News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2005 - Croatian Document

Temeljem članka 53. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ("Narodne novine", broj 121/2003 i 177/2004) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova, Agencija za lijekove i medicinske proizvode izradila je izvješće o prometu gotovih lijekova u 2005. godini.

U bazi podataka za praćenje potrošnje lijekova Agencije lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijskog-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije. (A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V), prema internacionalnom nezaštićenom nazivu. Osnova za izradu baze su lijekovi s popisa gotovih lijekova iz Registra lijekova u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu, i lijekova s kojima se prometovalo u Republici Hrvatskoj, a koji nisu u Registru lijekova.

Iz podataka o broju izdanih pakovanja izračunate su dnevno definirane doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotov lijek.

Izvješćem su obrađeni podaci o prometu gotovih lijekova na području Republike Hrvatske javnih i bolničkih ljekarni. U ovom ukupnom Izvješću nisu prikazani podaci veledrogerija o prometu gotovih lijekova jer je to predmet posebnog, paralelnog izvješća, iz razloga da bi se izbjeglo prikazivanje potrošnje određenog lijeka u više navrata, odnosno da bi se izbjeglo dupliranje podataka.

Prikupljeni su podaci iz 686 ljekarničkih jedinica od 901 ljekarničke jedinice iz 190 javnih ljekarni koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj, što čini 76,14% od ukupnog broja ljekarničkih jedinica. Isto tako, prikupljeni su i podaci iz 49 bolničkih ljekarni od 63 bolničke ljekarne, što čini 77,78% od ukupnog broja bolničkih ljekarni. Konačno Izvješće sastavljeno je od sveukupno 735 izvješća ljekarničkih jedinica (javnih i bolničkih) od mogućih 964, što iznosi 76,24%.

Podaci koje smo dobili za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj i temelje se na dostavljenim, podacima. Dobivene podatke, metodom ekstrapolacije možemo uvećati za 23,76% i dobiti pretpostavljenu, ali ne i točnu vrijednost sveukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2005. godinu, izraženu u količini DDD/1000/dan i u iznosu kuna. Naime, ekstrapolaciju kao način prikaza rezultata u ovom slučaju ne možemo smatrati potpuno točnom obzirom da ne postoji princip kojim možemo ustvrditi da broj ljekarničkih jedinica od 76,24% u prikazu, predstavlja isti postotak populacije. Ipak, rezultati ekstrapolacije su u Izvješću prikazani kao pretpostavljena približna sveukupna vrijednost, PPSVR.

Prikaz sadrži:

  1. prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine ATK klasifikacije na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj razini, prikazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
  2. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek. Dalje, prikazan je odnos broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i odnos iznosa u kunama prema ukupnom iznosu u kunama, izražen u postotnom udjelu, za svaki lijek. Obzirom du su kompletni podaci o raspodjeli lijekova propisanih na recept i onih koji su izdani bez recepta, dostavljeni iz 82 ljekarničke jedinice od 686, rezultati su projicirani na sveukupni broj ljekarničkih jedinica. Podaci o ukupnom prometu lijekova dobiveni su iz svake ljekarničke jedinice.
  3. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki lijek. Isto tako, prikazan je odnos broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i odnos iznosa u kunama prema ukupnom iznosu u kunama, izražen u postotnom udjelu, za svaki gotov lijek. Obzirom du su kompletni podaci o raspodjeli lijekova propisanih na recept i onih koji su izdani bez recepta, dostavljeni iz 82 ljekarničke jedinice od 686, rezultati su projicirani na sveukupni broj ljekarničkih jedinica.

Pri izračunu broja DDD-a, korišten je "ATC index with DDDs 2005, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzeta je brojka od 4.441.900 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2005. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.

