Novosti i edukacije

Generički i izvorni lijekovi – jednako sigurni i djelotvorni

25.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED) ovim putem želi javnosti ponuditi informacije vezane uz djelotvornost, kakvoću i sigurnost generičkih lijekova u svrhu što boljeg razumijevanja ove tematike:

Svaki lijek, neovisno o tome je li riječ o izvornom ili generičkom, može dobiti odobrenje i biti dostupan pacijentima samo ako je dokazano siguran i djelotvoran.

Generički lijek je lijek koji sadrži iste djelatne tvari u istoj količini kao izvorni lijek te djeluje na isti način, istom brzinom i istom učinkovitošću kao i izvorni lijek. Generički lijekovi su jednako dobro ispitani i kontrolirani kao i izvorni lijekovi. Generički lijekovi prije dolaska na tržište moraju proći ispitivanja bioekvivalencije, odnosno klinička ispitivanja na pacijentima kojima moraju dokazati da imaju jednako djelovanje kao i njima referentni izvorni lijekovi.

Najvažnija sastavnica svakog lijeka je njegova djelatna tvar. Djelatna tvar lijeka je tvar kojom pojedini lijek postiže svoj terapeutski učinak, ona je nositelj terapeutskog djelovanja lijeka. Generički lijek sadrži identične djelatne tvari u istim količinama kao i referentni lijek, čime se postiže identičan terapijski učinak. S druge strane, uz djelatnu tvar, svaki lijek sadrži i tzv. pomoćne tvari koje nemaju terapeutskog djelovanja te se stoga pomoćne tvari mogu razlikovati kod pojedinog generičkog lijeka i njegova referentnog lijeka. Dakle, jedina razlika u sastavu između izvornog i generičkog lijeka može biti u pomoćnim tvarima koje se primjenjuju u njihovoj proizvodnji, poput primjerice bojila koja se dodaju za postizanje drugačijih boja tableta kako bi bile vizualno drugačije, što je i poželjno za lakše raspoznavanje. Pritom, sve pomoćne tvari generičkog lijeka moraju obvezno ispunjavati iste kriterije kakvoće i sigurnosti kao i pomoćne tvari izvornog lijeka.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Obavijest o mogućoj pojavi krivotvorenih lijekova Retacrit, Silapo i Eporatio na EU tržištu

22.09.2014.

Njemačko regulatorno tijelo za lijekove obavijestilo je HALMED da je iz skladišta ovlaštene veleprodaje u Njemačkoj nestala određena količina lijekova s djelatnom tvari eritropoetin. Budući da su nestali lijekovi određeno vrijeme bili izvan zakonitog distribucijskog lanca, odnosno, izvan kontroliranih uvjeta čuvanja, u slučaju da se ponovno stave u promet smatrat će se krivotvorenim lijekovima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Upute za prijavu izmjena u dokumentaciji o lijeku koje su posljedica arbitražnog postupka za lijekove koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav

22.09.2014.

Europska komisija je dana 4. rujna 2014. godine usvojila Odluku o odobrenjima za stavljanje u promet lijekova za primjenu kod ljudi koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav, u okviru članka 31. Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (broj postupka EMEA/H/A-31/1370).

Obveza prijavljivanja izmjene u dokumentaciji o lijeku HALMED-u odnosi se na lijekove odobrene nacionalnim postupkom u Republici Hrvatskoj, koji pripadaju farmakoterapijskoj skupini lijekova koji djeluju na renin-angiotenzinski sustav (ATK oznaka: C09) i sadrže sljedeće djelatne tvari: enalapril, fosinopril, lizinopril, trandolapril, perindopril, ramipril, cilazapril, kvinapril, zofenopril, losartan, valsartan, eprosartan, telmisartan, irbesartan i kandesartan.

HALMED poziva sve nositelje odobrenja za stavljanje lijekova u promet u Republici Hrvatskoj da za lijekove koji sadrže navedene djelatne tvari što prije podnesu zahtjev za izmjenu u dokumentaciji o lijeku s obzirom na to da je rok za implementaciju izmjena u sažetak opisa svojstava lijeka i uputu o lijeku 30 dana od datuma donošenja Odluke Europske komisije.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

HALMED predstavio 1.1 milijun eura vrijedan projekt EU IPA 2009 "Pripreme za eCTD i implementaciju digitalnog arhivskog informacijskog sustava"

19.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), zajedno s projektnim partnerima AAM Consulting i Ericsson Nikola Tesla, u utorak, 16. rujna 2014. godine predstavila je rezultate projekta "Pripreme za eCTD i implementaciju digitalnog arhivskog informacijskog sustava". Svečano predstavljanje održano je u prostorijama kompanije Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu. Ovaj projekt, koji približava HALMED idealu "ureda bez papira", vrijedan je 1.120.000 eura, a financirala je Europska unija putem IPA 2009 programa.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijekova Octanate 1000 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju i Octanate 500 IU prašak i otapalo za otopinu za injekciju

16.09.2014.

Jana Pharm d.o.o. je u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) uputila pismo zdravstvenim radnicima kojim ih želi izvijestiti o novim/izmijenjenim uvjetima čuvanja lijeka Octanate.

Budući da trenutno nije moguće opremiti serije lijeka novom uputom o lijeku s navedenim novim uvjetima čuvanja lijeka, pri temperaturi od 2 do 8 ºC, HALMED je radi osiguranja redovite opskrbe tržišta neophodnim lijekom, iznimno i privremeno dozvolio stavljanje u promet serija lijeka koje su opremljene ranije važećom uputom u kojoj su navedeni prethodno odobreni, a sada nevažeći uvjeti čuvanja lijeka, na temperaturi do 25°C.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Prijava Agencije za lijekove i medicinske proizvode za članstvo u PIC/S-u

15.09.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je dana 5. rujna 2014. godine dobila potvrdu PIC/S sekretarijata o valjanosti predane prijave za članstvo u Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S).

Pharmaceutical Inspection Co-Operation Scheme (PIC/S) osigurava aktivnu suradnju na području dobre proizvođačke prakse, omogućava razmjenu informacija i iskustava, potiče unaprjeđivanje i harmonizaciju standarda i postupaka inspekcije proizvođača lijekova te održava međusobno povjerenje među nadležnim tijelima.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije