News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2012 - Croatian Document

Temeljem Zakona o lijekovima (Narodne novine, br. 76/13.) i Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.), Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) izradila je Izvješće o prometu gotovih lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini.

U bazi podataka HALMED-a za praćenje potrošnje lijekova lijekovi su svrstani u 14 skupina Anatomsko-terapijsko-kemijskog (ATK) sustava klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) prema ATK i internacionalnom nezaštićenom nazivu (INN). Osnova za izradu Izvješća je popis gotovih lijekova s odobrenjem za stavljanje gotovog lijeka u promet u Republici Hrvatskoj te popis lijekova koji su se nalazili u prometu u Republici Hrvatskoj, a koji nemaju odobrenje već su se nalazili u prometu temeljem interventnog uvoza ili su izdani na pojedinačni recept na ime određenog pacijenta u 2012. godini.

Iz podataka o broju izdanih originalnih pakiranja lijeka u ljekarnama, bolničkim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama lijekova na malo izračunate su definirane dnevne doze na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan), a promet je iskazan i ukupnim iznosom u kunama za svaki gotovi lijek.

U Izvješću su obrađeni svi podatci iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica lijekova na malo koji su dostavljeni HALMED-u do kraja lipnja 2013. godine te čine 97,56% svih pravnih subjekata koji se bave prometom gotovih lijekova na malo na području Republike Hrvatske, a što su obvezne prema Pravilniku o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (Narodne novine, br. 29/05.). Budući da navedeni podatci predstavljaju 97,56% izvješća od svih mogućih, podatci su metodom ekstrapolacije uvećani za 2,44% te je na taj način dobivena pretpostavljena sveukupna vrijednost potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2012. godinu, izražena u količini DDD/1000/dan i u kunama. HALMED je u veljači 2013. godine počeo prikupljati podatke o potrošnji lijekova u 2012. godini nakon što je u siječnju 2013. godine ažuriran šifrarnik lijekova za 2012. godinu.

Izvješće o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj sadrži:

Prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj (RH) za sve lijekove po internacionalnom nezaštićenom imenu ATK klasifikacije (INN) koji su bili u prometu u RH u 2012. godini, iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek.

Prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, bez recepta u ljekarni, u bolnicama te po županijama (samo izvanbolnička potrošnja),također iskazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) te ukupnim iznosom u kunama, prema veleprodajnim cijenama za svaki gotovi lijek. Ekstrapolirani rezultati dobiveni od 97,56% subjekata od svih mogućih prikazuju vjerodostojan rezultat.

Pri izračunu broja DDD-a korišten je "ATC index with DDDs 2012, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo". Za izračunavanje DDD/1000/dan uzet je broj stanovnika u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske o broju stanovnika u 2012. godini bit će objavljeni u rujnu 2013. godine). Za izračunavanje DDD/1000/dan po županijama uzet je broj stanovnika u pojedinoj županiji u 2012. godini, prema procjeni trenda broja stanovnika u županijama, u posljednjih pet godina (službeni podatci Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske bit će objavljeni u rujnu 2013. godine).

Dobiveni podatci pokazuju da je ukupna potrošnja lijekova u Republici Hrvatskoj u 2012. godini iznosila 926,29 DDD/1000/dan, odnosno, financijski, sveukupno 5.074.574.293,00 kuna.

Izvješće obuhvaća sljedeće tablice:

 • Tablica 1: Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 2: Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2012. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 3: Potrošnja lijekova u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan
 • Tablica 4: Potrošnja lijekova u kunama u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije
 • Tablica 5: 30 najkorištenijih lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini
 • Tablica 6: 30 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2012. godini
 • Tablica 7: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 8: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 9: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 10: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, bolnička potrošnja
 • Tablica 11: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 11.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, na teret HZZO-a
 • Tablica 12: Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 12.1: Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a
 • Tablica 13: Potrošnja lijekova u DDD/1000/dan po županijama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 14: Potrošnja lijekova u kunama po županijama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja
 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini (pdf dokument)

Navedeni podaci pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2012. godini prisutno ukupno povećanje potrošnje lijekova u DDD/1000/dan za 3,36% u odnosu na 2011. godinu. Ovaj porast potrošnje u skladu je s porastom potrošnje tijekom razdoblja od 2005. do 2012. godine. Nasuprot podacima o opsegu potrošnje u DDD/1000/dan, ukupni financijski podaci ukazuju da je u Republici Hrvatskoj u 2012. godini prisutno minimalno povećanje potrošnje lijekova u kunama prema veleprodajnim cijenama u odnosu na 2011. godinu, i to za 0,13%. Ovakav porast financijske potrošnje je manji od prosječnog povećanja tijekom razdoblja od 2005. do 2011. godine, osobito u usporedbi s potrošnjom u DDD/1000/dan.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 1), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (A). Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (26%), skupina L - Pripravci za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (15%), i skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%).

Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajnije smanjenje u prikazu potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina D - Dermatici (9%), skupina V - Različito (7%) te skupina A - Pripravci s učinkom na probavni sustav i mijenu tvari (6%). Potrošnja u ostalim glavnim ATK skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama, prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po glavnim skupinama ATK klasifikacije, su Pripravci koji djeluju na kardiovaskularni sustav (C) (vidi Tablicu 2), drugi su Pripravci koji djeluju na živčani sustav (N), a treći Lijekovi za liječenje zloćudnih bolesti i imunomodulatori (L). Glavne ATK skupine koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B - Pripravci koji djeluju na krv i krvotvorne organe (9%), skupina H - Sustavni hormonski pripravci, izuzev spolnih hormona (7%) i skupina P - Antiparazitici (6%). Potrošnja u ostalim skupinama kreće se u okviru prošlogodišnje bilo da se radi o minimalnom povećanju ili smanjenju potrošnje.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan po terapijskim skupinama ATK klasifikacije, su iz skupine antihipertenziva, i to Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09) (vidi Tablicu 3), drugi su Psiholeptici (N05), a treći Blokatori kalcijevih kanala (C08). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina B03 - Antianemici(32%), B01 - Antitrombotici (22%) i G04 - Pripravci koji djeluju na mokraćni sustav (15%). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu skupina A02 - Lijekovi za poremećaje kiselosti (19%) skupina G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav (18%) te skupina N02 - Analgetici (10%).

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama prema veleprodajnim cijenama u Republici Hrvatskoj u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije su Antineoplastici/citostatici (L01), drugi su Pripravci koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (C09), a treći su Psiholeptici (N05) (vidi Tablicu 4). Terapijske skupine (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koje su u 2012. godini imale značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka porasta potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu skupina L04 - Imunosupresivi (19%), skupina B01 - Antitrombotici (13%) te skupina A10 - Antidijabetici (7%). Isto tako, važno je napomenuti da je skupina L03 - Imunostimulansi imala smanjenje potrošnje u kunama u odnosu na 2011. godinu, i to za 11%, dok je u slučaju skupine L02 - Endokrina terapija potrošnja u kunama smanjena za 10%, a u skupini G03 - Spolni hormoni i ostali pripravci koji djeluju na spolni sustav 8%.

Lijek koji je imao najveću potrošnju u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema DDD/1000/dan, je acetilsalicilna kiselina (vidi Tablicu 5), drugi je ramipril, treći je amlodipin, a četvrti diazepam. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu jesu cijanokobalamin (37%), acetilsalicilna kiselina (23%) pantoprazol (20%), tamsulozin (19%) i ramipril (14%). U Republici Hrvatskoj u 2012. godini u prometu je bio preparat, otopina za injekciju, cijanokobalamina za parenteralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od 20 mikrograma, a nije bilo preparata cijanokobalamina za peroralnu primjenu s definiranom dnevnom dozom od jednog miligrama, što može, u dijelu, pojasniti ovakvu potrošnju u DDD-ima. Uspoređujući podatke s nekim razvijenim zemljama čiji su podatci dostupni, utvrđeno je da se u tim zemljama osim cijanokobalamina u prometu nalaze i drugi lijekovi iz skupine B03BA - Vitamin B12 (cijanokobalamin i analozi), kao što su, primjerice, cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Potrošnja svih lijekova u skupini B03BA u tim zemljama i Hrvatskoj je približno ista, s time da se u Hrvatskoj troši samo cijanokobalamin, a u spomenutim zemljama još i cijanokobalamin tanin kompleks i hidroksokobalamin. Između prvih 25 lijekova s najvećom potrošnjom u DDD/1000/dan, u 2012. godini ne postoje lijekovi koji imaju značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u DDD/1000/dan u odnosu na 2011. godinu.

Lijekovi koji su imali najveću potrošnju u kunama (financijsku) u Republici Hrvatskoj u 2012. godini, prema ukupnoj količini izraženoj u kunama prema veleprodajnim cijenama, su atorvastatin (vidi Tablicu 6), drugi je pantoprazol, a treći lizinopril i diuretici, nakon čega slijede inzulin aspart, amoksicilin i inhibitor enzima, olanzapin itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini imali značajniji porast potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu acetilsalicilna kiselina (59%), kvetiapin (26%), namirnice za enteralnu primjenu (15%), ramipril (11%), ibuprofen (10%) itd. Lijekovi (između prvih 25 s najvećom potrošnjom) koji su u 2012. godini ostvarili značajno smanjenje potrošnje od godišnjeg prosjeka u kunama u odnosu na 2011. godinu jesu simvastatin (15%), bevacizumab (12%), kombinacije paracetamola i psiholeptika (7%) i lacidipin (6%).

*Napomena: U tekstu i u tablicama navedene vrijednosti, koje su dobivene ekstrapolacijom dostavljenih podataka iz ljekarni, bolničkih ljekarni i specijaliziranih prodavaonica, predstavljaju 100% prometa lijekovima. U sveukupnoj tablici prikazane vrijednosti 0,00 DDD/1000/dan znače da navedenom lijeku nije bilo moguće prikazati potrošnju u DDD/1000/dan jer nema dodijeljeni DDD, a prikazane vrijednosti 0,00* DDD/1000/dan znače da je lijek imao izraženu vrijednost u DDD/1000/dan, ali je ta vrijednost manja od dvije decimale.

