News and Educations

Annual Report on Drug Utilisation for 2018 - Croatian Document

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.).

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i međunarodnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis lijekova koji imaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj a koji nemaju odobrenje za stavljanje lijeka u promet već su se nalazili u prometu temeljem članka 129. Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14. i 100/18.) (tzv. postupak "interventnog uvoza").

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama, specijaliziranim prodavaonicama za promet lijekovima na malo i veleprodajama izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a potrošnja je za svaki lijek iskazana i financijski, ukupnim iznosom u kunama.

U Izvješću su obrađeni svi podaci koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade izvješća o potrošnji lijekova (Narodne novine, br. 122/14.), HALMED-u dostavile pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima. HALMED-u je podatke dostavilo 99,55% svih pravnih i fizičkih osoba koje se bave prometom lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da prikupljeni podaci predstavljaju 99,55% svih mogućih, metodom ekstrapolacije uvećani su za 0,45%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu. Prikazani ekstrapolirani rezultati dobiveni od svih subjekata izražavaju vjerodostojan rezultat.

Izvješće o potrošnji lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

 1. Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve lijekove po međunarodnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2018. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 2. Prikaz potrošnje lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima, također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.
 3. Prikaz potrošnje u bolnicama i prikaz potrošnje po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2018, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2018. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2018. godini bit će objavljeni krajem rujna 2019. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2018. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podaci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2019. godine).

Ovo Izvješće o potrošnji lijekova ne uključuje podatke iz veleprodaja. Podaci iz veleprodaja također su prikupljeni, međutim ne navode se u Izvješću o potrošnji kako bi se izbjeglo dupliranje podataka jer su te informacije već obuhvaćene podacima iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica za promet na malo lijekovima. Rezultati dobiveni iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica vrlo su slični rezultatima dobivenim iz veleprodaja u iskazanim vrijednostima.

Dobiveni podaci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila 1.105,11 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 6.625.538.657 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2018. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2018. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2018. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2018. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2018. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženoj u kunama u 2018. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2018. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila 1.105,11 DDD/1000/dan, odnosno 6.625.538.657,00 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2018. godini u DDD/1000/dan iznosi 4,15% u odnosu na 2017. godinu. Ovaj porast potrošnje neznatno je viši u odnosu na prosječni porast potrošnje tijekom posljednjih pet godina - u razdoblju od 2014. do 2018. godine. To povećanje slijedi trend povećanja potrošnje lijekova kroz navedeno razdoblje. Potrošnja lijekova u 2018. godini prema financijskim pokazateljima bilježi porast od 8,06% u odnosu na 2017. godinu te je, istovremeno, malo viša od prosječne potrošnje za razdoblje od 2014. do 2018. godine.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2018. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (Tablica 1.), drugi su Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A), a treći Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N). Glavne ATK skupine koje su u 2018. godini imale značajniji porast potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu (u obzir su uzete skupine koje imaju minimalnu potrošnju od jedne DDD/1000/dan) jesu skupina R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav 12,84%, H - Sustavni hormonski lijekovi, izuzev spolnih hormona 12,79%, M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav s povećanjem od 10,78% te skupina A - Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari s povećanjem od 10,11%. Lijekovi u skupini D - Lijekovi koji djeluju na kožu - dermatici imali su najveće povećanje potrošnje, i to 16,66%, ali je njihov udio u sveukupnoj potrošnji u DDD/1000/dan svega 0,04%. U 2018. godini značajno smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu zabilježeno je u skupini S - Lijekovi koji djeluju na osjetila 39%, a ono je odraz činjenice da neki lijekovi u skupini više nemaju dodijeljen DDD, dok je financijska potrošnja u okviru prošlogodišnje. Od ostalih ATK skupina lijekova koje bilježe smanjenje potrošnje, u skupini J - Lijekovi za liječenje sustavnih infekcija (vidi Tablicu 1.) zabilježeno je smanjenje od 12%. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama u odnosu na 2017. godinu prati prosječni godišnji rast potrošnje lijekova.

Terapijske skupine lijekova po ATK klasifikaciji koje su imale najveću potrošnju u Hrvatskoj u 2018. godini prema DDD/1000/dan jesu, redom, skupina N05 - Psiholeptici, C09 - Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav, skupina C10 - Lijekovi koji modificiraju lipide (hipolipemici) te B01 - Antitrombotici (vidi Tablicu 3.). Terapijske ATK skupine koje su u 2018. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2017. godinu, pri čemu je u obzir uzeto prvih 30 skupina po potrošnji (s 5 i više DDD/1000/dan), jesu skupine R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa, A11 - Vitamini i H03 - Lijekovi za liječenje bolesti štitnjače. Navedene skupine imale su više od 20% povećanja. Ostale skupine koje imaju povećanje veće od 10% po broju DDD/1000/dan jesu C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (14%) i L02 - Lijekovi za endokrinu terapiju (13,6%). Slijede ih C02 - Antihipertenzivi, G04 - Lijekovi za mokraćni sustav, M04 - Lijekovi za giht, C10 - Hipolipemici, M01 - Protuupalni i antireumatski lijekovi te A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti s povećanjem od oko 11%. Značajnije smanjenje potrošnje u odnosu na 2017. godinu imala je skupina J01 - Lijekovi za liječenje bakterijskih infekcija za sustavnu primjenu (12,7%). Smanjenje potrošnje između 5 i 10% zabilježeno je i u skupinama C08 - Blokatori kalcijskih kanala i C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav.

