News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2013 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13., 90/14.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza/unosa ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2013. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekovima na malo izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i financijski, ukupnim iznosom u kunama, za svaki lijek.

U Izvješću su obrađeni svi podatci iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica lijekovima na malo koje su, sukladno obvezi u Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), HALMED-u do kraja lipnja 2014. godine dostavili navedeni subjekti. Podatke je HALMED-u dostavilo 97,54% svih pravnih subjekata koji se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske. Budući da navedeni podatci predstavljaju 97,54% izvješća od svih mogućih, podatci su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,46%, čime je dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2013. godinu, izražena prema DDD/1000/dan i financijski. HALMED je u veljači 2014. godine započeo s prikupljanjem podataka o potrošnji lijekova u 2013. godini nakon što je u siječnju 2014. godine ažurirana baza lijekova za prethodnu godinu.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2013. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni te bez recepta u ljekarni, kao i u bolnicama i po županijama (samo izvanbolnička potrošnja), također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te financijski, s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 97,54% subjekata od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2013, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2013. godini bit će objavljeni krajem rujna 2014. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2013. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni krajem rujna 2014. godine).

Dobiveni podatci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 954,97 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.182.990.290,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2013. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini
 • Tablica 6: 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2013. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2013. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci, prema kojima je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2013. godini iznosila 954,97 DDD/1000/dan odnosno 5.182.990.290,00 kuna, pokazuju da ukupno povećanje potrošnje lijekova u 2013. godini u DDD/1000/dan iznosi 3,1% u odnosu na 2012. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2013. godine i slijedi trend povećanja kroz godine. Isto tako, podatci o financijskoj potrošnji ukazuju na to da je u Republici Hrvatskoj u 2013. godini na lijekove potrošeno 2,14% sredstava više nego u 2012. godini. Ovo povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2012. godinu manje je od prosječnog povećanja tijekom razdoblja od 2005. do 2013. godine.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2013. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su skupina V - Različito s povećanjem od 25%, skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona s 8,9% i skupina L - Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori sa 6,7%. Premda je povećanje potrošnje u skupini V u DDD/1000/dan u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu značajno, važno je napomenuti da skupina V inače čini vrlo mali dio potrošnje, a u 2013. godini čini svega 0,02% ukupne potrošnje. Većina lijekova u skupini V nema pridružen DDD tako da ovo izrazito povećanje u DDD/1000/dan u apsolutnim vrijednostima ne predstavlja značajnu stavku u ukupnoj potrošnji. Od lijekova koji se ističu po potrošnji u DDD/1000/dan, zamjetnu potrošnju imaju sevelamer, koji se koristi kod hiperfosfatemije pri dijalizi, te kalcijev folinat, koji se koristi kao antagonist metotreksata. U skupini H izrazito povećanje potrošnje u DDD/1000/dan odnosi se na potrošnju skupine Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (H02), koja je za 13% veća nego u 2012. godini, te skupine Pripravci za liječenje bolesti štitnjače (H03) s povećanjem od 6%. Povećanje potrošnje u DDD/1000/dan u skupini L prvenstveno se odnosi na skupinu Imunosupresivi (L04) te podjednako obuhvaća povećanje potrošnje kako Selektivnih imunosupresiva tako i Innhibitora TNF-alfa, Inhibitora interleukina te Inhibitora kacineurina. Važno je napomenuti da većina lijekova u skupini L nema pridruženi DDD stoga se potrošnja uspoređuje prema DDD-ima tamo gdje je on definiran, dok za većinu lijekova iz ove skupine ostaje usporedba po financijskoj potrošnji, što sa sobom nosi više ograničenja u interpretaciji rezultata.

U 2013. godini nije bilo glavnih ATK skupina koje su imale značajnije smanjenje potrošnje u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu. Može se izdvojiti jedino skupinu P - Pripravci za liječenje infekcija izazvanih parazitima, u kojoj je promet u DDD/1000/dan bio za 4,8% manji nego u 2012. godini, no navedena skupina čini svega 0,6% ukupnog prometa izraženo u DDD/1000/dan. Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.

Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2013. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L), a treći Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N). Dok je u skupinama C i N promet u kunama u 2013. godini neznatno manji nego u 2012. godini, u skupini L je veći za 13,7%. Ovo povećanje potrošnje u skupini L prvenstveno se odnosi na lijekove iz skupina Imunostimulansi (L03), Imunosupresivi (L04) i Citostatici (L01) te prosječno iznosi 24%, dok je u skupini Endokrina terapija (L02) potrošnja za 12% manja nego u prethodnoj godini. Jednako tako, promet u kunama u 2013. godini u skupini Različito (V) je za 25% veći nego u 2012. godini, no promet u ovoj skupini u 2013. godini izražen u DDD/1000/dan čini svega 2,5% ukupnog prometa. Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, imali su lijekovi iz skupine antihipertenziva, i to Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Prvih deset terapijskih skupina po potrošnji u DDD/1000/dan u 2013. godini ima isti redoslijed po potrošnji kao i u 2012. godini. Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su skupina H02 - Kortikosteroidi za sustavnu primjenu (13%), C02 - Antihipertenzivi (10%) te G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav i R01 - Pripravci za liječenje bolesti nosa s po 8%. Terapijska skupina (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koja je u 2013. godini imala značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu je skupina B03 - Lijekovi za anemije sa smanjenjem od 11%. Dok je potrošnja folne kiseline, lijeka iz skupine B03, veća nego potrošnja u 2012. godini, potrošnja cijanokobalamina, također lijeka iz B03 skupine, izrazito je manja nego u 2012. godini. Potrošnja u ostalim terapijskim skupinama, u DDD/1000/dan, kreće se u okviru prošlogodišnje potrošnje, bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji su imali najveću financijsku potrošnju, prema veleprodajnim cijenama, u Republici Hrvatskoj u 2013. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2013. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2012. godinu su skupina L03 - Imunostimulansi (35%), V06 - Osnovne hranjive tvari (34%) te L04 - Imunosupresivi (28%). Od terapijskih skupina koje su imale manju financijsku potrošnju može se izdvojiti skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti, koja je imala smanjenje potrošnje 17% u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu. Unutar navedene skupine, potrošnja Antacida veća je za 11% nego u 2012. godini, dok je potrošnja Lijekova za liječenje peptičkog ulkusa i GERB manja za 19%. Budući da je potrošnja ovih lijekova u DDD/1000/dan u okviru prosječnog godišnjeg povećanja, činjenicu o smanjenju financijske potrošnje može se, donekle, pripisati velikom broju generičkih lijekova u ovoj skupini, kao i smanjenju cijena ovih lijekova. Od ostalih skupina, skupina L02 - Lijekovi u endokrinoj terapiji imala je smanjenje potrošnje za 12%, dok je u slučaju skupina C10 - Hipolipemici i C09 - Lijekovi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav potrošnja u kunama bila manja za 9%.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, prema DDD/1000/dan, je acetilsalicilna kiselina (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, treći je amlodipin, a četvrti diazepam (isti redoslijed kao i u 2012. godini). Lijekovi (između prvih 20 s najvećom potrošnjom) koji su u 2013. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu su pantoprazol (17%), ibuprofen (13%) i tamsulozin (9%). Između prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan u 2013. godini prema značajnom smanjenju potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2012. godinu ističu se simvastatin s 13% manjom potrošnjom, te lizinopril sa 7% manjom potrošnjom. Dok je potrošnja simvastatina po DDD/1000/dan u ovoj skupini lijekova manja, potrošnja atorvastatina je za 10%, a rozuvastatina za 40% veća nego u 2012. godini.

