News and Educations

Annual Report on Drug Consumption for 2004 - Croatian Document

1. Uvodne napomene

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske je na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima (NN 121/2003 i 177/2004) te Pravilnika o vrsti podataka i načinu izrade Izvješća o prometu gotovih lijekova (NN 29/05), u 2005. godini obradila podatke dobivene iz veledrogerija i bolničkih ljekarni o prometu lijekova u Republici Hrvatskoj za 2004. godinu.

Obrađena je potrošnja lijekova u svih 14 skupina sustava Anatomsko-terapijsko-kemijske klasifikacije (ATK) lijekova (A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V), prema internacionalnom nezaštićenom nazivu (generičkom imenu) gotovih lijekova, koji su bili u prometu u Republici Hrvatskoj u 2004. godini. Lijekovi su razvrstani prema ATK klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (www.whocc.no/atcddd/) i obrađeni po broju izdanih pakovanja iz kojeg je izračunat DDD/1000 stanovnika/dan, te ukupna financijska potrošnja za svaki gotov lijek.

Podaci su dobiveni od pravnih osoba koji se bave prometom gotovih lijekova: veledrogerije i bolničke ljekarne, dok u 2004. nisu obuhvaćena izvješća javnih ljekarni. Nije računan promet gotovih lijekova koje su veledrogerije imale između sebe, iz razloga da bi se izbjeglo prikazivanje potrošnje određenog lijeka u više navrata, odnosno da bi se izbjeglo dupliranje podataka.

Dobiveni su i obrađeni podaci od 33 veledrogerija i pravnih osoba (79%) od ukupno 42 koje se bave prometom gotovih lijekova u Hrvatskoj. Podaci koje smo dobili za Agenciju predstavljaju cjelokupan promet gotovim lijekovima u Republici Hrvatskoj, jer preostalih 9 pravnih osoba čini zanemariv dio ukupnog prometa lijekova u RH.

Ukupan broj gotovih lijekova u 2004. godini koji sudjeluju u prometu lijekova u Republici Hrvatskoj je 1216 od čega 732 otpada na generike (60,2%). Ukupan broj originalnih lijekova bez generičke paralele je 619, dok je ukupan broj lijekova s generičkom paralelom 226.

Broj lijekova koji su u režimu propisivanja na recept u RH u 2004. godini iznosi 866, dok je broj lijekova u režimu izdavanja bez recepta u RH ("OTC" lijekovi) 159.

2. Prikaz potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za 2004 sadrži:

 1. prikaz ukupne potrošnje lijekova u Republici Hrvatskoj za sve skupine ATK klasifikacije na prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj razini, prikazane brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) i s ukupnim iznosom u kunama prema veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
 2. prikaz udjela bolničke potrošnje za svaki gotov lijek, prikazane postotnim brojem definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) u odnosu na cjelokupan broj(DDD/1000/dan) i s postotnim brojem ukupnog iznosa u kunama prema veleprodajnim cijenama, u odnosu na sveukupnu potrošnju,
 3. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja na recept u ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
 4. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta u ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek,
 5. prikaz potrošnje gotovih lijekova s načinom izdavanja bez recepta i izvan ljekarni, prikazane odnosom broja definiranih dnevnih doza na 1000 stanovnika na dan (DDD/1000/dan) prema sveukupnom DDD/1000/dan i s odnosom prema ukupnom iznosu u kunama, u veleprodajnim cijenama za svaki gotov lijek.

Pri izračunu broja DDD-a , korišten je "ATC index with DDDs 2004, WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo".

Za izračunavanje DDD/1000 stanovnika/dan uzeta je brojka od 4.439.400 koja predstavlja broj stanovnika u Republici Hrvatskoj, u 2004. godini, prema Državom zavodu za statistiku Republike Hrvatske.

3. Potrošnja

 1. Ukupna potrošnja lijekova:
  1. U DDD-ima: 658,14 DDD/1000/dan što znači da je 658,14 stanovnika od 1000 u Republici Hrvatskoj u 2004. godini uzimalo jednu definiranu dnevnu dozu lijeka na dan
  2. Financijski: 3.824.758.092,00 kuna
 2. Potrošnja lijekova s načinom izdavanja na recept:
  1. U DDD-ima: 593,93 DDD/1000/dan ili 90,24% od ukupne potrošnje
  2. Financijski: 2.843.112.983,07 kuna ili 74,86% od ukupne potrošnje
 3. Potrošnja lijekova s načinom izdavanja bez recepta:
  1. U DDD-ima: 64,22 DDD/1000/dan ili 9,76% od ukupne potrošnje:
   1. bez recepta u ljekarni (BR): 5,48% od ukupne potrošnje
   2. bez recepta i izvan ljekarni (BRX): 4,28% od ukupne potrošnje
  2. Financijski: 227.511.877,72 kune ili 5,95%, od ukupne potrošnje
   1. bez recepta u ljekarni (BR): 141.554.881,52 kuna ili 3,70% od ukupne potrošnje
   2. bez recepta i izvan ljekarni (BRX): 85.956.996,20 kuna ili 2,25% od ukupne potrošnje
 4. Bolnička potrošnja lijekova:
  1. U DDD-ima: 3,67% od ukupne potrošnje
  2. Financijski: 753.859.819,95 kuna ili 19,88% od ukupne potrošnje

