz ljekarni koji su dostavljeni u HALMED do kraja srpnja 2011. godine i oni iznose 82,45% od svih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obavezne po Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Obzirom da navedeni podaci predstavljaju 82,45 % izvješća od svih mogućih, podaci su metodom ekstrapolacije uvećani za 17,55% te je na taj način dobivena pretpostavljena, sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2010. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2011. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2010. godini nakon što je siječnju 2011. ažuriran šifrarnik lijekova za 2010.godinu.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH, u 2010. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama, te po županijama, iskazane su brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 82,45% uzoraka od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2010, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske. Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji, u 2010. godini, prema službenim podatcima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2010. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje lijekova ukazuju da je potrošnja bila 941,54 DDD/1000/dan, odnosno, sveukupno 4.836.571.804,00 kune.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2010. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2010. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2010. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2010. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

Isto tako, tablično je prikazan "Promet lijekova u RH, u 2010. god., sveukupno".

Navedeni podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2010. godini prisutno ukupno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan u odnosu na 2009. godinu i to za 9,96%. Isto tako, podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2010. godini prisutno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2009. godinu i to za 4,79%. Važno je istaknuti da je povećanje potrošnje lijekova u 2010. godini manje od povećanja potrošnje u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu (15,3% u DDD/1000/dan i 10,6 % u kunama).

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Pripravci s učinkom na probavni sustav i mjenu tvari (A) itd. Glavne ATK skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2009. godinu jesu skupina C (13 %), skupina H (14%), skupina P (17%) i skupina R (12%)

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2010. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) itd. Glavne ATK skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2009. godinu jesu skupina R (17 %), skupina G (13%), skupina H (17%) i skupina V (9%).

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su iz skupine antihipertenziva i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći su Hipolipemici (C10) itd. Terapijske skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan (9,96%) u odnosu na 2009. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (23 %), skupina C09 - Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (16%), skupina A10 - Antidijabetici (13%) i skupina B01- Antitrombotici (12%).

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci za liječenje sustavnih infekcija (J01) (vidi Tablicu 4), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Antineoplastici/citostatici (L01) itd. Terapijske skupine koje su u 2010. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama (4,79%) u odnosu na 2009. godinu jesu skupina L04 - Imunosupresivi (41 %), skupina R03 - Pripravci za liječenje opstruktivnih bolesti dišnih putova (22%), i skupina B01 - Antitrombotici (14%).

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5), drugi je atorvastatin, a treći je acetilsalicilna kiselina itd. Lijekovi koji su u 2010. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan (9,96%) u odnosu na 2009. godinu jesu ramipril (28 %), metformin (26%), pantoprazol (25%), atorvastatin (22%), glimepirid (17%), ibuprofen (16%) i zolpidem (13%).

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2010. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama je atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je lizinopril i diuretici, treći je pantoprazol itd. Lijekovi koji su u 2010. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama (4,79%) u odnosu na 2009. godinu jesu inzulin aspart (23%), salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti (16%), pantoprazol (16%), klopidogrel (14%), imatinib (13%), atorvastatin (10%) i ramipril (9%).

*Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni te predstavljaju 100% promet lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD ili je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2010. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 366,63
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 148,05
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 113,69
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 112,75
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 52,14
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,05
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,60
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,05
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,40
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 9,25
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,89
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,56
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,33
14. V RAZLIČITO 0,15

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2010. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 975.061.034
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 783.524.962
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 640.411.291
4. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 619.505.697
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 475.898.848
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 337.463.628
7. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 267.011.891
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 210.757.144
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 163.057.821
10. V RAZLIČITO 107.232.234
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 99.554.619
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 91.432.792
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 60.410.140
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 5.249.703