U Republici Hrvatskoj, u 2005. godini, dobiveni podaci ukupne potrošnje ukazuju da je potrošnja bila 522,21 DDD/1000/dan, i sveukupno 2.909.064.003,68 kuna. Ako bismo ove egzaktne vrijednosti iz 76,24% ljekarničkih jedinica projicirali na sveukupan broj ljekarničkih jedinica od 100% (pretpostavljena približna sveukupna vrijednost, dalje u tekstu i tablicama - PPSVR) onda bi to iznosilo 684,96 DDD/1000/dan, i sveukupno 3.815.666.321,72 kuna. Gledajući broj DDD/1000/dan, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 92,93% ukupne potrošnje ili 485,29 DDD/1000/dan, dok OTC/bez recepta u ljekarni lijekovi čine 7,07% ukupne potrošnje ili 36,92 DDD/1000/dan. (Pretpostavljena približna sveukupna vrijednost iznosila bi 636,53 DDD/1000/dan za lijekove na recept i 48,43 DDD/1000/dan za "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekove). Za lijekove s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni (BRX) podaci nisu dostavljeni.

Prema materijalnim pokazateljima iskazanim u kunama, lijekovi s načinom izdavanja na recept čine 83,28% ili 2.422.668.502,26 kuna od sveukupne potrošnje, dok "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekovi čine 16,72%, ili 486.395.501,42 kune. (Pretpostavljena približna sveukupna vrijednost/potrošnja na recept iznosila bi 3.177.686.912,72 kuna, a za "OTC/bez recepta u ljekarni" lijekove 637.979.409,00 kune) Podaci za lijekove s načinom izdavanja bez recepta, izvan ljekarni (BRX) nisu dostavljeni.

Napomena: U tekstu i tablicama navedene su vrijednosti koje su dobivene temeljem dostavljenih podataka iz ljekarni i bolničkih ljekarni. Na pojedinim mjestima su iskazane ekstrapolirane vrijednosti kao PPSVR, a na mjestima gdje nisu, može se prikazana vrijednost uvećati za 23,76% i tako dobiti ekstrapolirana (približna sveukupna) vrijednost.

Od svih skupina ATK sustava, analizom je utvrđena najveća potrošnja, prema parametrima DDD/1000/dan i ukupne u potrošnje u kunama prema veleprodajnim cijenama u skupini C, s ukupno 190,81 DDD/1000/dan i 760.387.484,33 kune. Na drugom je mjestu, prema DDD/1000/dan, skupina N sa 79,01 DDD/1000/dan, trećem skupina A s 58,98 DDD/1000/dan, pretposljednjem skupina D s 0,26 DDD/1000/dan, a posljednja je skupina V s 0,021 DDD/1000/dan (vidi Tablicu 1).

Prema financijskim pokazateljima na drugom je mjestu po potrošnji skupina N s 421.533.411,32 kune, trećem skupina J s 365.492.226,98 kuna, pretposljednja je skupina H s 31.805.866,5 kuna, a posljednja je P skupina s 3.681.888,71 kuna (vidi Tablicu 2).

Na drugoj razini ATK sustava, odnosno glavnim terapijskim skupinama, prema potrošnji iskazanoj u broju DDD/1000/dan, prvo mjesto ima skupina N05 - Psiholeptici s 53,14 (69,70) DDD/1000/dan, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala C08, četvrtom skupina M01 - Lijekovi s protuupalnim i antireumatskim učinkom itd. (vidi Tablicu 3).

Prema financijskim pokazateljima, na prvom mjestu je skupina Lijekova za terapiju bakterijskih infekcija J01 s 313.068.114,27 kuna, dok je na drugom mjestu skupina C09 - Lijekovi u reninsko-angiotenziskom sustavu, trećem skupina N05 - Psiholeptici, četvrtom C10 - Hipolipemici, petom skupina C08 - Blokatori kalcijevih kanala, šestom L01 - Citostatici itd. (vidi Tablicu 4).

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2005. godini, prema DDD/1000/dan, je amlodipin (vidi Tablicu 5 - 30 najkorištenijih lijekova po DDD-u), drugi je acetilsalicilna kiselina, a treći furosemid. Zatim slijede lizinopril, folna kiselina, diklofenak, diazepam, simvastatin, estradiol, atenolol itd.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2005. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, je simvastatin (vidi Tablicu 6 - 30 najprodavanijih lijekova u kunama), drugi je amlodipin, treći je kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, a četvrti kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline. Zatim slijede atorvastatin, lizinopril, alendronatna kiselina, cefuroksim, ranitidin, salmeterol+flutikazon, pantoprazol itd.