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini prema DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina DDD/1000/dan
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 346,64
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 148,40
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 127,18
4. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 98,43
5. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 51,59
6. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 51,35
7. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 37,52
8. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 24,90
9. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,84
10. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 8,54
11. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 6,88
12. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 0,59
13. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 0,29
14. V RAZLIČITO 0,15
UKUPNO: 926,29

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova u kunama, u 2012. godini prikazana po glavnim skupinama ATK klasifikacije

ATK Nazivi glavnih ATK skupina Ukupni iznos (kn)
1. C PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 1.005.246.654
2. N PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA ŽIVČANI SUSTAV 815.619.248
3. L PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 767.382.490
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MIJENU TVARI 707.548.409
5. J PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 428.121.057
6. R PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 322.508.264
7. B PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE 282.380.686
8. M PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOšTANO-MIšIĆNI SUSTAV 204.837.256
9. G PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SUSTAV I SPOLNI HORMONI 163.381.181
10. V RAZLIČITO 106.052.976
11. D PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATICI 102.585.941
12. S PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA OSJETILA 88.252.738
13. H SUSTAVNI HORMONSKI PRIPRAVCI, IZUZEV SPOLNIH HORMONA 75.403.880
14. P PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA IZAZVANIH PARAZITIMA 5.253.515
UKUPNO: 5.074.574.293

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja lijekova u 2012. god. po terapijskim skupinama ATK klasifikacije prema DDD/1000 stanovnika/dan

ATK Terapijske skupine - glavne DDD/1000/dan
1. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 106,57
2. N05 PSIHOLEPTICI 90,26
3. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 79,23
4. B01 ANTITROMBOTICI 68,81
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 59,36
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 52,22
7. C03 DIURETICI 42,04
8. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 41,59
9. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 35,09
10. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 32,10
11. B03 ANTIANEMICI 28,97
12. N06 PSIHOANALEPTICI 26,39
13. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 24,00
14. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 22,95
15. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 20,75
16. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 18,01
17. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 15,97
18. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 15,31
19. A11 VITAMINI 11,49
20. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 10,94
21. N02 ANALGETICI 10,35
22. C02 ANTIHIPERTENZIVI 10,11
23. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 9,88
24. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 9,13
25. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 8,66
26. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 8,54
27. N03 ANTIEPILEPTICI 7,88
28. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 7,05
29. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 6,66
30. A06 LAKSATIVI 6,01
31. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 5,83
32. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 5,78
33. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 4,32
34. N04 ANTIPARKINSONICI 3,64
35. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 3,56
36. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 3,50
37. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 2,25
38. L04 IMUNOSUPRESIVI 2,14
39. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 1,95
40. A12 MINERALI 1,45
41. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 0,96
42. B02 ANTIHEMORAGICI 0,65
43. P01 ANTIPROTOZOICI 0,52
44. L03 IMUNOSTIMULANSI 0,42
45. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 0,37
46. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 0,36
47. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 0,36
48. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 0,32
49. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 0,31
50. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 0,31
51. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 0,20
52. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 0,15
53. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 0,14
54. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 0,13
55. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 0,12
56. P02 ANtdELMINTICI 0,07
57. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 0,05
58. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 0,04
59. D05 ANTIPSORIJATICI 0,03
60. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 0,01
61. H04 HORMONI GUŠTERAČE 0,00
62. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 0,00
63. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 0,00
64. J07 CJEPIVA 0,00
65. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 0,00
66. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 0,00
67. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 0,00
68. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 0,00
69. D09 LJEKOVITI OBLOZI 0,00
70. C05 VAZOPROTEKTIVI 0,00
71. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 0,00
72. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 0,00
73. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 0,00
74. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 0,00
75. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 0,00
76. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 0,00
77. V01 ALERGENI 0,00
78. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 0,00
79. S02 OTOLOGICI 0,00
80. N01 ANESTETICI 0,00
81. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 0,00
82. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 0,00
83. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 0,00
84. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 0,00
85. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 0,00
86. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 0,00
87. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 0,00
88. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 0,00

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja u kunama u 2012. godini po terapijskim skupinama ATK klasifikacije