Tablica 1. Ukupna potrošnja lijekova po financijskim pokazateljima po glavnim ATK skupinama

Mjesto po potrošnji ATK Glavne ATK skupine Iznos (kune)
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 856.458.507,41
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 608.881.055,43
3. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 506.617.000,58
4. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 419.255.512,34
5. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 313.445.244,18
6. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 277.139.560,01
7. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 185.263.054,13
8. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 163.970.179,51
9. G LIJEKOVI ZA LIJEČENJE UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI 160.058.443,71
10. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 132.140.037,34
11. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 76.834.441,45
12. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH 61.321.405,55
13. V RAZLIČITO 58.932.038,62
14. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 4.441.020,27
UKUPNO: 3.824.758.092,00

Povratak na vrh

Tablica 2. Ukupna potrošnja lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan po glavnim ATK skupinama

Mjesto po potrošnji ATK Glavne ATK skupine DDD/1000/dan
1. C LIJEKOVI S UČINKOM NA KARDIOVASKULARNI SUSTAV 251,95
2. N LIJEKOVI S UČINKOM NA ŽIVČANI SUSTAV 137,89
3. A LIJEKOVI S UČINKOM NA PROBAVNI SUSTAV I MJENU TVARI 76,54
4. B LIJEKOVI S UČINKOM NA KRV 70,74
5. M LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŠTANO-MIŠIĆNI SUSTAV 43,22
6. R LIJEKOVI S UČINKOM NA RESPIRATORNI SUSTAV 40,4
7. J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SUSTAVNIH INFEKCIJA 23,89
8. H HORMONI SUSTAVNI, BEZ SPOLNIH 16,27
9. S LIJEKOVI S UČINKOM NA OSJETILA 12,22
10. G LIJEKOVI ZA LIJEČENJE UROGENITALNOG SUSTAVA I SPOLNI HORMONI 9,72
11. L LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ZLOĆUDNIH BOLESTI I IMUNOMODULATORI 2,3
12. P LIJEKOVI ZA LIJEČENJE PARAZITNIH INFEKCIJA 0,33
13. D LIJEKOVI S UČINKOM NA KOŽU - DERMATICI 0,29
14. V RAZLIČITO 0,02
UKUPNO: 658,14

Povratak na vrh

Tablica 3. Potrošnja prikazana po podskupinama ATK klasifikacije (DDD/1000 stanovnika/dan) - prvih 10 podskupina

Mjesto po potrošnji ATK ATK - podskupine DDD/1000/dan
1. N05 PSIHOLEPTICI 66,72
2. C09 LIJEKOVI RENINSKO-ANGIOTENZINSKOG SUSTAVA 62,25
3. C03 DIURETICI 53,49
4. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 52,36
5. B01 ANTITROMBOTICI 43,48
6. N02 ANALGETICI 41,77
7. M01 LIJEKOVI S PROTUUPALNIM I ANTIREUMATSKIM UČINKOM 36,72
8. A10 ANTIDIJABETICI 31,34
9. C01 PRIPRAVCI S UČINKOM NA SRCE 28,14
10. C10 HIPOLIPEMICI 28,13

Povratak na vrh

Tablica 4. Potrošnja prikazana po podskupinama ATK klasifikacije (financijski pokazatelji) - prvih 10 podskupina

Mjesto po potrošnji ATK ATK - podskupine Iznos (kune)
1. J01 LIJEKOVI ZA BAKTERIJSKE INFEKCIJE 367.551.883,01
2. C09 LIJEKOVI RENINSKO-ANGIOTENZINSKOG SUSTAVA 314.647.140,00
3. N05 PSIHOLEPTICI 234.165.818,21
4. C10 HIPOLIPEMICI 161.766.957,85
5. B05 ZAMJENE ZA KRV, PERFUZIJSKE OTOP. 152.752.289,92
6. A10 ANTIDIJABETICI 144.722.482,94
7. N02 ANALGETICI 141.124.098,62
8. A02 LIJEKOVI ZA POREMEĆAJE KISELOSTI 137.884.346,67
9. C08 BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA 130.195.837,17
10. R03 LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH BOLESTI DIŠNIH PUTOVA 116.800.407,21