Bolnička potrošnja lijekova u cjelokupnoj potrošnji, prikazanoj u DDD/1000/dan, čini 2,98% ili 15,55 DDD/1000/dan dok udjel bolničke potrošnje lijekova u cjelokupnoj potrošnji u kunama, čini 8,59% ili 249.841.747,71 kuna. Pretpostavljene približne, sveukupne vrijednosti uvećane za 23,76%, iznosile bi 20,40 DDD/1000/dan i 327.704.286,08 kuna. Potrošnja po DDD/1000/dan u bolnicama ukazuje da je prvi lijek efavirenz, drugi cijanokobalamin, zatim diazepam, nelfinavir, furosemid itd. Potrošnja u kunama, u bolnicama ukazuje da je prvi lijek otopina natrij-klorida, drugi imatinib mesilat, treći cefuroksim, zatim slijede eritropoetin, paklitaksel, meropenem, irinotekan itd. (vidi Tablicu 7).

Prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen DDD/1000/dan je amlodipin, zatim slijede, lizinopril, furosemid, itd.(vidi Tablicu 8 - prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan, na recept).

Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek prema potrošnji lijekova s načinom izdavanja na recept, izražen u kunama je simvastatin, zatim slijedi amlodipin, te kombinacija lizinoprila i hidroklorotiazida, kombinacija amoksicilina i klavulanske kiseline, atorvastatin, lizinopril itd. (Tablica 8)

Lijek koji je prema potrošnji s načinom izdavanja bez recepta, izražen DDD/1000/dan je acetilsalicilna kiselina, zatim slijede diklofenak, askorbinska kiselina, itd.(Tablica 9. - prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan, bez recepta). Prema financijskim pokazateljima, prvi lijek u potrošnji lijekova s načinom izdavanja bez recepta, izražen u kunama je diklofenak, zatim slijedi acetilsalicilna kiselina, paracetamol itd. (Tablica 9)

Promet lijekova po županijama prikazan je kao postotni udjel prometa pojedine županije prema ukupnom prometu u Republici Hrvatskoj. Rezultati ukazuju da je Zagrebačka županija i Grad Zagreb na vodećem mjestu po potrošnji u DDD/1000/dan i po potrošnji u kunama. Zatim slijede Primorsko-Goranska županija, Splitsko-Dalmatinska županija, Osječko-Baranjska županija itd. .(vidi Tablicu 10. - Promet lijekova po županijama u 2005. godini izražen u postotnom udjelu DDD/1000/dan i kuna u odnosu prema sveukupnom prometu u RH)

Ukupan broj generičkih lijekova koji je sudjelovao u prometu lijekova u RH iznosi 888, dok je ukupan broj gotovih lijekova koji je sudjelovao prometu lijekova u RH jest 1668, a uključujući i različite oblike za pojedini lijek, u prometu je bilo 2223 oblika gotovih lijekova. Ukupan broj lijekova bez generičke paralele je 1308, dok je ukupan broj lijekova s generičkom paralelom 360.

U prikazu potrošnje lijekova u DDD/1000/dan nisu iskazani podaci za kombinacije lijekova, kojima nije utvrđena DDD. Isto tako, pojedini lijekovi nemaju definirane DDD-e (poglavito lijekovi u skupinama D, L, S i V) te nisu ni mogli biti predstavljeni izračunom DDD-a, nego izračunom prometa po veleprodajnim cijenama u kunama. Za lijekove koji nemaju DDD, "DDD/1000/dan", prikazano je prazno polje.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj u 2005. godini sastoji se od uvodnog tekst prikaza s tablicama te poglavlja u tabelarnom prikazu "Promet lijekova u RH 2005.godine sveukupno", u kojem se za svaki INN/ATK navodi ukupna potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2005. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan i PPSVR prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan PPSVR DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 190,81 250,28
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 79,01 103,63
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 58,98 77,36
4. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 48,72 63,90
5. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 38,78 50,87
6. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 37,29 48,91
7. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,55 30,89
8. G LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI 21,39 28,06
9. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH 11,33 14,86
10. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 8,69 11,40
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 3,01 3,95
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 0,37 0,49
13. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 0,26 0,34
14. V RAZLIČITO 0,02 0,03