Lijek s najvećom potrošnjom u 2018. godini prema DDD/1000/dan je ACE-inhibitor ramipril, drugi je inhibitor agregacije trombocita acetilsalicilna kiselina, treći je inhibitor HMG KoA reduktaze atorvastatin, a četvrti blokator kalcijevih kanala amlodipin (vidi Tablicu 5.). Uzimajući u obzir prvih 25 lijekova po potrošnji, značajno veću potrošnju u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu imali su vitamin D - kolekalciferol (34%), hormon štitnjače levotiroksin natrij (27,4%), selektivni blokator beta adrenergičkih receptora bisoprolol (27,02%) te selektivni agonist imidazolinskih receptora moksonidin (15,51%). Između prvih 25 lijekova po potrošnji, manju potrošnju u DDD/1000/dan u 2018. godini imali su lizinopril, lacidipin, ramipril i amlodipin. Smanjenje potrošnje navedenih lijekova je između 8% i 22% u odnosu na 2017. godinu.

Ukupna financijska potrošnja lijekova u 2018. godini viša je za 8,06% u odnosu na 2017. godinu. Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj, u 2018. godini, po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L) (vidi Tablicu 2.), drugi su Lijekovi koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A) te Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C). Dok je u ATK skupini J potrošnja u 2018. godini neznatno niža (za 0,78%) u odnosu na 2017. godinu, u ostalim je skupinama zabilježen porast potrošnje lijekova. Povećanje koje je veće od prosječnog povećanja potrošnje u odnosu na 2017. godinu odnosi se, poglavito, na skupinu M - Lijekovi koji djeluju na koštano-mišićni sustav, u kojoj povećanje iznosi 41,2%, te skupinu L - Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori, u kojoj povećanje iznosi 20,7%. Ostali lijekovi koji imaju potrošnju veću od 5% u odnosu na 2017. godinu su lijekovi iz skupina R - Lijekovi koji djeluju na respiratorni sustav i V - Različito (skupina lijekova i preparata koje koristimo kao antidote, dijagnostike i kontrastna sredstva).

Lijekovi koji imaju najveću financijsku potrošnju po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, prema veleprodajnim cijenama, u Hrvatskoj u 2018. godini jesu Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Imunosupresivi (L04), treći su Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (A10), četvrti su Psiholeptici (N05), a peti su Lijekovi koji djeluju na reninsko-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 4.). Od prvih 30 terapijskih skupina s najvećom potrošnjom u kunama izrazit porast imala je skupina M09 - Ostali lijekovi za liječenje bolesti mišićno-koštanog sustava (nusinersen), čija je potrošnja 15 puta veća nego u 2017. godini. Slijede skupine s više od 20% povećanja kao L01 - Antineoplastici (citostatici) (29,4%), L02 - Endokrina terapija (28,1%), V06 - Osnovne hranjive tvari (21,6%), C07 - Blokatori beta-adrenergičkih receptora (20%). Skupine L04 - Imunosupresivi i R01 - Lijekovi za liječenje bolesti nosa imaju porast potrošnje u 2018. godini veći od 10% u odnosu na 2017. godinu. Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu mogu se izdvojiti skupine L03 - Imunostimulansi (smanjenje oko 30%), C08 - Blokatori kalcijevih kanala (oko 18%) te N07 - Ostali lijekovi koji djeluju na središnji živčani sustav, uključujući parasimpatomimetike (oko 15%).

U Republici Hrvatskoj u 2018. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imalo je monoklonsko protutijelo trastuzumab (vidi Tablicu 6.). Drugi je prema financijskoj potrošnji lijek s protuupalnim i antireumatskim djelovanjem ibuprofen, a treće su namirnice za enteralnu primjenu, nakon kojih slijede monoklonsko protutijelo bevacizumab, lijek za liječenje spinalne mišićne atrofije nusinersen, monoklonsko protutijelo rituksimab i dr. Redoslijed navedenih lijekova vrlo je sličan redoslijedu u 2017. godini (osim nusinersena) te je vidljivo da su od prvih deset lijekova po financijskoj potrošnji čak četiri lijeka iz skupine monoklonskih protutijela. Promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijek koji je u 2018. godini imao izraziti porast potrošnje u odnosu na 2017. godinu je nusinersen, čija je potrošnja uvećana u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za oko 15 puta, a za oko 3 puta je zabilježena viša potrošnja pembrolizumaba i ibrutiniba. Porast potrošnje od 40 do 60% u odnosu na 2017. godinu ostvarili su rivaroksaban, pertuzumab i bevacizumab. Isto tako, između prvih 25 lijekova po potrošnji u 2018. godini nalazi se devet lijekova koji pripadaju ATK skupini L, što su uglavnom monoklonska protutijela i inhibitori protein-kinaza. Svi navedeni lijekovi pripadaju tzv. skupim lijekovima. S druge strane, promatrajući prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2018. godini zabilježili smanjenje potrošnje u odnosu na godišnji prosjek u kunama u usporedbi s 2017. godinom su acetilsalicilna kiselina (20,6%), inzulin aspart (18,5%), adalimumab (16%) te imunoglobulini za i.v. primjenu (10%).