Povratak na vrh

Tablica 5. 25 najkorištenijih lijekova po DDD/1000 stanovnika/dan u 2004. godini

Mjesto INN (generičko ime) ATK DDD/1000/dan
1. acetilsalicilna kiselina B01AC06 39,05
2. furosemid C03CA01 37,96
3. amlodipin C08CA01 30,79
4. lizinopril C09AA03 22,5
5. folna kiselina B03BB01 19,78
6. diklofenak M01AB05 19,41
7. diazepam N05BA01 18,7
8. simvastatin C10AA01 17,81
9. askorbinska kiselina A11GA01 17,57
10. atenolol C07AB03 14,91
11. izosorbidmononitrat C01DA14 12,24
12. alprazolam N05BA12 10,47
13. oksazepam N05BA04 10,43
14. atorvastatin C10AA05 8,85
15. cilazapril+hidroklorotiazid C09BA08 8,35
16. glibenklamid A10BB01 7,67
17. verapamil C08DA01 7,42
18. lacidipin C08CA09 37,4
19. klortalidon C03BA04 6,91
20. loratadin R06AX13 6,78
21. ramipril C09AA05 6,43
22. cilazapril C09AA08 6,36
23. lorazepam N05BA06 6,11
24. levotiroksin H03AA01 6,01
25. ranitidin A02BA02 5,91

Povratak na vrh

Tablica 6. 25 najprodavanijih lijekova po financijskom pokazatelju (veleprodajne cijene) za 2004. godinu

Mjesto INN ATK iznos (kune)
1. simvastatin C10AA01 102.400.095,4
2. lizinopril+hidroklorotiazid C09BA03 88.996.470,24
3. amoksicilin+klavulanska kiselina J01CR02 83.500.173,67
4. lizinopril C09AA03 77.602.464,12
5. amlodipin C08CA01 67.010.161,36
6. cefuroksim J01DA06 51.611.354,05
7. ranitidin A02BA02 48.202.116,95
8. inzulini srednje dugog djelovanja A10AC01 47.139.238,89
9. alendronat M05BA04 45.971.976,46
10. loratadin R06AX13 45.868.046,14
11. atorvastatin C10AA05 45.855.030,92
12. azitromicin J01FA10 42.352.239,88
13. propofol N01AX10 39.428.273,11
14. pantoprazol A02BC02 38.821.177,57
15. tramadol N02AX02 37.313.428,03
16. diklofenak M01AB05 36.427.647,31
17. oksazepam N05BA04 33.987.561,25
18. otopine natrijeva klorida B05CB01 33.679.299,52
19. faktor koagulacije VIII B02BD02 33.560.156,35
20. salmeterol+flutikazon R03AK06 33.174.971,39
21. doksazosin C02CA04 30.282.806,08
22. folkodin R05DA08 28.586.445,42
23. cilazapril C09AA08 27.030.715,04
24. izosorbidmononitrat C01DA14 26.993.014,05
25. diazepam N05BA01 26.663.599,15

Povratak na vrh

Tablica 7. 10 najkorištenijih lijekova na recept po DDD/1000 stanovnika/dan

Mjesto ATK INN DDD/1000/dan
1. C03CA01 furosemid 34,68
2. C08CA01 amlodipin 30,56
3. C09AA03 lizinopril 22,77
4. B03BB01 folna kiselina 19,13
5. M01AB05 diklofenak 18,66
6. C10AA01 simvastatin 17,7
7. N05BA01 diazepam 16,99
8. C07AB03 atenolol 14,87
9. C01DA14 izosorbidmononitrat 12,19
10. N05BA04 oksazepam 10,39

Povratak na vrh

Tablica 8. Prvih 10 lijekova na recept po financijskim pokazateljima

Mjesto ATK INN Iznos (kune)
1. C10AA01 simvastatin 100.407.928,8
2. C09BA03 lizinopril+hidroklorotiazid 89.675.565,39
3. C09AA03 lizinopril 78.399.813,88
4. J01CR02 amoksicilin+klavulanska kiselina 66.690.102,94
5. C08CA01 amlodipin 65.304.564,75
6. A02BA02 ranitidin 46.411.640,17
7. A10AC01 inzulini srednje dugog djelovanja 46.239.093,32
8. C10AA05 atorvastatin 45.578.602,81
9. M05BA04 alendronat 45.074.336,52
10. R06AX13 loratadin 44.101.828,64
Top