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama i PPSVR u 2005. godini i PPSVR prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupan iznos (kn) PPSVR (kn)
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 760.387.484,33 997.360.289,00
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 421.533.411,32 552.903.215,27
3. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 365.492.226,98 479.396.939,90
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 316.900.212,62 415.661.349,19
5. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 233.501.227,10 306.271.284,23
6. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 173.889.382,67 228.081.561,74
7. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 169.486.831,73 222.306.967,12
8. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 148.455.470,90 194.721.236,75
9. G LIJEKOVI ZA LIJEČE. UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI 92.958.347,81 121.928.577,92
10. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 80.370.458,58 105.417.705,38
11. V RAZLIČITO 61.518.640,58 80.690.766,76
12. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 49.082.553,85 64.379.005,57
13. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH 31.805.866,50 41.718.083,03
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 3.681.888,71 4.829.339,86

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja u 2005. god. po podskupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan i PPSVR (Prvih 25 podskupina)

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan PPSVR DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 53,14 69,70
2. C09 RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. 45,63 59,85
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 45,40 59,55
4. M01 ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. 31,58 41,42
5. A10 ANTIDIJABETICI 28,67 37,60
6. C10 HIPOLIPEMICI 27,47 36,03
7. C03 DIURETICI 27,33 35,85
8. B03 ANTIANEMICI 24,98 32,76
9. B01 ANTITROMBOTICI 23,58 30,93
10. C01 LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 22,52 29,54
11. J01 ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI 17,51 22,97
12. G03 SPOLNI HORMONI 17,37 22,78
13. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. 17,31 22,70
14. R03 ANTIASMATICI 15,54 20,38
15. A02 ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI 13,33 17,48
16. N06 PSIHOANALEPTICI 11,34 14,87
17. R06 SUSTAVNI ANTIHISTAMINICI 10,58 13,88
18. R01 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 9,14 11,99
19. S01 OFTALMICI 8,69 11,40
20. A11 VITAMINI 7,09 9,30
21. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 6,38 8,37
22. J05 ANTIVIROTICI SUSTAVNI 5,49 7,20
23. C02 ANTIHIPERTENZIVI 5,03 6,60
24. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 4,76 6,24
25. N02 ANALGETICI 4,72 6,19

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja u kunama i PPSVR u 2005. godini po podskupinama ATK klasifikacije (Prvih 25 podskupina)

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupan iznos (kn) PPSVR (kn)
1. J01 ANTIIFEKTIVI (ANTIBAKT.) SUSTAVNI 313.068.114,27 410.634.987,24
2. C09 RENIN-ANGIOTENZIN SUSTAV LJEK. 281.097.342,93 368.700.607,20
3. N05 PSIHOLEPTICI 185.778.205,72 243.675.505,93
4. C10 HIPOLIPEMICI 158.283.172,74 207.611.716,61
5. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 142.343.017,91 186.703.853,50
6. L01 CITOSTATICI 141.530.092,11 185.637.581,47
7. A10 ANTIDIJABETICI 128.310.978,79 168.298.765,46
8. A02 ANTIULKUSNI LJEK. I ANTACIDI 124.519.412,09 163.325.566,75
9. R03 ANTIASTMATICI 99.101.228,45 129.985.871,52
10. M01 ANTIREUMATICI I PROTUUPALNI LJEK. 75.136.856,56 98.553.064,74
11. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOP. 70.149.437,43 92.011.329,26
12. N02 ANALGETICI 69.079.858,94 90.608.419,39
13. N06 PSIHOANALEPTICI 66.620.594,64 87.382.731,69
14. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERG. REC. 66.314.088,89 86.980.704,21
15. M05 LJEK. ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 60.600.609,19 79.486.633,25
16. G03 SPOLNI HORMONI 50.133.905,64 65.758.008,45
17. C01 LJEKOVI KOJI DJELUJU NA SRCE 48.986.400,91 64.252.886,82
18. S01 OFTALMICI 48.747.659,98 63.939.742,89
19. B01 ANTITROMBOTICI 48.493.185,19 63.605.961,69
20. N03 ANTIEPILEPTICI 46.251.096,81 60.665.132,23
21. B03 ANTIANEMICI 37.146.543,56 48.723.168,36
22. L03 IMUNOSTIMULATORI 35.827.932,52 46.993.615,58
23. L02 LJEK. ZA ENDOKRINU TERAPIJU 32.965.672,91 43.239.340,12
24. C02 ANTIHIPERTENZIVI 31.798.231,65 41.708.068,80
25. D07 KORTIKOSTEROIDI 30.955.685,49 40.602.945,29