U Republici Hrvatskoj u 2013. godini najveću financijsku potrošnju (prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama) imao je pantoprazol (vidi Tablicu 6), drugi je atorvastatin, a treći inzulin aspart, nakon kojih slijede salmeterol i ostali lijekovi za liječenje opstruktivnih bolesti, lizinopril i diuretici, ibuprofen itd. Promatrajući prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su u 2013. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2012. godinu su sunitinib (64%), adalimumab (30%), namirnice za enteralnu primjenu (27%), rituksimab (17%), risperidon (10%) itd. Promatrajući prvih 20 lijekova s najvećom potrošnjom, lijekovi koji su, s druge strane, u 2013. godini zabilježili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2012. godinu su atorvastatin (31%), lizinopril i diuretici (18%), pantoprazol (17%) te ramipril i olanzapin s 15%.

*Napomena: Vrijednosti navedene u tekstu i u tablicama, dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U tablici u kojoj je prikazana ukupna potrošnja lijekova vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan označavaju da navedeni lijek nema dodijeljeni DDD stoga nije bilo moguće prikazati njegovu potrošnju u DDD/1000/dan. Također, vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan označavaju da je lijek u promatranoj godini imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost bila manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 354,65
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 155,05
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 134,08
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 97,78
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 54,32
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 52,84
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 37,78
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 27,12
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 24,43
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,51
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 7,34
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,58
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,29
14. V RAZLIČITO 0,19
UKUPNO: 954,97

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 945.718.185
2. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 872.630.778
3. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 811.431.902
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 713.041.537
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 428.956.406
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 332.469.640
7. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 287.185.462
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 208.434.476
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 160.836.797
10. V RAZLIČITO 132.716.536
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 102.696.830
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 92.008.834
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 89.223.756
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 5.639.152
UKUPNO: 5.182.990.291

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2013. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 108,20
2. N05 PSIHOLEPTICI 95,10
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 78,61
4. B01 ANTITROMBOTICI 72,06
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 62,52
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 53,54
7. C03 DIURETICI 44,77
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 43,27
9. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 37,72
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 33,85
11. N06 PSIHOANALEPTICI 27,70
12. B03 ANTIANEMICI 25,64
13. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,23
14. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,50
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 21,61
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 19,08
17. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 17,32
18. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 16,26
19. A11 VITAMINI 11,38
20. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 11,16
21. C02 ANTIHIPERTENZIVI 11,12
22. N02 ANALGETICI 10,41
23. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 10,39
24. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 9,70
25. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 8,92
26. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,51
27. N03 ANTIEPILEPTICI 8,27
28. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,68
29. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 7,08
30. A06 LAKSATIVI 6,18
31. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,95
32. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 5,49
33. N04 ANTIPARKINSONICI 3,87
34. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 3,85
35. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,80
36. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 3,69
37. L04 IMUNOSUPRESIVI 3,02
38. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,39
39. A12 MINERALI 1,36
40. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 1,22
41. P01 ANTIPROTOZOICI 0,54
42. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,47
43. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,42
44. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,39
45. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 0,37
46. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,35
47. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,35
48. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,33
49. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,31
50. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 0,19
51. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,17
52. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,16
53. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 0,13
54. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,11
55. B02 ANTIHEMORAGICI 0,08
56. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,06
57. D05 ANTIPSORIJATICI 0,04
58. P02 ANtdELMINTICI 0,04
59. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,03
60. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 0,01
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00*
62. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00*
63. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00*

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja lijekova u 2013. godini izražena financijski, u kunama, po terapijskim skupinama