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2010. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 94,15
2. N05 PSIHOLEPTICI 90,59
3. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 83,48
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 75,69
5. B01 ANTITROMBOTICI 58,48
6. B03 ANTIANEMICI 54,22
7. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE šEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 49,88
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 42,43
9. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 39,94
10. C03 DIURETICI 39,93
11. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 32,77
12. N06 PSIHOANALEPTICI 24,86
13. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,56
14. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,12
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 20,33
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 17,06
17. A11 VITAMINI 13,00
18. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 12,54
19. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 12,31
20. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 11,73
21. N02 ANALGETICI 11,23
22. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 10,39
23. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 9,98
24. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 9,25
25. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 8,55
26. C02 ANTIHIPERTENZIVI 8,46
27. N03 ANTIEPILEPTICI 7,59
28. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,55
29. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,48
30. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,11
31. A06 LAKSATIVI 5,64
32. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 4,89
33. N04 ANTIPARKINSONICI 3,39
34. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 3,29
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,04
36. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 2,91
37. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 2,57
38. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 1,93
39. A12 MINERALI 1,62
40. L04 IMUNOSUPRESIVI 1,27
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,49
42. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,44
43. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,42
44. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,37
45. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,33
46. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,32
47. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,30
48. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,29
49. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,27
50. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,26
51. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 0,15
52. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 0,14
53. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,14
54. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,13
55. P02 ANtdELMINTICI 0,08
56. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,05
57. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,05
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,05
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,03
60. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 0,01
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00
62. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00
63. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00
64. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 0,00
65. N01 ANESTETICI 0,00
66. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 0,00
67. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 0,00
68. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 0,00
69. V01 ALERGENI 0,00
70. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,00
71. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 0,00
72. J07 CJEPIVA 0,00
73. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 0,00
74. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 0,00
75. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00
76. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 0,00
77. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 0,00
78. C05 VAZOPROTEKTIVI 0,00
79. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 0,00
80. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,00
81. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 0,00
82. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 0,00
83. S02 OTOLOGICI 0,00
84. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 0,00
85. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00
86. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 0,00
87. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 0,00
88. D09 LJEKOVITI OBLOZI 0,00
89. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u kunama u 2010. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos
1. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 347.193.139
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 344.263.451
3. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 336.076.051
4. N05 PSIHOLEPTICI 296.149.227
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 248.749.399
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 242.814.114
7. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 206.228.120
8. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 196.057.520
9. N02 ANALGETICI 186.446.840
10. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 146.792.349
11. B01 ANTITROMBOTICI 122.397.960
12. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 112.170.674
13. L04 IMUNOSUPRESIVI 111.695.525
14. N06 PSIHOANALEPTICI 99.758.451
15. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 96.422.324
16. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 91.379.649
17. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 87.218.457
18. N03 ANTIEPILEPTICI 83.301.197
19. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 82.487.166
20. L03 IMUNOSTIMULANSI 75.311.796
21. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 74.715.460
22. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 68.372.937
23. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 65.615.073
24. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 57.042.929
25. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 53.719.557
26. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 52.865.910
27. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 52.402.322
28. B03 ANTIANEMICI 50.518.317
29. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 48.697.901
30. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 48.211.273
31. C02 ANTIHIPERTENZIVI 43.196.514
32. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 43.142.857
33. C03 DIURETICI 39.257.048
34. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 38.473.308
35. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 36.733.415
36. N04 ANTIPARKINSONICI 35.655.391
37. A11 VITAMINI 31.415.934
38. N01 ANESTETICI 29.347.945
39. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 28.470.481
40. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 26.458.511
41. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 26.222.395
42. A12 MINERALI 21.679.749
43. C05 VAZOPROTEKTIVI 21.036.899
44. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 20.913.669
45. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 20.235.642
46. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 19.074.271
47. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 18.729.912
48. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 18.598.045
49. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 18.144.803
50. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 17.819.859
51. A06 LAKSATIVI 17.146.447
52. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.118.258
53. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 14.824.305
54. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 13.451.796
55. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 13.443.233
56. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 12.630.064
57. B02 ANTIHEMORAGICI 11.488.522
58.

M04

PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 9.605.667
59. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 8.484.630
60. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 8.367.234
61. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6.855.714
62. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 6.512.166
63. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 6.418.084
64. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 6.041.983
65. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 5.854.892
66. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 4.851.165
67. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 4.458.483
68. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.407.856
69. P01 ANTIPROTOZOICI 4.258.177
70. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 4.151.955
71. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 3.918.162
72. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 2.556.080
73. J07 CJEPIVA 2.367.166
74. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 2.270.928
75. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 2.071.860
76. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 1.131.182
77. D05 ANTIPSORIJATICI 877.904
78. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 805.254
79. H04 HORMONI GUŠTERAČE 704.257
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 523.041
81. P02 ANtdELMINTICI 501.775
82. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 489.751
83. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 119.925
84. V01 ALERGENI 68.965
85. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 56.795
86. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 50.018
87. S02 OTOLOGICI 3.125
88. D09 LJEKOVITI OBLOZI 2.223
89. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 1.020