ATK Terapijske skupine - glavne Ukupni iznos (kn)
1. L01 ANTINEOPLASTICI (CITOSTATICI) 437.925.166
2. C09 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RENIN-ANGIOTENZINSKI SUSTAV 358.102.247
3. N05 PSIHOLEPTICI 324.606.445
4. J01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 293.780.858
5. A10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI (ANTIDIJABETICI) 275.225.586
6. C10 PRIPRAVCI KOJI MODIFICIRAJU LIPIDE (HIPOLIPEMICI) 247.432.281
7. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 209.756.581
8. R03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 189.002.251
9. N02 ANALGETICI 188.806.435
10. L04 IMUNOSUPRESIVI 158.337.250
11. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 141.312.010
12. B01 ANTITROMBOTICI 131.290.692
13. M01 PRIPRAVCI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM 113.228.010
14. N06 PSIHOANALEPTICI 97.912.340
15. C07 BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA 97.247.491
16. L02 ENDOKRINA TERAPIJA 95.209.070
17. S01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA (OFTALMICI) 87.976.307
18. N03 ANTIEPILEPTICI 84.042.913
19. B05 ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIJSKE OTOPINE 82.969.521
20. A16 OSTALI LIJEKOVI ZA PROBAVNI TRAKT I METABOLIZAM 81.418.531
21. G04 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA MOKRAĆNI SUSTAV 80.266.573
22. L03 IMUNOSTIMULANSI 75.911.004
23. J05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH VIRUSNIH INFEKCIJA 64.813.477
24. G03 SPOLNI HORMONI I OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SPOLNI SUSTAV 63.143.186
25. N07 OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SREDIŠNJI ŽIVČANI SUSTAV, UKLJUČUJUĆI PARASIMPATOMIMETIKE 59.061.569
26. V06 OSNOVNE HRANJIVE TVARI 55.219.991
27. M05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI KOSTIJU 53.037.434
28. C02 ANTIHIPERTENZIVI 50.797.833
29. C01 PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA SRCE 47.698.281
30. R06 ANTIHISTAMINICI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 43.715.787
31. J02 ANTIMIKOTICI ZA SUSTAVNU UPOTREBU 43.443.003
32. C03 DIURETICI 42.650.015
33. B03 ANTIANEMICI 41.801.021
34. N04 ANTIPARKINSONICI 37.698.263
35. R05 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE KAŠLJA I PREHLADE 36.084.929
36. R01 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI NOSA 35.409.798
37. A11 VITAMINI 31.560.947
38. H01 HIPOFIZNI, HIPOTALAMIČKI HORMONI I ANALOZI 27.851.117
39. V08 KONTRASTNA SREDSTVA 26.327.021
40. B02 ANTIHEMORAGICI 26.168.717
41. D07 KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI 25.698.470
42. N01 ANESTETICI 23.491.283
43. J06 IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI 22.754.224
44. A12 MINERALI 21.480.658
45. D06 ANTIBIOTICI I KEMOTERAPEUTICI - DERMATICI 20.960.003
46. V03 OSTALI TERAPIJSKI PRIPRAVCI 20.819.444
47. D01 ANTIMIKOTICI DERMATICI 20.679.878
48. A07 ANTIDIJAROICI I PRIPRAVCI S ANTIINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM 20.510.859
49. H02 KORTIKOSTEROIDI ZA SUSTAVNU PRIMJENU 19.553.759
50. M02 LOKALNI PRIPRAVCI PROTIV BOLI U ZGLOBOVIMA I MIŠIĆIMA 18.909.299
51. A06 LAKSATIVI 18.658.455
52. C05 VAZOPROTEKTIVI 18.033.903
53. H05 PRIPRAVCI S UTJECAJEM NA MIJENU KALCIJA 17.252.657
54. D08 ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI 17.248.984
55. G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI 15.242.261
56. A03 LIJEKOVI ZA FUNKCIONALNE GIT POREMEĆAJE 15.235.720
57. R02 PRIPRAVI ZA LIJEČENJE BOLESTI GRLA 14.186.872
58. M04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE ULOGA (GIHTA) 11.095.959
59. A04 ANTIEMETICI I PRIPRAVCI ZA SUZBIJANJE MUČNINE 10.731.989
60. H03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI ŠTITNJAČE 9.948.692
61. A01 STOMATOLOŠKI PRIPRAVCI 8.823.618
62. M03 MIŠIĆNI RELAKSANSI 8.540.015
63. A05 PRIPRAVCI ZA ŽUČ I JETRU 6.792.525
64. A09 DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI PROBAVNE ENZIME 6.657.954
65. D03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE RANA I ULKUSA 6.393.900
66. D04 ANTIPRURITICI, UKLJUČUJUĆI ANTIHISTAMINIKE, ANESTETIKE I SL. 4.803.757
67. G02 OSTALI GINEKOLOŠKI PRIPRAVCI 4.729.161
68. P01 ANTIPROTOZOICI 4.650.247
69. D10 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE AKNI 4.328.396
70. R07 OSTALI PRIPRAVCI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SUSTAV 4.108.627
71. V07 OSTALI NETEREAPIJSKI PROIZVODI 3.139.136
72. C04 PERIFERNI VAZODILATATORI 1.972.593
73. J04 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA MIKOBAKTERIJAMA 1.670.438
74. J07 CJEPIVA 1.659.057
75. D11 OSTALI DERMATOLOŠKI PRIPRAVCI 959.584
76. H04 HORMONI GUŠTERAČE 797.655
77. D02 EMOLIJENTI I PROTEKTIVI 762.305
78. D05 ANTIPSORIJATICI 750.515
79. A08 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE PRETILOSTI (ANOREKSICI) 694.985
80. V04 DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA 473.271
81. P02 ANtdELMINTICI 410.101
82. S03 PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA I BOLESTI UHA 275.271
83. P03 EKTOPARAZITICIDI, UKLJUČUJUĆI SKABICIDE, INSEKTICIDI I REPELENTI 193.167
84. B06 OSTALE HEMATOLOŠKE TVARI 150.735
85. V01 ALERGENI 74.113
86. M09 OSTALI PRIPRAVCI ZA LIJEČENJE BOLESTI MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA 26.539
87. S02 OTOLOGICI 1.160
88. D09 LJEKOVITI OBLOZI 150