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 484.139.439
2. N05 PSIHOLEPTICI 329.532.000
3. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 325.434.907
4. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 301.599.144
5. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 278.117.042
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 224.072.865
7. L04 IMUNOSUPRESIVI 202.505.645
8. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 189.855.018
9. N02 ANALGETICI 183.235.031
10. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 172.274.355
11. B01 ANTITROMBOTICI 133.044.590
12. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 131.800.672
13. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 116.463.688
14. L03 IMUNOSTIMULANSI 102.515.309
15. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 98.640.706
16. N06 PSIHOANALEPTICI 92.474.372
17. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 91.569.638
18. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 88.701.636
19. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 83.470.385
20. N03 ANTIEPILEPTICI 83.275.850
21. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 83.179.058
22. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 80.540.210
23. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 74.219.193
24. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 72.287.222
25. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 60.430.441
26. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 60.176.533
27. C02 ANTIHIPERTENZIVI 53.850.481
28. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 50.566.335
29. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 48.766.812
30. B03 ANTIANEMICI 47.492.544
31. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 45.030.858
32. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 44.165.526
33. C03 DIURETICI 44.115.575
34. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 38.794.149
35. N04 ANTIPARKINSONICI 38.074.778
36. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 37.959.241
37. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 36.303.862
38. A11 VITAMINI 34.677.661
39. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 32.278.017
40. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 31.485.875
41. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 24.922.857
42. N01 ANESTETICI 24.409.429
43. B02 ANTIHEMORAGICI 23.285.052
44. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 22.289.907
45. A12 MINERALI 22.038.551
46. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 21.589.478
47. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 21.444.767
48. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 21.388.487
49. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 20.721.750
50. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 20.128.880
51. A06 LAKSATIVI 20.096.767
52. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 19.533.679
53. C05 VAZOPROTEKTIVI 17.294.996
54. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 17.064.957
55. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 16.727.103
56. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.414.234
57. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 14.241.894
58. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 11.657.433
59. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.275.386
60. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 10.384.127
61. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 9.969.854
62. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 9.259.507
63. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 6.971.657
64. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 6.968.238
65. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 6.636.447
66. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 6.588.479
67. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 5.084.242
68. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 4.705.821
69. P01 ANTIPROTOZOICI 4.677.672
70. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 4.386.837
71. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 4.112.495
72. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.741.171
73. J07 CJEPIVA 1.567.217
74. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.333.525
75. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 1.035.380
76. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 760.730
77. H04 HORMONI GUŠTERAČE 712.182
78. D05 ANTIPSORIJATICI 695.144
79. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 624.718
80. P02 ANtdELMINTICI 531.385
81. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 471.354
82. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 438.724
83. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 430.095
84. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 184.218
85. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 30.332
86. V01 ALERGENI 25.032
87. V09 DIJAGNOSTIČKA RADIOFARMACEUTSKA SREDSTVA 20.966
88. S02 OTOLOGICI 472

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,74
2. C09AA05 ramipril 55,41
3. C08CA01 amlodipin 49,95
4. N05BA01 diazepam 33,56
5. C03CA01 furosemid 31,20
6. C10AA05 atorvastatin 27,21
7. N05BA12 alprazolam 24,76
8. C09AA03 lizinopril 22,70
9. A02BC02 pantoprazol 20,39
10. A10BA02 metformin 18,95
11. M01AE01 ibuprofen 18,65
12. C08CA09 lacidipin 15,58
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,85
14. A10BB12 glimepirid 13,02
15. C07AB07 bisoprolol 12,84
16. M01AB05 diklofenak 12,82
17. R06AX13 loratadin 10,76
18. G04CA02 tamsulozin 10,75
19. C10AA01 simvastatin 10,69
20. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,23
21. B03BA01 cijanokobalamin 10,11
22. C10AA07 rozuvastatin 9,79
23. C07AB12 nebivolol 9,33
24. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 9,11
25. G01AA10 klindamicin 9,06
26. C09CA01 losartan 8,54
27. A02BA02 ranitidin 8,52
28. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,34
29. A10BB09 gliklazid 8,22
30. C07AB03 atenolol 7,94
31. C03BA11 indapamid 7,42
32. C02AC05 moksonidin 7,32
33. A10AD05 inzulin aspart 7,08
34. B01AA03 varfarin 7,06
35. N06AB06 sertralin 7,04
36. N05CF02 zolpidem 7,01
37. A01AB09 mikonazol 6,92
38. B03AA02 željezo(II)-fumarat 6,65
39. C09AA10 trandolapril 6,56
40. C09CA03 valsartan 6,20
41. M01AE03 ketoprofen 6,05
42. N05BA04 oksazepam 5,66
43. C08CA13 lerkanidipin 5,47
44. G03CA03 estradiol 5,39
45. N05BA06 lorazepam 5,16
46. B03BB01 folna kiselina 5,15
47. R03DA04 teofilin 4,93
48. N07BC02 metadon 4,81
49. A02BC05 ezomeprazol 4,61
50. N02BE01 paracetamol 4,46