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 50,12
2. C10AA05 atorvastatin 48,24
3. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 47,72
4. C09AA05 ramipril 40,49
5. B03BB01 folna kiselina 37,45
6. C03CA01 furosemid 28,70
7. N05BA01 diazepam 27,98
8. C10AA01 simvastatin 26,57
9. C09AA03 lizinopril 26,50
10. N05BA12 alprazolam 21,67
11. C08CA09 lacidipin 16,15
12. M01AB05 diklofenak 14,01
13. A10BA02 metformin 13,72
14. M01AE01 ibuprofen 12,71
15. C07AB02 metoprolol 12,46
16. N05CF02 zolpidem 12,27
17. A02BC02 pantoprazol 11,97
18. A10BB12 glimepirid 11,95
19. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,53
20. A02BA02 ranitidin 11,28
21. H03AA01 levotiroksin-natrij 11,13
22. C07AB07 bisoprolol 10,65
23. R06AX13 loratadin 10,20
24. C07AB03 atenolol 10,06
25. G01AA10 klindamicin 9,54
26. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,90
27. M01AE03 ketoprofen 8,06
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,81
29. G04CA02 tamsulozin 6,99
30. C09CA01 losartan 6,94
31. B03BA01 cijanokobalamin 6,82
32. C10AA04 fluvastatin 6,46
33. C09AA10 trandolapril 6,42
34. A10AD05 inzulin aspart 6,41
35. N05BA04 oksazepam 6,30
36. G03CA03 estradiol 6,05
37. B03AA02 željezo(II)-fumarat 5,86
38. N06AB06 sertralin 5,82
39. C03BA11 indapamid 5,42
40. R03DA04 teofilin 5,29
41. N05BA06 lorazepam 5,23
42. N06AB05 paroksetin 4,95
43. N07BC02 metadon 4,54
44. B01AA03 varfarin 4,42
45. C01BC03 propafenon 4,34
46. C01AA08 metildigoksin 4,33
47. A01AB09 mikonazol 4,24
48. C02AC05 moksonidin 4,13
49. H02AB04 metilprednizolon 4,02
50. C03AA03 hidroklorotiazid 3,99

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2010. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 120.432.512
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 88.108.413
3. A02BC02 pantoprazol 83.485.003
4. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 72.338.570
5. L01XX28 imatinib 70.966.482
6. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 70.512.413
7. A10AD05 inzulin aspart 70.218.598
8. C08CA01 amlodipin 65.747.434
9. C10AA01 simvastatin 65.605.720
10. N05AH03 olanzapin 62.237.996
11. C09AA05 ramipril 53.242.399
12. A02BA02 ranitidin 50.031.872
13. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 48.236.648
14. M01AE01 ibuprofen 44.636.633
15. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 43.382.650
16. B01AC04 klopidogrel 42.525.447
17. C09AA03 lizinopril 41.719.525
18. C08CA09 lacidipin 38.906.632
19. M01AB05 diklofenak 38.269.552
20. J01DC02 cefuroksim 38.246.357
21. B05BB01 elektroliti 37.807.628
22. J01FA10 azitromicin 37.777.010
23. L01XC02 rituksimab 36.464.420
24. R03DC03 montelukast 36.109.886
25. C07AB07 bisoprolol 35.740.682
26. C09BA05 ramipril i diuretici 32.776.155
27. N05AA03 promazin 32.699.037
28. L02BG03 anastrozol 32.665.047
29. N02BE01 paracetamol 31.855.953
30. N05AX08 risperidon 31.361.146
31. L01XC03 trastuzumab 29.673.076
32. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 28.571.154
33. N05BA01 diazepam 28.274.892
34. L01XC07 bevacizumab 27.908.664
35. B03XA01 eritropoetin 27.302.526
36. N02AX02 tramadol 27.025.019
37. L04AA06 mikofenolična kiselina 26.976.831
38. A02BC05 ezomeprazol 26.237.838
39. G04CA02 tamsulozin 25.893.145
40. N05AH04 kvetiapin 24.235.225
41. N02AX52 tramadol, kombinacije 23.597.871
42. R03BB04 tiotropij 22.902.225
43. N05BA12 alprazolam 22.884.397
44. A16AB02 imigluceraza 22.665.000
45. A10BA02 metformin 22.483.398
46. L03AB08 interferon beta-1b 22.272.198
47. C09DA01 losartan i diuretici 22.178.514
48. J01DH02 meropenem 21.776.607
49. N03AF01 karbamazepin 21.770.690
50. L01XE04 sunitinib 21.644.346

