Novosti i edukacije

Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara)

21.11.2014.

Tvrtka Janssen je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputila pismo zdravstvenim radnicima o riziku od pojave eksfolijativnog dermatitisa i eksfolijacije kože u bolesnika liječenih ustekinumabom (Stelara).

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Održana radionica "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi"

21.11.2014.

U organizaciji Europskog ravnateljstva za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb Vijeća Europe (EDQM) i Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Zagrebu je 20. i 21. studenog 2014. godine održana radionica "Bezreceptni lijekovi: važnost dobre klasifikacijske prakse u promicanju sigurnosti i dostupnosti lijekova u Europi". Na radionici je sudjelovalo gotovo stotinu predstavnika nacionalnih i europskih regulatornih tijela za lijekove, zdravstvenih radnika, udruga pacijenata i farmaceutske industrije iz čak 19 zemalja koji su uključeni u klasifikaciju lijekova prema načinu njihova izdavanja.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Obavijest o pojavi ilegalne distribucije lijekova u EU

18.11.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) zaprimila je od španjolskih regulatornih tijela obavijest o otkrivenim aktivnostima ilegalne distribucije lijekova u Španjolskoj kojima mogu biti zahvaćene i ostale članice EU kao i treće zemlje. Za lijekove distribuirane na ilegalan način ne može se jamčiti odgovarajuća kakvoća, sigurnost primjene i djelotvornost te se stoga takvi lijekovi smatraju krivotvorenim lijekovima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Europski dan svjesnosti o antibioticima

17.11.2014.

Europski dan svjesnosti o antibioticima (EAAD) obilježava se svake godine 18. studenog. Obilježavanje organizira Europski centar za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) s ciljem podizanja svijesti o opasnosti razvoja otpornosti mikroorganizama na antibiotike te važnosti njihovog razboritog korištenja.

HALMED pomno prati uporabu antibiotika u Hrvatskoj te poziva na njihovu racionalnu i pravilnu uporabu. Pravilnom primjenom antimikrobnih lijekova sačuvat će se njihova aktivnost, pojačati klinička djelotvornost i smanjiti potencijal za razvoj rezistencije što će, u konačnici, dovesti do smanjenja morbiditeta i mortaliteta zbog infekcija uzrokovanih otpornim bakterijama.

opširnije

Održan skup predstavnika HALMED-a i regulatornih tijela zemalja u regiji

14.11.2014.

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Šibeniku je 12. studenog 2014. godine održan skup predstavnika regulatornih tijela za lijekove na temu "Međuregulatorna regionalna suradnja na području lijekova – mogućnosti i praksa". Predstavnici regulatornih tijela iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije sastali su se po završetku međunarodne regulatorne i farmakovigilancijske konferencije "Hrvatski trag u EU" kako bi dogovorili oblike suradnje na području lijekova.

opširnije

HALMED održao okrugli stol "Krivotvoreni lijekovi i sigurnosne oznake"

14.11.2014.

U sklopu međunarodne regulatorne i farmakovigilancijske konferencije „Hrvatski trag u EU“, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) održala je 11. studenog 2014. godine u Šibeniku okrugli stol „Krivotvoreni lijekovi i sigurnosne oznake“. Okrugli stol okupio je interesne skupine na području borbe protiv krivotvorenih lijekova; predstavnike zdravstvenih radnika, farmaceutske industrije, maloprodaje i veleprodaje lijekova, pacijenata, novinarske struke, Ministarstva zdravlja, Carinske uprave Ministarstva financija, HZZO-a i HALMED-a. Sudionici su iznijeli svoja stajališta te proveli raspravu o problemu krivotvorenih lijekova, kao i o sprječavanju istog uvođenjem sigurnosnih oznaka za lijekove.

opširnije

Održana međunarodna regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU"

14.11.2014.

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u Šibeniku je 11. i 12. studenog 2014. godine održana međunarodna regulatorna i farmakovigilancijska konferencija "Hrvatski trag u EU" pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja RH. Konferencija je organizirana u svrhu informiranja svih dionika o promjenama u regulativi lijekova koje su nastupile pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u cilju njihove što kvalitetnije prilagodbe. U sklopu konferencije održan je i okrugli stol na temu krivotvorenih lijekova i uvođenja sigurnosnih oznaka.

opširnije