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama, u 2013. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. A02BC02 pantoprazol 84.688.289
2. C10AA05 atorvastatin 77.846.024
3. A10AD05 inzulin aspart 74.230.677
4. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 67.402.688
5. C09BA03 lizinopril i diuretici 65.574.009
6. M01AE01 ibuprofen 64.718.194
7. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 64.044.217
8. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 63.558.170
9. N05AX08 risperidon 62.023.949
10. L01XC03 trastuzumab 59.182.556
11. N05AH03 olanzapin 57.830.948
12. L01XE01 imatinib 57.712.879
13. C08CA01 amlodipin 56.256.000
14. L01XC02 rituksimab 53.256.390
15. C09AA05 ramipril 53.198.084
16. L04AB04 adalimumab 44.505.169
17. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43.676.081
18. A02BA02 ranitidin 41.270.062
19. L01XE04 sunitinib 40.189.370
20. N05AH04 kvetiapin 39.656.794
21. N02BE01 paracetamol 39.331.647
22. L04AA06 mikofenolična kiselina 39.261.236
23. L01XC07 bevacizumab 38.987.013
24. C10AA01 simvastatin 37.469.243
25. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.949.312
26. C09BA05 ramipril i diuretici 36.744.759
27. C07AB07 bisoprolol 36.348.528
28. A16AB02 imigluceraza 34.687.585
29. B05BB01 elektroliti 33.050.737
30. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.433.100
31. C08CA09 lacidipin 32.346.591
32. C02AC05 moksonidin 31.710.962
33. M01AB05 diklofenak 30.860.609
34. N05BA01 diazepam 30.843.613
35. L03AB07 interferon beta-1a 30.703.612
36. L01XE08 nilotinib 30.053.613
37. L04AA12 infliksimab 29.987.654
38. C10AX06 omega-3-trigliceridi 29.984.131
39. C10AA07 rozuvastatin 29.362.828
40. A10AB05 inzulin aspart 27.761.394
41. R03AK07 formoterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 27.651.879
42. G04CA02 tamsulozin 27.574.376
43. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 26.924.006
44. A10BD07 metformin i sitagliptin 26.438.858
45. L04AB01 etanercept 26.395.530
46. B01AC04 klopidogrel 26.324.155
47. R03BB04 tiotropij 26.005.810
48. A10BA02 metformin 25.171.717
49. N05BA12 alprazolam 24.717.615
50. L02BG03 anastrozol 23.963.759

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,14
2. C09AA05 ramipril 54,88
3. C08CA01 amlodipin 49,56
4. N05BA01 diazepam 31,80
5. C03CA01 furosemid 29,88
6. C10AA05 atorvastatin 27,02
7. N05BA12 alprazolam 24,41
8. C09AA03 lizinopril 22,59
9. A02BC02 pantoprazol 19,30
10. A10BA02 metformin 18,79
11. M01AE01 ibuprofen 18,18
12. C08CA09 lacidipin 15,49
13. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,67
14. A10BB12 glimepirid 12,95
15. C07AB07 bisoprolol 12,65
16. M01AB05 diklofenak 12,46
17. G04CA02 tamsulozin 10,66
18. C10AA01 simvastatin 10,66
19. R06AX13 loratadin 10,65
20. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,19
21. C10AA07 rozuvastatin 9,70
22. C07AB12 nebivolol 9,25
23. B03BA01 cijanokobalamin 9,05
24. G01AA10 klindamicin 9,04
25. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,54
26. C09CA01 losartan 8,49
27. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,24
28. A02BA02 ranitidin 8,18
29. A10BB09 gliklazid 8,14
30. C07AB03 atenolol 7,89