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 49,82
2. C10AA05 atorvastatin 47,92
3. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 47,28
4. C09AA05 ramipril 40,14
5. B03BB01 folna kiselina 36,56
6. C03CA01 furosemid 27,50
7. C10AA01 simvastatin 26,50
8. C09AA03 lizinopril 26,34
9. N05BA01 diazepam 26,23
10. N05BA12 alprazolam 21,28
11. C08CA09 lacidipin 16,04
12. M01AB05 diklofenak 13,65
13. A10BA02 metformin 13,65
14. M01AE01 ibuprofen 12,48
15. A10BB12 glimepirid 11,88
16. N05CF02 zolpidem 11,86
17. C07AB02 metoprolol 11,80
18. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,48
19. A02BC02 pantoprazol 11,30
20. H03AA01 levotiroksin-natrij 11,05
21. C07AB07 bisoprolol 10,55
22. R06AX13 loratadin 10,11
23. A02BA02 ranitidin 10,09
24. C07AB03 atenolol 10,00
25. G01AA10 klindamicin 9,51
26. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,80
27. M01AE03 ketoprofen 7,83
28. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,33
29. G04CA02 tamsulozin 6,96
30. C09CA01 losartan 6,90

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 119.729.121
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 87.764.591
3. A02BC02 pantoprazol 73.730.687
4. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 70.101.153
5. A10AD05 inzulin aspart 69.539.527
6. C10AA01 simvastatin 65.431.288
7. C08CA01 amlodipin 65.397.626
8. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 62.590.180
9. N05AH03 olanzapin 55.359.938
10. C09AA05 ramipril 52.758.270
11. A02BA02 ranitidin 47.200.459
12. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 44.483.314
13. M01AE01 ibuprofen 44.080.257
14. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 43.353.279
15. C09AA03 lizinopril 41.474.726
16. B01AC04 klopidogrel 41.254.544
17. C08CA09 lacidipin 38.644.354
18. M01AB05 diklofenak 36.942.727
19. J01FA10 azitromicin 36.105.496
20. R03DC03 montelukast 35.979.758
21. C07AB07 bisoprolol 35.363.647
22. L02BG03 anastrozol 32.630.136
23. C09BA05 ramipril i diuretici 32.629.241
24. N05AA03 promazin 30.164.170
25. N02BE01 paracetamol 29.628.568
26. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 28.338.485
27. N05BA01 diazepam 26.226.208
28. G04CA02 tamsulozin 25.762.091
29. L04AA06 mikofenolična kiselina 24.699.880
30. N02AX02 tramadol 24.429.921

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. G02AD02 dinoproston 2,17
2. N05BA01 diazepam 1,75
3. C03CA01 furosemid 1,20
4. A02BA02 ranitidin 1,19
5. H02AB02 deksametazon 1,17
6. H02AB04 metilprednizolon 0,98
7. B03BB01 folna kiselina 0,89
8. B01AB05 enoksaparin 0,75
9. A02BC02 pantoprazol 0,67
10. C07AB02 metoprolol 0,66
11. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,48
12. B01AB06 nadroparin 0,46
13. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,44
14. A16AB05 laronidaza 0,42
15. N05CF02 zolpidem 0,41
16. N05BA12 alprazolam 0,39
17. B03BA01 cijanokobalamin 0,39
18. B01AB02 antitrombin III 0,39
19. N05AD01 haloperidol 0,38
20. M01AB05 diklofenak 0,36
21. C09AA05 ramipril 0,36
22. B01AB08 reviparin 0,35
23. N05AB02 flufenazin 0,33
24. C10AA05 atorvastatin 0,32
25. B03XA01 eritropoetin 0,31
26. A01AB09 mikonazol 0,31
27. N02BB02 metamizol natrij 0,31
28. C08CA01 amlodipin 0,30
29. B01AB04 dalteparin 0,30
30. B01AD01 streptokinaza 0,30