Izvanbolnička potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2018. godini iznosila je 1.074,11 DDD/1000/dan (97% ukupne potrošnje), što je povećanje za 4,5% u odnosu na 2017. godinu, dok je, gledano financijski, iznosila ukupno 4.003.809.290,00 kuna (60% ukupne potrošnje), što je povećanje od 5,8% u odnosu na 2017. godinu. Bolnička potrošnja lijekova u 2018. godini iznosila je 31 DDD/1000/dan (2,8% ukupne potrošnje), odnosno, financijski, ukupno 2.621.729.367,00 kuna (39,6% ukupne potrošnje). Smanjenje bolničke potrošnje u odnosu na 2017. godinu iznosilo je 6,7% u DDD/1000/dan, dok je u financijskom smislu potrošnja povećana za 11,7%. Raspodjela izražena u postotcima između izvanbolničke i bolničke potrošnje ista je ili vrlo slična tijekom razdoblja od 2005. do 2018. godine. Razlike koje postoje u odnosu potrošnje po DDD/1000/dan i financijske potrošnje u kunama (2,8% i 39,6%) mogu se pripisati činjenici da se izrazito skupi lijekovi dominantno propisuju u bolnicama te da mnogi od njih nemaju dodijeljen DDD.

Ukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo prikazati razdvajajući potrošnju lijekova čiji su troškovi pokriveni iz fondova HZZO-a te lijekova koji su plaćeni na drugi način (fizičke osobe same snose trošak). Prema prijavljenim podacima, u 2018. godini potrošnja na teret HZZO-a iznosila je 963,19 DDD/1000/dan (87,5%), odnosno, financijski, ukupno 5.840.797.948,00 kuna (88,2%). Potrošnja koja nije na teret HZZO-a iznosila je 141,91 DDD/1000/dan (12,8%), odnosno, financijski, ukupno 784.749.713,00 kuna (11,8%). Raspodjela izražena u postocima između potrošnje na teret HZZO-a i potrošnje koja nije na teret HZZO-a slična je kroz godine, tijekom razdoblja od 2005. do 2018. godine, u kojem HALMED prikuplja podatke o potrošnji lijekova.

Isto tako, sveukupnu potrošnju lijekova u Republici Hrvatskoj možemo promatrati po načinu izdavanja lijekova, odnosno prema tome izdaje li se lijek na recept (R) ili pripada skupini bezreceptnih (OTC) lijekova (BR, BRX). Prema prijavljenim podacima, u 2018. godini potrošnja lijekova na recept iznosila je 1.009,42 DDD/1000/dan (91,3%), odnosno, financijski, ukupno 6.072.052.197,00 kuna (91,7%). Potrošnja bezreceptnih lijekova (BR, BRX) iznosila je 95,69 DDD/1000/dan (8,7%), odnosno, financijski, ukupno 553.451.369,00 kuna (8,4%). Promatrajući omjer potrošnje lijekova prema načinu izdavanja na recept (R) i potrošnje bezreceptnih lijekova (BR, BRX) možemo ustvrditi da je u razdoblju od 2005. do 2018. godine omjer raspodjele potrošnje među njima vrlo sličan.

Sukladno odredbama Zakona o lijekovima, u Republici Hrvatskoj u prometu može biti samo lijek koji ima odobrenje za stavljanje u promet dano od strane HALMED-a ili Europske komisije (lijekovi odobreni centraliziranim postupkom davanja odobrenja) te lijek koji ima odobrenje za paralelni uvoz ili odobrenje za paralelni promet.

HALMED također može izvanredno, u određenim slučajevima određenim Zakonom o lijekovima, dati suglasnost za unos ili uvoz lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u Republici Hrvatskoj.

U ovom izvješću prikazana je potrošnja svih lijekova koji su se u promatranoj godini nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj te za koje su fizičke i pravne osobe koje obavljaju promet na malo lijekovima HALMED-u dostavile podatke o potrošnji u sklopu godišnjih izvješća.

Za 2018. godinu HALMED je zaprimio i obradio podatke za 1.412 lijekova prema međunarodnom nezaštićenom imenu (INN), koliko ih se nalazilo u prometu 2018. godine u Hrvatskoj. Isto tako, obrađeni su podaci o 4.112 lijekova, odnosno njihovih farmaceutskih oblika, što je za 7,5% više nego u 2017. godini. Navedeno povećanje u broju lijekova i njihovih farmaceutskih oblika nalazimo gotovo u svim skupinama, uključujući ATK skupinu C, koja je u 2018. godini zabilježila najveću potrošnju u DDD/1000/dan, te skupinu L, koja je zabilježila najveću potrošnju u financijskom smislu.