Povratak na vrh

Tablica 5. 50 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2012. godini

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,50
2. C09AA05 ramipril 52,20
3. C08CA01 amlodipin 51,30
4. N05BA01 diazepam 31,57
5. C03CA01 furosemid 29,19
6. C10AA05 atorvastatin 26,93
7. C09AA03 lizinopril 24,49
8. N05BA12 alprazolam 23,72
9. A10BA02 metformin 17,54
10. A02BC02 pantoprazol 17,44
11. M01AE01 ibuprofen 16,48
12. C08CA09 lacidipin 16,11
13. B03BA01 cijanokobalamin 14,51
14. H03AA01 levotiroksin-natrij 13,87
15. A10BB12 glimepirid 13,59
16. M01AB05 diklofenak 13,17
17. C10AA01 simvastatin 12,35
18. C07AB07 bisoprolol 12,31
19. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,33
20. R06AX13 loratadin 9,97
21. G04CA02 tamsulozin 9,85
22. A02BA02 ranitidin 8,75
23. G01AA10 klindamicin 8,71
24. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,65
25. C07AB03 atenolol 8,52
26. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,48
27. C09CA01 losartan 7,99
28. C07AB12 nebivolol 7,66
29. A10AD05 inzulin aspart 7,02
30. C10AA07 rozuvastatin 7,02
31. C03BA11 indapamid 6,88
32. A10BB09 gliklazid 6,70
33. N06AB06 sertralin 6,69
34. C09AA10 trandolapril 6,46
35. A01AB09 mikonazol 6,26
36. C02AC05 moksonidin 6,26
37. B01AA03 varfarin 6,07
38. B03AA02 željezo(II)-fumarat 5,99
39. N05BA04 oksazepam 5,73
40. M01AE03 ketoprofen 5,66
41. N05CF02 zolpidem 5,57
42. C09CA03 valsartan 5,50
43. N05BA06 lorazepam 5,13
44. R03DA04 teofilin 5,06
45. G03CA03 estradiol 5,02
46. N07BC02 metadon 4,68
47. B03BB01 folna kiselina 4,65
48. N02BE01 paracetamol 4,36
49. N06AB05 paroksetin 4,36
50. C01BC03 propafenon 4,17

Povratak na vrh

Tablica 6. 50 najprodavanijih lijekova po potrošnji u kunama, u 2012. godini

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 114.056.262
2. A02BC02 pantoprazol 102.610.795
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 80.538.965
4. A10AD05 inzulin aspart 74.553.000
5. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 69.159.339
6. N05AH03 olanzapin 68.121.676
7. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 67.738.961
8. C09AA05 ramipril 63.226.762
9. C08CA01 amlodipin 62.173.778
10. L01XE01 imatinib 59.761.760
11. M01AE01 ibuprofen 59.115.329
12. N05AX08 risperidon 55.886.626
13. L01XC03 trastuzumab 55.416.218
14. C10AA01 simvastatin 50.360.548
15. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 50.158.138
16. A02BA02 ranitidin 46.479.626
17. L01XC02 rituksimab 45.530.644
18. B01AC04 klopidogrel 41.217.422
19. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 39.883.364
20. N02BE01 paracetamol 38.488.339
21. C09BA05 ramipril i diuretici 38.328.655
22. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 38.230.975
23. N05AH04 kvetiapin 37.947.188
24. C07AB07 bisoprolol 36.659.804
25. L01XC07 bevacizumab 35.623.907
26. C08CA09 lacidipin 34.947.506
27. C09AA03 lizinopril 34.919.760
28. B05BB01 elektroliti 34.511.538
29. L04AB04 adalimumab 34.077.365
30. M01AB05 diklofenak 33.345.478
31. N02AX52 tramadol, kombinacije 33.219.946
32. J01FA10 azitromicin 32.618.416
33. L02BG03 anastrozol 32.185.255
34. A16AB02 imigluceraza 30.833.927
35. N05BA01 diazepam 29.617.995
36. G04CA02 tamsulozin 29.037.879
37. C10AA07 rozuvastatin 29.034.260
38. C02AC05 moksonidin 27.655.402
39. N05AA03 promazin 27.524.953
40. L04AA06 mikofenolična kiselina 26.908.292
41. R03BB04 tiotropij 26.088.837
42. A02BC05 ezomeprazol 25.954.917
43. A10BA02 metformin 25.817.700
44. R03AK07 formoterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv. bolesti 25.748.787
45. L01XE08 nilotinib 25.098.102
46. L01XE04 sunitinib 24.505.450
47. A10AB05 inzulin aspart 24.396.588
48. N02AX02 tramadol 24.355.994
49. J01DC02 cefuroksim 24.315.534
50. N05BA12 alprazolam 23.929.719