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XX28 imatinib 70.861.200
2. B05BB01 elektroliti 36.435.391
3. L01XC02 rituksimab 36.170.355
4. L01XC03 trastuzumab 29.631.918
5. L01XC07 bevacizumab 27.500.800
6. B03XA01 eritropoetin 26.904.360
7. A16AB02 imigluceraza 22.665.000
8. L03AB08 interferon beta-1b 22.168.407
9. J01DH02 meropenem 21.774.035
10. L01XE04 sunitinib 21.589.033
11. L04AA17 adalimumab 19.800.331
12. J02AX04 kaspofungin 18.895.467
13. J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 16.805.868
14. L04AA12 infliksimab 16.669.731
15. L01CD01 paklitaksel 15.715.410
16. L01XX32 bortezomib 15.173.130
17. L03AB11 peginterferon alfa-2a 14.508.667
18. L01XE03 erlotinib 14.440.787
19. J01DC02 cefuroksim 14.261.981
20. L03AA02 filgrastim 14.213.433
21. L04AA11 etanercept 13.493.959
22. L03AB07 interferon beta-1a 13.419.192
23. H01AC01 somatotropin 12.845.340
24. B01AB05 enoksaparin 11.834.887
25. N01AB08 sevofluran 11.666.120
26. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 10.986.980
27. J01MA02 ciprofloksacin 10.825.809
28. B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 10.574.938
29. L02AE03 goserelin 9.834.582
30. A02BC02 pantoprazol 9.754.316

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 49,26
2. C10AA05 atorvastatin 47,49
3. C09AA05 ramipril 39,71
4. B03BB01 folna kiselina 34,99
5. C03CA01 furosemid 27,18
6. C10AA01 simvastatin 26,25
7. C09AA03 lizinopril 25,82
8. N05BA01 diazepam 24,08
9. N05BA12 alprazolam 19,15
10. C08CA09 lacidipin 15,94
11. A10BA02 metformin 13,35
12. A10BB12 glimepirid 11,77
13. A02BC02 pantoprazol 11,53
14. N05CF02 zolpidem 11,01
15. C07AB07 bisoprolol 10,38
16. H03AA01 levotiroksin-natrij 9,96
17. C07AB02 metoprolol 9,77
18. C07AB03 atenolol 9,30
19. M01AB05 diklofenak 9,16
20. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,69
21. A02BA02 ranitidin 8,57
22. R06AX13 loratadin 8,45
23. M01AE01 ibuprofen 7,78
24. G01AA10 klindamicin 7,37
25. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,27
26. G04CA02 tamsulozin 6,87
27. C09CA01 losartan 6,83
28. C10AA04 fluvastatin 6,41
29. C09AA10 trandolapril 6,36
30. A10AD05 inzulin aspart 6,36

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 118.626.495
2. C09BA03 lizinopril i diuretici 86.736.393
3. A02BC02 pantoprazol 79.262.530
4. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 69.942.924
5. A10AD05 inzulin aspart 69.666.616
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 66.397.960
7. C10AA01 simvastatin 64.760.492
8. C08CA01 amlodipin 64.635.927
9. L01XX28 imatinib 57.437.289
10. N05AH03 olanzapin 57.035.078
11. C09AA05 ramipril 52.189.442
12. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 44.550.107
13. A02BA02 ranitidin 43.227.228
14. C09AA03 lizinopril 40.610.959
15. B01AC04 klopidogrel 40.550.397
16. C08CA09 lacidipin 38.402.115
17. J01FA10 azitromicin 36.076.856
18. R03DC03 montelukast 35.731.854
19. C07AB07 bisoprolol 34.764.811
20. J01DC02 cefuroksim 32.679.136
21. L02BG03 anastrozol 32.543.514
22. C09BA05 ramipril i diuretici 32.236.915
23. N05AA03 promazin 31.575.329
24. L01XC02 rituksimab 29.011.547
25. L04AA06 mikofenolična kiselina 26.733.632
26. B05BB01 elektroliti 25.591.937
27. G04CA02 tamsulozin 25.437.112
28. N05AX08 risperidon 25.425.922
29. N02AX02 tramadol 25.231.149
30. A02BC05 ezomeprazol 24.845.104

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 47,29
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 11,49
3. B03BA01 cijanokobalamin 6,50
4. M01AE01 ibuprofen 4,93
5. M01AB05 diklofenak 4,85
6. N05BA01 diazepam 3,90
7. N02BE01 paracetamol 3,77
8. R01AA08 nafazolin 3,13
9. A02BA02 ranitidin 2,71
10. C07AB02 metoprolol 2,69
11. A06AB02 bisakodil 2,66
12. N05BA12 alprazolam 2,53
13. R01AA05 oksimetazolin 2,52
14. B03BB01 folna kiselina 2,46
15. N07CA01 betahistin 2,40
16. M01AE03 ketoprofen 2,31
17. N07CA02 cinarizin 2,24
18. G01AA10 klindamicin 2,17
19. N05BA08 bromazepam 2,11
20. R05CB02 bromheksin 1,87
21. R06AX13 loratadin 1,74
22. H02AB02 deksametazon 1,59
23. A01AB09 mikonazol 1,53
24. C03CA01 furosemid 1,52
25. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 1,52
26. N06DX02 ginkgo biloba 1,43
27. A06AD11 laktuloza 1,39
28. N05BA06 lorazepam 1,30
29. N05CF02 zolpidem 1,26
30. H03AA01 levotiroksin-natrij 1,17