U tablicama od 13. do 15.21. prikazana je izvanbolnička potrošnja lijekova po županijama u 2018. godini.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD, stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 387,58
2. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 195,06
3. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 179,14
4. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 100,78
5. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 72,93
6. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 70,59
7. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 32,44
8. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 31,80
9. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,09
10. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 8,98
11. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 2,21
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,82
13. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,43
14. V RAZLIČITO 0,25
UKUPNO: 1.105,11

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 1.595.254.825
2. N LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 859.743.522
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 824.991.135
4. C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 791.576.499
5. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 604.399.947
6. B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 516.367.682
7. R LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 384.865.173
8. M LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 322.618.988
9. G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 185.886.622
10. V RAZLIČITO 185.791.181
11. D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 128.109.619
12. H SUSTAVNI HORMONSKI LIJEKOVI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 118.351.595
13. S LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 98.057.116
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 9.524.752
UKUPNO: 6.625.538.657

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2018. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 109,60
2. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 103,90
3. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 79,50
4. B01 ANTITROMBOTICI 76,65
5. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 69,18
6. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 67,70
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 61,04
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 60,32
9. C03 DIURETICI 49,08
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 45,07
11. A11 VITAMINI 40,38
12. N06 PSIHOANALEPTICI 33,75
13. B03 ANTIANEMICI 24,08
14. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 23,76
15. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 23,70
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 23,24
17. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 22,64
18. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJENU 21,07
19. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 20,26
20. C02 ANTIHIPERTENZIVI 18,32
21. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 17,66
22. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 11,52
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 10,70
24. N03 ANTIEPILEPTICI 10,37
25. N02 ANALGETICI 10,15
26. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 8,77
27. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 6,64
28. A06 LAKSATIVI 6,57
29. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 6,12
30. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 5,97
31. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 5,29
32. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 5,18
33. N04 ANTIPARKINSONICI 4,57
34. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 4,40
35. L04 IMUNOSUPRESIVI 3,37
36. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 3,10
37. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 2,21
38. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 1,90
39. A12 MINERALI 1,42
40. P01 ANTIPROTOZOICI 0,73
41. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,52
42. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 0,48
43. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,47
44. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,43
45. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,41
46. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,38
47. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,37
48. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,35
49. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,26
50. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 0,25
51. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,25
52. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 0,22
53. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 0,21
54. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,17
55. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,16
56. P02 ANTHELMINTICI 0,09
57. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,07
58. B02 ANTIHEMORAGICI 0,06
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,05
60. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,02
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,01
62. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*
63. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 0,00*
64. A14 ANABOLIČKI AGENSI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 0,00*
65. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
66. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00*
67. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2018. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupina ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 974.291.004
2. L04 IMUNOSUPRESIVI 423.305.597
3. A10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 414.908.711
4. N05 PSIHOLEPTICI 355.941.386
5. C09 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 285.461.782
6. J01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA ZA SUSTAVNU PRIMJENU 276.009.406
7. B01 ANTITROMBOTICI 264.316.235
8. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 198.681.560
9. N02 ANALGETICI 194.129.498
10. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 152.877.589
11. J05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 152.715.070
12. C10 LIJEKOVI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 147.310.409
13. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 144.890.173
14. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 131.705.283
15. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 116.708.650
16. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 102.974.215
17. G04 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 101.311.318
18. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 100.760.782
19. S01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 97.233.626
20. J07 CJEPIVA 89.715.252
21. NO3 ANTIEPILEPTICI 88.607.253
22. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 87.593.793
23. N06 PSIHOANALEPTICI 84.849.864
24. M09 OSTALI LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 82.158.845
25. L03 IMUNOSTIMULANSI 80.949.575
26. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 74.757.711
27. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 65.888.624
28. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 63.091.724
29. B03 ANTIANEMICI 57.542.658
30. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 56.406.373
31. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 54.379.191
32. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 53.646.113
33. C02 ANTIHIPERTENZIVI 52.746.158
34. C01 LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 52.031.592
35. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 51.432.949
36. R05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 50.864.477
37. C03 DIURETICI 50.489.946
38. B02 ANTIHEMORAGICI 48.331.622
39. N04 ANTIPARKINSONICI 48.313.784
40. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 47.825.306
41. A07 ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 44.113.587
42. A11 VITAMINI 37.790.490
43. M05 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 35.562.186
44. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 32.894.876
45. R02 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 28.515.677
46. M02 LOKALNI LIJEKOVI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 28.221.936
47. A12 MINERALI 27.034.285
48. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 26.071.091
49. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 25.093.416
50. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 24.914.228
51. C05 VAZOPROTEKTIVI 24.550.925
52. V03 OSTALI TERAPIJSKI LIJEKOVI 24.236.237
53. A06 LAKSATIVI 24.153.485
54. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 24.129.643
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 23.547.717
56. H05 LIJEKOVI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 22.236.454
57. N01 ANESTETICI 22.013.113
58. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 21.310.569
59. H03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 17.503.887
60. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.807.988
61. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 12.703.388
62. M04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.095.045
63. A05 LIJEKOVI ZA ŽUČ I JETRU 11.093.711
64. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 10.292.376
65. A04 ANTIEMETICI I LIJEKOVI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 10.234.377
66. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 7.946.780
67. D03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 7.696.030
68. P01 ANTIPROTOZOICI 6.730.405
69. A01 STOMATOLOŠKI LIJEKOVI 6.695.216
70. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI 5.675.592
71. D10 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE AKNI 5.618.698
72. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.636.436
73. R07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 2.571.781
74. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI LIJEKOVI 2.507.216
75. P02 ANTHELMINTICI 2.058.902
76. D05 ANTIPSORIJATICI 1.953.569
77. J04 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.632.394
78. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 1.286.994
79. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.253.761
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 925.799
81. H04 HORMONI GUŠTERAČE 835.499
82. S03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 814.385
83. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 735.445
84. V10 TERAPIJSKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 543.582
85. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 415.258
86. A08 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 408.504
87. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 300.797
88. S02 OTOLOGICI 9.105
89. V01 ALERGENI 8.356
90. A14 ANABOLIČKI AGENSI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 1.406
91. A13 TONICI 939