Povratak na vrh

Tablica 7. Prvih 30 lijekova po DDD/1000/dan u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,04
2. C09AA05 ramipril 51,84
3. C08CA01 amlodipin 50,96
4. N05BA01 diazepam 30,08
5. C03CA01 furosemid 28,08
6. C10AA05 atorvastatin 26,78
7. C09AA03 lizinopril 24,38
8. N05BA12 alprazolam 23,42
9. A10BA02 metformin 17,46
10. A02BC02 pantoprazol 16,66
11. M01AE01 ibuprofen 16,20
12. C08CA09 lacidipin 16,03
13. B03BA01 cijanokobalamin 13,90
14. H03AA01 levotiroksin-natrij 13,79
15. A10BB12 glimepirid 13,53
16. M01AB05 diklofenak 12,85
17. C10AA01 simvastatin 12,33
18. C07AB07 bisoprolol 12,18
19. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,15
20. R06AX13 loratadin 9,89
21. G04CA02 tamsulozin 9,80
22. G01AA10 klindamicin 8,69
23. C07AB03 atenolol 8,47
24. A02BA02 ranitidin 8,44
25. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,40
26. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,22
27. C09CA01 losartan 7,95
28. C07AB12 nebivolol 7,61
29. A10AD05 inzulin aspart 6,97
30. C10AA07 rozuvastatin 6,94

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 113.564.574
2. A02BC02 pantoprazol 94.591.626
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 80.320.444
4. A10AD05 inzulin aspart 73.940.805
5. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 67.145.498
6. C09AA05 ramipril 62.786.622
7. N05AH03 olanzapin 62.577.934
8. C08CA01 amlodipin 61.806.772
9. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 60.853.092
10. M01AE01 ibuprofen 58.409.627
11. N05AX08 risperidon 51.635.139
12. C10AA01 simvastatin 50.260.943
13. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 46.382.796
14. A02BA02 ranitidin 44.284.427
15. B01AC04 klopidogrel 40.372.988
16. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 39.582.647
17. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 38.202.070
18. C09BA05 ramipril i diuretici 38.183.738
19. C07AB07 bisoprolol 36.296.313
20. N02BE01 paracetamol 35.244.330
21. C08CA09 lacidipin 34.796.668
22. C09AA03 lizinopril 34.769.270
23. N05AH04 kvetiapin 34.349.803
24. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.864.026
25. L02BG03 anastrozol 32.120.744
26. M01AB05 diklofenak 32.028.700
27. J01FA10 azitromicin 30.566.239
28. G04CA02 tamsulozin 28.861.365
29. C10AA07 rozuvastatin 28.697.646
30. N05BA01 diazepam 27.927.240

Povratak na vrh

Tablica 9. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2012. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AB04 dalteparin 2,92
2. G02AD02 dinoproston 1,57
3. N05BA01 diazepam 1,49
4. H02AB02 deksametazon 1,26
5. C03CA01 furosemid 1,10
6. H02AB04 metilprednizolon 0,90
7. A02BC02 pantoprazol 0,77
8. L02AE03 goserelin 0,75
9. B01AB05 enoksaparin 0,68
10. B01AB02 antitrombin III 0,66
11. B03BA01 cijanokobalamin 0,61
12. B01AB06 nadroparin 0,60
13. B02AB01 aprotinin 0,57
14. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 0,46
15. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 0,43
16. A16AB05 laronidaza 0,39
17. C09AA05 ramipril 0,36
18. C08CA01 amlodipin 0,34
19. A01AB09 mikonazol 0,34
20. M01AB05 diklofenak 0,33
21. N05CF02 zolpidem 0,33
22. A02BA02 ranitidin 0,31
23. N05AD01 haloperidol 0,31
24. N05BA12 alprazolam 0,30
25. A06AD11 laktuloza 0,30
26. M01AE01 ibuprofen 0,28
27. B01AB01 heparin 0,27
28. N05AB02 flufenazin 0,26
29. N02BB02 metamizol natrij 0,25
30. M01AE03 ketoprofen 0,22

Povratak na vrh

Tablica 10. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, bolnička potrošnja

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. L01XE01 imatinib 59.761.149
2. L01XC03 trastuzumab 55.403.015
3. L01XC02 rituksimab 45.408.738
4. L01XC07 bevacizumab 35.529.885
5. L04AB04 adalimumab 34.077.365
6. B05BB01 elektroliti 33.003.912
7. A16AB02 imigluceraza 30.833.927
8. L01XE08 nilotinib 25.098.102
9. L01XE04 sunitinib 24.444.912
10. L03AB07 interferon beta-1a 23.531.318
11. L01XX32 bortezomib 22.561.487
12. L04AA12 infliksimab 22.320.824
13. L01CD01 paklitaksel 20.995.688
14. L04AB01 etanercept 20.310.808
15. J06BA02 imunoglobulini, humani, za iv. primjenu 17.560.423
16. J01DH02 meropenem 15.761.188
17. L03AB08 interferon beta-1b 14.821.150
18. B05AA01 albumin 13.849.816
19. H01AC01 somatotropin 13.183.455
20. L01XE03 erlotinib 12.635.773
21. A16AB09 idursulfaza 12.356.286
22. L01XX19 irinotekan 12.283.503
23. J02AX04 kaspofungin 12.215.256
24. L01BA04 pemetreksed 12.025.845
25. J01MA02 ciprofloksacin 11.483.448
26. B03XA01 eritropoetin 11.432.178
27. A16AB03 agalzidaza alfa 10.630.382
28. L03AB11 peginterferon alfa-2a 10.476.478
29. N01AB08 sevofluran 10.258.247
30. B05BA10 otopine za parenteral. prehranu, komb. 10.077.808