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2010. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 43.311.611
2. N02BE01 paracetamol 29.728.228
3. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 28.334.040
4. M01AE01 ibuprofen 26.563.722
5. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 15.878.694
6. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 14.309.651
7. M01AB05 diklofenak 14.286.861
8. L01XX28 imatinib 13.529.194
9. B05BB01 elektroliti 12.215.701
10. G04BE03 sildenafil 12.126.969
11. N07CA01 betahistin 11.803.740
12. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 11.368.932
13. B03XA01 eritropoetin 10.836.318
14. L01XC03 trastuzumab 9.685.411
15. L01XC07 bevacizumab 8.912.010
16. N06DX02 ginkgo biloba 8.727.927
17. L03AB08 interferon beta-1b 8.331.693
18. R01AA05 oksimetazolin 8.249.224
19. A11EA01 vitamini B kompleksa 7.923.318
20. N05BA08 bromazepam 7.661.262
21. R05CA10 ekspektoransi, kombinacije 7.633.156
22. A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 7.619.038
23. L01XC02 rituksimab 7.452.874
24. R05CB02 bromheksin 7.406.455
25. G03GA02 gonadotropin menopauzalni, ljudski 7.292.747
26. A02BA02 ranitidin 6.804.645
27. G03AA12 drospirenon i estrogen 6.788.067
28. M02AA15 diklofenak 6.765.605
29. A06AB02 bisakodil 6.511.899
30. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 5.940.610

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 903,43
2. Krapinsko-zagorska 912,77
3. Sisačko-moslavačka 872,20
4. Karlovačka 929,22
5. Varaždinska 936,29
6. Koprivničko-križevačka 746,53
7. Bjelovarsko-bilogorska 914,84
8. Primorsko-goranska 1.171,29
9. Ličko-senjska 1.242,28
10. Virovitičko-podravska 1.115,21
11. Požeško-slavonska 1.500,55
12. Brodsko-posavska 438,89
13. Zadarska županija 891,20
14. Osječko-baranjska 931,01
15. Šibensko-kninska 830,32
16. Vukovarsko-srijemska 869,56
17. Splitsko-dalmatinska 761,09
18. Istarska 879,73
19. Dubrovačko-neretvanska 909,86
20. Međimurska 871,78
21. Grad Zagreb 952,23

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 262.292.129
2. Krapinsko-zagorska 107.514.148
3. Sisačko-moslavačka 128.604.933
4. Karlovačka 107.352.628
5. Varaždinska 140.529.369
6. Koprivničko-križevačka 78.137.638
7. Bjelovarsko-bilogorska 98.806.885
8. Primorsko-goranska 317.145.601
9. Ličko-senjska 53.299.616
10. Virovitičko-podravska 80.798.762
11. Požeško-slavonska 107.941.939
12. Brodsko-posavska 60.870.456
13. Zadarska županija 142.601.995
14. Osječko-baranjska 256.912.334
15. Šibensko-kninska 89.111.539
16. Vukovarsko-srijemska 155.868.521
17. Splitsko-dalmatinska 369.000.009
18. Istarska 179.473.776
19. Dubrovačko-neretvanska 119.133.106
20. Međimurska 92.363.309
21. Grad Zagreb 697.300.132

Povratak na vrh

Tablica 15.1. Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 371,17 71.907.373
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 129,21 47.833.198
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 112,72 41.901.699
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 97,22 6.718.337
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 54,24 13.607.084
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,85 24.092.626
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,80 9.589.219
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,32 18.375.632
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,55 1.836.565
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,75 6.035.636
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,72 10.647.285
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,50 359.716
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,30 6.247.293
14. V RAZLIČITO 0,09 3.140.466

Povratak na vrh

Tablica 15.2. Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 393,80 31.860.228
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 126,29 20.121.042
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 114,14 18.185.181
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 99,36 2.407.697
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 58,78 5.896.833
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 49,30 9.487.298
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 29,69 3.578.175
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,67 6.343.158
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,20 780.191
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,48 1.749.949
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,40 2.966.610
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,43 116.912
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,15 2.731.473
14. V RAZLIČITO 0,09 1.289.402