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2018. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 57,83
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 56,64
3. C10AA05 atorvastatin 42,85
4. C08CA01 amlodipin 41,99
5. N05BA01 diazepam 39,10
6. A02BC02 pantoprazol 37,87
7. C03CA01 furosemid 36,72
8. A11CC05 kolekalciferol 32,07
9. M01AE01 ibuprofen 30,44
10. N05BA12 alprazolam 27,49
11. A10BA02 metformin 24,67
12. C10AA07 rosuvastatin 24,15
13. C07AB07 bisoprolol 21,28
14. H03AA01 levotiroksin natrij 18,82
15. C07AB12 nebivolol 15,24
16. C02AC05 moksonidin 15,24
17. G04CA02 tamsulozin 15,07
18. C09AA03 lizinopril 12,53
19. A10BB09 gliklazid 12,07
20. N05CF02 zolpidem 11,95
21. M01AB05 diklofenak 11,76
22. C08CA13 lerkanidipin 10,68
23. C08CA09 lacidipin 10,29
24. R06AX13 loratadin 10,22
25. C09CA03 valsartan 10,13
26. A02BC05 esomeprazol 9,55
27. M01AE03 ketoprofen 9,17
28. B01AA03 varfarin 8,93
29. A01AB09 mikonazol 8,75
30. C09AA04 perindopril 8,41
31. A02BA02 ranitidin 7,87
32. B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,67
33. N06AB06 sertralin 7,63
34. C03BA11 indapamid 7,49
35. R06AX27 desloratadin 7,46
36. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 7,43
37. C10AA01 simvastatin 7,24
38. N06AB10 escitalopram 7,19
39. A10BB12 glimepirid 7,18
40. C09CA01 losartan 7,04
41. A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 6,93
42. B03BB01 folna kiselina 6,92
43. C01EB15 trimetazidin 6,82
44. C01DA14 izosorbidmononitrat 6,47
45. B03BA01 cijanokobalamin 6,01
46. R01AA05 oksimetazolin 5,38
47. N05BA06 lorazepam 5,13
48. N05BA04 oksazepam 5,12
49. A10AD05 inzulin aspart 5,11
50. M04AA01 alopurinol 4,93

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2018. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 103.094.965
2. M01AE01 ibuprofen 98.159.493
3. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 89.436.797
4. L01XC07 bevacizumab 84.255.643
5. M09AX07 nusinersen 81.825.266
6. L01XC02 rituksimab 69.995.154
7. N05AX13 paliperidon 69.738.319
8. A02BC02 pantoprazol 68.924.759
9. L01XC18 pembrolizumab 64.908.819
10. C10AA05 atorvastatin 63.260.432
11. B05BB01 elektroliti 61.121.829
12. B01AF01 rivaroksaban 57.274.606
13. C07AB07 bisoprolol 56.628.569
14. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 56.332.513
15. A10AD05 inzulin aspart 51.700.659
16. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 50.229.771
17. L04AB04 adalimumab 50.212.003
18. B01AE07 dabigatran eteksilat 49.186.204
19. L01XC13 pertuzumab 49.059.270
20. N02BE01 paracetamol 48.216.494
21. N05AH03 olanzapin 45.443.216
22. J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 43.329.831
23. L01XE27 ibrutinib 41.423.994
24. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 39.789.789
25. L04AB02 infliksimab 39.572.614
26. L04AX04 lenalidomid 38.514.611
27. A10AB05 inzulin aspart 37.925.043
28. N05BA01 diazepam 37.081.884
29. L01XE08 nilotinib 36.911.995
30. J07CA09 cj.pr. difter-hemof.infl.B-pertus-polio-tetan-hepB 35.981.082
31. R03AK06 salmeterol i flutikazon 35.812.274
32. C10AA07 rosuvastatin 34.775.461
33. L04AA06 mikofenolna kiselina 34.122.715
34. A10AE04 inzulin glargin 33.274.200
35. L01XX32 bortezomib 32.677.841
36. A10BD07 metformin i sitagliptin 31.664.900
37. J05AP57 glekaprevir, pibrentasvir 31.005.902
38. L02BB04 enzalutamid 30.858.395
39. C09BX01 perindopril, indapamid, amlodipin 30.784.914
40. A10BJ02 liraglutid 30.526.041
41. C09BB04 perindopril, amlodipin 30.399.615
42. C02AC05 moksonidin 30.002.789
43. C09AA05 ramipril 29.871.398
44. N02AX52 tramadol, komb. 29.435.097
45. L01CD01 paklitaksel 27.968.922
46. L03AX13 glatiramer acetat 27.883.267
47. A10BA02 metformin 27.409.634
48. L01XE04 sunitinib 27.060.148
49. N05AX08 risperidon 26.500.983
50. A16AB02 imigluceraza 26.319.030