Povratak na vrh

Tablica 5. 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan i PPSVR u 2005. godini

ATK INN DDD/1000/dan PPSVR DDD/1000/dan
1. C08CA01 amlodipin 28,20 36,99
2. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 19,00 24,92
3. C03CA01 furosemid 18,50 24,27
4. C09AA03 lizinopril 17,54 23,00
5. B03BB01 folna kiselina 16,86 22,11
6. M01AB05 diklofenak 16,48 21,62
7. N05BA01 diazepam 15,79 20,71
8. C10AA01 simvastatin 15,42 20,23
9. G03CA03 estradiol 13,80 18,10
10. C07AB03 atenolol 11,87 15,57
11. N05BA12 alprazolam 10,66 13,99
12. C01DA14 izosorbidmononitrat 10,05 13,18
13. C10AA05 atorvastatin 9,93 13,03
14. C09AA05 ramipril 8,79 11,53
15. N05BA04 oksazepam 7,68 10,07
16. C08CA09 lacidipin 7,33 9,61
17. A02BA02 ranitidin 6,12 8,02
18. R06AX13 loratadin 5,92 7,76
19. C08DA01 verapamil 5,78 7,58
20. A11GA01 askorbinska kiselina 5,44 7,14
21. A10BA02 metformin 5,29 6,94
22. H03AA01 levotiroksin 5,24 6,88
23. C03BA04 klortalidon 5,23 6,86
24. A10BB01 glibenklamid 5,15 6,75
25. M01AE01 ibuprofen 5,07 6,65
26. C09AA08 cilazapril 5,06 6,64
27. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kiselina 4,87 6,38
28. N05CF02 zolpidem 4,77 6,26
29. R03DA04 teofilin 4,71 6,17
30. C09AA02 enalapril 4,57 6,00

Povratak na vrh

Tablica 6. 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama i PPSVR u 2005. godini

ATK INN Ukupan iznos (kn) PPSVR (kn)
1. C10AA01 simvastatin 82.433.314,78 108.123.445,41
2. C08CA01 amlodipin 76.974.022,96 100.962.779,33
3. C09BA03 lizinopril+hidroklorotiazid 74.220.269,96 97.350.826,29
4. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kiselina 65.792.562,05 86.296.644,87
5. C10AA05 atorvastatin 63.010.105,01 82.647.042,25
6. C09AA03 lizinopril 51.051.428,22 66.961.474,58
7. M05BA04 alendronatna kiselina 49.895.544,65 65.445.362,87
8. J01DC02 cefuroksim 40.650.155,27 53.318.671,66
9. A02BA02 ranitidin 40.123.070,25 52.627.321,94
10. R03AK04 salmeterol+flutikazon 38.878.208,98 50.994.502,86
11. A02BC02 pantoprazol 38.825.706,14 50.925.637,64
12. M01AB05 diklofenak 38.370.843,97 50.329.018,85
13. N05AH03 olanzapin 34.433.657,88 45.164.818,84
14. J01FA10 azitromicin 34.070.591,25 44.688.603,42
15. C08CA09 lacidipin 31.415.098,15 41.205.532,73
16. B05XA03 na-klorid otopina 30.993.833,14 40.652.981,56
17. C02CA04 doksazosin 28.038.407,96 36.776.505,72
18. N02AX02 tramadol 27.350.862,20 35.874.688,09
19. A10AD01 inzulini srednje dugog djelovanja 26.991.594,67 35.403.455,76
20. B03XA01 eritropoetin 25.957.923,39 34.047.643,48
21. N05BA04 oksazepam 25.470.538,30 33.408.366,08
22. L01XX28 imatinib mesilat 25.422.748,42 33.345.682,61
23. N05AA03 promazin 24.833.857,62 32.573.265,50
24. A02BC01 omeprazol 24.690.668,81 32.385.452,27
25. C09AA05 ramipril 23.088.377,67 30.283.811,21
26. C07AB07 bisoprolol 21.974.009,18 28.822.152,65
27. C07AG02 karvedilol 20.867.024,78 27.370.179,41
28. R03DC03 montelukast 19.184.765,26 25.163.648,03
29. N06AB05 paroksetin 19.032.177,95 24.963.507,28
30. C09BA08 cilazapril+hidroklorotiazid 18.801.156,89 24.660.489,10