Povratak na vrh

Tablica 15.3. Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 359,28 37.998.362
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 144,52 23.724.110
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 120,38 21.641.870
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 70,48 2.826.571
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,00 11.455.496
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 46,50 6.060.090
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 34,55 5.228.538
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,85 7.814.285
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,44 882.005
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,18 2.400.114
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,35 4.417.083
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,44 151.683
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,18 2.308.785
14. V RAZLIČITO 0,05 1.695.941

Povratak na vrh

Tablica 15.4. Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 426,55 31.371.531
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 116,05 19.407.203
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 115,36 17.337.671
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 90,37 3.103.183
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 53,77 5.518.092
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 52,00 10.331.651
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 29,60 4.167.752
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 19,51 5.803.740
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,35 461.707
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,54 1.965.926
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,61 3.905.494
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,33 103.254
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,10 2.149.706
14. V RAZLIČITO 0,07 1.725.720

Povratak na vrh

Tablica 15.5. Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 430,96 40.378.166
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 124,47 26.411.790
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 104,95 20.697.242
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 104,75 2.805.955
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,68 7.367.628
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,08 13.105.090
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 36,91 6.813.278
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 22,34 1.046.273
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,07 8.396.786
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,55 2.212.127
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,78 6.327.681
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,40 171.487
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,27 3.255.922
14. V RAZLIČITO 0,07 1.539.945

Povratak na vrh

Tablica 15.6. Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 282,07 20.647.780
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 149,97 17.931.973
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 84,53 11.596.474
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 76,44 1.966.112
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 50,40 4.371.793
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 35,88 6.543.364
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 31,05 3.168.808
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 14,90 3.736.836
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 11,15 437.112
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,43 1.671.970
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,07 3.193.767
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,34 92.095
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,17 1.565.955
14. V RAZLIČITO 0,12 1.213.600

Povratak na vrh

Tablica 15.7. Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 373,61 27.326.768
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 145,03 18.324.780
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 108,51 16.330.758
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 106,00 2.550.596
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 59,47 5.490.607
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 57,01 10.276.291
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 21,89 3.292.101
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,69 5.845.353
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 13,04 646.244
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,02 1.496.232
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,72 3.263.194
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,36 2.133.640
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,31 94.749
14. V RAZLIČITO 0,19 1.735.572

Povratak na vrh

Tablica 15.8. Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 477,78 85.474.214
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 166,04 11.231.161
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 164,41 57.277.640
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 125,35 44.366.072
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 67,03 28.833.454
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 60,45 17.432.515
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 48,84 13.215.184
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,78 15.704.740
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,12 2.179.692
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 11,64 8.902.975
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,93 13.769.258
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,42 276.117
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,34 7.957.594
14. V RAZLIČITO 0,16 10.524.985

Povratak na vrh

Tablica 15.9. Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 518,77 14.873.979
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 169,52 10.068.851
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 158,72 8.768.315
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 145,98 1.808.828
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 86,02 3.014.045
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 64,23 4.682.399
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 35,89 1.676.232
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 26,06 3.153.539
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 24,47 341.706
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 6,98 1.073.546
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,81 1.874.325
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,52 54.925
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,23 1.241.556
14. V RAZLIČITO 0,09 667.369

Povratak na vrh

Tablica 15.10. Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 392,67 20.640.438
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 192,11 16.963.029
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 183,38 2.255.074
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 116,00 10.918.919
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 70,64 4.177.575
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 69,90 9.300.438
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 38,86 3.218.416
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,18 4.749.898
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 14,33 290.759
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,45 1.334.243
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,44 3.365.533
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,56 1.769.220
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,53 110.816
14. V RAZLIČITO 0,14 1.704.405

Povratak na vrh

Tablica 15.11. Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 599,48 30.126.247
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 281,20 22.543.020
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 159,04 15.508.930
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 146,25 2.669.389
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 85,86 5.213.127
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 76,44 8.870.232
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 57,60 4.092.002
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 38,92 7.327.602
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 33,90 836.999
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 13,65 2.422.478
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,81 4.740.340
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,93 173.177
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,32 2.038.121
14. V RAZLIČITO 0,15 1.380.274

Povratak na vrh

Tablica 15.12. Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 200,89 18.765.588
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 68,22 11.940.510
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 48,25 9.552.608
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 40,70 1.343.226
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 25,48 3.245.478
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 19,46 4.894.900
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 14,74 2.001.990
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 9,03 3.395.427
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 6,94 337.114
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 3,13 1.108.875
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1,80 2.485.860
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,16 59.379
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,07 1.017.369
14. V RAZLIČITO 0,04 722.133