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2018. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 57,44
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 56,16
3. C10AA05 atorvastatin 42,40
4. C08CA01 amlodipin 41,77
5. N05BA01 diazepam 37,61
6. A02BC02 pantoprazol 36,45
7. C03CA01 furosemid 35,40
8. A11CC05 kolekalciferol 32,00
9. M01AE01 ibuprofen 29,99
10. N05BA12 alprazolam 27,25
11. A10BA02 metformin 24,58
12. C10AA07 rosuvastatin 24,06
13. C07AB07 bisoprolol 21,12
14. H03AA01 levotiroksin natrij 18,71
15. C07AB12 nebivolol 15,14
16. C02AC05 moksonidin 15,09
17. G04CA02 tamsulozin 14,97
18. C09AA03 lizinopril 12,50
19. A10BB09 gliklazid 12,00
20. N05CF02 zolpidem 11,68
21. M01AB05 diklofenak 11,58
22. C08CA13 lerkanidipin 10,61
23. C08CA09 lacidipin 10,26
24. R06AX13 loratadin 10,15
25. C09CA03 valsartan 10,04
26. A02BC05 esomeprazol 9,37
27. B01AA03 varfarin 8,86
28. M01AE03 ketoprofen 8,83
29. A01AB09 mikonazol 8,45
30. C09AA04 perindopril 8,35

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA u 2018. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. M01AE01 ibuprofen 97.117.353
2. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 83.868.611
3. N05AX13 paliperidon 62.695.984
4. C10AA05 atorvastatin 62.693.254
5. A02BC02 pantoprazol 59.219.823
6. C07AB07 bisoprolol 56.330.285
7. B01AF01 rivaroksaban 55.803.723
8. A10AD05 inzulin aspart 51.397.362
9. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 49.870.880
10. B01AE07 dabigatran eteksilat 48.606.107
11. N02BE01 paracetamol 43.764.098
12. N05AH03 olanzapin 43.265.214
13. N02BE71 paracetamol, komb. sa psiholepticima 39.788.997
14. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 39.183.028
15. M09AX07 nusinersen 38.466.690
16. A10AB05 inzulin aspart 37.459.476
17. J07CA09 cj.pr. difter-hemof.infl.B-pertus-polio-tetan-hepB 35.981.082
18. R03AK06 salmeterol i flutikazon 35.557.788
19. N05BA01 diazepam 35.322.860
20. C10AA07 rosuvastatin 34.649.373
21. A10AE04 inzulin glargin 32.774.897
22. A10BD07 metformin i sitagliptin 31.522.720
23. L04AA06 mikofenolna kiselina 31.364.655
24. C09BX01 perindopril, indapamid, amlodipin 30.508.033
25. A10BJ02 liraglutid 30.275.070
26. C09BB04 perindopril, amlodipin 30.041.932
27. C02AC05 moksonidin 29.707.117
28. C09AA05 ramipril 29.654.149
29. N02AX52 tramadol, komb. 29.008.711
30. A10BA02 metformin 27.290.288

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2018. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 N05BA01 diazepam 1,49
2 H02AB02 deksametazon 1,48
3 A02BC02 pantoprazol 1,41
4 C03CA01 furosemid 1,32
5 H02AB04 metilprednizolon 1,10
6 B01AB05 enoksaparin 1,02
7 B03BA01 cijanokobalamin 0,89
8 B01AB04 dalteparin 0,81
9 L02AE02 leuprorelin 0,59
10 B01AB06 nadroparin 0,57
11 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,48
12 C10AA05 atorvastatin 0,45
13 M01AE01 ibuprofen 0,44
14 C09AA05 ramipril 0,38
15 A06AD11 laktuloza 0,37
16 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,35
17 M01AE03 ketoprofen 0,34
18 J01XB01 kolistin 0,32
19 A01AB09 mikonazol 0,31
20 B01AB01 heparin 0,29
21 A11DA01 tiamin (vit. B1) 0,29
22 J01CR05 piperacilin i inhibitor enzima 0,28
23 N05CF02 zolpidem 0,27
24 N02BB02 metamizol natrij 0,27
25 N05AD01 haloperidol 0,27
26 R03BB01 ipratropij bromid 0,26
27 N05BA12 alprazolam 0,24
28 B03XA01 eritropoetin 0,23
29 L04AB02 infliksimab 0,23
30 L03AB07 interferon beta-1a 0,23