Povratak na vrh

Tablica 11. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, bolnička potrošnja

ATK INN DDD/1000/dan
1. C09AA05 ramipril 51,65
2. C08CA01 amlodipin 50,70
3. N05BA01 diazepam 29,48
4. C03CA01 furosemid 28,59
5. C10AA05 atorvastatin 26,53
6. C09AA03 lizinopril 24,17
7. N05BA12 alprazolam 22,01
8. A10BA02 metformin 17,35
9. A02BC02 pantoprazol 17,18
10. C08CA09 lacidipin 15,99
11. A10BB12 glimepirid 13,48
12. H03AA01 levotiroksin-natrij 13,10
13. C10AA01 simvastatin 12,23
14. C07AB07 bisoprolol 12,13
15. M01AB05 diklofenak 12,12
16. M01AE01 ibuprofen 11,95
17. G04CA02 tamsulozin 9,77
18. R06AX13 loratadin 9,06
19. C01DA14 izosorbidmononitrat 8,39
20. C07AB03 atenolol 8,25
21. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 8,23
22. A02BA02 ranitidin 8,21
23. C09CA01 losartan 7,92
24. C07AB12 nebivolol 7,54
25. G01AA10 klindamicin 7,16
26. A10AD05 inzulin aspart 7,00
27. C10AA07 rozuvastatin 6,92
28. C03BA11 indapamid 6,83
29. A10BB09 gliklazid 6,64
30. N06AB06 sertralin 6,57

Povratak na vrh

Tablica 11.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. C10AA05 atorvastatin 112.369.383
2. A02BC02 pantoprazol 101.158.650
3. C09BA03 lizinopril i diuretici 79.801.381
4. A10AD05 inzulin aspart 74.347.671
5. R03AK06 salmeterol i ost.lijek.za.liječ.opstruktiv.bolesti 67.353.493
6. J01CR02 amoksicilin i inhibitor enzima 65.986.502
7. N05AH03 olanzapin 65.006.445
8. C09AA05 ramipril 62.581.232
9. C08CA01 amlodipin 61.469.514
10. L01XE01 imatinib 59.761.760
11. L01XC03 trastuzumab 55.403.015
12. N05AX08 risperidon 54.255.106
13. C10AA01 simvastatin 49.833.548
14. V06DX03 namirnice za enteralnu primjenu 48.544.338
15. L01XC02 rituksimab 45.408.738
16. A02BA02 ranitidin 42.499.950
17. B01AC04 klopidogrel 39.163.067
18. C09BA05 ramipril i diuretici 37.985.183
19. N05AH04 kvetiapin 36.512.557
20. C07AB07 bisoprolol 36.089.077
21. L01XC07 bevacizumab 35.529.885
22. C08CA09 lacidipin 34.684.789
23. C09AA03 lizinopril 34.454.218
24. L04AB04 adalimumab 33.713.216
25. B05BB01 elektroliti 33.018.996
26. N02AX52 tramadol, kombinacije 32.859.538
27. L02BG03 anastrozol 32.048.583
28. J01FA10 azitromicin 31.355.911
29. A16AB02 imigluceraza 30.833.927
30. M01AB05 diklofenak 30.429.461

Povratak na vrh

Tablica 12. Prvih 30 lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN DDD/1000/dan
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 53,03
2. B03BA01 cijanokobalamin 13,26
3. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 10,18
4. M01AE01 ibuprofen 4,53
5. N02BE01 paracetamol 4,19
6. A06AB02 bisakodil 2,77
7. R01AA08 nafazolin 2,47
8. R01AA05 oksimetazolin 2,25
9. N05BA08 bromazepam 2,11
10. N05BA01 diazepam 2,09
11. N07CA01 betahistin 1,84
12. N07CA02 cinarizin 1,79
13. N05BA12 alprazolam 1,71
14. G01AA10 klindamicin 1,55
15. A06AD11 laktuloza 1,52
16. R05CB02 bromheksin 1,46
17. H02AB02 deksametazon 1,25
18. A01AB09 mikonazol 1,08
19. R05CB01 acetilcistein 1,07
20. M01AB05 diklofenak 1,05
21. N06DX02 ginkgo biloba 1,01
22. R06AX13 loratadin 0,91
23. H03AA01 levotiroksin-natrij 0,77
24. G03CA03 estradiol 0,72
25. N05BA06 lorazepam 0,70
26. G01AF02 klotrimazol 0,69
27. C08CA01 amlodipin 0,60
28. C03CA01 furosemid 0,60
29. N02BA01 acetilsalicilna kiselina 0,56
30. C09AA05 ramipril 0,55