Povratak na vrh

Tablica 15.13. Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 327,72 31.776.052
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 135,19 29.285.677
3. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 131,45 4.270.965
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 107,51 21.486.568
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 49,88 14.076.604
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 48,34 7.553.111
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 30,08 5.095.543
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 25,26 10.499.839
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 21,66 1.577.948
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 9,01 4.588.778
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,26 6.706.668
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,48 168.851
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,27 3.958.444
14. V RAZLIČITO 0,09 1.556.948

Povratak na vrh

Tablica 15.14. Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 370,00 67.845.803
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 177,89 54.715.292
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 104,48 36.219.207
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 93,20 5.045.162
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 55,53 13.080.013
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,18 20.409.305
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 26,95 9.609.494
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 26,09 19.795.527
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 15,77 1.471.168
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 7,59 4.800.213
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,49 13.414.291
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,47 366.107
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,31 5.651.466
14. V RAZLIČITO 0,07 4.489.284

Povratak na vrh

Tablica 15.15. Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 304,63 22.057.471
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 126,48 17.326.487
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 114,59 14.667.767
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 107,75 2.413.210
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 43,59 7.743.458
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 42,40 4.158.287
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 30,92 3.667.797
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,03 6.254.083
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,20 633.247
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 15,64 3.371.130
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,47 3.190.346
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 2,36 119.474
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,17 2.110.625
14. V RAZLIČITO 0,08 1.398.158

Povratak na vrh

Tablica 15.16. Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 336,76 40.596.319
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 161,36 33.786.687
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 109,42 24.117.845
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 77,54 2.567.779
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 56,70 8.841.432
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 46,50 12.484.328
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 25,15 4.863.263
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,09 10.760.866
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 19,14 1.426.822
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,62 3.258.876
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,51 6.951.765
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,41 183.296
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,24 2.965.305
14. V RAZLIČITO 0,13 3.063.937

Povratak na vrh

Tablica 15.17. Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 269,78 83.921.542
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 119,79 11.679.280
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 111,46 68.925.241
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 94,69 56.206.234
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 42,20 34.442.743
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 37,90 18.550.595
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 27,90 16.825.647
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 20,07 26.440.680
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 19,45 3.280.800
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 12,59 11.999.920
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,08 17.297.924
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,61 637.356
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,37 11.704.864
14. V RAZLIČITO 0,19 7.087.183

Povratak na vrh

Tablica 15.18. Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 358,21 46.275.477
2. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 121,75 5.259.117
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 111,10 32.836.527
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 106,59 25.248.762
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 48,35 16.141.044
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 41,67 9.040.776
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 28,24 6.701.494
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 26,34 13.715.089
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 23,78 2.046.200
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,27 4.003.722
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATOR 4,42 8.537.211
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,48 5.059.417
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,45 252.842
14. V RAZLIČITO 0,08 4.356.098

Povratak na vrh

Tablica 15.19. Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 313,25 26.592.940
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 158,55 23.957.481
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 124,53 17.878.524
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 121,35 3.326.265
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,29 13.236.170
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 47,16 5.816.996
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 24,12 3.583.120
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 23,97 1.159.707
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,75 7.973.621
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 15,70 3.851.268
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 5,18 5.965.695
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,48 126.720
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,44 3.363.295
14. V RAZLIČITO 0,11 2.301.303

Povratak na vrh

Tablica 15.20. Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 400,49 26.114.014
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 127,95 18.467.425
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 95,14 14.574.835
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 78,66 2.361.069
5. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 43,57 4.552.349
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 41,57 8.260.625
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 39,62 4.031.113
8. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 18,78 4.584.853
9. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 16,42 631.072
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 5,11 1.490.298
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,71 3.941.771
12. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,35 1.878.009
13. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,34 107.895
14. V RAZLIČITO 0,08 1.367.981

Povratak na vrh

Tablica 15.21. Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2010. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 368,44 174.866.121
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 147,55 135.592.559
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 118,10 105.062.656
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 104,82 18.670.160
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 55,59 60.643.520
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 52,08 35.667.611
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 44,39 34.079.560
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 22,80 6.438.586
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 21,59 40.579.840
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 11,22 19.013.337
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 4,48 35.155.968
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,65 1.152.244
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,44 18.759.024
14. V RAZLIČITO 0,09 11.618.947

Tabelarni prikaz "Promet lijekova u RH u 2010. godini, sveukupno"

Top