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, BOLNIČKA POTROŠNJA u 2018. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 102.933.244
2 L01XC07 bevacizumab 84.179.741
3 L01XC02 rituksimab 69.931.158
4 L01XC18 pembrolizumab 64.324.652
5 L04AB04 adalimumab 50.198.231
6 L01XC13 pertuzumab 49.059.270
7 M09AX07 nusinersen 43.358.576
8 J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 43.315.718
9 B05BB01 elektroliti 42.713.191
10 L01XE27 ibrutinib 41.423.994
11 L04AB02 infliksimab 39.569.538
12 L04AX04 lenalidomid 38.514.611
13 L01XE08 nilotinib 36.911.995
14 L01XX32 bortezomib 32.628.596
15 J05AP57 glekaprevir, pibrentasvir 31.005.902
16 L02BB04 enzalutamid 30.858.395
17 L01CD01 paklitaksel 27.948.911
18 L03AX13 glatiramer acetat 27.841.028
19 L01XE04 sunitinib 27.060.148
20 A16AB02 imigluceraza 26.319.030
21 B05AA01 albumin, ljudski 26.120.606
22 L01XE01 imatinib 25.641.594
23 L04AC07 tocilizumab 24.360.507
24 L02BX03 abirateron 24.162.400
25 H01AC01 somatropin 23.495.083
26 J01DH02 meropenem 23.113.612
27 L04AB06 golimumab 22.611.280
28 H01CB02 oktreotid 22.130.163
29 L04AB01 etanercept 20.672.559
30 L03AB07 interferon beta-1a 20.452.263

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, na teret HZZO-a u 2018. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 C09AA05 ramipril 56,96
2 C10AA05 atorvastatin 42,24
3 C08CA01 amlodipin 41,37
4 N05BA01 diazepam 37,25
5 A02BC02 pantoprazol 37,11
6 C03CA01 furosemid 35,83
7 A11CC05 kolekalciferol 30,50
8 N05BA12 alprazolam 26,03
9 A10BA02 metformin 24,42
10 C10AA07 rosuvastatin 23,75
11 M01AE01 ibuprofen 22,90
12 C07AB07 bisoprolol 21,03
13 H03AA01 levotiroksin natrij 18,04
14 C02AC05 moksonidin 15,11
15 C07AB12 nebivolol 15,09
16 G04CA02 tamsulozin 14,86
17 C09AA03 lizinopril 12,29
18 A10BB09 gliklazid 12,00
19 M01AB05 diklofenak 11,21
20 N05CF02 zolpidem 10,73
21 C08CA13 lerkanidipin 10,60
22 C08CA09 lacidipin 10,22
23 C09CA03 valsartan 9,95
24 A02BC05 esomeprazol 9,34
25 R06AX13 loratadin 9,13
26 B01AA03 varfarin 8,76
27 M01AE03 ketoprofen 8,68
28 C09AA04 perindopril 8,27
29 A01AB09 mikonazol 7,87
30 B03AA02 željezo(II)-fumarat 7,58

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, na teret HZZO-a u 2018. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 L01XC03 trastuzumab 103.023.093
2 V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 87.096.155
3 L01XC07 bevacizumab 84.179.741
4 M09AX07 nusinersen 81.825.266
5 A02BC02 pantoprazol 66.841.481
6 N05AX13 paliperidon 66.201.590
7 L01XC02 rituksimab 64.603.080
8 L01XC18 pembrolizumab 64.324.652
9 C10AA05 atorvastatin 62.354.544
10 C07AB07 bisoprolol 56.017.981
11 B01AF01 rivaroksaban 55.270.175
12 M01AE01 ibuprofen 53.962.099
13 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 52.463.919
14 A10AD05 inzulin aspart 51.547.698
15 L04AB04 adalimumab 49.463.550
16 L01XC13 pertuzumab 49.059.270
17 B01AE07 dabigatran eteksilat 47.642.901
18 N05AH03 olanzapin 44.301.415
19 J06BA02 imunoglobulini, humani, za i.v. primjenu 43.313.925
20 B05BB01 elektroliti 42.918.749
21 L01XE27 ibrutinib 41.423.994
22 L04AB02 infliksimab 38.186.433
23 A10AB05 inzulin aspart 37.777.039
24 L01XE08 nilotinib 36.911.995
25 J07CA09 cj.pr. difter-hemof.infl.B-pertus-polio-tetan-hepB 35.940.830
26 R03AK06 salmeterol i flutikazon 35.468.993
27 N05BA01 diazepam 34.973.557
28 L04AX04 lenalidomid 34.574.474
29 C10AA07 rosuvastatin 34.102.971
30 L04AA06 mikofenolna kiselina 33.988.456