Povratak na vrh

Tablica 7. Lista prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan i potrošnji u kunama, u BOLNICAMA u 2005. godini

ATK INN DDD/1000/dan ATK INN Ukupan iznos (kn)
1. J05AG03 efavirenz 2,26 B05XA03 na-klorid otopina 26.177.609,72
2. B03BA01 cijanokobalamin 1,76 L01XX28 imatinib mesilat 24.956.625,72
3. N05BA01 diazepam 1,24 J01DC02 cefuroksim 19.071.498,14
4. J05AE04 nelfinavir 1,23 B03XA01 eritropoetin 17.464.376,11
5. C03CA01 furosemid 0,93 L01CD01 paklitaksel 15.352.457,12
6. H02AB02 deksametazon 0,84 J01DH02 meropenem 12.317.966,84
7. R03BB01 ipratropij 0,79 L01XX19 irinotekan 12.103.079,91
8. B03BB01 folna kiselina 0,70 J01CR02 amoksicilin+
klavulanska kiselina
11.605.819,90
9. B01AB05 enoksaparin 0,69 L01CD02 docetaksel 11.162.010,88
10. H02AB04 metilprednizolon 0,66 J01MA02 ciprofloksacin 10.897.380,55
11. A11DA01 tiamin 0,63 J01DD04 ceftriakson 10.120.373,07
12. J05AF06 abakavir 0,61 V08AB05 iopamidol 9.967.637,82
13. J01CR02 amoksicilin+
klavulanska kiselina
0,49 H01AC01 somatropin 9.517.415,80
14. J05AG01 nevirapin 0,49 D08AC02 klorheksidin 9.187.221,21
15. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,46 B01AB05 enoksaparin 8.701.118,49
16. N05AD01 haloperidol 0,41 L01XC02 rituksimab 8.459.494,20
17. J05AF04 stavudin 0,36 L03AB11 peginterferon alfa-2a 8.432.269,71
18. J05AE02 indinavir 0,34 J01CR05 piperacilin+
tazobaktam
8.175.594,26
19. A02BA02 ranitidin 0,33 B02BD02 faktor koagulacije viii 8.094.235,50
20. M01AB05 diklofenak 0,33 J02AA01 amfotericin b 8.077.562,76

Povratak na vrh

Tablica 8. Lista prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan i potrošnji u kunama, na RECEPT u 2005. godini

ATK INN DDD/1000/dan ATK INN Ukupan iznos (kn)
1. C08CA01 amlodipin 27,75 C10AA01 simvastatin 80.998.975,10
2. C09AA03 lizinopril 17,19 C08CA01 amlodipin 75.757.833,40
3. C03CA01 furosemid 16,69 C09BA03 lizinopril+
hidroklorotiazid
73.648.773,88
4. B03BB01 folna kiselina 15,57 J01CR02 amoksicilin+
klavulanska kiselina
62.700.311,63
5. C10AA01 simvastatin 15,15 C10AA05 atorvastatin 62.474.519,12
6. G03CA03 estradiol 12,62 C09AA03 lizinopril 50.035.504,80
7. N05BA01 diazepam 12,25 M05BA04 alendronatna kiselina 49.636.087,82
8. C07AB03 atenolol 10,95 J01DC02 cefuroksim 38.898.133,58
9. C01DA14 izosorbidmono-
nitrat
9,89 R03AK04 salmeterol+
flutikazon
38.582.082,07
10. C10AA05 atorvastatin 9,85 A02BC02 pantoprazol 38.068.604,87
11. N05BA12 alprazolam 9,00 A02BA02 ranitidin 37.250.258,42
12. C09AA05 ramipril 8,67 N05AH03 olanzapin 33.359.327,75
13. C08CA09 lacidipin 7,29 J01FA10 azitromicin 32.782.722,90
14. M01AB05 diklofenak 6,61 C08CA09 lacidipin 31.251.739,64
15. N05BA04 oksazepam 6,16 C02CA04 doksazosin 27.348.663,12
16. A02BA02 ranitidin 5,68 A10AD01 inzulini srednje dugog djelovanja 26.835.043,42
17. C08DA01 verapamil 5,46 N02AX02 tramadol 24.815.437,27
18. A10BA02 metformin 5,08 N05AA03 promazin 24.205.561,02
19. C09AA08 cilazapril 4,93 A02BC01 omeprazol 24.056.118,62
20. C03BA04 klortalidon 4,83 C09AA05 ramipril 22.762.831,54

Povratak na vrh

Tablica 9. Lista prvih 20 lijekova po DDD/1000/dan i potrošnji u kunama, izdanih BEZ RECEPTA u 2005. godini

ATK INN DDD/1000/dan ATK INN Ukupan iznos (kn)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 19,00 M01AB05 diklofenak 22.995.646,79
2. M01AB05 diklofenak 9,88 B01AC06 acetilsalicilna kiselina 8.785.985,55
3. A11GA01 askorbinska kiselina 5,44 N02BE01 paracetamol 5.190.147,91
4. N05BA01 diazepam 3,54 N05BA04 oksazepam 5.048.260,69
5. B03BA01 cijanokobalamin 2,61 M01AE01 ibuprofen 4.286.668,80
6. R06AB03 dimetinden 1,89 J01CR02 amoksicilin+
klavulanska kiselina
3.092.250,42
7. C03CA01 furosemid 1,81 R06AX13 loratadin 2.959.628,63
8. R01AA08 nafazolin 1,79 A02BA02 ranitidin 2.872.811,83
9. N05BA06 lorazepam 1,76 M01AE03 ketoprofen 2.781.787,12
10. N05BA12 alprazolam 1,66 N02BB02 metamizol 2.678.121,17
11. M01AE01 ibuprofen 1,62 N02BA51 acetilsalicilna kiselina+vitamin c 2.656.737,56
12. A06AB02 bisakodil 1,54 N02BB54 propifenazon+
paracetamol+
kofein+kodein
2.599.035,47
13. N05BA04 oksazepam 1,52 N02AX02 tramadol 2.535.424,93
14. M01AE03 ketoprofen 1,35 D06AX30 bacitracin+
neomicin
2.359.725,93
15. B03BB01 folna kiselina 1,28 N05CD08 midazolam 2.291.910,43
16. G03CA03 estradiol 1,18 A06AB02 bisakodil 2.207.195,16
17. R06AX13 loratadin 1,17 R01AA05 oksimetazolin 2.148.451,81
18. R01AA05 oksimetazolin 1,07 N02BA01 acetilsalicilna kiselina 2.133.629,19
19. C07AB03 atenolol 0,92 N06DX02 ekstrakt ginko biloba 1.761.135,97
20. A01AA01 natrij-fluorid 0,85 A11GA01 askorbinska kiselina 1.594.989,53

Povratak na vrh

Tablica 10. Promet lijekova po županijama u 2005. godini izražen u postotnom udjelu DDD/1000/dan i postotnom udjelu kuna u odnosu prema sveukupnom prometu u RH.

Županija % DDD/1000/dan prema ukupno u RH Županija % kuna prema ukupno u RH
1. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA I GRAD ZAGREB 28,21 ZAGREBAČKA ŽUPANIJA I GRAD ZAGREB 31,80
2. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 9,95 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 9,31
3. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 8,87 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 8,98
4. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 7,87 OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 7,59
5. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 4,88 SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 4,33
6. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 4,30 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA 3,84
7. ISTARSKA ŽUPANIJA 4,14 ZADARSKA ŽUPANIJA 3,80
8. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 3,83 ISTARSKA ŽUPANIJA 3,68
9. ZADARSKA ŽUPANIJA 3,53 VARAŽDINSKA ŽUPANIJA 3,54
10. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 3,49 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 3,22
11. KARLOVAČKA ŽUPANIJA 3,02 MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2,92
12. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA 2,88 KARLOVAČKA ŽUPANIJA 2,88
13. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2,61 BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 2,40
14. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 2,32 KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2,26
15. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 2,15 DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 2,06
16. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 2,06 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 1,86
17. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 2,05 KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 1,82
18. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 1,84 VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA 1,66
19. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 1,19 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 1,09
20. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 0,80 LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 0,95

U Zagrebu, 30. ožujka 2007.

Tablični prikaz ukupne potrošnje lijekova u 2005. godini

Top