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 77.320.066
2. A02BC02 pantoprazol 75.682.315
3. A10AD05 inzulin aspart 73.482.125
4. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 66.722.326
5. C09BA03 lizinopril i diuretici 64.893.007
6. M01AE01 ibuprofen 63.527.396
7. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 58.038.923
8. N05AX08 risperidon 57.245.647
9. C08CA01 amlodipin 55.826.275
10. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 52.733.298
11. C09AA05 ramipril 52.671.766
12. N05AH03 olanzapin 52.521.129
13. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43.236.476
14. A02BA02 ranitidin 39.194.225
15. C10AA01 simvastatin 37.325.439
16. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.920.563
17. N05AH04 kvetiapin 36.532.677
18. C09BA05 ramipril i diuretici 36.448.453
19. N02BE01 paracetamol 36.063.366
20. C07AB07 bisoprolol 35.794.368
21. C08CA09 lacidipin 32.171.999
22. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.109.164
23. C02AC05 moksonidin 31.354.171
24. C10AX06 omega-3-trigliceridi 29.783.515
25. M01AB05 diklofenak 29.416.997
26. C10AA07 rozuvastatin 29.079.290
27. N05BA01 diazepam 28.937.212
28. L04AA06 mikofenolična kiselina 27.787.637
29. R03AK07 formoterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 27.470.281
30. G04CA02 tamsulozin 27.399.777

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. N05BA01 diazepam 1,77
2. H02AB02 deksametazon 1,63
3. C03CA01 furosemid 1,32
4. A02BC02 pantoprazol 1,08
5. H02AB04 metilprednizolon 1,07
6. B03BA01 cijanokobalamin 1,06
7. B01AB05 enoksaparin 1,01
8. B01AB06 nadroparin 0,85
9. B01AB04 dalteparin 0,80
10. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,60
11. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,57
12. C09AA05 ramipril 0,53
13. A16AB05 laronidaza 0,48
14. M01AE01 ibuprofen 0,48
15. B01AB02 antitrombin III 0,47
16. N02BB02 metamizol natrij 0,45
17. C08CA01 amlodipin 0,39
18. A01AB09 mikonazol 0,39
19. N05CF02 zolpidem 0,38
20. M01AB05 diklofenak 0,36
21. N05BA12 alprazolam 0,36
22. L02AE02 leuprorelin 0,35
23. M01AE03 ketoprofen 0,35
24. N05AD01 haloperidol 0,35
25. A06AD11 laktuloza 0,35
26. A02BA02 ranitidin 0,34
27. R03BB01 ipratropij 0,27
28. L04AA06 mikofenolična kiselina 0,26
29. N05AB02 flufenazin 0,26
30. L03AB07 interferon beta-1a 0,25

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XC03 trastuzumab 59.182.556
2. L01XE01 imatinib 56.266.246
3. L01XC02 rituksimab 53.205.789
4. L04AB04 adalimumab 44.497.421
5. L01XE04 sunitinib 40.189.370
6. L01XC07 bevacizumab 38.984.695
7. A16AB02 imigluceraza 34.687.585
8. B05BB01 elektroliti 31.267.623
9. L03AB07 interferon beta-1a 30.250.198
10. L04AA12 infliksimab 29.979.008
11. L01XE08 nilotinib 29.870.591
12. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 26.923.925
13. L04AB01 etanercept 26.356.154
14. L01CD01 paklitaksel 23.354.682
15. L01XX32 bortezomib 22.235.677
16. L03AB08 interferon beta-1b 19.855.935
17. L01BA04 pemetreksed 16.896.347
18. H01AC01 somatotropin 16.350.360
19. B05AA01 albumin 16.241.322
20. L01XE03 erlotinib 15.913.915
21. J01DH02 meropenem 15.646.496
22. H01CB02 oktreotid 15.121.091
23. J01MA02 ciprofloksacin 14.482.647
24. L03AX13 glatiramer acetat 13.611.422
25. B01AB06 nadroparin 12.487.247
26. B01AB04 dalteparin 12.407.494
27. A16AB09 idursulfaza 12.405.647
28. B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 11.523.987
29. L04AA06 mikofenolična kiselina 11.473.599
30. J05AR02 lamivudin i abakavir 11.253.316