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan, koji nisu na teret HZZO-a u 2018. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 56,20
2 M01AE01 ibuprofen 7,54
3 A11GA01 askorbinska kiselina (vit. C) 6,91
4 R01AA05 oksimetazolin 5,37
5 B03BA01 cijanokobalamin 5,12
6 R01AA07 ksilometazolin 4,67
7 N02BE01 paracetamol 4,66
8 N07CA01 betahistin 2,95
9 A06AB02 bisakodil 2,66
10 A06AD11 laktuloza 2,33
11 N05BA01 diazepam 1,85
12 A11CC05 kolekalciferol 1,56
13 N05BA12 alprazolam 1,46
14 R05CB01 acetilcistein 1,40
15 R05CB02 bromheksin 1,35
16 N05CF02 zolpidem 1,22
17 H02AB02 deksametazon 1,14
18 R06AX13 loratadin 1,09
19 N05BA08 bromazepam 1,07
20 B01AC04 klopidogrel 1,04
21 N07CA02 cinarizin 1,00
22 C01EB15 trimetazidin 0,90
23 C03CA01 furosemid 0,89
24 A01AB09 mikonazol 0,88
25 C09AA05 ramipril 0,87
26 H03AA01 levotiroksin natrij 0,77
27 A02BC02 pantoprazol 0,76
28 G01AF02 klotrimazol 0,70
29 J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,68
30 C08CA01 amlodipin 0,63

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, koji nisu na teret HZZO-a u 2018. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 49.904.119
2 M01AE01 ibuprofen 44.197.396
3 N02BE01 paracetamol 43.348.558
4 N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 39.788.273
5 B05BB01 elektroliti 18.203.080
6 R02AA20 antiseptici oralni, različiti 18.095.991
7 R01AA05 oksimetazolin 17.062.335
8 R01AA07 ksilometazolin 16.589.686
9 M02AA15 diklofenak 13.891.273
10 N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 13.535.249
11 N02BA51 acetilsalicilna kis., komb. bez psiholeptika 12.017.103
12 A07FA01 organizmi koji stvaraju mliječnu kiselinu 11.144.306
13 G04CX02 ekstrakt Sabal palme 10.829.467
14 A06AB02 bisakodil 10.041.062
15 M02AA13 ibuprofen 9.089.542
16 C05CA53 diosmin, kombinacije 8.853.557
17 G04BE03 sildenafil 8.537.097
18 A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 8.427.562
19 R05CB02 bromheksin 8.356.161
20 C05BA03 heparin 7.133.397
21 R05CA12 bršljanov list 7.054.028
22 D08AJ57 oktenidin, kombinacije 7.051.173
23 R05CB01 acetilcistein 6.787.795
24 N07CA01 betahistin 6.508.349
25 D03AX03 dekspantenol 6.454.736
26 R02AA05 klorheksidin 6.350.744
27 G01AF02 klotrimazol 5.899.047
28 A11EA01 vitamini B kompleksa 5.892.696
29 A05BA03 silimarin/sikavica 5.526.865
30 D01AC01 klotrimazol 5.506.474

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000 stanovnika/dan po županijama u 2018. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 1.055,48
2. Krapinsko-zagorska 1.240,27
3. Sisačko-moslavačka 1.320,62
4. Karlovačka 1.170,34
5. Varaždinska 1.160,97
6. Koprivničko-križevačka 1.152,75
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.347,53
8. Primorsko-goranska 1.120,02
9. Ličko-senjska 1.144,38
10. Virovitičko-podravska 1.181,20
11. Požeško-slavonska 881,66
12. Brodsko-posavska 1.110,74
13. Zadarska županija 1.019,07
14. Osječko-baranjska 1.085,92
15. Šibensko-kninska 1.171,27
16. Vukovarsko-srijemska 1.173,19
17. Splitsko-dalmatinska 881,63
18. Istarska 994,29
19. Dubrovačko-neretvanska 980,51
20. Međimurska 1.120,70
21. Grad Zagreb 1.021,91

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama po županijama u 2018. godini, IZVANBOLNIČKA POTROŠNJA

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 281.576.443
2. Krapinsko-zagorska 130.999.485
3. Sisačko-moslavačka 153.156.907
4. Karlovačka 106.261.475
5. Varaždinska 157.380.457
6. Koprivničko-križevačka 104.709.510
7. Bjelovarsko-bilogorska 115.924.483
8. Primorsko-goranska 323.148.913
9. Ličko-senjska 41.169.496
10. Virovitičko-podravska 73.634.620
11. Požeško-slavonska 42.698.354
12. Brodsko-posavska 120.497.231
13. Zadarska županija 167.176.145
14. Osječko-baranjska 247.959.730
15. Šibensko-kninska 112.565.922
16. Vukovarsko-srijemska 143.295.607
17. Splitsko-dalmatinska 399.379.471
18. Istarska 203.592.241
19. Dubrovačko-neretvanska 122.717.407
20. Međimurska 110.744.620
21. Grad Zagreb 845.220.773

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2018. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2018. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000 stanovnika/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)

 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2018. godini (pdf dokument)
Top