Novosti i edukacije

Informacije o prijavama sumnji na nuspojave na Cjepivo protiv tetanusa, Imunološki zavod d.d. u Bosni i Hercegovini

31.12.2014.

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) je od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (ALMBIH) zaprimila obavijest o pet prijava sumnji na nuspojave prilikom primjene lijeka Cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, Imunološki zavod, 1 doza, suspenzija za injekciju proizvođača Imunološki zavod d.d. serije 78/3 s rokom valjanosti do kolovoza 2015. godine. Cjepivo protiv tetanusa indicirano je za poticanje aktivne zaštite od tetanusa.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ocijenila je da je omjer koristi i rizika za predmetno cjepivo i dalje pozitivan. Prema podacima kojima raspolaže HALMED, cjepivo protiv tetanusa proizvođača Imunološki zavod d.d., uključujući navedenu seriju, ne nalazi se u prometu u Republici Hrvatskoj.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

HALMED obilježava 40 godina spontanog prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj

24.12.2014.

Republika Hrvatska ove godine obilježava četrdeset godina spontanog prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova. Povodom ove obljetnice značajne za praćenje sigurnosti primjene lijekova, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) na svojim je internetskim stranicama priredila niz informativnih tekstova okupljenih u prigodnu rubriku "40 godina spontanog prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj" kako bi pacijente i korisnike lijekova pobliže upoznala s važnošću i načinima prijavljivanja sumnji na nuspojave lijekova, kao i sa sustavom praćenja sigurnosti primjene lijekova u RH.

Nova rubrika dostupna je na stranici HALMED-a u dijelu Farmakovigilancija/40 godina spontanog prijavljivanja nuspojava u Hrvatskoj. Detaljnije informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije

Na web stranici HALMED-a dostupna je nova verzija aplikacije Web ponude

23.12.2014.

Od danas je na internetskoj stranici HALMED-a dostupna nova verzija aplikacije Web ponude koja je izrađena temeljem prijedloga korisnika usluga HALMED-a, a između ostaloga omogućuje izradu grupne ponude za plaćanja grupnih izmjena.

U novoj verziji aplikacije korisnici mogu izrađivati ponude na dosadašnji način kao neregistrirani korisnici ili se mogu registrirati, odnosno otvoriti korisnički račun, što im omogućava dodatne pogodnosti korištenja kao što su: tablični prikaz prethodnih ponuda izrađenih za njihovu tvrtku sa svim relevantnim podacima, pregledavanje statusa ponuda, pregled detalja o realiziranju ponude, mogućnost pregledavanja ponuda u pdf formatu, izrada nove ponude na osnovu postojeće te upisivanje dodatnih napomena i komentara radi vođenja vlastite evidencije. Kako bi se registriranim korisnicima olakšao pregled do sada napravljenih ponuda, tablični prikaz omogućuje filtriranje i grupiranje ponuda po stupcima. I registriranim i neregistriranim korisnicima omogućena je izrada grupne ponude koja je potrebna radi predaje zahtjeva za grupnom izmjenom pri stavljanju lijeka u promet.

opširnije

Pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline

19.12.2014.

Roche d.o.o., Sandoz d.o.o., Stada d.o.o., Alpha-medical d.o.o., Novartis Hrvatska d.o.o. i Pliva Hrvatska d.o.o. su u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) i Europskom agencijom za lijekove (EMA) uputili pismo zdravstvenim radnicima o rizicima od hipogamaglobulinemije i bronhiektazija povezanim s primjenom mofetilmikofenolata/mikofenolne kiseline.

U Republici Hrvatskoj u prometu su sljedeći lijekovi s djelatnom tvari mofetilmikofenolat ili mikofenolna kiselina: CellCept, Micolat, Mikofenolat Stada, Mycophenolate mofetil Alkem, Myfortic i Trixin.

Detaljne informacije i tekst pisma zdravstvenim radnicima dostupni su u nastavku obavijesti.

opširnije

Radionica o regulativi lijekova

18.12.2014.

U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), u Zagrebu će se dana 6. veljače 2015. godine od 9 do 16 sati održati jednodnevna radionica pod nazivom "Radionica o regulativi lijekova" namijenjena nositeljima odobrenja. Riječ je o još jednoj u nizu identičnih radionica koje su se provodile u 2013. godini stoga ovim putem pozivamo sve zainteresirane koji još nisu prisustvovali navedenim radionicama, kao i one koji žele dodatno utvrditi svoje znanje iz ovog područja da se prijave. Radionica će se održati u prostorijama HALMED-a, na adresi Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9 (poslovna zgrada Sky Office), 1. kat, 10 000 Zagreb.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku ove obavijesti.

opširnije

Obavijest o ponovnom stavljanju u promet serije lijeka Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju

17.12.2014.

Nastavno na Obavijest o privremenoj obustavi isporučivanja i primjene serije lijeka Glukoza 10% Viaflo otopina za infuziju (glukoza hidrat) nositelja odobrenja Agmar d.o.o., objavljenu dana 31. listopada 2014. godine, Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) ovim putem obavještava o ponovnom stavljanju u promet serije 14C17E3M navedenog lijeka.

Detaljne informacije dostupne su u nastavku obavijesti.

opširnije