Povratak na vrh

Tablica 12.1. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a

ATK INN Ukupni iznos (kn)
1. B01AC06 acetilsalicilna kiselina 39.569.983
2. N02BE71 paracetamol i psiholeptici, komb. 38.188.457
3. N02BE01 paracetamol 34.781.354
4. M01AE01 ibuprofen 30.153.331
5. N02BA51 acetilsalicilna kiselina, komb. bez psiholeptika 12.998.609
6. R02AA20 antiseptici oralni, različiti 11.978.243
7. N02BE51 paracetamol bez psiholeptika, komb. 9.514.939
8. G04BE03 sildenafil 8.942.408
9. M02AA15 diklofenak 8.615.714
10. N05BA08 bromazepam 7.821.527
11. R01AA05 oksimetazolin 7.555.267
12. A11EA01 vitamini B kompleksa 7.538.543
13. M02AA13 ibuprofen 7.520.566
14. A06AB02 bisakodil 7.500.213
15. N07CA01 betahistin 7.416.857
16. A02AD01 soli Al, Ca, Mg, obične, komb. 6.966.456
17. N06DX02 ginkgo biloba 6.506.743
18. G01AF02 klotrimazol 6.308.199
19. R01AB07 oksimetazolin 6.280.947
20. D01AC01 klotrimazol 6.249.034
21. R05CB02 bromheksin 6.241.681
22. D03AX03 dekspantenol 5.154.532
23. C05CA53 diosmin, kombinacije 5.010.744
24. R05CA12 bršljanov list 4.977.979
25. G04CX02 ekstrakt Sabal palme 4.864.382
26. G03AA12 drospirenon i estrogen 4.832.736
27. R01AB06 ksilometazolin 4.757.396
28. A11GA01 askorbinska kiselina (vit C) 4.639.898
29. G03FA17 drospirenon i estrogen 4.396.388
30. R05CB01 acetilcistein 4.236.263

Povratak na vrh

Tablica 13. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a

Županija DDD/1000/dan
1. Zagrebačka 829,89
2. Krapinsko-zagorska 980,64
3. Sisačko-moslavačka 981,23
4. Karlovačka 1.121,85
5. Varaždinska 1.041,94
6. Koprivničko-križevačka 868,47
7. Bjelovarsko-bilogorska 952,48
8. Primorsko-goranska 893,82
9. Ličko-senjska 1.022,36
10. Virovitičko-podravska 837,46
11. Požeško-slavonska 1.530,76
12. Brodsko-posavska 474,53
13. Zadarska županija 838,90
14. Osječko-baranjska 908,45
15. Šibensko-kninska 901,20
16. Vukovarsko-srijemska 869,85
17. Splitsko-dalmatinska 818,95
18. Istarska 826,13
19. Dubrovačko-neretvanska 893,73
20. Međimurska 874,14
21. Grad Zagreb 913,20

Povratak na vrh

Tablica 14. Prvih 30 lijekova po potrošnji u kunama u 2012. godini, koji nisu na teret HZZO-a

Županija Ukupni iznos (kn)
1. Zagrebačka 257.627.486
2. Krapinsko-zagorska 121.441.312
3. Sisačko-moslavačka 154.279.589
4. Karlovačka 126.377.017
5. Varaždinska 157.712.573
6. Koprivničko-križevačka 91.697.098
7. Bjelovarsko-bilogorska 106.964.679
8. Primorsko-goranska 263.030.275
9. Ličko-senjska 44.817.228
10. Virovitičko-podravska 64.131.789
11. Požeško-slavonska 110.407.518
12. Brodsko-posavska 65.044.748
13. Zadarska županija 153.630.064
14. Osječko-baranjska 257.367.542
15. Šibensko-kninska 98.278.228
16. Vukovarsko-srijemska 147.338.173
17. Splitsko-dalmatinska 391.854.582
18. Istarska 183.073.372
19. Dubrovačko-neretvanska 121.478.516
20. Međimurska 98.930.256
21. Grad Zagreb 725.112.170

Povratak na vrh

 • Tablica 15.1: Potrošnja lijekova u Zagrebačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.2: Potrošnja lijekova u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.3: Potrošnja lijekova u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.4: Potrošnja lijekova u Karlovačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.5: Potrošnja lijekova u Varaždinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.6: Potrošnja lijekova u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.7: Potrošnja lijekova u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.8: Potrošnja lijekova u Primorsko-goranskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.9: Potrošnja lijekova u Ličko-senjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.10: Potrošnja lijekova u Virovitičko-podravskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.11: Potrošnja lijekova u Požeško-slavonskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.12: Potrošnja lijekova u Brodsko-posavskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.13: Potrošnja lijekova u Zadarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.14: Potrošnja lijekova u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.15: Potrošnja lijekova u Šibensko-kninskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.16: Potrošnja lijekova u Vukovarsko-srijemskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.17: Potrošnja lijekova u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.18: Potrošnja lijekova u Istarskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.19: Potrošnja lijekova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.20: Potrošnja lijekova u Međimurskoj županiji u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 15.21: Potrošnja lijekova u Gradu Zagrebu u 2012. godini, izvanbolnička potrošnja u DDD/1000/dan i u kunama, po glavnim skupinama ATK klasifikacije (pdf dokument)
 • Tablica 16: Ukupna potrošnja lijekova u 2012. godini (pdf dokument)

Top