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 54,83
2. C08CA01 amlodipin 49,32
3. N05BA01 diazepam 31,44
4. C03CA01 furosemid 30,48
5. C10AA05 atorvastatin 26,78
6. N05BA12 alprazolam 23,15
7. C09AA03 lizinopril 22,42
8. A02BC02 pantoprazol 20,01
9. A10BA02 metformin 18,74
10. C08CA09 lacidipin 15,50
11. H03AA01 levotiroksin-natrij 14,07
12. M01AE01 ibuprofen 14,04
13. A10BB12 glimepirid 12,92
14. C07AB07 bisoprolol 12,64
15. M01AB05 diklofenak 11,88
16. G04CA02 tamsulozin 10,65
17. C10AA01 simvastatin 10,58
18. R06AX13 loratadin 9,81
19. C10AA07 rozuvastatin 9,64
20. C07AB12 nebivolol 9,21
21. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,60
22. C09CA01 losartan 8,46
23. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,26
24. A10BB09 gliklazid 8,16
25. A02BA02 ranitidin 7,97
26. C07AB03 atenolol 7,73
27. G01AA10 klindamicin 7,57
28. C03BA11 indapamid 7,37
29. C02AC05 moksonidin 7,29
30. A10AD05 inzulin aspart 7,06

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. A02BC02 pantoprazol 83.041.109
2. C10AA05 atorvastatin 76.649.227
3. A10AD05 inzulin aspart 73.991.344
4. R03AK06 salmeterol i ost. lijek. za. liječ. opstruktiv. bolesti 67.054.445
5. C09BA03 lizinopril i diuretici 65.006.271
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 60.281.693
7. N05AX08 risperidon 59.591.079
8. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 59.175.394
9. L01XC03 trastuzumab 58.672.850
10. C08CA01 amlodipin 55.575.252
11. L01XE01 imatinib 54.946.798
12. N05AH03 olanzapin 54.285.186
13. L01XC02 rituksimab 52.831.683
14. C09AA05 ramipril 52.658.601
15. L04AB04 adalimumab 42.861.429
16. L04AA06 mikofenolična kiselina 38.922.609
17. L01XE04 sunitinib 38.741.149
18. N05AH04 kvetiapin 37.929.177
19. A02BA02 ranitidin 37.255.785
20. C10AA01 simvastatin 37.080.681
21. C09BA05 ramipril i diuretici 36.455.579
22. C07AB07 bisoprolol 35.760.710
23. L01XC07 bevacizumab 35.389.838
24. A16AB02 imigluceraza 34.687.585
25. M01AE01 ibuprofen 34.054.509
26. C08CA09 lacidipin 32.159.631
27. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.067.720
28. C02AC05 moksonidin 31.578.855
29. B05BB01 elektroliti 30.363.259
30. L03AB07 interferon beta-1a 30.090.052

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 57,24
2. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,22
3. B03BA01 cijanokobalamin 9,13
4. M01AE01 ibuprofen 4,62
5. N02BE01 paracetamol 4,29
6. R01AA08 nafazolin 2,85
7. A06AB02 bisakodil 2,77
8. R01AA05 oksimetazolin 2,16
9. N05BA01 diazepam 2,12
10. N05BA08 bromazepam 2,01
11. N07CA01 betahistin 1,66
12. A06AD11 laktuloza 1,65
13. N05BA12 alprazolam 1,61
14. H02AB02 deksametazon 1,58
15. N07CA02 cinarizin 1,58
16. R05CB02 bromheksin 1,51
17. G01AA10 klindamicin 1,49
18. R05CB01 acetilcistein 1,16
19. A01AB09 mikonazol 1,03
20. R06AX13 loratadin 0,94
21. M01AB05 diklofenak 0,94
22. H03AA01 levotiroksin-natrij 0,79
23. N06DX02 ginkgo list 0,74
24. C03CA01 furosemid 0,72
25. G01AF02 klotrimazol 0,68
26. A16AX01 tioktična kiselina 0,67
27. G03CA03 estradiol 0,67
28. C08CA01 amlodipin 0,62
29. N05BA06 lorazepam 0,59
30. N05CF02 zolpidem 0,58

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova prema financijskoj potrošnji izraženo u kunama u 2013. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 43.323.305
2. N02BE71 paracetamol, komb. s psiholepticima 36.928.345
3. N02BE01 paracetamol 35.641.570
4. M01AE01 ibuprofen 30.663.685
5. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 13.668.228
6. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 12.010.043
7. N02BE51 paracetamol, komb. bez psiholeptika 9.028.975
8. M02AA15 diklofenak 8.915.646
9. G04BE03 sildenafil 8.903.977
10. M02AA13 ibuprofen 8.285.244
11. A06AB02 bisakodil 7.900.624
12. A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 7.863.768
13. A11EA01 vitamini B kompleksa 7.742.453
14. R01AA05 oksimetazolin 7.702.480
15. N05BA08 bromazepam 7.545.519
16. R05CA12 bršljanov list 7.355.647
17. G01AF02 klotrimazol 6.911.907
18. R05CB02 bromheksin 6.807.089
19. N07CA01 betahistin 6.608.842
20. R01AB07 oksimetazolin 6.591.726
21. D01AC01 klotrimazol 6.199.271
22. G04CX02 ekstrakt Sabal palme 5.873.843
23. R01AB06 ksilometazolin 5.839.555
24. D03AX03 dekspantenol 5.576.439
25. N06DX02 ginkgo list 4.950.800
26. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 4.868.822
27. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 4.698.085
28. R05CB01 acetilcistein 4.400.539
29. C05CA53 diosmin, kombinacije 4.391.698
30. G03FA17 drospirenon i estrogen 4.056.435

Povratak na vrh

Tablica 13. Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 849,75
2. Krapinsko-zagorska 959,06
3. Sisačko-moslavačka 1.058,11
4. Karlovačka 1.111,01
5. Varaždinska 1.019,16
6. Koprivničko-križevačka 946,76
7. Bjelovarsko-bilogorska 1.067,25
8. Primorsko-goranska 915,47
9. Ličko-senjska 947,79
10. Virovitičko-podravska 828,89
11. Požeško-slavonska 1.468,47
12. Brodsko-posavska 505,97
13. Zadarska županija 888,33
14. Osječko-baranjska 930,47
15. Šibensko-kninska 1.038,61
16. Vukovarsko-srijemska 961,18
17. Splitsko-dalmatinska 821,39
18. Istarska 964,94
19. Dubrovačko-neretvanska 883,06
20. Međimurska 942,43
21. Grad Zagreb 908,43

Povratak na vrh

Tablica 14. Potrošnja lijekova izražena financijski, u kunama, po županijama u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 245.745.394
2. Krapinsko-zagorska 111.649.754
3. Sisačko-moslavačka 150.225.215
4. Karlovačka 112.936.684
5. Varaždinska 146.181.439
6. Koprivničko-križevačka 91.735.466
7. Bjelovarsko-bilogorska 107.071.017
8. Primorsko-goranska 254.881.137
9. Ličko-senjska 37.979.418
10. Virovitičko-podravska 60.824.250
11. Požeško-slavonska 94.324.012
12. Brodsko-posavska 61.513.460
13. Zadarska županija 153.984.921
14. Osječko-baranjska 244.283.441
15. Šibensko-kninska 108.106.433
16. Vukovarsko-srijemska 148.558.544
17. Splitsko-dalmatinska 372.201.044
18. Istarska 215.408.569
19. Dubrovačko-neretvanska 110.422.447
20. Međimurska 100.177.304
21. Grad Zagreb 700.519.113

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2013. godini izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2013. godini, izvanbolnička potrošnja izražena u DDD/1000/dan i financijski, u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2013. godini (pdf dokument)

Top